Świadczenie pielęgnacyjne 2019: znana jest już jego wysokość w nowym roku. Pobierz wniosek świadczenie pielęgnacyjnego na nowy rok i poznaj zasady, które warto znać. Ile wynosi kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2019 roku? W Monitorze Polskim pojawiło się Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada, które orzeka o jego kwocie, która wraz z 1 stycznia 2019 roku wzrośnie o 106 złotych.

Świadczenie pielęgancyjne 2019. Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które rezygnują z pracy zarobkowej i poświęcają się opiece nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, który posiada orzeczenie o znaczmym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie wskazujące na konieczność stałej opieki i pomocy drugiej osoby, ze względu na trudności z samodzielnym funkcjonowaniem.

CZYTAJCIE KONIECZNIE
ŚWIADCZENIA RODZINNE 2018

Świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych przysługuje:

  • matce lub ojcu
  • osobie będącej faktycznym opiekunem dziecka
  • osobie stanowiącej rodzinę zastępczą
  • innym osobom, które podlegają oboązkowi alimentacyjnemu, jednak nie mogą być to osoby o wysokim stopniu niepełnosprawności

Ponadto pamiętać należy o kryterium wiekowym. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w chwili gdy:

  • niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 18 roku życia
  • niepełnosprwaność powstała przed ukończeniem 18 roku lub w trakcie nauki w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia

Świadczenie pielęgancyjne. Waloryzycja - kwota na 2019 rok

Zgodnie z Obwieszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypolspolitej Polskiej, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosi 1538 złotych, co oznacza, że wraz z nowym rokiem wzrasto ono o 106 złotych w porównaniu do roku 2018.

Na podstawie art. 17 ust. 3d ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.2)) ogłasza się, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2019 wynosi 1583,00 zł. - przeczytamy w Monitorze Polskim.

Warto przypomnieć, że wysokość świadczenia pielęgnacyjnego jest uzależniona od wysokości pensji minimalnej, która wraz z nowym rokiem wynosić będzie 2250 złotych.

Świadczenie pielęgnacyjne 2019. Wniosek

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składamy w urzędzie gminy lub miasta. Do wniosku dołączyć należy:

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Antyterroryści na lotnisku w Pyrzowicach

Otwarcie Galerii Libero w Katowicach