1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. Konkurs na stanowisko prezesa ds....
Wróć do listy komunikatów

Konkurs na stanowisko prezesa ds. techniczno-eksploatacyjnych

„Rada NadzorczSpółdzielni Mieszkaniowej
im Tadeusza Kościuszki w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko

Z-CY PREZESA ds. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH

Pisemne zgłoszenia Kandydatów przyjmowane będą w zamkniętych kopertach w siedzibie Spółdzielni przy ul. Lea 19, 30-048 Kraków,
od pon
iedziałku do piątku w godzinach pracy (Sekretariat – pok. nr 2)
w terminie do 27 października 2020 r. do godz. 15.00

Szczegóły warunków konkursu zawiera Regulamin dostępny
na stronie internetowej Spółdzielni www.smk.krakow.pl,  a także w siedzibie SMK”

Search templates (CTRL+Space)
    Hide button