Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Materiał informacyjny Urzędu Statystycznego w Katowicach
Od 1 kwietnia br. Główny Urząd Statystyczny prowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie to obowiązek wynikający z ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań 2021.

Spisz się on-line

Przypomnijmy, że obowiązkowe badanie przeprowadzane jest przez Główny Urząd Statystyczny raz na 10 lat. Jak się spisać? Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli nie możemy zrobić tego we własnym zakresie, odwiedźmy najbliższy urząd gminy. Można też zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 i spisać się przez telefon. Pamiętajmy, że tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli nie spiszemy się przez internet ani przez telefon, rachmistrz skontaktuje się z nami telefonicznie lub - jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna – osobiście.

Nie obawiaj się o swoje dane!

Dane jednostkowe gromadzone w badaniach przeprowadzonych w ramach statystyki publicznej są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Pracownicy statystki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Czego się dowiemy dzięki spisowi?

M.in. ilu nas jest, ale też jak żyjemy i gdzie pracujemy. Formularz Narodowego Spisu Powszechnego ma taki sam wzór dla wszystkich. Dokument został podzielony na osiem bloków tematycznych. Ponadto formularz został uzupełniony słownikami i wykazami: adresów, krajów obywatelstwa, krajów urodzenia, zamieszkania oraz przebywania, narodowości, języków, wyznań, rodzajów paliwa i źródeł energii, rodzaju obiektów zbiorowego zakwaterowania, zawodów oraz rodzajów działalności (PKD). Dlatego organizatorzy Narodowego Spisu zachęcają, aby wcześniej zapoznać się z pytaniami, bo niektóre odpowiedzi dotyczące m.in. nieruchomości, ich powierzchni czy roku budowy z pewnością wymagają przygotowania. Aplikacja z wersją demonstracyjną formularza oraz lista pytań do NSP 2021 znajdują się na stronie: spis.gov.pl.

Pamiętajmy, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, rozpoczął się wraz z początkiem kwietnia. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. Przypomnijmy, że spisem są objęci wszyscy mieszkańcy Polski – Polacy i cudzoziemcy, a także Polacy, którzy mieszkają za granicą. Wśród pytań na formularzu spisowym znajdują się pytania dotyczące języka oraz identyfikacji narodowo-etnicznej. Zgodnie z metodologią przyjętą w NSP 2021 przynależność osób do określonej grupy narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się wybranym językiem regionalnym jest określana w spisie w drodze swobodnej deklaracji, opartej na subiektywnym odczuciu, będącej indywidualną cechą każdego człowieka, wyrażającą jego emocjonalny, kulturowy lub wynikający z pochodzenia rodziców związek w zakresie identyfikacji narodowo-etnicznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spisie.

Chcesz sprawdzić, o co pytają nas w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco.

Dodaj ogłoszenie