Ustny przetarg na sprzedaż samochodów

  Ustny przetarg na sprzedaż samochodów

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  Zakład Wsparcia Produkcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
  44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Towarowa 1, tel. (032) 756-4961


  OGŁASZA USTNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ:

  1/SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI SKODA Superb, Nr rej. SPS 35868
  Rok produkcji – 2010

  Cena wywoławcza: 20 500,00 zł, netto wadium: 2 050,00 zł, najmniejsze postąpienie:205,00 zł.
  2/SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI Skoda Octavia Nr rej. SMI 6KA5
  Rok produkcji - 2011

  Cena wywoławcza: 20 100,00 zł, netto wadium 2 100,00 zł, najmniejsze postąpienie: 210,00 zł.
  3/SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO MARKI STAR –ZAMIATARKA Nr rej. KAL625D
  Rok produkcji - 1989

  Cena wywoławcza 10100,00 zł, netto wadium: 1010,00 zł, najmniejsze postąpienie: 101,00 zł.
  4/SAMOCHODU MARKI FORD Nr rej. SGL 9FA9
  Rok produkcji - 2012
  Cena wywoławcza: 5 200,00 zł, netto wadium: 520,00 zł, najmniejsze postąpienie: 52,00 zł.

  Przedmiotowa sprzedaż w myśl obowiązujących przepisów podlega opodatkowaniu 23% stawką podatku VAT.

  Przetarg odbędzie się w budynku administracyjnym Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A.
  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Towarowej 1 w sali nr 014 w dniu 24.01.2019r.

  o godz. 09:00 - Skoda Superb
  o godz. 10:00 - Skoda Octavia
  o godz. 11:00 - Star- Zamiatarka
  o godz. 12:00 - Ford


  Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z „Regulaminem postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A”, dostępnym na stronie internetowej JSW S.A. www.jsw.pl.
  Szczegółowy opis techniczny samochodów oraz warunki uczestnictwa w przetargu zawarte są
  w ofertach sprzedaży dostępnych na stronie http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi.

  Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. Złożenie przez oferenta w dniu przetargu pisemnych oświadczeń, że :
  akceptuje „Regulamin postępowania przetargowego dotyczącego sprzedaży składników aktywów trwałych Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.” obowiązujący od dnia 01.04.2018r. i przyjmuje go bez zastrzeżeń,
  - zapoznał się z aktualnym stanem technicznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i akceptuje go bez zastrzeżeń.
  2. Wpłata wadium najpóźniej do dnia 21.01.2018r. w wysokości:
  - dla przetargu opisanego w pkt.1. – 2 050,00 zł z dopiskiem „Przetarg- DGM/AS.230-8-01/19, Skoda Superb II 2.0
  - dla przetargu opisanego w pkt.2. – 2 100,00 zł z dopiskiem „Przetarg- DGM/AS.230-8-01/19, Skoda Octavia II 2.0
  - dla przetargu opisanego w pkt.3. – 1010,00 zł z dopiskiem „Przetarg- DGM/AS.230-8-01/19,
  Star-Zamiatarka
  - dla przetargu opisanego w pkt.4. – 520,00 zł z dopiskiem „Przetarg- DGM/AS.230-8-01/19, Ford

  przelewem na konto: PKO BP S.A., nr rachunku 49 1020 2498 0000 8702 0443 8792.

  Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu uważa się wadium, które w terminie określonym
  w obwieszczeniu o przetargu, znajdzie się na rachunku bankowym ogłaszającego przetarg.

  W przypadku podmiotów prawnych oferent powinien być reprezentowany na przetargu zgodnie z zasadami określonymi we właściwym dla niego rejestrze – przedstawiciel oferenta winien przedstawić komisji przetargowej stosowne dokumenty do wglądu.

  Pouczenia i zastrzeżenia:
  1. Złożona oferta jest wiążąca od terminu rozpoczęcia przetargu do dnia zawarcia umowy.
  2. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli żaden spośród uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.
  3. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.
  4. Wadium złożone przez nabywcę w pieniądzu zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
  5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo uznania, że przetarg nie dał rezultatu, oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
  Informacje dodatkowe:
  Samochód Skoda Superb można oglądać w Pawłowicach przy ul. Krucza 18 w godz. od 700 do 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK „Pniówek” tel. 32 756 26 69

  Samochód Skoda Octavia można oglądać w Ornontowicach przy ul. Zamkowa 10 w godz. od 700 do 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK „Budryk” tel. 32 756 82 46.

  Samochód Star- Zamiatarka można oglądać w Pawłowicach przy ul. Krucza 18 w godz. od 700
  do 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem KWK „Pniówek” tel. 32 756 26 69
  Samochód ciężarowy Ford można oglądać w Knurowie przy ul. Dworcowa 1 w godz. od 700 do 1400, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem. KWK Knurów- Szczygłowic Ruch „Knurów”
  tel. 32 718 53 50

  W sprawach dotyczących procedury przetargowej należy kontaktować się z pracownikiem
  Zakładu Wsparcia Produkcji JSW S.A. pod nr tel. 32 756 49 61

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  DZ poleca

  Wideo