Egzamin zawodowy 2021 z CKE. WYNIKI 31.03.2021. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. Harmonogram. KLUCZ ODPOWIEDZI

Maria Poznańska
Egzamin zawodowy 2021. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. Terminy i harmonogram [ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI 12.01.2021]Odpowiedzi do egzaminu ze stycznia 2021 roku mają być opublikowane na stronach CKE 14.01.2021 roku. Tego dnia sukcesywnie będą się pojawiać w tej galerii >>>
Egzamin zawodowy 2021. Pisemny i praktyczny sprawdzian kwalifikacji zawodowych. Terminy i harmonogram [ARKUSZ CKE + ODPOWIEDZI 12.01.2021]Odpowiedzi do egzaminu ze stycznia 2021 roku mają być opublikowane na stronach CKE 14.01.2021 roku. Tego dnia sukcesywnie będą się pojawiać w tej galerii >>>
Udostępnij:
Egzamin zawodowy 2021. We wtorek, 12.01.2021 roku odbył się egzamin zawodowy - część teoretyczna. Było to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie będą mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Odpowiedzi do zadań z testu teoretycznego w galerii. Wyniki na stronach CKE mają się pojawić 31 marca 2021 roku.

Wyniki egzaminu zawodowego 2021 z CKE

Wyniki egzaminu zostaną udostępnione w środę, 31 marca na oficjalnej stronie CKE. Egzamin uznaje się za zdany, jeśli egzaminowany zdobędzie co najmniej 50 proc. punktów z części pisemnej oraz 75 proc. punktów z części praktycznej.

Jak Wam poszło? Podzielcie się wynikami w komentarzach!

Egzamin zawodowy 2021 z CKE. Część pisemna egzaminu 12.01.2021

KLIKNIJ I SPRAWDŹ W GALERII - tu znajdziecie klucz odpowiedzi:

Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE.

Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi

Jak oceniacie trudność egzaminu? Czekamy na komentarze!

Egzamin zawodowy 2021 – część teoretyczna. Kiedy? HARMONOGRAM

Część pisemna dla uczniów podchodzących do tegorocznego egzaminu zawodowego w sesji zimowej odbędzie się w następujących terminach:

 • 12 stycznia – Formuła 2012
 • 12 stycznia – Formuła 2017
 • 12-16 stycznia oraz 1 lutego (termin dodatkowy) – Formuła 2019

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl w dniu 14 stycznia 2021 roku od godz. 16:00.

Egzamin zawodowy. Data rozpoczęcia części praktycznej. HARMONOGRAM

 • W poniedziałek, 11 stycznia 2021 r. rozpocznie się część praktyczna modelu „d” (Formuła 2012, Formuła 2017 oraz Formuła 2019).
 • Z kolei egzaminy praktyczne o modelach „w”, „wk” i „dk”, zgodnie z Formułą z 2012 i 2017 odbędą się w terminie od 13 stycznia do 19 lutego.
 • Praktyczny egzamin zawodowy o modelach „w”, „wk” i „dk” zgodnie z Formułą 2019 zostanie przeprowadzony w terminie od 13 do 24 stycznia w terminie głównym oraz od 3 do 5 lutego w terminie dodatkowym.

Czas trwania egzaminu waha się od 120 do 240 minut – w zależności od kwalifikacji.

Szczegółowy harmonogram praktycznych egzaminów zawodowych dla poszczególnych specjalizacji znajdziesz:

Egzamin zawodowy w dobie koronawirusa. Oto zasady!

Egzaminy zawodowe zostaną przeprowadzone w zaostrzonym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że trzeba będzie przestrzegać nakazu:

 • dezynfekcji rąk,
 • noszenia maseczek w momencie wchodzenia do sali egzaminacyjnej,
 • zachowania odpowiednich odstępów.

Uczniów obowiązuje również zakaz wnoszenia komórek, maskotek i innych zbędnych rzeczy.

CZYTAJ WIĘCEJ o tegorocznym egzaminie >>>

Egzamin zawodowy 2020 z CKE. Część pisemna egzaminu 10.01.2020

KLIKNIJ I SPRAWDŹ W GALERII - będziemy je sukcesywnie wprowadzać!

Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE.

Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi

Zimowa sesja egzaminacyjna, potwierdzająca kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 oraz w formule 2017, rozpoczęła się 9.01.2020 roku.

Ponad 167 000 osób zdawać będzie 10.01.2020 roku egzamin zawodowy w części pisemnej. Będzie to 40 zamkniętych zadań, na których wykonanie uczniowie będą mieli 60 minut. Aby zdać trzeba zdobyć co najmniej 50% punktów. Potem odbędzie się część praktyczna. Ogłoszenie wyników styczniowych egzaminów zawodowych odbędzie się 20 marca 2020 roku. Sprawdź terminy egzaminów. Udostępnimy także arkusze i klucz odpowiedzi testu zawodowego. CKE informuje - klucze odpowiedzi dostępne 13.01.2020 roku.

Do egzaminu przystępują:

 • uczniowie i absolwenci zasadniczych szkół zawodowych,
 • uczniowie szkół branżowych I stopnia,
 • uczniowie techników,
 • uczniowie szkół policealnych
 • osoby które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • osoby przystępujące do egzaminu w trybie eksternistycznym.

Klucze odpowiedzi z 2019 roku:

Egzamin zawodowy - uczniowie napisali część pisemną egzaminu zawodowego. Jakie są odpowiedzi? W tej galerii znajdziesz klucz odpowiedzi do wszystkich specjalizacji. Zobacz KLUCZ ODPOWIEDZI z poszczególnych specjalizacji na kolejnych slajdach --->13 stycznia 2020 uaktualnimy galerie z odpowiedziami o nowe odpowiedzi!

Egzamin zawodowy. Tutaj klucz odpowiedzi i rozwiązania

Egzamin zawodowy 2019 za nami. Ci, którzy zmierzyli się z częścią teoretyczną, szukają odpowiedzi w internecie. Na naszej stronie opublikujemy klucze odpowiedzi i rozwiązania z egzaminu zawodowego 2019.

Egzamin zawodowy 2019. Klucz odpowiedzi i rozwiązania do wsz...

CKE informuje: klucze odpowiedzi do części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego 10 stycznia 2020 r. zostaną opublikowane 13 stycznia (poniedziałek) o godz. 12:00.

CKE: Egzamin zawodowy w dwóch częściach: praktycznej i pisemnej

 • 9 stycznia odbyła się część praktyczna egzaminu o modelu „d” (dokumentacja).
 • 10 stycznia odbędzie się część pisemna egzaminu dla wszystkich zdających.
 • od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r. odbywać się będzie część praktyczna według harmonogramów ogłoszonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne

Egzamin zawodowy 2020. Część pisemna 10.01.2020

W formule 2012 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 127 000 osób w 224 kwalifikacjach (z tego w 140 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 139 000 osób w 209 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

 • • A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych w zawodzie technik logistyk
 • • A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
 • • B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej w zawodzie technik budownictwa
 • • E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami w zawodzie technik informatyk
 • • M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych w zawodzie technik pojazdów samochodowych
 • • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa
 • • T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

W formule 2017 do części pisemnej egzaminu zostało zgłoszonych ponad 40 000 osób w 139 kwalifikacjach (z tego w 64 kwalifikacjach zdawanych z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu), a do części praktycznej ponad 46 000 osób w 138 kwalifikacjach. Do najczęściej wybieranych kwalifikacji należą:

 • • AU.22 Obsługa magazynów w zawodzie technik logistyk
 • • AU.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie technik rachunkowości
 • • AU.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci w zawodzie technik informatyk
 • • MS.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w zawodzie opiekun medyczny
 • • MS.12 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • • TG.12 Planowanie i realizacja usług w recepcji w zawodzie technik hotelarstwa.

Wyniki egzaminu zawodowego 2020. Jak wyglądają testy i część praktyczna?

Egzamin składa się z dwóch części:
testu pisemnego - 40 zadań zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest prawidłowa; czas trwania 60 minut;
części praktycznej na stanowisku egzaminacyjnym (w czasie od 120 do 240 minut, w zależności od kwalifikacji.

Co trzeba zrobić, aby zdać egzamin? Progi punktowe na zaliczenie
• część pisemna – min. 50% punktów możliwych do uzyskania
• część praktyczna – min. 75% punktów możliwych do uzyskania

Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Po zdaniu egzaminów ze wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) oraz po uzyskaniu odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy styczeń 2020. Jakie poznamy wyniki styczniowej sesji?

Ogłoszenie wyników oraz przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw oraz dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 20 marca 2020 r.

Klucze odpowiedzi z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie zostaną opublikowane w dniu 13 stycznia o godzinie 12:00 na stronie internetowej CKE www.cke.gov.pl

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Nigdy nie patrzyliśmy tak daleko - teleskop Jamesa Webba

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kami

Świetna szkoła policealna to Studium Pracowników Medycznych i Społecznych. Bardzo mądrzy wykładowcy tam są, a do tego naprawdę fajnie planowane zajęcia. Ja się na wszystkich dobrze czułem i miałem poczucie, że moja edukacja ma sens.

Przejdź na stronę główną Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie