ZUS zapewnia raj na starość? Perspektywa renty zazwyczaj nie powala jej wysokością i nie kojarzy się z dostatnim życiem. Najniższa wysokość tego świadczenia w Polsce wynosi 1029,80 złotych brutto, co daje niecałe 900 złotych na rękę. Przeciętna wysokość wypłacanej przez ZUS renty to 1781,95 złotych, a według wyliczeń "Faktu" świadczeniobiorców jest około 750 tys. rent. Nie wszyscy jednak pobierają świadczenia na tym poziomie. Rekordową rentę od ZUS pobiera mieszkaniec Piły - wysokość świadczenia to 27 338 tys. złotych brutto. Wysoko w rankingu "Faktu" znajduje się także rencista z Sosnowca.

Rekordowa renta od ZUS. Ile dostaje "najbogatszy" rencista?
O zaskakujących danych pisze "Fakt", który w swoim zestawieniu wziął pod lupę wysokość świadczeń pobieranych przez polskich rencistów. Mając na uwadze kilka poniższych faktów, to rekordowe świadczenia pobierane od ZUS mogą przyprawić o zdziwienie.

  • 1029,80 zł brutto - to najniższa kwota świadczenia, jakie może pobierać rencista,
  • 1891,95 zł brutto - to średnia wysokość renty w Polsce,
  • 750 tysięcy - to liczba świadczeń wypłacanych przez ZUS osobom, które są niezdolne do pracy z powodu złego stanu zdrowia.

Ile zatem wynoszą rekordowe świadczenia? Kwota rekordowej renty wynosi 27338 tys. złotych brutto. Wysoko w zestawieniu znajduje się również mieszkaniec Sosnowca.

Rekordowe renty w Polsce:

  • 27 338 tys. zł brutto - to wysokość rekordowej renty, która pobiera mieszkaniec Piły
  • 19 090 tys. zł brutto - wysokość renty pobieranej przez mieszkańca Poznania
  • 17 694 tys. zł brutto - wysokość renty pobieranej przez mieszkańca Krakow

a

Również wysoko w zestawieniu "Faktu" znalazł się mieszkaniec Sosnowca, pobierający świadczenie na poziomie 15 215 tys. zł brutto.

Zobacz również: Waloryzacja emerytur 2019: TABELA + WYLICZENIA

SZCZEGÓŁOWE WYLICZENIA W GALERII PONIŻEJ

Rekordowa renta a korzystny wzór wyliczeń?

Jak tłumaczy Wojciech Andrusiewicz, rzecznik ZUS na łamach "Faktu", kluczową rolę w wyliczaniu wysokości renty, odgrywa wzór, który jest przestarzały, a największą rolę grają w nim lata pracy z najlepszymi zarobkami, wskazanymi przez potencjalnego świadczeniobiorcę.

Renty z tytułu niezdolności wyliczane są na podstawie wzoru, który dotyczył również emerytur z tzw. starego systemu. Dużą role w ich wysokości odgrywają więc lata pracy z najlepszymi zarobkami, które wskaże nam sam zainteresowany. Co za tym idzie, o wysokości świadczenia decyduje 10 lat w ostatnim 20-leciu lub 20 wybranych lat pracy z całego życia zawodowego - powiedział Andrusiewicz.