MKTG SR - pasek na kartach artykułów

David Garrett znowu w Polsce! Wygraj bilety na koncerty

nie
Mamy dla was konkurs z biletami na koncert Davida Garreta!

Studiował w londyńskiej Royal College of Music i Julliard School Of Music, pod kierunkiem wybitnego skrzypka Itzhaka Perlmana.

David Garrett nie ograniczał się jednak do klasycznego repertuaru i zaczął zyskiwać międzynarodową sławę, wykonując po mistrzowsku największe rockowe hity i zacierając granice między Mozartem, a Metallicą.

Podziwiany przez rzesze fanów na całym świecie, łączy w sobie charyzmę gwiazdy rocka z wirtuozerią, której skalę osiągają jedynie najlepsi instrumentaliści naszych czasów.

W Polsce wystąpił w grudniu 2016 roku. W łódzkiej hali Atlas Arena powitało go 6 tysięcy rozentuzjazmowanych fanów. Koncert był tak ogromnym sukcesem, że David Garrett zdecydował się na kolejny przyjazd i odwiedzi nasz kraj w październiku, dając aż trzy występy w ramach trasy koncertowej „Explosive – live 2017”.


DAVID GARRETT & HIS BAND – “EXPLOSIVE – LIVE 2017”
25.10.2017 PL – Kraków Tauron Arena
26.10.2017 PL – Warsaw Torwar
27.10.2017 PL – Gdańsk/Sopot Ergo Arena

Wygraj bilety na koncert!

Wystarczy, że wyślesz do nas SMS, w którym napiszesz, „Który utwór Davida Garretta jest Twoim ulubionym i dlaczego?”, nazwę miasta, w którym chciałabyś pójść na koncert. Wiadomość nie może przekroczyć 160 znaków i nie może zawierać polskich znaków diakrytrycznych. Nagrodzimy najciekawsze odpowiedzi. Zwycięzcy dodatkowo otrzymają możliwość uczestniczenia w próbie dźwiękowej przed koncertem oraz zajrzenia za kulisy.

SMS-y z odpowiedziami prosimy przesyłać pod numer 72355 (koszt wiadomości do 160 znaków to 2,46 zł z VAT), w treści wpisując: DG.[miasto].odpowiedź.imię i nazwisko.

Zamiast [miasto] należy wpisać nazwę miasta, do którego chcecie pojechać na koncert. Przypominamy, że David Garrett wystąpi w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Konkurs trwa od 04.10.2017 do 18.10.2017r., do godz. 21:00

Do wygrania 15 podwójnych zaproszeń na koncerty Davida Garretta w Polsce (5 podwójnych zaproszeń na koncert 25.10.2017 r. w Krakowie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 26.10.2017r. w Warszawie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 27.10.2017r. w Gdańsku)

Regulamin konkursu na kolejnej stronie artykułu

Regulamin ogólny konkursu SMS-owego
zwanego dalej „Konkursem”

Art. 1
Postanowienia ogólne
1. Konkurs organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
2. Konkurs Organizowany jest na łamach serwisu stronakobiet.pl, zwanego dalej Serwisem, dzienników: Dziennik Bałtycki; Dziennik Łódzki; Dziennik Zachodni; Gazeta Krakowska; Gazeta Wrocławska; Głos Wielkopolski; Kurier Lubelski; Polska Metropolia Warszawska; Dziennik Polski; Express Ilustrowany; Echo Dnia; Gazeta Codzienna Nowiny; Gazeta Lubuska; Gazeta Pomorska; Gazeta Współczesna; Głos - Dziennik Pomorza; Kurier Poranny, zwanych dalej Dziennikami oraz serwisu i gazety naszemiasto.pl, zwanych dalej naszemiasto.pl.
3. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez
Organizatora.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani podmiotów związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu a także członkowie ich najbliższej rodziny.
5. Konkurs organizowany będzie od dnia 4 października 2017 r. do dnia 18 października 2017 r.
Art. 2
Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może uczestniczyć każda osoba pełnoletnia.
2. Udział w Konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie konkursowe „Który utwór Davida Garretta jest Twoim ulubionym i dlaczego?”, które zostanie opublikowane w Serwisie, Dziennikach i naszemiasto.pl.
Odpowiedź na pytanie należy wysłać SMS-em na numer podany w niniejszym regulaminie w okresie od 4.10.2017 r. do 18.10.2017 r. do godz. 21:00

Art. 3
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać za pomocą SMS-a Premium pod numer 72355 (koszt: 2,46 zł z VAT) wpisując prefiks DG, nazwę miasta w którym chcemy iść na koncert Davida Garetta (do wyboru: Warszawa, Kraków, Gdańsk), treść odpowiedzi oraz imię i nazwisko, np. DG.nazwa miasta.odpowiedź.imię i nazwisko.
2. Kwota obejmuje płatność za sms o długości do 160 znaków. W przypadku przekroczenia tej liczby znaków opłata zostanie pobrana za kolejną wiadomość.
3. W odpowiedzi na sms Uczestnik otrzymuje sms zwrotny z podziękowaniem za wzięcie udziału w konkursie bądź sms zwrotny z informacją, że sms jest błędny. 

4. Wysyłając SMS-a Premium, uczestnik Konkursu oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść.
5. Zwycięzcą Konkursu zostaje autor najciekawszej odpowiedzi, wyłoniony przez Komisję Konkursową.
6. Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
7. Dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
8. Uczestnicy mogą wysyłać SMS tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
9. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. biorą udział w Konkursie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 4
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Konkursie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane przez Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Art. 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Komisja Konkursowa po wyłonieniu zwycięzcy/zwycięzców, powiadomi go/ich telefonicznie lub SMS-owo, dzwoniąc na numer, z którego nastąpiło zgłoszenie.
2. W przypadku kontaktu telefonicznego, Organizator kontaktuje się ze zwycięzcą trzykrotnie w przeciągu 4 godzin. W przypadku nieodebrania połączenia, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika konkursu.
3. Lista laureatów zostanie opublikowana 19.10.2017r. w serwisie stronakobiet.pl i serwisie naszemiasto.pl

Art. 6
Nagrody w Konkursie

1. Nagrodami w Konkursie jest 15 podwójnych zaproszeń na koncerty Davida Garretta w Polsce (5 podwójnych zaproszeń na koncert 25.10.2017 r. w Krakowie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 26.10.2017r. w Warszawie, 5 podwójnych zaproszeń na koncert 27.10.2017r. w Gdańsku).
2. Nagroda nie może być zamieniona na ekwiwalent pieniężny.
3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na adres przesłany SMS-em przez zwycięzcę konkursu. 
4. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016 r.poz.2032 ze zm.). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 7
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Konkursu powinny być kierowane pisemnie na adres siedziby Organizatora z dopiskiem nazwy Konkursu.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 8
Prawa autorskie

1. Zgłaszając się do udziału w Konkursie w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie Uczestnik, oświadcza i zapewnia, iż Uczestnik nie będzie naruszał praw, w tym praw autorskich i praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich, a treść będzie zgodna z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego. Publikacja odpowiedzi konkursowej nie będzie rodziła po stronie Organizatora obowiązku wypłaty jakichkolwiek wynagrodzeń osobom trzecim ani Uczestnikowi bądź innego rodzaju odpowiedzialności z tytułu korzystania lub naruszenia praw majątkowych lub osobistych.
2. Jeżeli Organizator w następstwie publikacji odpowiedzi Uczestnika poniesie koszty związane z naruszeniem praw lub dóbr osobistych osób trzecich, niezgodnością z prawem bądź naruszeniem autorskich praw osobistych lub majątkowych twórców – Uczestnik, pokryje te koszty w całości, w tym w szczególności pokryje równowartość wszelkich wydatków powstałych w związku z ustalaniem, czy roszczenia osób trzecich są zasadne, w tym koszty i wydatki na obsługę prawną i zastępstwo prawne. Jednocześnie Uczestnik, zobowiązuje się przystąpić (wstąpić) – jeżeli zaistnieje taka możliwość pod względem procesowym - do ewentualnych postępowań sądowych będących konsekwencją powołanych wyżej naruszeń.
3. Z chwilą przesłania odpowiedzi Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, na czas nieoznaczony licencji na korzystanie z odpowiedzi (dalej „Licencja”) na następujących polach eksploatacji:
a) pobranie, wprowadzenie do pamięci komputera, zapisanie i przechowywanie na wszystkich typach nośników, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b) modyfikacja warstwy prezentacyjnej, łączenie odpowiedzi z elementami graficznymi, tekstowymi, a także tłumaczenie oraz twórcze przekształcenie, przerobienie, adaptowanie całości odpowiedzi lub jego fragmentów oraz rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym Regulaminie;
c) trwałe lub czasowe utrwalanie odpowiedzi i zwielokrotnianie odpowiedzi w szczególności techniką drukarską i reprograficzną w formie materiału prasowego, a także za pośrednictwem programów komputerowych;
d) korzystanie z odpowiedzi poprzez m.in. publikowanie odpowiedzi w celach marketingowych, promocyjnych, sponsoringowych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji, poprzez odtwarzanie w materiałach reklamowych, prasowych, radiowo-telewizyjnych, kampaniach reklamowych, newsletterach, informacjach prasowych Organizatora, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi, jej modyfikacji i utworów zależnych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w aplikacjach internetowych;
e) inne niż określone w pkt. d korzystanie z odpowiedzi w celach marketingowych i promocyjnych Organizatora i podmiotów, którym udzielono sublicencji;
f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie odpowiedzi w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie, w tym rozpowszechnienie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
g) prawo do udostępniania Odpowiedzi do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Art. 9
Postanowienia końcowe
1. Uczestnictwo w Konkursie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Konkursu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa oraz na stronie www.stronakobiet.pl/regulaminkonkursu.

Zwycięzcy konkursu

Warszawa:
Joanna Skibińska
Alicja Pilc
Rafał Rembiszewski
Ewa Niewiadomska
Zuzanna Radziszewska

Kraków:
Anna Bojanowska
Szymon Guza
Ewa Brudny
Anna Smorawska
Ewa Kowalska

Gdańsk:
Nina Musiał
Krzysztof Bora
Katarzyna Papunewska
Aleksandra Skorcz
Magdalena Kaczmarek

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: David Garrett znowu w Polsce! Wygraj bilety na koncerty - Strona Kobiet

Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni