Statuetki Starosty Częstochowskiego 2012 "Za zasługi dla powiatu" zostały wręczone [ZDJĘCIA]

Aneta KaczmarekZaktualizowano 
Kapituła tegorocznej edycji Statuetek Starosty Częstochowskiego "Za zasługi dla powiatu", po wnikliwej analizie nadesłanych wniosków, nominowała do tej najwyższej powiatowej nagrody 18 osób (zespołów), spośród 25 zgłoszonych. Ostatecznego wyboru laureatów Statuetek w siedmiu kategoriach dokonał starosta częstochowski, Andrzej Kwapisz.

W kategorii "Oświata" Statuetka Starosty Częstochowskiego "Za zasługi dla powiatu" trafiła do Zuzanny Winnickiej - Kowalik, dyrektorki Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potok. Pod kierownictwem pani Dyrektor szkoła znacząco poszerzyła swoją ofertę dydaktyczną i kulturalno-sportową. Powstały nowe koła zainteresowań oraz Uczniowski Klub Sportowy "Orle Gniazdo".

Zuzanna Winnicka - Kowalik dba również o poprawę bazy szkoły stwarzając coraz lepsze warunki do nauki i pracy oraz poszukuje nowych kierunków kształcenia i wzmacnia już istniejące. Na jej wniosek w szkole wprowadzono nowe zawody, tj.: florysta, sprzedawca, technik obsługi turystyki, technik informatyk.Starania Pani dyrektor przyczyniły się również do powstania kompleksu boisk "Orlik - 2012". Dzięki jej zaangażowaniu zorganizowano od podstaw dwie pracownie z tablicami interaktywnymi, zmodernizowano pracownię żywienia i gospodarstwa domowego, unowocześniono pracownię architektury krajobrazu i przeprowadzono wiele innych istotnych dla szkoły modernizacji. Zuzanna Winnicka - Kowalik dała się poznać jako osoba kreatywna, dzięki której szkoła uczestniczyła bądź nadal jest uczestnikiem kilku programów finansowanych przez Unię Europejskiej, takich jak: "Dobry uczeń - dobry pracownik", "Dobre przygotowanie - lepszy start", "Mam zawód - mam pracę w regionie. Szkoła kierowana przez Zuzannę Winnicką - Kowalik należy do Ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych.

W kategorii "Kultura" zwyciężyła Jolanta Madej, artysta plastyk, pedagog. Nagrodzona należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. To propagatorka walorów regionu w wymiarze artystycznym. Tematem jej twórczości w zakresie malarstwa, rysunku i projektowania jest po prostu piękno. Od lat wierna pejzażom Jury Krakowsko-Częstochowskiej, przedstawianych jako wyraz osobistych emocji i subiektywnych doznań wynikających z codziennej obserwacji natury. Realistyczne prace pełne harmonii i spokoju ukazują okoliczne zamki, skały, dwory, pola, kapliczki przydrożne, kompozycje kwiatowe. Współorganizatorka imprez środowiskowych: 700 - lecie Złotego Potoku, 300-lecie Janowa. Wykonała projekt odbudowy studni w Janowie, który zapoczątkował podobne rekonstrukcje na terenie gminy. Wielokrotnie prezentowała swoje prace na wystawach krajowych. Kształtuje aktywną twórczość swoich uczniów poprzez ich udział w licznych konkursach, akcjach, przeglądach, plenerach. Współtworzyła projekty "Poznaj, pokochaj, chroń", "Ocalić od zapomnienia" dotyczące historii i współczesności naszej okolicy.
W 2007 roku artystka dostała I Nagrodę Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w Ogólnopolskim Konkursie na Turystyczną Pamiątkę z Regionu. Jej twórczość została doceniona również przez Częstochowska Organizację Turystyczną, która przyznała jej certyfikaty za projekty pamiątek z regionu: Pudełeczka z Legendą - 2005, Miniatury na Kamieniach - 2007, Jurajskie Symbole - 2011. Biografia Jolanty Madej znalazła się w księdze "Złote Myśli Ludzi Wielkiego Umysłu, Talentu i Serca - Twórcy Wizerunku Polski"(2004).

W kategorii "Sport i Turystyka" Statuetkę Starosty Częstochowskiego otrzymał Henryk Srokosz, kierownik SSM w Siedlcu, gm. Janów
Henryk Srokosz pracuje na stanowisku kierownika Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Siedlcu od roku 1991. Od 2008 r. w schronisku mieści się Gminny Punkt Informacji Turystycznej, w którym znaleźć można filmy, slajdy oraz inne materiały promujące gminę Janów i powiat częstochowski. Schronisko posiada własną stronę internetową. W 2012 roku Punkt Informacji Turystycznej w Siedlcu został doposażony w audio przewodniki. SSM w Siedlcu w Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych trzy razy otrzymywało Honorowe Wyróżnienie, a w 2011 roku zdobyło Ogólnopolski Tytuł Złotego Schroniska. W rankingu przeprowadzonym w 2011r. przez Śląska Organizację Turystyczną punkt w Siedlcu zdobył pierwsze miejsce w województwie śląskim jako najlepszy punkt informacji turystycznej. Henryk Srokosz jest autorem i budowniczym ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej, która liczy dziesięć przystanków tematycznych i prowadzi po ciekawych przyrodniczo miejscach w Siedlcu. Odpowiada za organizację imprez turystycznych dla dzieci i młodzieży, do których należy zaliczyć Jurajskie Marsze na Orientację oraz Zloty Szkolnych Kół Turystycznych. W 2007 r. za całokształt pracy w dziedzinie turystyki na rzecz gminy, powiatu i Jury otrzymał Brązowy Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP. Jako kierownik systematycznie podnosi standard schroniska. 26 października 2012 r. ponownie otwarto obiekt po kompleksowej termomodernizacji z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji solarnej. Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W kategorii "Samorządność" zwyciężył Andrzej Kubat, radny Powiatu Częstochowskiego Andrzej Kubat jest absolwentem Wydziału lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Były dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. PCK w Częstochowie. Od 1981 roku pracuje w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Starczy. 17 października 1992 roku została uchwalona tzw. Mała Konstytucja. Według niej samorząd terytorialny stał się podstawową formą organizacji lokalnego życia publicznego. Od tego momentu Andrzej Kubat aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej, która powierzyła mu mandat radnego gminy. Radnym był przez dwie kadencje. Gdy w 1998 r. powołano do życia powiaty A. Kubat został radnym powiatu częstochowskiego. W tym okresie nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady powiatu. Jego działalność społeczna jest bardzo rozległa. Działa w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej, jest także członkiem gminnego klubu "Czarni" Starcza, gdzie pełni funkcję wiceprezesa i współpracuje z lokalnym Kołem Gospodyń Wiejskich. Andrzej Kubat jest fundatorem stypendium dla najzdolniejszych uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum w Starczy. Jego działania w radzie powiatu doprowadziły do realizacji szeregu inwestycji nie tylko w Starczy, ale także w gminach ościennych: Poczesnej i Kamienicy Polskiej. Doktor Kubat od lat angażuję się również we współpracę zagraniczną powiatu częstochowskiego. Każdego roku z jego inicjatywy grupa lekarzy z zaprzyjaźnionego rejonu śniatyńskiego na Ukrainie odbywa staż zawodowy w częstochowskich szpitalach.

W kategorii "Przedsiębiorczość" Statuetka Starosty Częstochowskiego trafiła do firmy KOST - BET Krzysztof Matyja, Paweł Matyja Sp. J.
Firma KOST-BET powstała w 1998 roku. Siedziba firmy mieści się w miejscowości Aleksandria, w gminie Konopiska. W ofercie firmy znajdują się produkty wysokiej klasy w tym: kostki dekoracyjne, płyty tarasowe, kostki przemysłowe, elementy uzupełniające, elementy łupane, galanteria betonowa oraz ogrodzenia, które spełniają najwyższe normy polskie oraz europejskie. W roku 2003 zakład produkcyjny został objęty Systemem Zarządzania i Kontroli jakości ISO 9001. Firma KOST-BET w ramach swojej oferty proponuje także odbiorcom profesjonalne wykonanie projektów nawierzchni z kostki brukowej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz gustu klienta. W 2008 roku firma KOST-BET uruchomiła najnowocześniejszą w Polsce linię produkcyjną niemieckiej firmy MASA, światowego lidera produkcji maszyn do wyrobu kostki brukowej i galanterii budowlanej. Nowa linia produkcyjna wzbogaciła ofertę firmy o ulepszoną kostkę brukową o niespotykanych dotąd właściwościach wytrzymałościowych. Linię obsługuje wykwalifikowana, przeszkolona w Niemczech pod kątem najnowocześniejszych urządzeń i technologii w tej branży kadra pracowników. Aktualna wydajność zakładu wynosi ponad 17 tysięcy m2 na dobę, co powoduje, że KOST-BET jest zaliczany do czołowych polskich producentów kostki brukowej. Firma stale się rozwija, a jej nadrzędnym celem jest najwyższa jakość wyrobów.

W kategorii "Zdrowie i Opieka Medyczna" zwyciężył Dariusz Nowicki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie
Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu . Z dniem 1 sierpnia 2008 r. został powołany na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. W czasie swej wieloletniej pracy Dariusz Nowicki dał się poznać jako inicjator wielu przedsięwzięć dotyczących wdrażania programów unijnych o tematyce przestrzegania prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również systemu bezpieczeństwa żywności. W roku 2005 został uhonorowany odznaczeniem Ministra Zdrowia " Za zasługi dla ochrony zdrowia".
Podejmowane działania na rzecz bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Częstochowskiego doprowadziły do znacznego ograniczenia zachorowań na choroby zakaźne oraz poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów. Dr Nowicki podejmuje szereg działań na rzecz promocji zdrowia, a w szczególności nadzoruje i wspiera wszelkie inicjatywy związane ze szczepieniami ochronnymi. Z końcem 2012 roku w kierowanej przez
Dariusza Nowickiego Powiatowej Stacji utworzono Międzynarodowy Punkt Szczepień z certyfikatem przyznanym przez Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Doktor Nowicki działa również społecznie jako aktywny członek Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

W kategorii "Inne szczególne osiągnięcia" nagroda trafiła do Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" . (PPJ jest stowarzyszeniem działającym jako Lokalna Grupa Działania. Powstało 25 września 2005 roku i obejmuje swoim działaniem 9 gmin zamieszkałych przez 72 tys. mieszkańców. Powołane w celu realizacji programu LEADER, którego celem jest szeroko rozumiany, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, kierowany oddolnie przez lokalne społeczności. Działania Partnerstwa Północnej Jury są oparte o budżet ponad 10 milionów złotych, wpisany w Lokalną Strategię Rozwoju, w ramach której zostało zrealizowanych kilkadziesiąt projektów m.in. Święto Pstrąga w Złotym Potoku, Zakup strojów dla KGW Mstów i Zarębice, powstała ścieżka geologiczna w Olsztynie, place zabaw (Kusięta), Punkt Informacji Turystycznej w Olsztynie, zagospodarowano stawy (Turów). Powstały place zabaw, świetlice, siłownie zewnętrzne, ścianki wspinaczkowe, boiska sportowe (Mokrzesz) i wiele obiektów użyteczności publicznej. Z pomocy PPJ skorzystali rolnicy na różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, przedsiębiorcy na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, gminy na odnowę wsi, a także osoby fizyczne i organizacje pozarządowe na Małe Projekty. W ramach swojej działalności stowarzyszenie zrealizowało wiele projektów, m. in.: "Jurajscy Liderzy", "Patent na przyszłość. Lokalne Centrum Edukacji", "Wiedza na wagę życia! Nie bój się udzielić pierwszej pomocy" Projekt współpracy "EKOLC Ekologia - kogo obchodzą losy cywilizacji?", został zrealizowany wspólnie z 3 innymi stowarzyszeniami i objął 27 gmin. Stowarzyszenie "Partnerstwo Północnej Jury" realizuje działania, które wpływają na rozwój powiatu częstochowskiego. Budują pozytywny obraz przemian zachodzących w tym regionie, promują go jako obszar o wspaniałej kulturze, ogromnym potencjale ludzkim i doskonałych walorach turystycznych.*Slash w Katowicach! Spodek oszalał [SENSACYJNE ZDJĘCIA i WIDEO]
*Hajmat, hanysy, gorole, powstania śląskie, godka! [Śląski Słownik Pojęć Kontrowersyjnych]
*Ranking szkół nauki jazdy 2013
*Poznaj tajemnicę abdykacji papieża Benedykta XVI

Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera

Wideo

polecane: Flesz: Czy grozi nam katastrofa klimatyczna?

Materiał oryginalny: Statuetki Starosty Częstochowskiego 2012 "Za zasługi dla powiatu" zostały wręczone [ZDJĘCIA] - Dziennik Zachodni

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3