Wodociągi Chorzów - czym się zajmuje przedsiębiorstwo?...

  Wodociągi Chorzów - czym się zajmuje przedsiębiorstwo? Cennik opłat, odczyt wodomierzy i awarie

  Zdjęcie autora materiału

  Olga Krzyżyk

  Dziennik Zachodni

  Dziennik Zachodni

  Chorzowskie wodociągi
  1/7
  przejdź do galerii

  Chorzowskie wodociągi ©mat. prasowe

  Wodociągi Chorzów to tak właściwie Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które znajduje się w Chorzowie przy ulicy Składowej 1. Zakład odpowiedzialny jest za zadania w Chorzowie i Świętochłowicach w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przeczytajcie, gdzie czym zajmuje się przedsiębiorstwo, jaki jest cennik opłat za wodę i ścieki oraz gdzie zgłaszać awarie, a w tym braki wody.

  Wodociągi Chorzów. Czym zajmuje się CHŚPWiK?


  Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonuje zadania na terenie gmin Chorzów i Świętochłowice w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przedsiębiorstwo jest właścicielem przeważającej większości istniejącej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic.

  Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zlokalizowane jest w Chorzowie przy ulicy Składowej 1.

  Godziny otwarcia CHŚPWiK

  • W poniedziałki i wtorki zakład otwarty jest od godziny 7 do 15. Kasa jest czynna od godz. 7.30 do 14.30.
  • W środy biuro obsługi klienta otwarte jest od godz. 7 do 17 – kasa czynna jest od godz. 7.30 do godz. 16.30.
  • Z kolei w piątek biuro obsługi klienta otwarte jest od godz. 7 do 15, a akasa od godz. 7.30 do 14.30.


  Dyspozytor Przedsiębiorstwa: ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, tel.: 32 34 94 600, 32 34 94 601, e-mail: dyspozytor@chspwik.pl.

  Działalność Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji


  Dostawa wody do Chorzowa i Świętochłowic następuje za pośrednictwem studni wodomierzowych rozmieszczonych w rejonie przebiegu sieci magistralnych.

  Głównymi elementami systemu wodociągowego Chorzowa i Świętochłowic są przewody wodociągowe wraz z armaturą i oprzyrządowaniem. Długość przewodów wynosi łącznie 332,1 km razem z podłączeniami, z czego 94,7 km znajduje się na terenie Świętochłowic, a pozostała część 237,4 km na obszarze Chorzowa.

  Budowa systemu wodociągowego Chorzowa i Świętochłowic sięga końca XIX w. Funkcjonujące dziś najstarsze przewody wodociągowe pochodzą z początku XX w. Przewody z pierwszej połowy XX w. stanowią 38 proc. długości sieci.

  Zadania Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji:
  • zapewnienie bezawaryjnej dostawy wody dla mieszkańców i odprowadzania ścieków, porządkowanie gospodarki ściekowej,
  • stała kontrola jakości dostarczanej wody oraz odprowadzanych ścieków,
  • systematyczna rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Chorzowa i Świętochłowic,
  • prowadzenie długofalowych działań zmierzających do zmniejszenia strat wody,
  • likwidacja niezgodnych z prawem podłączeń do sieci wodociągowej oraz nielegalnych zrzutów ścieków,
  • rozbudowa i aktualizacja Systemu Informacji Przestrzennej.


  Dostarczanie wody dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Zróżnicowanie pod względem ilości poboru wody uzasadnia taryfa przewidująca cenę za każdy dostarczony metr sześcienny. Dotyczy to zarówno zbiorowego zaopatrzenia w wodę budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na cele usługowo-handlowe, jak również odbiorców przemysłowych. Woda poddawana jest tym samym procesom, a dla prawie wszystkich odbiorców usług zainstalowano wodomierze główne.

  ChŚPWiK przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii: wodociągowych - występujących na sieciach miejskich głównych oraz podłączeniach (przyłączach) do budynków, do wodomierza głównego oraz kanalizacyjnych - występujących na sieciach sanitarnych bądź ogólnospławnych.

  Zgłoszenie awarii powinno zawierać – adres, krótki opis miejsca awarii, ewentualnie nazwisko osoby zgłaszającej.

  Awarie wodociągowe i kanalizacyjne występujące na instalacji wewnętrznej należy zgłaszać administratorowi (administracja, spółdzielnia, osoba prywatna), do którego należy budynek wraz z mediami. Kanalizacji nie dotyczy także sieć odprowadzająca wodę deszczową z ulic miasta.

  Awarie zgłaszamy poprzez:
  • pocztą elektroniczną na adres dyspozytor@chspwik.pl
  • telefonicznie - dyspozytorowi zakładu na numer tel.: 32 34-94-600 do 601 lub 885-WOD-KAN
  • osobiście - przychodząc na teren ChŚPWiK Sp. z o.o., ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów, gdzie należy przekazać informację dotyczącą awarii osobie do jej przyjęcia kompetentnej t.j. dyspozytorowi przedsiębiorstwa.


  Chorzowskie wodociągi pixabay


  Odczyty wodomierzy pracowników chorzowsko-świętochłowickich wodociągów:


  Stan licznika wodomierzowego można podać:
  • telefonicznie: nr tel. (32) 34 94 609, (32) 34 94 610
  • osobiście: w siedzibie Przedsiębiorstwa: ul. Składowa 1, 41-500 Chorzów
  • poprzez FORMULARZ ODCZYTU WODOMIERZA


  Aby odczyt licznika był prawidłowy podajemy bieżący stan jaki wskazuje liczydło na wodomierzu, a nie zużycie wody w odniesieniu do poprzedniego odczytu. Odczyt należy zaokrąglić do pełnych metrów sześciennych, odczytujemy wszystkie czarne cyfry od lewej strony liczydła, łącznie z zerami. Po otrzymaniu informacji o wskazaniu wodomierza, Przedsiębiorstwo wystawia Odbiorcy usług fakturę i wysyła na podany adres korespondencyjny. Odbiorca dokonuje zapłaty otrzymanej faktury VAT w terminie wskazanym na fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają przedsiębiorstwo do naliczenia odsetek, w wysokości ustawowej.

  Cennik opłat za wodę i ścieki:


  Ostatnie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pochodzą z 22 maja 2018 roku.

  Taryfowa grupa odbiorców:
  Grupa 1 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej niż 3,0 m3/h

  Grupa 2 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h i mniej niż 6,0 m3/h

  Grupa 3 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h i mniej niż 12,0 m3/h

  Grupa 4 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h i mniej niż 24,0 m3/h

  Grupa 5 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h i mniej niż 48,0 m3/h

  Grupa 6 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 48,0 m3/h i mniej niż 96,0 m3/h

  Grupa 7 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 96,0 m3/h i mniej niż 192,0 m3/h

  Grupa 8 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 192,0 m3/h i mniej niż 364,0 m3/h

  Grupa 9 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 364,0 m3/h i mniej niż 728,0 m3/h

  Grupa 10 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 728,0 m3/h i mniej niż 1456,0 m3/h

  Grupa 11 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 1456,0 m3/h

  Grupa 12 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy

  Grupa 13 - Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi mniej niż 200 m3 rozliczaniza miesięczny okres rozliczeniowy

  Grupa 14 - Odbiorcy usług tylko w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, których średnia dobowa sumy odprowadzanych ścieków wynosi co najmniej 200 m3 rozliczani za miesięczny okres rozliczeniowy

  Grupa 15 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi mniej niż 3,0 m3/h

  Grupa 16 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 3,0 m3/h i mniej niż 6,0 m3/h

  Grupa 17 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 6,0 m3/h i mniej niż 12,0 m3/h

  Grupa 18 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 12,0 m3/h i mniej niż 24,0 m3/h

  Grupa 19 - Odbiorcy usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za 3 miesięczny okres rozliczeniowy, za pomocą wskazań wodomierzy głównych, których suma ciągłego strumienia objętości (Q3) wodomierzy głównych wynosi co najmniej 24,0 m3/h i mniej niż 48,0 m3/h

  Ceny za dostarczoną wodę – okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.
  • Taryfowa grupa odbiorców - 2: cena/stawka: netto - 5, z VAT 8% - 6
  • Taryfowa grupa odbiorców - wszystkie grupy: cena za 1 m3 dostarczonej wody, cena/stawka: netto - 5,39, z VAT 8% - 5,82


  Stawki opłat abonamentowych za dostarczoną wodę - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019r.
  • Grupa 1: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto -9,85, z VAT 8% -
  • Grupa 2: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 21,70, z VAT 8% - 23,44
  • Grupa 3: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto -38,84, z VAT 8% - 41,95
  • Grupa 4: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 75,92, z VAT 8% - 81,99
  • Grupa 5: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 142,58, z VAT 8% - 153,99
  • Grupa 6: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 282,14, z VAT 8% - 304,71
  • Grupa 7: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 574,90, z VAT 8% - 620,89
  • Grupa 8: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 1 192,71, z VAT 8% - 1 288,13
  • Grupa 9: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 2 196,97, z VAT 8% - 2 372,73
  • Grupa 10: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 4 826,57, z VAT 8% - 5 212,70
  • Grupa 11: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 10 188,10, z VAT 8% - 11 003,15
  • Grupa 12: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 2,56, z VAT 8% - 2,76
  • Grupa 13: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - -z VAT 8% - -
  • Grupa 14: stawka opłaty abonamentowej -woda, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - -z VAT 8% - -
  • Grupa 15: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 24,16, z VAT 8% - 26,09
  • Grupa 16: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 57,28, z VAT 8% - 61,86
  • Grupa 17: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 106,36, z VAT 8% - 114,87
  • Grupa 18: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 207,43, z VAT 8% - 224,02
  • Grupa 19: stawka opłaty abonamentowej -zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 410,60, z VAT 8% - 443,45


  Stawki opłat abonamentowych za odprowadzone ścieki - okres obowiązywania od 22.05.2018 r. do 21.05.2019 r.
  Grupa 1, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 11,55,z VAT 8% - 12,47
  Grupa 2, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 25,74,z VAT 8% - 27,80
  Grupa 3, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 46,91,z VAT 8% - 50,66
  Grupa 4, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 92,07,z VAT 8% - 99,44
  Grupa 5, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 174,89,z VAT 8% -188,88
  Grupa 6, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 346,76,z VAT 8% - 374,50
  Grupa 7, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 704,12,z VAT 8% - 760,45
  Grupa 8, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 1 442,18,z VAT 8% - 1 557,55
  Grupa 9, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 2 686,94,z VAT 8% - 2 901,90
  Grupa 10, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 5 806,52,z VAT 8% - 6 271,04
  Grupa 11, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 12 237,74,z VAT 8% - 13 216,76
  Grupa 12, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 2,56,z VAT 8% - 2,76
  Grupa 13, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 172,87,z VAT 8% - 186,70
  Grupa 14, stawka opłaty abonamentowej - ścieki, zł/miesiąc/odbiorcę, netto - 5 093,56,z VAT 8% -5 501,04
  Grupa 15, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 29,28,z VAT 8% -31,62
  Grupa 16, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 69,40,z VAT 8% -74,95
  Grupa 17, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 130,59,z VAT 8% -141,04
  Grupa 18, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 255,89,z VAT 8% - 276,36
  Grupa 19, stawka opłaty abonamentowej - zł/3-miesiące/odbiorcę, netto - 507,52,z VAT 8% - 548,12

  Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

  Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie dysponuje obecnie [stan na 13.07.2018] żadnymi ofertami pracy. Dokumenty niezbędne dla ubiegających się o pracę w ChŚPWiK Sp. z o.o. można pobrać TUTAJ

  Czytaj treści premium w Dzienniku Zachodnim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Dodajesz komentarz jako: Gość

  Dodając komentarz, akceptujesz regulamin forum

  Liczba znaków do wpisania:

  zaloguj się

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  DZ poleca

  100 chwil na 100-lecie niepodległości. Multimedialny dokument historyczny

  100 chwil na 100-lecie niepodległości. Multimedialny dokument historyczny

  Horoskop miesięczny na listopad 2018 wróżki z Katowic

  Horoskop miesięczny na listopad 2018 wróżki z Katowic

  Smartfon pod choinkę? Okazje w świątecznej ofercie Orange

  Smartfon pod choinkę? Okazje w świątecznej ofercie Orange

  Najpopularniejsze imiona dzieci 2018 w woj. śląskim

  Najpopularniejsze imiona dzieci 2018 w woj. śląskim