MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wojsko sprzedaje tani sprzęt z demobilu. Nowy przetarg Agencji Mienia Wojskowego [13.08.2020]

Stefan Kowlaski
Samochód ciężarowo- osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324Ilość:1NR fabryczny:SUL232414W0000199Rok produkcji:1998Cena:9000 Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Samochód ciężarowo- osobowy wysokiej mobilności HONKER 2324Ilość:1NR fabryczny:SUL232414W0000199Rok produkcji:1998Cena:9000 Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE AMW
Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej m.in. liczne pojazdy oraz wojskowe ubrania.

Nowy przetarg AMW. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt z wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest naprawdę bogata. Znalazły się w niej m.in. liczne pojazdy oraz wojskowe ubrania.

Nie przeocz

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie ul. Łęczyńska 1.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 4 i 5 sierpnia 2020 r. w godz. 8-14 w następujących miejscach:
• poz. 1÷55 SPSFR Głusiec • poz. 56, 57 ZZ Siedlce • poz. 58, 59 GZ Przemyśl • poz. 60 GZ Hrubieszów • poz. 61÷76 GZ Zamość • poz. 77 Skład Stawy • poz. 78 GZ Lublin • poz. 79 AMW Lublin • poz. 80, 81 RWT Rzeszów Filia Lublin • poz. 82 RWT Żurawica • poz. 83 SOI Grójec • poz. 84, 85 42 Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu • poz. 86 RZI Lublin • poz. 87 33 WOG Nowa Dęba • poz. 88, 89 Skład Dęblin • poz. 90 SOI Rzeszów • poz. 91 41 Baza Lotnictwa Szkolnego • poz. 92÷105 Skład Stężyca • poz. 106÷ 166 SM w Kraśniku.
Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1-166 w terminie do dnia 2 października 2020 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 45, 58, 72÷76, 78, 82, 84, 91, 106, 107, 119, 129, 130, 154÷156, 158 i 159 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 14, 15 i 144 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Lublin nr konta 16 1130 1206 0028 9153 9320 0011, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

Musisz to wiedzieć

7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:
• nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
• uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. nr 22 w terminie do dnia 12 sierpnia do godziny 15:00.

10. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:
• nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
• nazwę i adres organizatora przetargu;
• dopisek: „Przetarg nr 7/OL-DG/2020 – nie otwierać przed 13 sierpnia do godziny 12:00”.

11. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:
• dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
• oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
• oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
• wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
• wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

12. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Lublinie od dnia 30 lipca 2020 r. do dnia 12 sierpnia 2020 r., w godz. 7-15, pok. nr 23 i 24 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

13. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

14. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

15. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

16. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

17. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

18. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

19. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

20. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

21. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Lublinie oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

22. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

23. Szczegółowe informacje: e-mail: [email protected], faks 81 474 61 23 oraz tel. 81 474 61 74, 81 474 61 81, od poniedziałku do piątku w godz. 8-15.

Zobacz koniecznie

Bądź na bieżąco i obserwuj

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Szczyt NATO. Ogromne wsparcie dla Ukrainy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni