Trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Jeszcze są wolne miejsca na atrakcyjnych kierunkach!

Materiał informacyjny Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
Udostępnij:

Solidne wykształcenie, praktyczne umiejętności, interesujące perspektywy zawodowe oraz wysokie zarobki. Brzmi dobrze, prawda? Właśnie takie możliwości dają studia na kierunkach technicznych. Ich absolwenci są szczególnie poszukiwani na rynku pracy. Tegoroczni maturzyści wciąż mają szansę, by podjąć studia na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Na Politechnice Krakowskiej trwa rekrutacja na studia I stopnia, które rozpoczną się w październiku. Kandydaci mogą rejestrować się m.in. na: architekturę krajobrazu, budownictwo, fizykę techniczną, nanotechnologie i nanomateriały, inżynierię środowiska, inżynierię wzornictwa przemysłowego, energetykę, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię produkcji, mechanikę i budowę maszyn, inżynierię czystego powietrza. Rejestracji można dokonać za pomocą elektronicznego systemu, a wszelkie szczegóły związane z rekrutacją dostępne są pod adresem rekrutacja.pk.edu.pl.

Praktyczne, dostosowane do potrzeb rynku programy studiów to nie jedyne, co Politechnika Krakowska oferuje studentom. Uczelnia wspiera młodych badaczy – studentów i pracowników – stypendiami, udostępnia najnowocześniejszą infrastrukturę badawczą i dydaktyczną, a także daje możliwość rozwijania zainteresowań w licznych kołach naukowych. Studenci i pracownicy Politechniki Krakowskiej wiedzą, jak wykorzystać możliwości, jakie daje im uczelnia. Swój naukowy zapał oraz kreatywność przekuwają na niezwykłe projekty, które zdobywają uznanie w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach, są finansowane przez prestiżowe instytucje naukowe, a przede wszystkim mają praktyczne zastosowanie i potencjał pozwalający na wykorzystywanie wynalazków w codziennym życiu. Dzięki szeroko zakrojonej współpracy Politechniki Krakowskiej z liczącymi się na rynku firmami (m.in. Grupa Azoty, PKP PLK, NEWAG, Nokia, MAN, Astor, Siemens Mobility), studenci zdobywają zawodowe szlify podczas praktyk i staży u przyszłych pracodawców.

Absolwenci PK pewnym krokiem wchodzą na rynek pracy i są cenieni przez pracodawców. Już zdobycie tytułu inżyniera na Politechnice Krakowskiej daje obiecujące perspektywy zawodowe. Najnowsze badanie Biura Karier PK wskazuje, że w pół roku po studiach magisterskich pracuje 93,3 proc. absolwentów Politechniki, a zdecydowana większość badanych – aż 67 proc. – zatrudnienie znalazła jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. W dodatku większość z nich deklaruje wykonywanie pracy zgodnej z uzyskanym wykształceniem.

Osoby, które chcą rozwijać pasję do nauki, a ponadto zadbać o swoją przyszłość, zapraszamy na studia na Politechnice Krakowskiej. Na nowy rok akademicki Politechnika Krakowska przygotowała ponad 30 kierunków studiów, także prowadzonych w języku angielskim. Rekrutacja na studia stacjonarne na PK rozpoczęła się 7 czerwca. W lipcu na wszystkich wydziałach odbyło się kilka postępowań kwalifikacyjnych. Największym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się kierunki informatyczne: informatyka, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka stosowana, geoinformatyka, a także – tradycyjnie – architektura, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, gospodarka przestrzenna, odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna. Na niektórych kierunkach limit miejsc został wypełniony i rejestracja nie jest już prowadzona. Jednak dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z branżami: architektoniczną, budowlaną, chemiczną, mechaniczną, energetyczną, materiałową i produkcyjną lub zostać ekspertami do spraw ochrony środowiska, Politechnika ma ciekawe propozycje. Wolne miejsca czekają też na przyszłych designerów na inżynierii wzornictwa przemysłowego.

Na kandydatów na studia czekają: architektura krajobrazu w języku polskim, architektura krajobrazu w języku angielskim, budownictwo w języku polskim, budownictwo w języku angielskim, inżynieria materiałowa, automatyka i robotyka, fizyka techniczna, nanotechnologie i nanomateriały, energetyka, inżynieria środowiska, inżynieria i gospodarka wodna, biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, technologia chemiczna, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria produkcji, mechanika i budowa maszyn w języku polskim, mechanika i budowa maszyn w języku angielskim, systemy i urządzenia przemysłowe, inżynieria czystego powietrza.

Rejestracja na Politechnikę Krakowską odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu rejestracji. Wskaźnik rekrutacyjny ma następujący wzór: W = P albo W = 2R. P i R oznaczają wynik procentowy uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym (P) albo rozszerzonym (R) z wybranych przedmiotów wskazanych dla danego kierunku. Nieco inaczej sytuacja wygląda na architekturze krajobrazu. Kandydaci muszą dostarczyć drogą elektroniczną swoje portfolio (w terminie od 2 do 13 września). Portfolio powinno składać się z 10 do 15 prac rysunkowych formatu A2 (5 prac) i A3 (od 5 do 10 prac), przedstawiających krajobraz otwarty, krajobraz miejski oraz rośliny. Portfolio może być uzupełnione dodatkowymi pracami plastycznymi zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami kandydata w formacie maksymalnie A3 lub dokumentacją fotograficzną takich prac o maksymalnych wymiarach odpowiadających formatowi A3.

Obowiązkowy zakres tematyczny prac:

  • drzewo w stanie bezlistnym;
  • drzewo z liśćmi;
  • drzewo iglaste i liściaste razem;
  • okazałe drzewo w pagórkowatym krajobrazie otwartym, zestawione z grupą krzewów;
  • most w krajobrazie;
  • ulica z drzewami w małym miasteczku;
  • wiadukt (most drogowy) w krajobrazie;
  • krajobraz osiedla mieszkaniowego;
  • krajobraz przyszłości;
  • krajobraz historyczny.

Wszystkie prace powinny być wykonane odręcznie, a co najmniej połowa z nich powinna być wykonana ołówkiem grafitowym na białym kartonie. Technika pozostałych prac jest dowolna. Wymagania te nie dotyczą dodatkowych prac plastycznych o których mowa powyżej, którymi może być uzupełnione portfolio.

Ogłoszenie wyników oceny portfolio nastąpi 15 września, a test kompetencyjny z języka angielskiego dla architektury krajobrazu prowadzonej w tym języku, zaplanowano na 16 września.

Zapoznaj się z zakresem wymagań i sposobem przeprowadzenia oceny portfolio

Kolejnym kierunkiem artystycznym, na który można jeszcze się zarejestrować w dodatkowej rekrutacji jest inżynieria wzornictwa przemysłowego. Rejestracja trwa do 17 września. Osoby, które chcą studiować inżynierię wzornictwa przemysłowego, muszą przystąpić do egzaminu składającego się z części praktycznej oraz oceny portfolio. Egzamin w formie zdalnej odbędzie się 21 września o godz. 10.00. Portfolio można przesyłać pocztą tradycyjną (przesyłka polecona) do 20 września na adres: Komisja Rekrutacyjna Wydziału Mechanicznego, al. Jana Pawła II 37, pok. A19, 31-864 Kraków, dopisek: „Portfolio”. Decydująca jest data wpływu przesyłki do WKR Wydziału Mechanicznego. Ogłoszenie wyników egzaminu wstępnego nastąpi 21 września.

Zapoznaj się z kryteriami kwalifikacyjnymi na inżynierię wzornictwa przemysłowego

Sprawdź warunki i tryb przekazywania portfolio

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramów prac poszczególnych komisji rekrutacyjnych, kierunków studiów oraz wymaganych dokumentów znajdują się w Portalu Rekrutacyjnym. Ponieważ w tym roku sposobów dostarczania dokumentów do komisji jest kilka (np. poprzez wgranie do systemu rekrutacji, dostarczenie osobiste) warto zweryfikować, którą z metod stosuje się na danym wydziale. Wszelkie pytania związane z rekrutacją na PK można kierować do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych. Kandydaci mogą się także kontaktować za pośrednictwem Messengera z Działem Promocji PK.

Wideo

Materiał oryginalny: Trwa rekrutacja na Politechnikę Krakowską. Jeszcze są wolne miejsca na atrakcyjnych kierunkach! - Gazeta Krakowska

Dodaj ogłoszenie