Zielona Karta – co to jest? Wyjeżdżasz za granicę? Sprawdź, czy będzie Ci potrzebna

Materiał informacyjny PKO BP
Zielona Karta stanowi potwierdzenie posiadania OC na samochód w krajach, które nie podpisały Porozumienia Wielostronnego (więcej o tym dokumencie w dalszej części artykułu) i w związku z tym obcokrajowcy odwiedzający je muszą mieć ze sobą ten dokument. Sprawdź, gdzie jest potrzebna Zielona Karta, ile kosztuje oraz ile się czeka na Zieloną Kartę.

Co to jest Zielona Karta?

Zielona Karta to międzynarodowe ubezpieczenie OC pojazdu mechanicznego, które chroni Cię przed odpowiedzialnością cywilną i konsekwencjami finansowymi poniesionymi z powodu wypadku poza granicami kraju. Alternatywą jest ubezpieczenie graniczne, które należy opłacić przy wjeździe do danego państwa. To rozwiązanie jest jednak droższe i zdecydowanie lepiej jest kilka tygodni przed wyjazdem zaopatrzyć się w Zieloną Kartę, która często jest dołączana do standardowego OC.

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje Zieloną Kartę za darmo lub za drobną opłatą. Najczęściej nie jest ona wydawana razem z OC, lecz w momencie, gdy zgłosisz chęć jej otrzymania przed wyjazdem. To, jak sama nazwa wskazuje, zielony dokument z charakterystyczną perforacją, dzięki której można oderwać jedną część karty i przekazać osobie poszkodowanej, by z łatwością uzyskała należyte świadczenia pieniężne. W PKO BP ubezpieczenia komunikacyjne obejmują OC z Zieloną Kartą, AC, NNW czy Car Assistance. Wybierz pakiet skrojony dla Ciebie, a Zieloną Kartę otrzymasz za 0 zł decydując się na OC z Zieloną Kartą w PKO BP.

Gdzie potrzebna jest Zielona Karta?

Zielona Karta jest jedną z najstarszych regulacji komunikacyjnych, a jej początki sięgają Rekomendacji Genewskiej ONZ z 1949 roku. Ustanowiono wówczas System Zielonej Karty i Porozumienie Wielostronne, które zakładają, że zagraniczni kierowcy odwiedzający dane państwo posiadają pojazd ubezpieczony w kraju jego rejestracji. W takim przypadku wystarczające jest jedynie okazanie dokumentu potwierdzającego ochronę ubezpieczeniową. Państwa, które nie uchwaliły Porozumienia Wielostronnego, preferują okazanie Zielonej Karty podczas wjazdu do ich kraju. W szczególnych przypadkach, takich jak Kosowo potrzebne jest natomiast ubezpieczenie graniczne, ponieważ zarówno OC, jak i Zielona Karta nie są wystarczające. Można wymienić 14 krajów, które wymagają Zielonej Karty:

 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Białoruś,
 • Bośnia i Hercegowina,
 • Czarnogóra,
 • Iran,
 • Izrael,
 • Macedonia,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Rosja,
 • Tunezja,
 • Turcja,
 • Ukraina.

Pozostałe kraje, spośród 48 Biur Narodowych, podpisały Porozumienie Wielostronne – na ich terenie Zielona Karta nie jest potrzebna i wystarczające jest samo OC podczas wjazdu do kraju.

Ile się czeka na Zieloną Kartę? Jak długo jest ważna?

Warto zgłosić chęć wyrobienia Zielonej Karty co najmniej kilka tygodni przed wyjazdem. Czas jej dostarczenia zależy od warunków określonych przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe. Zielona Karta może zostać przekazana pocztowo lub będziesz musiał udać się do jednego z oddziałów stacjonarnych Twojego ubezpieczyciela. Okres ważności Zielonej Karty wybiera właściciel OC. Możesz wskazać interesujący Cię przedział czasowy.

Zazwyczaj Zielona Karta jest ważna od 15 dni do 1 roku, czyli do końca ważności Twojego OC. Aby udokumentować dane zdarzenie, należy dostarczyć oświadczenie o zdarzeniu drogowym i przekazać poszkodowanemu informacje dotyczące Zielonej Karty (seria, numer, nazwa towarzystwa ubezpieczeniowego, okres ubezpieczenia). Ubezpieczony powinien w terminie 7 dni od daty zdarzenia, zawiadomić ubezpieczyciela o wypadku oraz opisać jego okoliczności.

Dodaj ogłoszenie