1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa...
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Energetyk” we Wrocławiu ul. Dokerska 2a ogłasza przetarg nieograniczony na n/w zadanie:

Przedmiot zamówienia

Termin złożenia oferty

Termin otwarcia oferty

Pożądany termin realizacji zamówienia

Wadium

Naprawa cząstkowa asfaltobetonem dróg osiedlowych, będących pod  zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Energetyk” we Wrocławiu.

06.02.2020 r.

do godz. 9:00

06.02.2020 r.

godz. 9:15

30.04.2020 r.

 

5 000 zł.

 

 

  1. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie Specyfikacji, terminowe złożenie oferty w   Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a – III p. Galerii Pilczyckiej „Viktor” oraz wpłacenie wymaganego wadium w terminie na konto Zamawiającego: FORTIS Bank nr: 33 1600 1462 0008 0394 8508 8001 (w tytule przelewu nazwa przetargu, informacja z adresem firmy i nr NIP).
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia i wszelkie informacje można uzyskać w Biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Dokerskiej 2a, w Dziale Technicznym oraz pod nr tel. 071 798 79 98 w godz. 7.00-15.00 od pn.-pt.
  3. Opłata za 1 kpl. Specyfikacji wynosi 36,90 zł. brutto, odbiór za okazaniem dowodu wpłaty na ww. konto.
  4. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.