1. Dziennik Zachodni
  2. Komunikaty
  3. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza
Wróć do listy komunikatów

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowy Dwór” we Wrocławiu ogłasza

przetarg (licytację) na najem lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 15/32 o pow. 31,16 m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc) na 10 piętrze,  w dniu 20.10.2020 r., o godz. 900 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zemskiej 35, pok. nr 07. 

Wywoławcza miesięczna opłata czynszowa: 500,00 zł (opłata czynszowa nie obejmuje opłat niezależnych od właściciela). Krok postąpienia: min. 10,00 zł. Wadium w kwocie  1.500,00 zł płatne do dnia 14.10.2020 r. na konto Spółdzielni. 

W przypadku, gdy nie dojdzie do przetargu w w/w terminie, drugi przetarg odbędzie się dnia 30.10.2020 r., o godz. 900, wadium w kwocie 1.500,00 zł płatne do dnia 26.10.2020 r. na konto Spółdzielni. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn lub stwierdzenia, że nie został rozstrzygnięty. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.smnowydwor.com.pl oraz udziela je Dział Członkowski tel. 71/356-48-15.