MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zagraniczne podróże posłów z województwa śląskiego. Drogo i daleko? [WYDATKI POSŁÓW]

Patryk Drabek
Niekwestionowanym liderem wśród posłów z województwa śląskiego, którzy podróżują poza granice kraju za nasze pieniądze, jest Andrzej Gałażewski (PO). By zliczyć kraje, które odwiedził, zabraknie nam palców obu rąk. Czy tyle samo palców będziemy potrzebowali, żeby policzyć jego wystąpienia w Sejmie? Dokąd jeździli posłowie z województwa śląskiego? Czy ich podróże można przeliczyć na korzyści dla regionu i wyborców?

Belgia, Niemcy, Słowacja, Dania, Cypr, Węgry, Turcja, Szwecja, Irlandia, Grecja, Estonia, Włochy, a nawet Jordania - to kraje, do których podróżował w czasie tej kadencji Andrzej Głażewski.

Łącznie 36 wyjazdów, które kosztowały Kancelarię Sejmu ponad 145 tysięcy złotych.

Sporo służbowych wypraw mają również na koncie: Zbyszek Zaborowski (SLD), Marek Krząkała (PO) i Jan Kaźmierczak (PO).
Nieco mniej posłanki: Mirosława Nykiel (PO), Beata Małecka-Libera (PO) i Joanna Kluzik-Rostkowska (PO).

Zresztą, zobaczcie zestawienie (kolejno: łączny koszt wyjazdu pokryty przez Kancelarię Sejmu, państwo - miasto lub miasta, w nawiasie cel podróży)

TU ZOBACZYSZ ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYJAZDÓW WSZYSTKICH POSŁÓW

ZOBACZ KTÓRY POSEŁ ZE ŚLĄSKA JEŹDZIŁ PRYWATNYM SAMOCHODEM NA FILIPINY

Mirosława Nykiel (PO)
4 609,89 zł, Francja - Paryż (Komisja ds. Gospodarki i Rozwoju ZPRE)
5 940,45 zł, Francja - Strasburg (1. część sesji ZPRE 2012)
5 162,09 zł, Francja - Strasburg (2. część sesji ZPRE)
5 508,36 zł, Francja - Strasburg (3. część sesji ZPRE)
4 998,56 zł, Rosja - Moskwa (Komisja ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny ZPRE)
5 216,03 zł, Cypr - Nikozja (spotkanie przewodniczących Komisji Polityki Społecznej parlamentów narodowych - państw członkowskich UE)
8 499,77 zł, Francja - Strasburg (2. część sesji ZPRE 2013 )
28,64 zł, Francja - Strasburg (3. część sesji ZPRE)
8 404,47 zł, Armenia - Erewań (obserwacja wyborów parlamentarnych)

Jacek Falfus (PiS)
2 304,47 zł, Niemcy - Berlin (KFS Targi turystyczne)
195,64 zł, Ukraina - Tarnopol (Na zaproszenie Komisji ds. Rodziny, Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy)
2 522,41 zł, Niemcy - Berlin (Targi turystyczne ITB Berlin)
105,89, Włochy - Rzym (W składzie delegacji z Premierem RP na czele - udział w uroczystych obchodach 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino)

Artur Górczyński (TR)
2 320,97 zł, Niemcy - Berlin (Targi turystyczne ITB)
2 528,93 zł, Ukraina - Kijów (Na zaproszenie przewodniczącego Komisji ds. Rodziny, Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy)
739,22 zł, Włochy - Rzym (Promocja Piłkarskich Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i Turniej Piłkarski - wyjazd w składzie Delegacji Prezesa Rady Ministrów)
5 466,38 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk (obserwacja wyborów parlamentarnych)
178,92 zł, Turcja - Antalya (wyjazd na zaproszenie Przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji - udział w Międzynarodowym Parlamentarnym Turnieju Piłkarskim)
195,64 zł, Ukraina - Tarnopol (Na zaproszenie Komisji ds. Rodziny, Młodzieży, Sportu i Turystyki Rady Najwyższej Ukrainy)
Stanisław Pięta (PiS)
2 596,49 zł, Węgry - Budapeszt (Udział Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej w uroczystościach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej)
Aleksandra Trybuś-Cieślar (PO)
3 965,16 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk (obserwacja wyborów parlamentarnych)
5 084,25 zł, Ukraina - Kijów, Winnica, Lwów, Łuck, Odessa (obserwacja wyborów parlamentarnych)
Stanisław Szwed (PiS)
3 486,11 zł, Szwecja - Sztokholm (oficjalna wizyta Marszałka Sejmu oraz udział w III Polsko-Szwedzkim Forum Parlamentarnym)

Andrzej Gałażewski (PO)
1 269,20 zł, Belgia - Bruksela (Wspólne Spotkanie Parlamentarne Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej Prezydencji)
2 430,39 zł, Niemcy - Berlin (Spotkanie przedstawicieli Komisji do Spraw Unijnych w ramach Trójkąta Weimarskiego)
2 995,81 zł, Słowacja - Casta Papiernicka (Spotkanie komisji właściwych ds. europejskich Grupy Wyszehradzkiej)
4 601,69 zł, Dania - Kopenhaga (Konferencja Komisji do Spraw Unii Europejskiej COSAC)
3 911,76 zł, Belgia - Bruksela (Udział w pracach Komisji do Spraw Politycznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka oraz Komisji ds. Gospodarczych, Finansowych, Społecznych i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza)
4 359,01 zł, Cypr - Limassol Spotkanie Przewodniczących Komisji do Spraw Unijnych parlamentów Unii Europejskiej (tzw. mały COSAC)
5 669,92 zł, Cypr - Paphos (Międzyparlamentarna Konferencja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony)
407,84 zł, Belgia - Bruksela (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim)
2 388,82 zł, Niemcy - Bonn (wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Niemieckiego Bundestagu)
5 191,25 zł, Cypr - Nikozja (Konferencja komisji właściwych ds. sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (COHAC))
2 334,34 zł, Węgry - Sarospatak (Spotkanie Komisji ds. Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej)
4 156,90 zł, Belgia - Bruksela (Spotkanie komisji parlamentów UE ws reformy unijnych przepisów o ochronie danych osobowych)
3 388,91 zł, Turcja - Abant (Spotkanie Komisji do Spraw Gospodarczych, Finansowych, Społecznych i Edukacji Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza)
4 919,30 zł, Cypr - Nikozja (Konferencja Komisji do Spraw Unijnych parlamentów UE (COSAC))
3 410,46 zł, Szwecja - Sztokholm (III Polsko-Szwedzkie Forum Parlamentarne)
5 231,49 zł, Belgia - Bruksela (Konferencja organizowana przez Parlament Europejski „Parliamentary Week on the European Semester for Economic Policy Coordination”
4 059,44 zł, Belgia - Bruksela (spotkanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony parlamentów państw członkowskich UE pt. „W kierunku Europejskiej Strategii Globalnej”)
4 940,74 zł, Irlandia - Dublin (spotkanie Komisji ds. Finansów państw członkowskich UE)
4 952,08 zł, Irlandia - Dublin (konferencja do spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityk Bezpieczeństwa i Obrony)
4 780,16 zł, Belgia - Bruksela (9. sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza)
4 122,80 zł, Belgia - Bruksela (Konferencja nt. Planu działania na rzecz rzeczywistej i pogłębionej Unii Gospodarczej i Walutowe)
5 666,95 zł, Irlandia - Dublin (XLIX posiedzenie plenarne COSAC)
3 636,80 zł, Litwa - Wilno (Międzyparlamentarna Konferencja do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa)
4 591,72 zł, Litwa - Wilno (Międzyparlamentarna konferencja na temat zarządzania gospodarczego i finansowego w Unii Europejskiej)
3 184,98 zł, Dania - Kopenhaga (Debata pod tytułem „Swobodny przepływ i krajowe systemy opieki społecznej”. Na zaproszenie przewodniczącej Komisji do Spraw Europejskich duńskiego parlamentu)
4 573,42 zł, Litwa - Wilno (Spotkanie państw regionu Morza Bałtyckiego oraz 50. posiedzenie plenarne COSAC)
3 768,49 zł, Litwa - Wilno (Spotkanie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych oraz przedstawicieli Parlamentarnego Forum na rzecz Demokracji z przedstawicielami parlamentów państw członkowskich UE)
5 311,32 zł, Belgia - Bruksela (Europejski Tydzień Parlamentarny - międzyparlamentarne spotkanie dotyczące Semestru Europejskiego 2013-2014 oraz międzyparlamentarna konferencja dotycząca zarządzania gospodarczego i finansowego w UE)
7 146,96 zł, Jordania - Sowayma (10. sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, spotkania Komisji ds. Politycznych, Bezpieczeństwa i Praw Człowieka; ds. Gospodarczych, Finansowych, Społecznych i Edukacji; Energii i Środowiska; ds. Praw Kobiet oraz ds. Promowania Jakości Życia, Dialogu Międzyludzkiego i Kultury)
3 462,12 zł, Grecja - Ateny (Spotkanie przewodniczących Komisji ds. Produkcji, Handlu i Gospodarki Morskiej parlamentów - państw członkowskich UE)
6 160,87 zł, Grecja - Ateny (Międzyparlamentarna Konferencja do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony)
2 192,00 zł, Słowacja - Bratysława (Spotkanie przedstawicieli Komisji do Spraw Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej V4)
5 234,98 zł, Grecja - Ateny (Konferencja Komisji ds. Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC))
5 538,76 zł, Włochy - Rzym (Międzyparlamentarna Konferencja ds. Zarządzania Gospodarczego i Finansowego UE)
1 937,13 zł, Węgry - Hernadvecse (Spotkanie przedstawicieli Komisji do Spraw UE parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej)
3 426,06 zł, Estonia - Narva (Wspólne spotkanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii)
Witold Klepacz (TR)
407,84 zł, Belgia - Bruksela (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim)
2 829,91 zł, Węgry - Sarospatak (SUE Spotkanie Komisji ds. Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej)
3 352,86 zł, Francja - Paryż (Spotkanie przedstawicieli Komisji do Spraw Unii Europejskiej parlamentów w ramach Trójkąta Weimarskiego)
2 879,71 zł, Czechy - Prachatice (spotkanie Komisji do Spraw UE parlamentów Polski, Czech, Słowacji i Węgier w ramach Grupy Wyszehradzkiej)
3 709,72 zł, Litwa - Wilno (Spotkanie państw regionu Morza Bałtyckiego oraz 50. posiedzenie plenarne COSAC)
4 801,43 zł, Słowacja - Bratysława (Spotkanie przedstawicieli Komisji do Spraw Unii Europejskiej państw Grupy Wyszehradzkiej V4)

Jarosław Pięta (PO)
407,84 zł, Belgia - Bruksela (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim)

Grzegorz Tobiszowski (PiS)
407,84 zł, Belgia - Bruksela (wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim)
4 216,80 zł, Albania - Tirana (wizyta Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej)

Andrzej Rozenek (TR)
4 363,67 zł, Belgia - Bruksela (Doroczna konferencja Europejskiej Agencji Obrony)

Marek Krząkała (PO)
3 425,68 zł, Niemcy - Berlin (Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych)
230,57 zł, Belgia - Bruksela (Międzyparlamentarna konferencja „Wieloletnie Ramy Finansowe UE na lata 2014 - 2020”)
0,00 zł, Niemcy - Berlin (uroczystości wręczenia nagrody Niemiecko-Polskiej Szkole Europejskiej i Niemiecko-Polskiemu Gimnazjum Locknitz oraz miastu Wrocław)
2 388,82 zł, Niemcy - Bonn (wspólne posiedzenie Prezydiów Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Niemieckiego Bundestagu)
3 410,46 zł, Szwecja - Sztokholm (III Polsko-Szwedzkie Forum Parlamentarne)
5 995,84 zł, Francja - Strasburg (1 część sesji ZPRE 2013)
4 295,43 zł, Niemcy - Berlin (przewodniczący komisji kwalifikacyjnej - Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych)
0,00 zł, Niemcy - Hamburg (debata „Europa zróżnicowanych prędkości. Szanse i ryzyko dla Polski i Niemiec” organizowana przez Konsulat Generalny RP, Fundację Konrada Adenauera i Niemiecką Fundację Narodową)
6 625,54 zł, Francja - Strasburg (2 część sesji ZPRE 2013)
6 960,08 zł, Francja - Strasburg (3 część sesji ZPRE 2013)
365,29 zł, Niemcy - Berlin (wizyta studyjna – „Program dialogu dla polityków i parlamentarzystów z Europy Środkowej, Wschodniej i południowo-wschodniej i z Armenii”)
8,60 zł, Niemcy - Berlin (Polsko-niemieckie seminarium dotyczące polityki bezpieczeństwa)
1 931,28 zł, Niemcy - Akwizgran (udział w walnym zgromadzeniu Fundacji „Stiftung Aachener Dom” , wykład nt. „Rola Polski w Europie”)
3 019,68 zł, Niemcy - Berlin (Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych)
1 837,42 zł, Niemcy - Berlin (udział w obchodach 75. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej)
Zbyszek Zaborowski (SLD)
5 211,71 zł, Belgia - Bruksela (Komisja Polityczna, Obrony i Bezpieczeństwa oraz Ekonomiczna i Bezpieczeństwa ZP NATO)
81,13 zł, Czechy - Praga (oficjalna wizyta Marszałka Sejmu)
5 066,82 zł, Estonia - Tallin (Wiosenna sesja ZP NATO)
1 804,76 zł, Austria - Wiedeń (Jesienna konferencja w Instytucie ESPI „Space at a time of financial crisis”)
6 236,74 zł, Niemcy - Berlin, Stuttgart (Podkomisja ds. stosunków transatlantyckich oraz Podkomisja ds. przyszłego potencjału obronnego i bezpieczeństwa ZP NATO)
5 514,17 zł, Czarnogóra - Św. Stefan (Seminarium Rose-Rotha)
6 332,17 zł, Ukraina - Kijów (obserwacja wyborów parlamentarnych)
3 661,41 zł, Czechy - Praga (Jesienna sesja NATO)
6 689,73 zł, Belgia - Bruksela (Komisja Polityczna, Obrony i Bezpieczeństwa, Ekonomiczna i Bezpieczeństwa NATO)
4 427,92 zł, Holandia - Haga (Komisja Obrony i Bezpieczeństwa NATO)
5 076,31 zł, Gruzja - Tbilisi (Seminarium Rose-Rotha)
6 207,23 zł, Luksemburg (Wiosenna sesja NATO)
16 738,99 zł, Japonia - Tokio, Kioto (Podkomisja Komisji Obrony i Bezpieczeństwa NATO)
16 222,73 zł, USA - Waszyngton (Komisja Obrony i Bezpieczeństwa NATO)
6 441,94 zł, Belgia - Bruksela (Wspólne posiedzenie Komisji Politycznej, Obrony i Bezpieczeństwa, Ekonomicznej i Bezpieczeństwa ZP NATO)
5 071,71 zł, Bośnia i Hercegowina - Sarajewo (Seminarium Rose-Rotha)
5 233,78 zł, Grecja - Ateny (Na zaproszenie Sekretarza Generalnego Ministerstwa Badań i Technologii rządu Grecji w celu wzięcia udziału w konferencji „Copernicus Earth Observation Programme”)
4 967,16 zł, Litwa - Wilno (Wiosenna sesja NATO)
6 565,01 zł, Ukraina - Kijów (Obserwacja wyborów parlamentarnych)
Jerzy Borkowski (TR)
81,13 zł, Czechy - Praga (oficjalna wizyta Marszałka Sejmu)
3 888,34 zł, Czechy - Ostrawa (Konferencja gospodarcza „Szanse i możliwości rozwoju współpracy gospodarczej w Europie Środkowej”)
799,26 zł, Czechy - Ostrawa (Konferencja „Ocena, potencjał i wyzwania czesko-polsko-słowackiej współpracy gospodarczej”)

Piotr Pyzik (PiS)
130,96 zł, Ukraina - Bołszowce (VI międzynarodowa konferencja „Ukraina tyglem narodów, religii i kultur”)
6 788,14 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów parlamentarnych)
572,50 zł, Litwa - Soleczniki (Zapoznanie się z sytuacją i problemami Polaków mieszkających na Litwie oraz uczestnictwo w obchodach jubileuszu 150-lecia szkoły średniej im. Ks. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach)
1 033,12 zł, Czechy - Ostrawa (wyjazd na zaproszenie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, zapoznanie się z sytuacją i problemami Polaków mieszkających w Czechach)
5 927,42 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów samorządowych)
5 493,91 zł, Mołdawia - Kiszyniów (Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych)
4 812,92 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów samorządowych - II tura wyborów)

Bolesław Grzegorz Piecha (PiS)
364,94 zł, Dania - Kopenhaga (Europejskie Forum Cukrzycy)
641,52 zł, Finlandia - Helsinki (Na zaproszenie WHO)

Jan Kaźmierczak (PO)
8 115,59 zł, Armenia - Erewań (obserwacja wyborów parlamentarnych)
0,00 zł, Hiszpania - Sitges (Doroczne spotkanie EPTA jako przedstawiciel Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów)
0,00 zł, Francja - Strasburg (Sympozjum nt. biobanków i kolekcji biomedycznych - jako przedstawiciel Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów)
6 440,82 zł, Francja - Strasburg (4. część sesji ZPRE 2012)
0,00 zł, Hiszpania - Barcelona (Spotkanie Rady EPTA - jako przedstawiciel Komisji ds. Kultury, Edukacji i Mediów)
5 071,23 zł, Francja - Paryż (Komisja ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów oraz coroczne spotkanie sekretarzy delegacji narodowych z sekretarzem generalnym ZPRE)
5 762,18 zł, Francja - Strasburg (1. część sesji ZPRE 2013)
6 636,47 zł, Francja - Strasburg (2. część sesji ZPRE 2013)
4 766,76 zł, Wielka Brytania - Londyn (Komisja Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów ZPRE)
0,00 zł, Finlandia - Helsinki (Jako przedstawiciel Komisji ds. Kultury, Nauki i Mediów ZPRE wziął udział w „EPTA Directors meeting”)
5 506,07 zł, Albania - Tirana (obserwacja wyborów parlamentarnych)
7 259,25 zł, Francja - Strasburg (4. część sesji ZPRE 2013)
396,94 zł, Azerbejdżan - Baku (Międzynarodowe Forum Humanistyczne, na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu)
6 748,58 zł, Francja - Strasburg (1. część sesji ZPRE 2014)
2 327,37 zł, Austria - Wiedeń (Komisja ds. Równości i Niedyskryminacji ZPRE)
4 675,48 zł, Francja - Strasburg (2. część sesji ZPRE 2014)
236,86 zł, Portugalia - Lizbona (Druga Parlamentarna Debata na temat oceny technologii - jako przedstawiciel Komisji ds. Kultury, Nauki, Edukacji i Mediów)
1 849,51 zł, Francja - Strasburg (2 część sesji ZPRE 2014)
4 035,69 zł, Francja - Paryż (Komisja ds. Równości i Niedyskryminacji ZPRE)
Joanna Kluzik-Rostkowska (PO)
9 862,92 zł, Armenia - Erewań (obserwacja wyborów parlamentarnych)
1 671,73 zł, Francja - Paryż (konferencja „Solidarność z irańskimi kobietami - w kierunku zmian w 2013 r.” organizowana przez Komisję Kobiet Narodowej Rady Oporu Iranu)
6 376,16 zł, Albania - Tirana (obserwacja wyborów parlamentarnych w Albanii)
9 320,43 zł, Turcja - Istambuł (22. Doroczna Sesja OBWE)
9 752,10 zł, Gruzja - Tbilisi, Gori, Dusheti (obserwacja wyborów prezydenckich)
8 547,54 zł, Tadżykistan - Duszanbe (obserwacja wyborów parlamentarnych)

Marek Plura (PO)
856,04 zł, Wielka Brytania - Londyn (PSR Wizyta w Ministerstwie ds. Osób Niepełnosprawnych)
17 430,46 zł, USA - Nowy Jork (złożenie dokumentów ratyfikujących Konwencję z dnia 13 grudnia 2006 r. o prawach osób niepełnosprawnych (w składzie delegacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)
5 798,67 zł, Belgia - Bruksela (Konferencja „Wykluczeni czy włączeni?”)
5 250,67 zł, Belgia - Bruksela (seminarium pt. „Mobilność osób niepełnosprawnych - więcej możliwości, więcej miejsc pracy, więcej Europy. Europejska Karta Osób Niepełnosprawnych”)
3 880,98 zł, Wielka Brytania - Londyn (wizyta studyjna dotycząca aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych)

Beata Małecka-Libera (PO)
641,52 zł, Finlandia - Helsinki (Na zaproszenie WHO)
7 665,11 zł, Monako (21. Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE)
8 574,26 zł, Kirgistan - Biszkek (Nawiązanie współpracy z parlamentem Republiki Kirgiskiej, spotkania z ministrem Spraw Zagranicznych Kirgizji, przedstawicielami Ministerstwa Kultury i Turystyki oraz Ministerstwa Oświaty (wizyta na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Kirgizji)
4 694,09 zł, Izrael - Tel Aviv (udział w uroczystościach 25-lecia Izby Handlowej Izrael-Polska)
307,05 zł, Izrael - Tel Awiw, Autonomia Palestyńska - Ramallah (w składzie delegacji z Prezydentem RP)
740,81 zł, Izrael - Tel Aviv (wizyta studyjna na zaproszenie organizacji Diakonia)
5 310,16 zł, Szwajcaria - Genewa (Zapoznanie się z działalnością Światowej Organizacji Zdrowia, na zaproszenie Ambasadora RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Genewie)

Marek Balt (SLD)
138,24 zł, Łotwa - Ryga (oficjalna wizyta Marszałka Sejmu)
9 201,67 zł, Kazachstan - Astana (VI Astańskie Forum Ekonomiczne)
Piotr Van der Coghen (PO)
7 306,30 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów parlamentarnych)
6 044,27 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk (obserwacja wyborów parlamentarnych)
1 214,62 zł, Etiopia - Addis Abeba (wizyta studyjna organizowana m.in. przez Polską Akcję Humanitarną)
6 969,03 zł, Gruzja - Tbilisi, Kutaisi (Obserwacja wyborów prezydenckich - misja obserwacyjna Sejmu RP)
740,81 zł, Izrael - Tel Aviv (wizyta studyjna na zaproszenie organizacji Diakonia)
5 804,22 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów samorządowych)
4 309,54 zł, Ukraina - Kijów, Winnica, Lwów, Łuck, Odessa (obserwacja wyborów parlamentarnych)
0,00 zł, Mołdawia - Kiszyniów (7. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM (Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia))

Jadwiga Wiśniewska (PiS)
3 383,41 zł, Szwajcaria - Berno (Polsko-Szwajcarska Grupa Parlamentarna)
20 535,45 zł, Kanada - Ottawa (przewodnicząca komisji kwalifikacyjnej - Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych)
13 043,68 zł, Chiny - Pekin (udział w 5.Dniu Parlamentarnym przygotowanym w ramach 64 Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego (IAC) - wygłoszenie wystąpienia przez Wicemarszałka J. Wenderlicha, udział delegacji w spotkaniach towarzyszących)

Izabela Kloc (PiS)
21 678,58 zł, Kanada - Quebec (127. sesja UM oraz spotkanie Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych)
6 192,19 zł, Szwajcaria - Genewa (129. sesja Unii Międzyparlamentarnej oraz spotkanie Stowarzyszenia Sekretarzy Generalnych)

Jerzy Polaczek (PiS)
4 591,00 zł, Rumunia - Bukareszt (Wizyta Polsko-Rumuńskiej Grupy Parlamentarnej)
473,42 zł, Tajwan - Taipei (wyjazd na zaproszenie Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie)

Waldemar Andzel (PiS)
5 213,52 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk
3 558,60 zł, Portugalia - Lizbona, Evora, Algarve, Faro (na zaproszenie Portugalsko-Polskiej Grupy Parlamentarnej)
202,81 zł, Afganistan - Kabul (Zapoznanie się Komisji Obrony Narodowej z warunkami pełnienia misji w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego oraz przygotowaniami do zakończenia udziału polskich Sił Zbrojnych w misji w Afganistanie)
5 515,13 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Winnica (misja obserwacyjna wyborów)
594,11 zł, Tajwan - Taipei (Na zaproszenie Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie)
Piotr Chmielowski (TR/SLD)
5 466,38 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk (obserwacja wyborów parlamentarnych)
2 399,69 zł, Czechy - Praga (Seminarium pt. „Porty Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście - nowa jakość dostępu do światowych rynków dla czeskiego handlu zagranicznego”)
5 172,83 zł, Belgia - Bruksela (Udział w 6. EU SPACE POLICY CONFERENCE poświęconej kierunkom rozwoju europejskiego sektora kosmicznego)
4 573,02 zł, Francja - Strasburg (Debata nt. „Przyszłość śródlądowych szlaków wodnych w UE”, otwarcie wystawy poświęconej „Szlakowi Wodnemu Dunaj-Odra-Łaba”)
740,81 zł, Izrael - Tel Aviv (wizyta studyjna na zaproszenie organizacji Diakonia)
2 393,83 zł, Palestyna - Ramallah (na zaproszenie Przewodniczącego Palestyńskiej Rady Narodowej)
5 435,22 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Winnica (misja obserwacyjna wyborów)
5 791,78 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów samorządowych)
84,00 zł, Czechy - Praga (Dyskusja panelowa prowadzona przez byłych ministrów transportu Republiki Czeskiej nt. planów budowy połączenia między Odrą, Łabą oraz Dunajem)
4 770,78 zł, Gruzja - Tbilisi (obserwacja wyborów samorządowych - II tura wyborów)
594,11 zł, Tajwan - Taipei (Na zaproszenie Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Warszawie)

Ewa Kołodziej (PO)
5 466,38 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk (obserwacja wyborów parlamentarnych)
3 796,69 zł, Węgry - Budapeszt (Komitet Parlamentarny)
2 142,21 zł, USA - Waszyngton (udział w International Visitor Leadership Program na zaproszenie Departamentu Stanu w Waszyngtonie)
4 996,06 zł, Ukraina - Kijów, Winnica, Lwów, Łuck, Odessa (obserwacja wyborów parlamentarnych)

Anna Nemś (PO)
3 408,26 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Łuck, Winnica, Odessa, Sewastopol, Dniepropietrowsk (obserwacja wyborów parlamentarnych)
3 781,16 zł, Grecja - Ateny (Konferencja przewodniczących Komisji Sprawiedliwości i Komisji Spraw Wewnętrznych - parlamentów narodowych państw członkowskich UE)
5 525,63 zł, Ukraina - Kijów, Lwów, Winnica (misja obserwacyjna wyborów)
6 223,02 zł, Włochy - Rzym (Spotkanie przedstawicieli Komisji ds. Praw Podstawowych, organizowane przez Prezydencję włoską)
4 996,06 zł, Ukraina - Kijów, Winnica, Lwów, Łuck, Odessa (obserwacja wyborów parlamentarnych)

Elżbieta Apolonia Pierzchała (PO)
1 037,56 zł, Chiny - Pekin (Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna)
20 918,18 zł, Indonezja - Dżakarta, Denpasar (wizyta Polsko-Indonezyjskiej Grupy Parlamentarnej, na zaproszenie przewodniczącego Izby Reprezentantów parlamentu Indonezji)
Danuta Pietraszewska (PO)
20 918,18 zł, Indonezja - Dżakarta, Denpasar (wizyta Polsko-Indonezyjskiej Grupy Parlamentarnej, na zaproszenie przewodniczącego Izby Reprezentantów parlamentu Indonezji)

Wojciech Szarama (PiS)
178,92 zł, Turcja - Antalya (wyjazd na zaproszenie Przewodniczącego Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji - udział w Międzynarodowym Parlamentarnym Turnieju Piłkarskim)

Halina Rozpondek (PO)
1 121,84 zł, Niemcy - Berlin (wyjazd na zaproszenie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech)
150,44 zł, Czechy - Jesenik (na zaproszenie Komisji Administracji Publicznej i Rozwoju Regionalnego Izby Poselskiej Republiki Czeskiej)

Maria Nowak (PiS)
3 475,77 zł, Rosja - Surgut (udział w uroczystościach poświęcenia kościoła pod wezwaniem św. Józefa Robotnika i błogosławionego Jana Pawła II w Surgucie oraz spotkania z Polakami mieszkającymi na Syberii)

Tomasz Głogowski (PO)
163,57 zł, Chorwacja - Zagrzeb (w składzie delegacji z Prezydentem RP)
4 584,19 zł, Chorwacja - Zagrzeb (wizyta robocza)
4 216,80 zł, Albania - Tirana (wizyta Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej)

Grzegorz Janik (PiS)
1 718,61 zł, Rosja - Moskwa (Udział w Międzynarodowym Turnieju Parlamentarnym organizowanym w związku z obchodami 20. rocznicy ukonstytuowania Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, spotkania parlamentarne)
216,82 zł, Turcja - Antalya (Spotkania z Komisją Sportu Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji oraz Parlamentarny Turniej Piłkarski)
0,00 zł, Mołdawia - Kiszyniów (7. doroczna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego GUAM (Gruzja, Ukraina, Azerbejdżan, Mołdawia)

Grzegorz Sztolcman (PO)
2 561,70 zł, Finlandia - Helsinki (wyjazd delegacji Polsko-Fińskiej Grupy Parlamentarnej)

Jan Rzymełka (PO)
3 169,16 zł, Norwegia - Oslo (Zapoznanie się z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie Norwegii oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie, wizyta studyjna pt. „Gospodarka odpadami w Norwegii - najnowsze trendy rozwoju” organizowana przez Green Business Norway - norweską organizację reprezentującą przedsiębiorstwa działające w sektorze ochrony środowiska i energetyki)
4 441,84 zł, Ukraina - Kijów, Winnica, Lwów, Łuck, Odessa (obser


*Prawybory z DZ: Kto prezydentem? Kto burmistrzem? ZOBACZ WYNIKI
*Śmieszne, dziwne, nietypowe plakaty wyborcze, czyli dużo śmiechu [ZDJĘCIA]
*Gala Miss Polski 2014 LIVE: Piękne dziewczyny[ZDJĘCIA KANDYDATEK]

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni