Do końca lipca 2018 br., we wszystkich programach na lata 2014-2020 złożono około 89 tysięcy wniosków o dofinansowanie o wartości 546,4 mld zł. 337,9 mld zł to unijne dofinasowanie, co stanowi 101 proc. dostępnej dla Polski puli.

Z beneficjentami podpisano umowy na 38 tys inwestycji. Wartość tych projektów to 325,1 mld zł. Dofinansowanie unijne wyniosło 200,2 mld zł, co stanowi 60 proc. dostępnych dla Polski funduszy europejskich.

Mosty dla Regionów. Od 16 sierpnia można składać wnioski


Jak tłumaczył szef resortu, pokazuje to skalę zainteresowania pieniędzmi europejskimi. - 200 mld zł z unii pracuje już w gospodarce, czyli ma odzwierciedlenie w podpisanych umowach. Jeśli wyobrazilibyśmy sobie, że Polska dostała z UE 10 euro, to wykorzystaliśmy już 6– mówił Kwieciński.

Wartość wydatków rozliczonych przez podmioty (osoby, firmy, samorządy, uczelnie itd.) korzystające z dotacji to ponad 79,1 miliarda złotych, z czego 55,7 miliarda złotych pochodzi z Unii Europejskiej. To 17 procent puli dla Polski na lata 2014-2020.

Wyższe oprocentowanie depozytów lub niższe opłaty za usługi bankowe – na takie korzyści mogą liczyć beneficjenci programu 500+.

Do 31 lipca 2018 roku Komisja Europejska wypłaciła Polsce ponad 11,3 mld euro z polityki spójności - najwięcej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Polska jest też w pierwszej dziesiątce w Unii Europejskiej jeśli wartość wypłaconej kwoty odniesiemy do przyznanej puli.

Sprawdź nasze inne informacje i porady