1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy...
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy...

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Konrad Klemaszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
14 maja 2019 r. o godz. 13:00
sala XIII w Sądzie Rejonowym w Lubinie – 59-300 Lubin, ul. Wrocławska 3, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości położonej:59-300 Lubin, ul. Ścinawska 3/3, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerzeKW LE1U/00074426/5. Powyższy lokal mieszkalny znajduje się w budynku w zabudowie wolnostojącej, który ze względu na układ rzutów oraz przyjęty system komunikacji w obiekcie zaliczamy do typu klatkowego, gdzie każdy segment kilku mieszkań ma wspólną klatkę schodową. Lokal mieszkalny składa się z pokoju, kuchni, łazienki z w.c. i przedpokoju o powierzchni użytkowej 22,41 m2 (powierzchnia określona na podstawie danych zawartych w księdze wieczystej). Układ funkcjonalny mieszkania korzystny – niezależna komunikacja wnętrz, widna kuchnia, pomieszczenia łazienki i w.c. razem. Z własnością lokalu przy ul. Ścinawskiej 3/3 w Lubinie związany jest udział 159/1000 w nieruchomości wspólnej (KW LE1U/00016170/1).
Suma oszacowania nieruchomościKW LE1U/00074426/5 wynosi69 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa3/4 sumy oszacowania i wynosi51 750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest6 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Bank Millennium SA Millennium – Centrum Rozliczeniowe
22 1160 2202 0000 0001 4687 3928 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 6.05.2019 r. godz. 9:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (76) 846 47 87 lub na stroniewww.komorniklubin.pl.