ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 81 w Katowicach - Piotrowicach

Artykuł sponsorowany
Trwa realizacja inwestycji drogowej w katowickiej dzielnicy Piotrowice na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Armii Krajowej. Przebudowa tego ważnego węzła była konieczna ze względu na tworzące się w tym miejscu uciążliwe zatory komunikacyjne.

W ramach inwestycji o wartości 73,4 mln zł powstaje dwupoziomowe skrzyżowanie oraz tunel, dzięki któremu jadąc z centrum w kierunku Mikołowa i też w drugą stronę - nie będziemy zatrzymywać się na tym skrzyżowaniu. W tym miejscu powstanie także dwupasowe rondo, które będzie bezpiecznym rozwiązaniem dla osób poruszających się pomiędzy Piotrowicami a Ligotą. - Mieszkańcy południowych dzielnic Katowic po zakończeniu przebudowy odczują ogromną poprawę. Jedną z podstawowych kwestii jest oddzielenie ruchu tranzytowego od komunikacji lokalnej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. To wszystko docelowo sprawi, że po Katowicach będzie się podróżowało szybciej i bardziej komfortowo.

W toku prac powstały również nowe ciągi piesze, wyspy dzielące ruch pieszy od samochodowego, nowe zatoki autobusowe, zmodernizowano i wybudowano nowe sieci uzbrojenia podziemnego oraz nowe oświetlenie drogowe. Zamontowano ekrany akustyczne, zmniejszające natężenie dźwięków docierających do budynków zlokalizowanych wzdłuż tej ruchliwej drogi. Projekt zakłada też przebudowę sąsiadujących z DK81 ulic Małachowskiego i Harcerzy Września 1939.

W Katowicach duży nacisk kładzie się na rozwój transportu zrównoważonego – czyli takiego, który jest przyjazny zarówno dla pieszych, kierowców, rowerzystów, jak i osób korzystających z komunikacji publicznej.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu unijnego „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej – Etap IV" i współfinansowany jest w 85% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Przypominamy, że w zakresie pierwszego etapu tego projektu prowadzone są również prace drogowe w Katowicach - Giszowcu obejmujące rozbudowę i przebudowę węzła dwóch odcinków dróg krajowych nr 81 (ul. 73. Pułku Piechoty) i 86 (ul. Pszczyńska) o łącznej długości 3,62 km.

ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 81 w Katowicach - Piotrowicach
Dodaj ogłoszenie