Studiuj, zdobywaj doświadczenie i spędzaj miło czas – Politechnika Krakowska czeka na Ciebie

Artykuł sponsorowany Politechnika Krakowska im.Tadeusza Kościuszki
Na PK prężnie działa Samorząd Studencki, który współtworzy życie studenckie uczelni. Z inicjatywy Samorządu organizowane są dni wydziałów i bale karnawałowe, akcje charytatywne, Rajd PK, Czyżynalia w ramach juwenaliów, „Adapciak” (obóz integracyjny dla studentów I roku) i wiele innych imprez. Działalność w Samorządzie pozwala też rozwinąć cały szereg przydatnych w życiu kompetencji.

Współprowadzone z pracodawcami kierunki studiów, nowoczesne laboratoria, rozwinięta infrastruktura, możliwość realizacji pasji i zainteresowań oraz przyjaźnie na całe życie – to kapitał, który otrzymują studenci Politechniki Krakowskiej. Co więcej, już podczas naboru można – dzięki wynikowi rekrutacyjnemu – zdobyć szansę na nagrodę pieniężną od rektora PK. Rekrutacja na uczelnię właśnie trwa.

Ponad 30 kierunków studiów

Politechnika Krakowska pilnie śledzi zapotrzebowanie rynku i dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się trendów. W nadchodzącym roku akademickim wśród nowości pojawi się geoinformatyka, a więc propozycja dla tych, które w przyszłości będą tworzyć systemy informatyczne z wykorzystaniem danych przestrzennych. Ponieważ żadna z gałęzi nowoczesnej gospodarki nie może się rozwijać bez dobrze wykształconych inżynierów elektryków i automatyków, PK oferuje elektrotechnikę i automatykę. Osoby, które widzą siebie jako pracowników sektorów finansowego i bankowego oraz tych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa cyfrowego, powinny rozważyć studia na matematyce stosowanej – kolejnej nowości w ofercie. Oczywiście nie mogło w niej zabraknąć informatyki, a także informatyki stosowanej i informatyki w inżynierii komputerowej, transportu, budownictwa (w języku polskim i angielskim), architektury (w języku polskim i angielskim; rekrutacja już się zakończyła), automatyki i robotyki, inżynierii materiałowej, technologii chemicznej, mechaniki i budowy maszyn (w języku polskim i angielskim), inżynierii wzornictwa przemysłowego, odnawialnych źródeł energii i infrastruktury komunalnej – kierunków, które tradycyjnie cieszą się ogromnym zainteresowaniem kandydatów. Ale to nie wszystko!

Politechnika zaprasza także na: architekturę krajobrazu, biotechnologię, energetykę, fizykę techniczną, gospodarkę przestrzenną, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię chemiczną i procesową, inżynierię czystego powietrza, inżynierię i gospodarkę wodną, inżynierię medyczną, inżynierię produkcji, inżynierię środków transportu, inżynierię środowiska, matematykę, nanotechnologie i nanomateriały, pojazdy samochodowe, systemy i urządzenia przemysłowe. Pełna oferta edukacyjna Politechniki Krakowskiej oraz wszystkie niezbędne informacje na Portalu Rekrutacyjnym uczelni: rekrutacja.pk.edu.pl. Tam także możliwość dokonania elektronicznej rejestracji na studia.

Poznaj rynek pracy już na studiach

Studia na Politechnice to był wspaniały czas. Przychylne podejście prowadzących do studentów, praktyczne nastawienie do realizowanych zagadnień. Zdobytą wiedzę wykorzystuję w pracy, z której znalezieniem nie miałam problemu – mówi Natalia, absolwentka uczelni. Politechnika Krakowska prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z otoczeniem biznesowym, co daje studentom możliwość odbywania praktyk i staży w czołowych firmach, które oferują też stypendia oraz zatrudnienie po studiach. Wiele z tych firm patronuje konkretnym kierunkom studiów, współtworzy ich programy, daje dostęp do zaplecza technologicznego oraz dzieli się wiedzą dzięki wykładom i prelekcjom z udziałem swoich pracowników. Grono branżowych przedsiębiorstw, które kooperują z PK jest duże. Są wśród nich: Astor, Grupa Azoty, Siemens, Nokia, Motorola, NEWAG, PKP PLK itd. Co roku na Politechnice Krakowskiej organizowane są Inżynierskie Targi Pracy, w których udział bierze kilkadziesiąt firm. Badania uczelnianego Biura Karier wskazują, że blisko 94 proc. absolwentów PK podejmuje pracę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od ukończenia studiów magisterskich. Zdecydowana większość badanych pracę znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej.

Nauka, pasje i rozrywka

Rajd Politechniki Krakowskiej, Czyżynalia, dni wydziałów, imprezy charytatywne, prężnie działający Samorząd Studencki, liczne koła naukowe oraz AZS PK składający się z kilkudziesięciu sekcji sportowych w różnych dyscyplinach – uczelnia oferuje studentom wiele atrakcji i możliwość rozwoju swoich pasji i zainteresowań pozanaukowych. Wiele wydarzeń odbywa się z inicjatywy samych studentów. – Na PK zdobyłem nie tylko potrzebną wiedzę, ale również przydatne w życiu umiejętności. Wszystko dzięki działalności w Samorządzie Studenckim, gdzie brałem udział w organizowaniu fajnych eventów, a przy okazji poznałem wspaniałych ludzi – wspomina Łukasz, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej.

Zostań Liderem i zdobądź nagrodę

Politechnika docenia studentów od samego początku ich akademickiej przygody, dlatego w 2019 r. został wprowadzony specjalny program „Student Lider pierwszego roku”. Osoby, które zdobędą najlepszy wynik w trwającym naborze na PK, będą mogły powalczyć o tytuł „Lidera pierwszego roku” oraz o finansową nagrodę od rektora uczelni, której wysokość wynosi 1000 zł. W maju symboliczne czeki odebrali studenci, którzy osiągnęli bardzo wysoki próg punktowy w ubiegłorocznej rekrutacji i dobrze zaliczyli I semestr studiów.

Weź udział w rekrutacji

Rekrutacja na Politechnikę Krakowską trwa. Na wszystkie kierunki stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia (z wyjątkiem kierunków na Wydziale Architektury oraz inżynierii wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym) elektronicznej rejestracji w pierwszej turze można dokonać do 17 sierpnia. Kryterium rekrutacyjne stanowi wynik z matury podstawowej lub rozszerzonej (mnożony przez 2) z jednego ze wskazanych przedmiotów. 20 sierpnia Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne ogłoszą, którzy kandydaci zostali zakwalifikowani do wpisu na listę studentów. Będzie można go dokonać elektronicznie od 21 do 28 sierpnia. Ostateczne ogłoszenie list przyjętych w pierwszej turze nastąpi 31 sierpnia. Osoby, które nie dostaną się na studia w pierwszej turze, będą miały możliwość elektronicznego zgłoszenia swojego udziału w drugiej – rejestracja elektroniczna potrwa od 24 sierpnia do 10 września, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu 14 września. Trzecia tura będzie znacznie krótsza niż poprzednie. Rejestrację zaplanowano między 23 a 25 września. Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów odbędzie się 28 września, a ogłoszenie list studentów 30 września.

Osoby zainteresowane studiowaniem architektury krajobrazu będą mogły wziąć udział w drugiej turze rekrutacji na ten kierunek i dokonać rejestracji w terminie od 19 sierpnia do 22 września. Portfolio należy złożyć elektronicznie w dniach 21-23 września. Wyniki jego oceny zostaną ogłoszone 24 września, zaś listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów – 25 września.

Na inżynierię wzornictwa przemysłowego można się rejestrować do 17 sierpnia. Portfolio, będące jednym z kryteriów rekrutacyjnych, należy dostarczyć do 7 września, co ważne – wyłącznie drogą pocztową. Egzamin zdalny odbędzie się 9 września. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego przewidziano na 11 września, a ogłoszenie list osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów 15 września.

Nie zwlekaj i zarejestruj się już dziś na rekrutacja.pk.edu.pl

Dodaj ogłoszenie