GUS ogłosił wskaźniki. Waloryzacja emerytur w marcu będzie głodowa [INFOGRAFIKA]

Sławomir Cichy
Waloryzacja rent i emerytur 2016: Przy najniższej rencie podwyżka wyniesie mniej niż 2 zł
Waloryzacja rent i emerytur 2016: Przy najniższej rencie podwyżka wyniesie mniej niż 2 zł Dziennik Zachodni
Od 1 marca 2016 r. świadczenia emerytalno-rentowe prawie 9 mln mieszkańców naszego kraju wzrosną o zaledwie 0,24 proc. To najniższa waloryzacja od dziesięciu lat. Przy najniższej rencie podwyżka wyniesie mniej niż 2 zł. Ratunkiem ma być jednorazowy dodatek na który mogą liczyć ci, krórych suma powbieranych wszystkich świadczeń nie przekracza łącznie 2 tys. zł brutto.

Waloryzacja rent i emerytur 2016: We wtorek GUS ogłosił wskaźnik przeciętnego wzrostu wynagrodzeń w zeszłym roku, który potrzebny jest obok wskaźnika inflacji z 2015 r. do obliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń m.in. z ZUS i KRUS. Okazuje się, że waloryzacja tych świadczeń może być jeszcze niższa, niż się spodziewano jeszcze tydzień temu. W zasadzie niezauważalna dla emerytów i rencistów bez względu na wysokość pobieranych świadczeń.

Wszystko wskazuje na to, że tegoroczna waloryzacja będzie najniższa od 10 lat i zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd jeszcze w połowie ubiegłego roku, niewiele da się w tej kwestii zrobić.

Waloryzacja rent i emerytur 2016: ZUS rozpoczął wypłatę jednorazowych dodatków

Tegoroczna Wielkanoc nie będzie głodowa tylko i wyłącznie dlatego, że w marcu zostaną też wypłacone jednorazowe dodatki w wysokości nawet 400 zł brutto dla najniższych świadczeń. Granicą wypłat dodatków jest 2000 zł brutto wszystkich pobieranych świadczeń. Jeśli przekraczają tę kwotę, dodatek zwyczajnie nie będzie się należał.

Waloryzacja podstawowa

Waloryzacja jest sumą dwóch wskaźników: inflacji i minimum 20 procent wzrostu wynagrodzeń. Rząd mógł wprawdzie ustalić, że zamiast 20 proc. wzrostu wynagrodzeń będzie to 50 proc., a nawet 100 proc., ale decyzje w tej sprawie zapadły w połowie 2015 r. i wskaźnika nie podniesiono.

Zatem na wskaźnik waloryzacji w 2016 r. złoży się wskaźnik inflacji (99,4 proc. dla gospodarstw emerytów), powiększony o 20 proc. wzrostu wynagrodzeń (20 proc. z 4,2 proc. równa się 0,84 proc.). Wskaźnik waloryzacji wyniesie więc 100,24 proc. co oznacza, że w marcu świadczenia prawie 9 mln osób wzrosną zaledwie o 0,24 proc. a jeszcze tydzień temu przed ogłoszeniem danych GUS wydawało się, że waloryzacja będzie wyższa i wyniesie 0,54 proc.

Co to oznacza dla emerytów i rencistów? W przypadku osób pobierających minimalną emeryturę z ZUS w wysokości 880,45 zł miesięcznie podwyżka brutto wyniesie tylko 2,11 zł. Pobierający najniższą rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, która wynosi 810,16 zł otrzymają waloryzację poniżej 2 zł.

Z kolei osoby którym wysokość emerytury ustalono na średnim poziomie który w 2015 r. wynosił około 1970 zł, mogą liczyć na podwyżkę świadczenia nieprzekraczającą 5 zł miesięcznie.

Politycy wybrali dodatek

O tym, że waloryzacja będzie tak niska, politycy i ekonomiści wiedzieli już w połowie ubiegłego roku. Dlatego pierwszy projekt poprawienia sytuacji najuboższych emerytów i rencistów zgłoszono w Sejmie wrześniu. Wybrano rozwiązanie najtańsze, w formie jednorazowego dodatku. Można było podnieść najniższe renty i emerytury do poziomu minimum socjalnego, jednak uznano że takie rozwiązanie jest zbyt kosztowne i to nie tylko w 2016 r. ale także w następnych latach.

Platforma Obywatelska wybrała inny wariant: jednorazowy dodatek dla części emerytów i rencistów uznanych za wymagających finansowego wsparcia. Za taką przyjęto grupę pobierających świadczenia do 2 tysięcy złotych brutto.

Kwota jednorazowego dodatku jaki ma być wypłacony liczona będzie nie tylko od podstawowego świadczenia emerytalnego czy rentowego, ale także od wszystkich, należnych dodatków takich jak pielęgnacyjny, kombatancki, dla przymusowych robotników itp. Jeśli ktoś otrzymuje kilka świadczeń np. emeryturę i rentę, to sumuje się je przed stwierdzeniem prawa do jednorazowego dodatku.

W przypadku renty rodzinnej, nawet gdy jest dzielona na kilka osób, przysługuje jeden dodatek.

Waloryzacja rent i emerytur 2016: Dodatek traktowany specjalnie

Czy są jakieś pozytywne aspekty wyboru przez rząd wypłaty jednorazowych dodatków? Patrząc w ten sposób ustalono, że dodatek jest wolny od podatku co oznacza, że kwota brutto jest tak naprawdę realną kwotą wypłat czyli pełna kwota dodatków trafi do kieszeni emerytów i rencistów co więcej, nie muszą go wykazywać w przyszłorocznym zeznaniu PIT. Dodatek jest także wolny od zajęcia komorniczego. Nie wolno go zatem wliczać do wysokości świadczenia podlegającego egzekucji. To znaczy, że komornik może zająć wyłącznie do 50 proc. świadczenia podstawowego netto. Jeżeli ktoś otrzymuje niską emeryturę lub rentę z powodu zajęć komorniczych, dodatek obliczany jest dla kwoty świadczenia przed zajęciami.

Waloryzacja rent i emerytur 2016: Wypłaty czy oszczędności rządu?

Choć wydaje się, że waloryzacja na poziomie 0,54 proc. jaką założył w tym roku w budżecie rząd Beaty Szydło, a 0,24 proc. co wynika z ogłoszonych we wtorek wskaźników ZUS to dla emerytów niewielka różnica, jednak realnie dla budżetu państwa to zmiana naprawdę spora.

Zamiast 940 milionów złotych założonych przez rząd do wypłaty, ostatecznie do kieszeni emerytów i rencistów trafiłoby zaledwie 360 milionów. Różnica czyli 580 milionów zostałoby w budżecie państwa, a jak wiadomo rząd ma sporo wydatków, niekoniecznie związanych z potrzebami emerytów i rencistów.

Co prawda przed tygodniem minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska przekonywała, że chce aby cała pula 940 mln zł trafiła do emerytów i rencistów, bez względu na to, jaki będzie ogłoszony przez GUS wskaźnik waloryzacji, ale aby tak się stało nie wystarczą chęci pani minister. Potrzebna jest zgoda ministra finansów Pawła Szałamachy i nie powinno nikogo dziwić, jeśli minister Rafalska usłyszy, że zaoszczędzone na emerytach i rencistach pieniądze zasilą pulę przeznaczoną na wypłaty i realizację sztandarowego programu PiS jakim jest program 500 plus, który właśnie ona firmuje. Tym bardziej, że koszty jego wprowadzenia tylko w tym roku, już są wyższe o ponad 2o0 milionów złotych niż wstępnie zakładano, a kolejne samorządy wskazują na niedoszacowanie kosztów związanych z obsługą programu.

Waloryzacja rent i emerytur 2016: Bezpiecznik w przepisach

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami mogło się tak zdarzyć, że przy niekorzystnym dla emerytów i rencistów ujemnym wskaźniku inflacji, waloryzacji świadczeń z ZUS nie tylko by nie było, ale przepisy pozwalają na... jej obniżenie. Dlatego w tym roku zaplanowano przegląd przepisów emerytalnych w tym przegląd przepisów związanych z waloryzacją świadczeń.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, prof. Marcin Zieleniecki zapowiedział przygotowanie do ustawy bezpiecznika, który zapobiegałby obniżaniu świadczeń emerytów w wypadku niekorzystnych wskaźników. O wprowadzenie taki ego mechanizmu postulowały już związki zawodowe, które uważają także, że przy okazji przeglądu ustaw należałoby zmienić zasady liczenia waloryzacji. W tej chwili przy waloryzacji procentowej osoby z najniższymi świadczeniami są krzywdzone głodowymi podwyżkami które nie uwzględniają wzrostu choćby opłat za utrzymanie mieszkania, które stanowią dla nich ogromne obciążenie.

Najniższe gwarantowane świadczenia emery-talno-rentowe obowiazujace od 1 marca 2015 r. (kwoty brutto):
Emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna - 880,45 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 675,13 zł.
Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i rodzinna wypadkowa 1056,54 zł.
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową810,16 zł.

Ważne zmiany prawne dla seniorów, które mają wejść w życie według zapewnień PiS jeszcze w 2016 roku

Waloryzacja rent i emerytur 2016: Przywrócenie starego wieku emerytalnego
Podstawą prac przywracających poprzedni wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) jest projekt ustawy prezydenta Andrzeja Dudy, który 30 listopada ubiegłego roku trafił do Sejmu.

W projekcie prezydenckim zapisano, że zmiany wejdą w życie już od 1 stycznia 2016 r. Mimo opóźnienia, można jednak założyć, że prędzej czy później prezydencka ustawa wejdzie w życie (najpewniej w drugim kwartale br.), gdyż był to sztandarowy projekt PiS najczęściej podnoszony w kampanii wyborczej.

Projekt prezydenta Andrzeja Dudy zakłada obniżenie powszechnego wieku emerytalnego do tego sprzed reformy - do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie ma w nim dodatkowych wymagań odnośnie minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego, który uprawniałby do przejścia na emeryturę. Nie ma zatem niczego o 40 czy też 45 latach stażu, choć domagają się tego związkowcy z „S”.

Każdy ubezpieczony, który osiągnął wiek emerytalny, a nie uzbierał w formie składek wystarczającego kapitału, będzie mógł liczyć na minimalną emeryturę gwarantowaną przez państwo. Aby jednak ją otrzymać, trzeba będzie spełnić warunek stażowy: 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn) okresu składkowego i nieskładkowego.

Osoby które już ukończyły 60 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni), które na mocy obecnie obowiązujących przepisów nie doczekały się jeszcze swojego wieku emerytalnego nabędą prawa do emerytury wraz z dniem jej wejścia w życie ustawy prezydenckiej.
Darmowe leki
Rząd PiS chce wprowadzić darmowe leki dla osób powyżej 75. roku życia; prace nad ustawą trwają w Ministerstwie Zdrowia i są na ukończeniu. Zdaniem ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, jest szansa, że ustawa wejdzie w życie w połowie roku.

Lista leków S (dla seniorów) będzie powstawała podobnie, jak lista leków refundowanych, czyli co dwa miesiące minister zdrowia będzie ogłaszał jej nową wersję. „Pierwsza lista będzie mocno ograniczona. Musimy z dużą ostrożnością podejść do tematu. Zobaczymy, czy nie będzie zbyt dużo nadużyć.” - powiedział minister zdrowia.

W Polsce żyje prawie 2,7 miliona osób w wieku powyżej 75. roku życia. Darmowe leki będzie im mógł przepisać lekarz pierwszego kontaktu.

Dla kogo jednorazowy dodatek? Dlaczego seniorzy w wieku 75 plus mogą stracić?

Na jednorazowy dodatek mogą liczyć nie tylko emeryci i renciści, ale także m.in. osoby pobierające renty wypadkowe i rodzinne, otrzymujące świadczenia i zasiłki przedemerytalne, a także pobierające częściowe emerytury kapitałowe, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne.

Trzeba pamiętać, że przy ustalaniu wysokości świadczenia będzie się uwzględniać kwotę świadczenia łącznie z dodatkami pielęgnacyjnymi, dla sierot zupełnych oraz z innymi dodatkami lub świadczeniami pieniężnymi przysługującymi na podstawie odrębnych przepisów, które są wypłacane przez organy emerytalno-rentowe (w wysokości ustalonej przed dokonaniem potrąceń i egzekucji oraz zmniejszenia).

Wiele wskazuje na to, że obostrzenia dotyczące sumowania świadczeń pogorszą sytuację osób w wieku 75 plus, które mogą utracić prawo do jednorazowego dodatku ze względu na dodatek lub zasiłek pielęgnacyjny jeśłi okaże się że zsumowane świadczenia pzrekraczają 2 tys. zł brutto.

Warto też wspomnieć, że do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jeden dodatek

Uprawnieni do odbioru jednorazowego dodatku nie muszą składać wniosku o jego wypłatę. Zostanie przyznany z urzędu.

Dodatek jest wolny od zajęcia komorniczego. Nie wolno go zatem wliczać do wysokości świadczenia podlegającego egzekucji. To znaczy, że komornik może zając wyłącznie do 50 proc. świadczenia podstawowego netto.

Jeżeli ktoś otrzymuje niską emeryturę lub rentę z powodu zajęć komorniczych, dodatek obliczany jest dla kwoty świadczenia przed zajęciami.

Oto ile mogłaby wynosić waloryzacja rent i emerytur jeśli rząd wyda całą pulę 960 mln zł

Jeszcze na początku tygodnia, przed podaniem przez GUS najnowszych wskaźników przeciętnego wzrostu wynagrodzeń w zeszłym roku, który potrzebny jest obok wskaźnika inflacji z ubiegłego roku do obliczenia wskaźnika waloryzacji świadczeń z ZUS, KRUS wysokość przewidywanej waloryzacji rent i emerytur choć również niska, nie była tak żenująco głodowa.

Oto jak wyglądałaby waloryzacja, gdyby rząd zdecydował się wypłacic w tym roku pełną kwotę zarezerwowana w budżecie na ten rok czyli pełne 960 mln zł.

Pierwsza liczba to wysokość emerytury lub renty brutto, druga to waloryzacja brutto.

 • 800 zł - 4,80 zł
 • 900 zł - 5,40 zł
 • 1 000 zł - 6,00 zł
 • 1 100 zł - 6,60 zł
 • 1 200 zł - 7,20 zł
 • 1 300 zł - 7,80 zł
 • 1 400 zł - 8,40 zł
 • 1 500 zł - 9 ,00 zł
 • 1 600 zł - 9,60 zł
 • 1 700 zł - 10,20 zł
 • 1 800 zł - 10,80 zł
 • 1 900 zł - 11,40 zł
 • 2 000 zł - 12,00 zł
 • 2 100 zł - 12,60 zł
 • 2 200 zł - 13,20 zł
 • 2 300 zł - 13,80 zł
 • 2 400 zł - 14,40 zł
 • 2 500 zł - 15 ,00zł
 • 2 600 zł - 15,60 zł
 • 2 700 zł - 16,20 zł
 • 2 800 zł - 16,80 zł
 • 2 900 zł - 17,40 zł
 • 3 000 zł - 18,00 zł
 • 3 200 zł - 19,20 zł
 • 3 400 zł - 20,40 zł
 • 3 600 zł - 21,60 zł
 • 3 800 zł - 22,80 zł
 • 4 000 zł - 24,00 zł
 • 4 200 zł - 25,20 zł
 • 4 400 zł - 26,40 zł
 • 4 600 zł - 27,60 zł
 • 4 800 zł - 28,80 zł
 • 5 000 zł - 30,00 zł

Dopłaty do cen energii

Wideo

Komentarze 42

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

m
moherka
ja też jej swoją dołożę
m
moherka
a co do tego ma Kopacz to szydło tak cię upokarza
m
moherka
jaka głodowa co można kupić za 2 zł żadnej nie będzie Rydzyk wszystko połknie i cegiełki na pomnik nie kupujemy tak to kupią za nasze pieniądze ,duda jak żyć .
M
Moheranin
Jak w tytule. rewaloryzacja w oparciu w wskaźnik inflacji wyklucza emerytów z udziału we wzroście PKB. W konsekwencji hamowany jest wzrost PKB poprzez niewykorzystanie popytu wewnętrznego.
A skrajną głupotą jest nieustanne pytanie w stylu : "a kto na to zapracuje". Chętnych do pracy zawsze będzie dosyć. A państwo powinno dbać o to, by był popyt na wyniki pracy pracujących.
a
anna
już nawet komentować tego się nie chce.
z
zimak15@o2.pl
Dodatki miały dotyczyć tylko do kwoty 2000 zł. Prawda jest inna - dotyczyły powyżej tej kwoty. Widać że Platforma tak dbała o emerytur i rencistów że zrobiła parodię z tych dodatków. Decyzje w tej kwestii powstały jeszcze w 2015r. Wielu mylnie uważa ze winien jest PiS. Na swoim przykładzie podam mam emert. pow 2000zł i otrzymałem 12zł a żony emerytura 1200zł to otrzymała 4zł. Znowu podział był procentowy po to by mali mieli mniejszy dodatek a więksi wyższy. Totylko Te Kapuściane Głąby z platformy grabiły kraj kosztem najuboższych.
w
www
Wyślij Kopacz, to jej rząd, nieuku POwski!!!!!
P
Penelopa
A dobrze wam...tak ! Jestem przekonana ,że większość z was była na wyborach z nadzieją na lepsze jutro , ale pamiętajcie ,że "nadzieja to matka głupich"Moja emerytura nie starcza mi nawet na zapłacenie czynszu i dlatego na wybory nie chodzę,jest mi to po prostu obojętne kto będzie sprawował władzę Duda ,Tusk czy Kaczyński bo to wszystko jedna klika
Amen.
A
ALE
NORMALNIE NIE WIERZE!!!!!!
S
SKANDAL!!!
Przecież to jest śmiechu warte!!!!kuźwa, 1 zł. waloryzacji!!nie sobie w ZUPE wsadza dobroduszni skur....le!!!!!
Tak ludzi upokorzyć!!!!SKANDAL!!!
e
emerytka z gdańska
Z TĄ MOJĄ REWALORYZACJĄ 1zł i 15groszy MÓGŁ BY SIĘ NIE OŚMIESZAĆ BO TONIE WYSTARCZY NAWET NA LODA. KOMUNA JAK RZĄDZIŁA DO TAKIEGO UPOKORZENIA EMERYTA SIĘ NIE POSUNĘŁA
d
dziadek
złodzieje i nic więcej sami siedzą przy korycie to im pasuje mam 3.72 zł. dodatku chyba konto w banku założę. Wyślę te 3.72zł. KACZYŃSKIEMU
O
OBURZONA
Gratuluję rządowi trafnych decyzji w sprawie waloryzacji. Rząd ogłaszając tegoroczną podwyżkę udowodnił, że w naszym chorym kraju nie opłaca się uczciwie pracować. Ludzie, którzy całe życie zawodowe ciężko pracowali myśląc, że wypracują sobie godną emeryturę, na starość są oszukiwani przez elity rządzące. Rząd zadrwił sobie z emerytów. Tegoroczna podwyżka w wysokości 5 zł (pięć złotych) to kpina a nie waloryzacja. Tak zawrotna podwyżka - pytam na co? Zdaję sobie pytanie retoryczne, jaką podwyżkę otrzymali emerytowani posłowie, senatorowie i pracownicy, którzy w urzędach centralnych piastowali wysokie stanowiska? Jakie podwyżki otrzymują pracownicy urzędów centralnych, którzy i tak już posiadają wysokie uposażenia? Kwotę moich 5 złotych rząd mógł dołożyć, tym którzy całe swoje życie zawodowe stronili od uczciwej pracy lub pracowali dorywczo. Pytam po co był wyliczany kapitał początkowy, jeżeli i tak w końcowym rozrachunku rząd chce, jak za dawnych czasów dać "wsiem pa rawno". Jest to oburzające, że wysokość emerytury ludzi którzy uczciwie i ciężko na nią zapracowali ma być zrównana z wysokością emerytury nierobów migających się całe życie od uczciwej pracy. Gdzie ci ludzie byli i co robili, jak trzeba było myśleć o przyszłości. Dlaczego teraz naszym kosztem mają otrzymywać wyższe świadczenia? Oczywiście rząd ma prawo litować się tych osób, ale dlaczego zabierać uczciwie pracującym, aby dać nierobom. Wyższego świadczenia nikt mi nie dał na piękne oczy, nikt nie robi mi łaski wypłacając należne mi świadczenie, na które przez 45 lat pracowałam.
OBURZONA
G
Gość
W najbliższych wyborach nie będę głosować na partie z literka "P" : PIS, PO, PSL - trzeba wymienić sejm
k
kupię bochenek chleba
a wody w kranie mi nie zabraknie , jeżeli za nią zapłacę.
Dodaj ogłoszenie