Obiekty z województwa śląskiego w Finale 28. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Materiał informacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
Renowacja Opery Śląskiej Bytom
Renowacja Opery Śląskiej Bytom
Ponad 400 inwestycji już zgłosiło się do 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Wszystkie obiekty warto zobaczyć na www.modernizacjaroku.org.pl. Zakończyłeś budowę i nie boisz się pokazać jej światu to zgłoś do Konkursu.

4 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00 startuje głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", więc nie zwlekaj ze zgłoszeniem obiektu.

Żółty folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach

Inwestor: Gmina Kochanowice
Wykonawca: Zakład Usługowo Remontowy Idziaszek Sp. z o.o. Nowe Miasto nad Wartą
Autor projektu: Firma „TU” Tomasz Ulman Żarki

Żółty folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach
Żółty folwark - Rekonstrukcja i renowacja zabytkowej Gorzelni w Kochcicach

Zabytkowa Gorzelnia w Kochcicach, która wchodzi w skład folwarku wybudowanego przez Ludwika von Ballestrema z 1903r. została poddana rekonstrukcji i renowacji. Obiekt posiada duże walory historyczne, architektoniczne (detale elementów kamiennych, ceglanych) oraz jest wpisany do rejestru zabytków. Ingerencja w istniejącą strukturę polegała na odtworzeniu i wydobyciu jego walorów wraz z dostosowaniem go do nowej funkcji i aktualnie obowiązujących warunków technicznych. W ramach istniejącej bryły wprowadzono do obiektu nową funkcję z zachowaniem i wyeksponowaniem istniejącej maszyny parowej. Żółty folwark - Gorzelnia będzie pełnić funkcję muzeum multimedialnego wraz ze stanowiskami interaktywnymi. Wystawa będzie przedstawiać historię rodu Ballestremów, organizację dawnego folwarku, procesy technologiczne gorzelni, obraz dawnych czasów - ludzie, stroje, kultura, święta i wiele innych ciekawych elementów. W budynku znajduje się również mała sala kinowa i kawiarenka.

Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 792 w miejscowości Hucisko

Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o. Zawiercie
Autor projektu: Integral Projekt Sp. z o.o. Kraków

Wiadukt nad linią kolejową nr 004 CMK w miejscowości Hucisko, położony w powiecie zawierciańskim, to nowoczesna konstrukcja drogowa zbudowana w latach 2021-2023. W ramach tego zadania przeprowadzono rozbiórkę istniejącego wieloprzęsłowego obiektu mostowego z lat 70-tych, aby zastąpić go nowym, bardziej efektywnym rozwiązaniem.

Nowy wiadukt to jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa o imponującej rozpiętości 80 metrów, co czyni go znaczącym elementem infrastruktury drogowej. Obiekt ten został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach bezpieczeństwa i wytrzymałości. Posiada najwyższą klasę obciążenia pojazdem specjalnym zgodnie z normami NATO STANAG 2021 oraz klasę A zgodnie z polskimi przepisami PN-85/S-10030.

Ustrój nośny wiaduktu opiera się na dwóch stalowych łukach o przekroju skrzynkowym ze stężeniem rurowym typu X, co gwarantuje stabilność i trwałość konstrukcji. Całkowita długość wiaduktu wynosi 146 metrów, co czyni go istotnym elementem w infrastrukturze drogowej regionu.

Autorstwo projektu branży mostowej należy do mgr inż. Łukasza Drwoty z firmy Integral Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, co świadczy o wysokim poziomie profesjonalizmu i doświadczenia zaangażowanych w tę inwestycję specjalistów.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 20 435 813,50 zł, co podkreśla skalę i znaczenie tego przedsięwzięcia dla lokalnej społeczności oraz całego obszaru transportowego.

Budowa siedziby spółki Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Gliwicach

Inwestor: Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. Gliwice
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Gliwice
Autor projektu: STUDIO-BB ARCHITEKCI Gliwice

26 października 2023 roku otwarto nową siedzibę Przedsiębiorstwa Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach przy ulicy Rybnickiej 199A. Budynek ten, zaprojektowany przez STUDIO BB ARCHITEKCI z Gliwic, pełni funkcje biurowe oraz Centrum Edukacji Ekologicznej. Nowoczesna konstrukcja, wykonana według najwyższych standardów ekologicznych, ma charakter przemysłowy z elementami betonu i drewna.

Obiekt składa się z 5 pomieszczeń biurowych, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń socjalnych. Sala wystawienniczo-edukacyjna prezentuje nowoczesne technologie odzysku energii. Inspiracją dla jego formy była zrekultywowana kwatera odpadów w sąsiedztwie, co zaowocowało nietypowym planem i zielonym dachem dostosowanym do ruchu pieszych.

Na dachu znajduje się ścieżka edukacyjna z tablicami informacyjnymi i instalacją fotowoltaiczną, a w strefie przedwejściowej umieszczono nietypowe meble miejskie symbolizujące recykling. Dwa place zabaw, stacje ładowania samochodów elektrycznych oraz inne atrakcje sprawiają, że obiekt jest atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

W Centrum Edukacji Ekologicznej można zobaczyć interaktywną wystawę multimedialną, dostępną w językach polskim i angielskim, oraz stacje ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt jest przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami, a jego funkcjonowanie opiera się na zasadach samowystarczalności, m.in. dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych i recyklingowi wody.

SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Inwestor: Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wykonawca: RE-BAU Sp. z o.o. Kraków
BLANK ARCHITEKCI Sp. z o.o. Zabrze

SPINplace - centrum kreatywności i coworkingu Uniwersytet Śląski w Katowicach
SPINplace - centrum kreatywności i coworkingu Uniwersytet Śląski w Katowicach

Budynek przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach to istotny element historii miasta i Śląska. Zbudowany w 1911 roku jako siedziba Reichsbanku, później przejęty przez Bank Polski, a następnie użytkowany przez Narodowy Bank Polski do 2006 roku. Obecnie należy do Uniwersytetu Śląskiego, który realizuje w nim projekt spinPLACE, tworząc centrum kreatywności, coworkingu oraz inkubator start-up'ów.

W ramach modernizacji budynku zachowano jego historyczny charakter, jednocześnie dostosowując go do współczesnych standardów funkcjonalnych i estetycznych. Przebudowano wnętrza, dodając sale konferencyjne, strefy coworkingu i klub profesorski. Wartość zabytkowa obiektu została zachowana, a wykorzystane rozwiązania architektoniczne i konstrukcyjne umożliwiły adaptację do nowych potrzeb.

W kontekście ekologicznym i zrównoważonego rozwoju, inwestycja skupiła się na maksymalnym wykorzystaniu istniejącej materii budowlanej i ograniczeniu wpływu na środowisko. Zastosowano termomodernizację, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz zasilanie z odnawialnych źródeł energii.

Koszt całej inwestycji wyniósł 36 786 595,69 zł, co obejmowało zarówno prace modernizacyjne, jak i wyposażenie budynku w nowoczesne instalacje i technologie.

Metamorfoza witryny sklepowej w kamienicy z XIX w. przy ul. Głębokiej 58 w Cieszynie

Inwestor i wykonawca: Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.
Autor projektu: A i B Pracownia Autorska Iwona Szupina-Brawańska Cieszyn

Metamorfoza witryny sklepowej w kamienicy z XIX w. przy ul. Głębokiej 58 w Cieszynie
Metamorfoza witryny sklepowej w kamienicy z XIX w. przy ul. Głębokiej 58 w Cieszynie

Budynek przy ul. Głębokiej 58 jest położony na terenie historycznego układu urbanistycznego miasta Cieszyna, który jest wpisany w rejestrze UOZ pod nr A/317/2018. W ścisłej współpracy z WUOZ wykonano prace badawcze, kwerendę dokumentów archiwalnych, opracowania projektowe i uzyskano wymagane zezwolenia. Badania historyczne wskazują iż pierwotna witryna powstała prawdopodobnie po 1900 roku i przetrwała do lat 70-tych XX wieku, następnie została zastąpiona witryną metalową. Po zakończeniu projektowania podjęto decyzję o samodzielnym wykonaniu witryn meblowych przez Dział Remontowy Spółki. W IV kwartale 2022 roku stolarnia Spółki rozpoczęła realizację warsztatową prac. Wszystkie nowe elementy drewniane witryny zostały wykonane z drewna dębowego w warunkach pracowni stolarskiej i pomalowane lakierobejcami. Prace warsztatowe były prowadzone pod bieżącą kontrolą i we współpracy z projektantem oraz służbami konserwatorskimi. Wszystkie prace remontowe, prace związanie z wykonaniem i montażem witryny a także prace kamieniarskie zakończono w III kw. 2023 roku.

Geopark w Zabrzu

Inwestor: Miasto Zabrze
Wykonawca: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. Gliwice
Autor projektu: Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c. Gliwice

Geopark w Zabrzu
Geopark w Zabrzu

Geopark, powstał na terenach dawnego wyrobiska gliny w zabrzańskiej dzielnicy Grzybowice. Rekultywacja terenu przeprowadzona przez miasto dzięki środkom unijnym przywróciła mieszkańcom teren zielony który zyskał funkcję rekreacyjno-edukacyjną.
Zrekultywowano 9 ha terenu położonego w Zabrzu przy ulicach: Na Lesie i Przy Ujęciu.

Projekt podzielony został na część północną i południową. W północnej części terenu, w miejscu dawnego wyrobiska gliny na potrzeby pobliskiej cegielni, powstał Geopark. Usunięte zostały nasypy i umocnione skarpy, wykonane zostały także roboty związane z udostępnieniem dawnego wyrobiska gliny mieszkańcom. Na obszarze objętym projektem powstały ścieżki i schody prowadzące do wnętrza wyrobiska wraz z pomostem stanowiącym miejsce wejścia na ścieżki edukacyjne Geoparku. Zamontowane zostały też tablice informacyjne, które przybliżą odwiedzającym dziedzictwo przemysłowe i geologiczne zrewitalizowanego obszaru.
W południowej części terenu powstała infrastruktura na potrzeby rekreacyjne. Zamontowano tu małą architekturę (ławki, wiaty rekreacyjne). Istniejące zbiorniki wodne zostały oczyszczone, a tuż przy nich powstały drewniane pomosty. Odwiedzający to miejsce mogą odpocząć na trawiastej plaży, na której zamontowano leżaki.

Wokół dawnego wyrobiska, a także zbiorników wodnych powstały ścieżki pieszo-rowerowe wraz z oświetleniem. Na terenie całego obszaru zieleń została uporządkowana i wzbogacona. W miarę możliwości zachowane zostały szaty roślinne występujące na tym terenie.

Renowacja Opery Śląskiej Bytom

Inwestorzy:
Opera Śląska
Województwo Śląskie – Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wykonawca: ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. s.k. Bydgoszcz
Autor projektu: Pracownia Projektowania „Studio Quattro” arch. Hanna Kramarczyk-Leśniak Katowice

Projekt modernizacji i renowacji Opery Śląskiej był obszernym przedsięwzięciem mającym na celu podniesienie standardów kulturalnych oraz poprawę jakości życia mieszkańców regionu. Prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane obejmowały szeroki zakres działań, które znacząco rozszerzyły możliwości zarówno artystyczne, jak i technologiczne opery. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak system zmiennej akustyki, Opera Śląska stała się pionierem w Polsce, oferując doskonałe warunki odbioru dźwięku. Projekt nie tylko odnowił i ochronił dziedzictwo kulturowe, ale także przyczynił się do promocji kultury regionu oraz zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej. Poprzez integrację z nowoczesnymi trendami w sztuce i kulturze, Opera Śląska może teraz oferować różnorodne spektakle, przyciągając nową publiczność i umacniając swoją pozycję jako ważne centrum kulturalne w regionie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!