1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO...

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Rafał Oskwarek Z-ca Asesor Renata Piotrowska (tel. 604 161 467, (76) 856 56 37) ogłasza, że dnia
14 maja 2019 r. o godz. 13:20
w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 3 w sali nr 6, odbędzie się
DRUGA LICYTACJA
lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze, I piętrze, a pomieszczenia przynależne na strychu oraz w parterze budynku. Lokal składa się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, hollu, korytarza, WC, komórek o numerach 3 i 4 oraz pomieszczeń przynależnych – strychu, komórek nr 19 i 24 usytuowanych poza budynkiem mieszkalnym. Położonego:59-243 RUJA, RUJA 31/1, dla którego Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nrKW LE1L/00055807/3 [NKW: LE1L/00055807/3].
Suma oszacowania wynosi160 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa2/3 sumy oszacowania i wynosi106 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj.16 000,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego,
a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (76) 856 56 37.
www.dawro.eu