Transport leków i wyrobów medycznych, czyli trudne wyzwanie dla firm z branży transportowej

Materiał informacyjny webfleet.com

Warunki przewozu leków i wyrobów medycznych

Aby odpowiednio wykonać transport leków oraz wyrobów medycznych, znajomość przepisów transportowych nie wystarczy. Konieczne jest także stosowanie się do zapisów zamieszczonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w której opisano m.in. procedurę dopuszczenia produktów medycznych do obrotu rynkowego.

Co więcej, ustawa Prawo farmaceutyczne to nie jedyna regulacja w zakresie transportu leków i wyrobów medycznych. Cenne wskazówki oraz rekomendacje zamieszczone zostały także w tzw. Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1216), która nakłada na przewoźników obowiązek zabezpieczenia transportowanych produktów medycznych przed wszelkimi czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniem itd.

Oprócz tradycyjnych problemów typowych dla działalności prowadzonej przez firmę transportową, jednym z największych wyzwań, które nie występują w przypadku transportowania wielu pozostałych produktów, jest obowiązek utrzymania przez przewoźnika tzw. zimnego łańcucha dostaw. Oznacza to, że farmaceutyki muszą być przez całą trasę przewożone w temperaturze od 2 do 8°C. Co ważne, zachowanie zimnego łańcucha dostaw musi być odpowiednio udokumentowane. W przypadku niespełnienia tego rygorystycznego warunku, transportowany towar zostanie zutylizowany na koszt przewoźnika.

W związku z tym powstaje pytanie: czy istnieją obecnie narzędzia, które usprawniają transport specyficznych produktów, jakimi są leki i wyroby medyczne? Tak – ich transport jest znacznie łatwiejszy dzięki zastosowaniu systemów telematycznych.

Transport leków i wyrobów medycznych - dlaczego warto zainwestować w system telematyczny?

System telematyczny obejmuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, których zadaniem jest usprawnienie wymiany informacji. Systemy telematyczne oparte są na rozwiązaniach z obszaru automatyki, telekomunikacji oraz informatyki. Telematyka jest szeroko wykorzystywana w branży transportowej, ponieważ pozwala na wymianę informacji w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwe jest znaczne usprawnienie koordynacji realizowanych zleceń. Systemy telematyczne pozwalają na uzyskiwanie aktualnych informacji np. na temat stanu pogody czy natężenia ruchu na drodze.

Na rynku istnieje wiele przydatnych systemów informatycznych niezwykle użytecznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem transportowym. Jednym z nich jest WEBFLEET od Webfleet Solutions, który umożliwia m.in. monitorowanie floty w czasie rzeczywistym czy dostęp do stale aktualizowanych map.

Wykorzystanie WEBFLEET umożliwia m.in.:

• analizowanie oraz planowanie trasy pojazdów transportowych, co pozwala na optymalizację tras pod kątem np. zużycia paliwa,
• usprawnienie kontaktu z kierowcami poprzez wygodny interfejs i możliwość zainstalowania aplikacji także na urządzeniach mobilnych,
• rejestrowanie czasu pracy kierowców, tak aby spełniać obecnie obowiązujące regulacje dotyczącego np. równoważnego systemu czasu pracy.

W związku z licznymi regulacjami prawnymi oraz specyficznymi właściwościami wyrobów medycznych, które oznaczają np. konieczność spełnienia zimnego łańcucha dostaw, transport tego typu produktów powinien być wykonywany jedynie przez odpowiednio przygotowanych oraz posiadających wieloletnie doświadczenie przewoźników. Co więcej, samo doświadczenie i umiejętności mogą nie wystarczyć, a w odpowiedniej koordynacji konieczna może okazać się pomoc dedykowanych systemów telematycznych, tj. WEBFLEET od Webfleet Solutions.

Dodaj ogłoszenie