Wybierz sobie Mikołaja 2016: gwiazdkowa zabawa „Dziennika Zachodniego”

Redakcja
Dziennik Zachodni
Udostępnij:
W tym roku już po raz szesnasty zawitali do nas Mikołajowie, czyli 28 znanych i lubianych postaci z naszego regionuWyjątkowy prezent i spotkanie z Państwa idolem jest możliwe tylko dzięki naszej zabawie „Wybierz sobie Mikołaja”.

Chcieliby Państwo otrzymać mikołajkowy prezent od komisarz Elżbiety Bieńkowskiej? A może marzy się Państwu, aby świąteczny upominek sprawiła europoseł Jadwiga Wiśniewska? A może chcieliby Państwo zostać obdarowani przez prof. Mariana Zembalę, słynnego kardiochirurga, lub też przez Marcina Wyrostka, znanego akordeonistę? Wyjątkowy prezent i spotkanie z Państwa idolem jest możliwe tylko dzięki naszej zabawie „Wybierz sobie Mikołaja”.

Politycy, naukowcy, ludzie kultury i biznesu oraz artyści zawitali do naszej redakcji z prezentami już szesnasty raz z rzędu, jednak tego, jakie upominki przynieśli, na razie nie zdradzimy.

Najważniejsze, że każdy Czytelnik „Dziennika Zachodniego”, który weźmie udział w zabawie, ma szansę na spotkanie z wybranym Mikołajem i specjalny podarunek od niego. Zabawa trwa do 31 grudnia 2016 r. Na SMS-y wraz z krótkim uzasadnieniem oraz imieniem i nazwiskiem nadawcy (całość 140 znaków) - czekamy do końca tego miesiąca. Wyniki zostaną opublikowane 5 stycznia 2017 r.

Szczegóły zabawy oraz regulamin:

REGULAMIN KONKURSU WYBIERZ SOBIE MIKOŁAJA

§ 1 Organizator Konkursu
Konkurs "Wybierz sobie Mikołaja", zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez: Polska Press sp. z o.o. w Warszawie, Oddział Śląsk w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 a, 41 - 203 Sosnowiec zwaną dalej Organizatorem

§ 2 Czas trwania Konkursu
Głosowanie w konkursie trwa od 2 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016. Wyniki zostaną opublikowane w "Dzienniku Zachodnim" w dniu 5 stycznia 2017 roku.

§ 3 Założenia
W Konkursie można głosować na jednego spośród 29 Mikołajów wybranych przez redakcję "Dziennika Zachodniego". Lista Mikołajów opublikowana zostanie na łamach głównego wydania "Dziennika Zachodniego". Głosować w Konkursie można za pomocą:

Wysłania smsa - do dnia 31 grudnia 2016 roku do godziny 23:59

§ 4 Zasady Konkursu
Nominowanymi do udziału w Konkursie jest 29 osób - Mikołajów. Głosującymi w Konkursie mogą być wszyscy pełnoletni czytelnicy "Dziennika Zachodniego" z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz ich małżonków, rodzeństwa i krewnych w linii prostej Warunkiem uczestnictwa w uzyskaniu nagrody jest wzięcie udziału w Konkursie. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez wysłanie pod numer 72355 wiadomości SMS ( dalej "SMS" ), w której za pomocą odpowiedniego prefiksu wybiera Mikołaja, a następnie argumentuje swój wybór. Zgłoszenie nie zawierające wymaganej treści jest nieważne. Wielkość liter wpisywanych w treści SMS-a nie ma znaczenia. Koszt przesłania jednej wiadomości SMS wynosi 2,46 zł z VATem. Wiadomość SMS może być wysłana wyłącznie z telefonu komórkowego. Wiadomości SMS wysłane za pomocą komputera nie biorą udziału w konkursie. Zgłoszenia do Konkursu są przyjmowane i rejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń, który określa czas odbioru wiadomości SMS. Dane zarejestrowane przez automatyczny system zgłoszeń są rozstrzygające dla ustalenia prawa uczestnictwa w konkursie. Po przyjęciu i zarejestrowaniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma zwrotną wiadomość SMS z potwierdzeniem udziału w konkursie. W przypadku przysłania błędnej treści, uczestnik zostanie o tym powiadomiony w SMS-ie zwrotnym. Organizator zastrzega sobie prawo wysyłania do uczestnika wiadomości SMS zawierających treści promocyjne.

Komisja Konkursowa (dwóch przedstawicieli redakcji i jeden przedstawiciel działu marketingu "Dziennika Zachodniego") z wszystkich nadesłanych prawidłowo smsów wybierze te z najciekawszą argumentacją i w ten sposób wybierze 29 laureatów - głosujących, którzy najtrafniej opiszą wybór Mikołaja. Wyłonieni przez komisję nadawcy najlepszych uzasadnień zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie.

§ 5 Rozstrzygnięcie Konkursu
Imiona i nazwiska autorów najlepszych uzasadnień wyboru Mikołajów wyłonieni przez komisję zostaną opublikowane na łamach "Dziennika Zachodniego" dnia 5 stycznia 2017. Nagrody dla zwycięzców zostaną wręczone w Łaźni Łańcuszkowej Kopalni Królowa Luzia dnia 13 stycznia 2017 roku. Do odbioru nagrody uprawniony będzie głosujący, który został wyłoniony przez komisję oraz spełni warunki określone w Regulaminie Konkursu. W celu otrzymania nagrody każdy głosujący: - zobowiązany jest dokonać odbioru nagrody osobiście w dniu 13 stycznia 2017 roku albo w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu odebrać nagrodę osobiście w siedzibie Organizatora po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Organizatorem, - zobowiązany jest potwierdzić dokumentem swoją tożsamość, - zobowiązany jest wypełnić i podpisać protokół potwierdzający odbiór nagrody, - Laureaci zobowiązani są do uiszczenia podatku od wygranych nagród.

§ 6 Nagrody
Nagrodami dla głosujących czytelników będą prezenty ufundowane przez Mikołajów i wręczone podczas uroczystej gali.

§ 7 Reklamacje
Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres [email protected] z dopiskiem tytułu plebiscytu.
Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

§ 8 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Konkursie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

WYŚLIJ SMS

DZMIK.nr kandydata.uzasadnienie.imię i nazwisko nadawcy (przykładowy SMS DZMIK.1. Najlepszy Mikołaj na świecie. Jan Kowalski) na numer 72355, koszt jednego SMS-a to 2 zł netto (2,46 z VAT).

Lista Mikołajów Dziennika Zachodniego:

1. Elżbieta Bieńkowska – komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług
2. Borys Budka – poseł na Sejm RP
3. Eugeniusz Budniok – kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club
4. Prof. Jerzy Buzek – eurodeputowany, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego
5. Grzegorz Chmielewski – prezes Śląskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki
6. Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
7. Jerzy Gorzelik – przewodniczący Ruchu Autonomii Śląska
8. Dawid Kostempski – prezydent Świętochłowic
9. Marcin Krupa – prezydent Katowic
10. Gabriela Lenartowicz – poseł na Sejm RP
11. Prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej
12. Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza
13. Jan Olbrycht – poseł do Parlamentu Europejskiego
14. Bolesław Piecha – poseł do Parlamentu Europejskiego
15. Jerzy Polaczek – poseł na Sejm RP
16. Prof. Katarzyna Popiołek – psycholog, dziekan Uniwersytetu SWPS w Katowicach
17. Wojciech Saługa – marszałek województwa śląskiego
18. Violetta Skrzypulec-Plinta – prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
19. Wojciech Szarama – poseł na Sejm RP, przewodniczący Śląskiej Rady Regionalnej PiS
20. Marek Szołtysek – historyk, autor książek o Śląsku
21. Robert Talarczyk – dyrektor Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach
22. Grzegorz Tobiszowski – poseł na Sejm RP, sekretarz stanu w Ministerstwie Energii
23. Jadwiga Wiśniewska – poseł do Parlamentu Europejskiego
24. Jarosław Wieczorek – wojewoda śląski
25. Michał Wójcik – sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
26. Marcin Wyrostek – akordeonista, wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach
27. Prof. Marian Zembala – kardiochirurg, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu
28. Andrzej Żylak – prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Honorowy Konsul Chorwacji
29. Filip Grzegorczyk – prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Jakub Wiech: Ceny ropy naftowej wracają do poziomu sprzed wojny

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
Ale jaja
Ludzie którzy są antypolscy ludzie którzy bronią korupcji i bezprawia ?
Czy kpiny z Polaków robicie?
A
Auch Oberschlesier
A kaj je moja ukochano Tereska Semik?
J
Jorguś z Michałkowic
wybroł. Prawdziwego POLOKA bo przeca niy WOLOKA z PIS.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie