#ZEROKOMPROMISÓW dla sprzedaży nikotyny nieletnim

Materiał informacyjny BAT
„Nie sprzedajemy wyrobów nikotynowych nieletnim” - pod takim hasłem eSmoking World, multibrandowa sieć dystrybucji e-papierosów, ruszyła jesienią z ogólnopolską kampanią #ZEROKOMPROMISÓW. Jej celem jest uświadamianie opinii publicznej, jak ważne dla całej branży nikotynowej w Polsce jest efektywne przestrzeganie przez sprzedawców ustawowego zakazu sprzedaży wyrobów nikotynowych osobom przed ukończeniem 18 roku życia. Do kampanii dołączają kolejne sieci sprzedaży.

W ramach pierwszego etapu kampanii przeprowadzono cykl szkoleń dla doradców klienta i rozpowszechniono materiały dla dorosłych konsumentów dotyczące odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku. We wszystkich punktach sprzedaży należącej do BAT sieci umieszczono plakaty z informacją o kampanii.

- Niezwykle ważna jest tu solidarność i połączenie sił, by można było liczyć na rzeczywiste, wymierne efekty podjętych działań. Działając wielotorowo - zarówno jako branża e-papierosów, jak i odpowiedzialni handlowcy, chcemy skutecznie przeciwstawić się niezgodnym z prawem praktykom - podkreśla Steven Harvie, Country Manager British American Tobacco na Polskę i kraje bałtyckie.

Dlatego też długofalowym celem organizatora jest włączenie do kampanii - pod spójnym hasłem #ZEROKOMPROMISÓW - całej branży tytoniowej, producentów płynów do papierosów elektronicznych i wszystkich sprzedawców oraz instytucji administracji publicznej. Po to, by skutecznie eliminować sprzeczne z prawem praktyki – czyli dostęp osób nieletnich do takich produktów. Dołączanie do akcji kolejnych partnerów w postaci dużych ogólnopolskich sieci handlowych dowodzi, że ta idea może jednoczyć wokół wspólnych działań i - jak zapowiadają organizatorzy - już na początku 2021 roku charakterystyczne oznaczenia udziału w kampanii będą widoczne nie tylko w ramach kilkuset punktów sprzedaży organizatora akcji, ale w kolejnych sklepach największych polskich sieci sprzedaży, w których sprzedawane są alternatywne wyroby nikotynowe.

Kampania #ZEROKOMPROMISÓW ma być apelem do wszystkich przedsiębiorców, a szczególnie do ich pracowników, oferujących w sprzedaży wyroby nowatorskie i e-papierosy, by działali odpowiedzialne i nie sprzedawali osobom nieletnim e-papierosów, podgrzewaczy, płynów i wszelkich akcesoriów służących do wapowania. Misją organizatora kampanii jest wzmocnienie świadomości wśród sprzedawców sieci, że zarówno e-papierosy, jak i pozostałe wyroby o tzw. obniżonym ryzyku zawierające nikotynę, przeznaczone są wyłącznie dla dorosłych palaczy. Co istotne, sprzedawcy mieliby również nie sprzedawać wyrobów nikotynowych dorosłym, jeżeli zachodzi jakiekolwiek podejrzenie, że za ich pośrednictwem mogłyby z nich skorzystać osoby nieletnie.

- Nasze produkty dostępne są w kilkuset punktach sprzedaży oraz około 8 tys. sklepów i stacji benzynowych. Postanowiliśmy rozpocząć i rozwijać kampanię, która wzmocni odpowiedzialne zachowania wszystkich tych, którzy zajmują się sprzedażą wyrobów nikotynowych. Wiemy, jak istotne dla naszej branży jest zdecydowane odcięcie się od zjawisk niepożądanych, a takim jest w pierwszej kolejności jakikolwiek dostęp osób nieletnich do nikotyny. Dołączanie kolejnych podmiotów do tej inicjatywy napawa nadzieją, że nasza determinacja przyniesie wymierne efekty - podkreśla Steven Harvie.

Materiał oryginalny: #ZEROKOMPROMISÓW dla sprzedaży nikotyny nieletnim - Polska Times

Dodaj ogłoszenie