Ostrzejsze zakazy i obostrzenia w związku z koronawirusem w Polsce. Decyzje rząd ogłosi w czwartek

Szymon Bijak
Szymon Bijak

Wideo

Rząd wprowadzi kolejne obostrzenia - w naszym kraju - przed Świętami Wielkanocnymi? Piotr Müller, rzecznik rządu, w rozmowie z Polskim Radiem 24, zapowiada, że wszelkie decyzje zostaną ogłoszone w najbliższy czwartek, 9 kwietnia.

- Wszelkie informacje dotyczące dalszych obostrzeń w kontekście Świąt Wielkanocnych oraz tego, co się dzieje po świętach, w tym również decyzje dotyczące egzaminów (ósmoklasistów i maturalnych) zostaną ogłoszone w ten czwartek - zapowiedział Piotr Müller, rzecznik rządu, w Polskim Radiu 24, we wtorek, 7 kwietnia.

Warto też wspomnieć o inny pomyśle, który być może już niebawem wprowadzi rząd w związku z walką z pandemią. Jak informuje portal money.pl, wprowadzone mają zostać przymusowe urlopy (chodzi o ten bieżący). Miałoby to dotyczyć zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.

Zakaz wychodzenia z domu. Co to oznacza? Zobaczcie pytania i odpowiedziZobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Zakaz wychodzenia z domu przez koronawirusa. Co można robić,...

Rzecznik rządu zapowiedział nowe decyzje w sprawie obostrzeń. Wszystkiego dowiemy się w czwartek

9 kwietnia mają więc zostać podjęte decyzje i rozstrzygnięcia w kwestii tego, czy obowiązujące obecnie obostrzenia na terenie naszego kraju powinny być nadal kontynuowane i w jakiej konkretnie formie.

Rzecznik rządu wskazał również, że ta kwestia jest przedmiotem analiz podczas spotkań Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. - To jest kwestia raczej przedłużenia aktualnych restrykcji niż narzucania kolejnych – podkreślił rzecznik rządu.

Większość dotychczasowych restrykcji, które zostały wprowadzone w Polsce, obowiązuje do okresu Świąt Wielkanocnych, dlatego też nic dziwnego, że w tym tygodniu muszą zostać podjęte decyzje dotyczące tego, na jaki okres mają być przedłużone i w jakim zakresie.

Zobacz koniecznie

Piotr Müller - we wspomnianej rozmowie dla Polskiego Radia 24 - został także zapytany czy zbliżające się egzaminy maturalne oraz te ósmoklasistów odbędą się oraz czy ich pierwotny termin ulegnie zmianie.

- To zostanie ogłoszone w czwartek. Natomiast mogę zapewnić, że jeśli zostaną podjęte jakiekolwiek decyzje dotyczące przesuwania egzaminów, to zapewnimy odpowiedni termin do przygotowania się do kolejnego ewentualnie wyznaczonego terminu - wyjaśnił Piotr Müller.

Wśród kolejnych zasad, które mają zostać ogłoszone, być może będzie także obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Taki pomysł zapowiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia w rozmowie z portalem TVN24. Informowaliśmy o tym 6 kwietnia.

Aktualne zasady i ograniczenia obowiązujące w kraju

Poniżej zebraliśmy wszystkie obowiązujące w Polsce na chwilę obecną zalecenia i ograniczenia związane z zagrożeniem koronawirusem.

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się

Ograniczenie dotyczy: przemieszczania się, podróżowania, przebywania w miejscach publicznych. Na czym polega? Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry. Przemieszczać się możesz w przypadku:
- dojazdu do i z pracy (dotyczy to także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością),
wolontariatu na rzecz walki z COVID-19 (dotyczy to pomocy osobom przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu);
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego (do czego zalicza się np., niezbędne zakupy, wykupienie lekarstw, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi);
- wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie – Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r. Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku są: rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia), a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

2. Zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego

Ograniczenie dotyczy: przebywania osób do 18 roku życia poza domem bez opieki dorosłego. Na czym polega? Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
- dojazdu do i z pracy;
- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19;
- czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.

3. Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Ograniczenie dotyczy: przebywania na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich. Zakaz obejmuje również plaże. Nie będzie można także korzystać z rowerów miejskich.

4. Komunikacja publiczna

Ograniczenie dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym. Na czym polega? W autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się maksymalnie 35 osób.

Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

5. Samochody większe niż 9-osobowe

Ograniczenie dotyczy: przejazdów samochodami większymi niż 9-osobowe i zbiorowym transportem prywatnym. Na czym polega? W samochodzie powyżej 9 miejsc siedzących maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.

Obowiązuje: od 2 kwietnia 2020 r. Ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.

6. Zakaz zgromadzeń i imprez

Ograniczenie dotyczy: organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Na czym polega? Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie dotyczy spotkań z najbliższymi.

Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy będą musieli jednak zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. I tak:
- pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących;
- stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.

Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.

Ważne! Pracodawca musi zapewnić te środki bezpieczeństwa od czwartku, 2 kwietnia 2020 roku. Obowiązuje do: do 11 kwietnia 2020 r.

7. Galerie handlowe

Ograniczenie dotyczy: działalności galerii i centrów handlowych. Na czym polega? Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
- spożywcza;
- kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania):
- artykułów toaletowych i środków czystości:
- wyrobów medycznych i farmaceutycznych:
- artykułów remontowo-budowlanych;
- prasowa;
- artykułów dla zwierząt;
- paliw.

Obowiązuje do: do odwołania. Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.

Zobacz koniecznie

8. Liczba klientów w sklepie, na targu i poczcie

Ograniczenie dotyczy: liczby klientów przebywających w jednym czasie na terenie sklepu, na targu i poczcie. Na czym polega?

Sklepy i punkty usługowe: do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może przebywać 15 klientów.

Godziny dla seniorów: w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Ważne! Stacje benzynowe zostają wyłączone z tzw. „godzin dla seniora”.

Apteki natomiast w czasie tych dwóch godzin (10:00-12:00) będą mogły obsługiwać także tych, dla których nabycie leku lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia jest konieczne ze względu na nagłe zagrożenie życia lub zdrowia.

Targi: na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.

Placówki pocztowe: na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek, wówczas w jednym momencie na jej terenie może przebywać 10 osób.

9. Wielkopowierzchniowe sklepy budowlane

Na czym polega? W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

10. Salony fryzjerskie, kosmetyczne i tatuażu

Ograniczenie dotyczy: zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Na czym polega? Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

Obowiązuje od: 1 kwietnia

Nie przegap

11. Uroczystości religijne

Ograniczenie dotyczy: udziału w wydarzeniach o charakterze religijnym. Na czym polega? W mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).

Obowiązuje do: 11 kwietnia 2020 r. Ważne! Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

12. Granice Polski

Ograniczenie dotyczy: przekraczania granic Polski przez cudzoziemców Na czym polega? Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
- obywatele RP,
- cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
osoby, które posiadają Kartę Polaka,
- dyplomaci,
- osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej - po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
- cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Ważne! Transport cargo działa normalnie. Obowiązuje do: 13 kwietnia 2020 r.

13. Zdalne nauczanie - lekcje w internecie

Ograniczenie dotyczy: zajęć w szkołach i na uczelniach. Zalecenia: Wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie, a przez Internet za pomocą platform e-learningowych. Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r. Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

14. Żłobki i przedszkola

Ograniczenie dotyczy: działalności żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Zalecenia: Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. Kwestia ponoszenie opłat przez rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

Obowiązuje do: do 10 kwietnia 2020 r. Ważne! Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

15. Gastronomia

Ograniczenie dotyczy: działalności restauracji, kawiarni czy barów. Zalecenia: Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

Obowiązuje do: odwołania.

16. Kultura

Ograniczenie dotyczy: działalności instytucji kultury. Zalecenia: Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte. Są to m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą. Do 10 kwietnia 2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.

Obowiązuje do: odwołania. Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

17. Kwarantanna

Ograniczenie dotyczy: osób, które:
- wracają z zagranicy,
- miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
- przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
- mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).

Na czym polega? Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
- w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
- spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
- w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
- w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba będzie mogła się udać.

Obowiązuje do: odwołania. Ważne! Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdzają, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz możliwości spędzenia kwarantanny w domu, to wojewodowie mają przeznaczone lokale na kwarantannę.

Bądź na bieżąco i obserwuj

Komentarze 10

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

Panie Muller a te armatki wodne to będą odkażać ulice?

"...Znane jest wymagane wyposażenie aut przeznaczonych do tłumienia zamieszek. Na liście wskazano m.in. kuloodporne szyby, nożyce do cięcia drutu, kilof, młot fortyfikacyjny, szpadel, siekierę, fotele z pneumatycznym tłumieniem drgań, monitory LCD (min. 15 cali) oraz zestaw kamer do monitorowania całego otoczenia i dyski SSD min. 1 TB do zapisu nagrywanego materiału (nagrania ze wszystkich kamer przez co najmniej 7 godzin).

Do przetargu na zakup armatek wodnych zgłosiło się dwóch oferentów (obie firmy z tego samego miasta – Bielsko Białej). Każdy z nich zmieścił się w zaplanowanym budżecie. Na nowy sprzęt do tłumienia zamieszek policja zarezerwowała bowiem 20 milionów złotych."

https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/policja-sie-zbroi-nowy-sprzet-dla-oddzialow-prewencji-radiowozy-wypadowe-i-armatki/t3x6z5h

G
Gość
8 kwietnia, 23:11, Gość:

Jest jeszcze zdrowa tkanka społeczeństwa, która wierzy w tą "pandemię" tak samo jak i w to, że Bin Laden zaatakował WTC...

"Śmiertelność podczas zachorowań w trakcie panującej "pandemii" jest skorelowana ze "SZCZEPIENIAMI DYWANOWYMI" do których namawiały władze Bergamo - najbardziej dotkniętej gminy we Włoszech."

https://www.youtube.com/watch?v=qnAHY1vpcRw

G
Gość

Jest jeszcze zdrowa tkanka społeczeństwa, która wierzy w tą "pandemię" tak samo jak i w to, że Bin Laden zaatakował WTC...

G
Gość
8 kwietnia, 22:59, Gość:

Kolejni eksperci krytykujący panikę związaną z koronawirusem

Prof. dr Karin Mölling:

Niemiecki wirusolog, której badania koncentrowały się na retrowirusach, szczególnie ludzkim wirusie niedoboru odporności (HIV). Była profesorem zwyczajnym i dyrektorem Instytutu Wirusologii Medycznej Uniwersytetu w Zurychu od 1993 roku aż do przejścia na emeryturę w 2008 roku. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród za swoją pracę.

„Codziennie mówi się wam, ile wystąpiło zgonów związanych z SARS-CoV-2. Ale nie mówią, ile osób jest już zarażonych grypą tej zimy i ile zgonów miało miejsce z jej powodu.

Tej zimy grypa nie jest ciężka, ale około 80.000 osób jest zarażonych. W ogóle nie powiadamiają cię o tych liczbach. Coś podobnego wydarzyło się dwa lata temu. Nie jest to osadzone we właściwym kontekście. […] Każdego tygodnia w Berlinie umiera człowiek z powodu bakterii lekoopornych odpornych. To daje około 35.000 zgonów rocznie w Niemczech. W ogóle się o tym nie mówi. Uważam, że mieliśmy już podobne sytuacje kilka razy i że obecnie wprowadzane środki są zbyt daleko posunięte. Uważam, że być może nie należy podejmować zbyt wielu kroków przeciwko młodym ludziom, którzy wspólnie się spotykają i zarażają się nawzajem. Musimy jakoś zbudować odporność. Jak to będzie możliwe bez kontaktów? Młodsi znacznie lepiej radzą sobie z tą infekcją. Ale musimy chronić osoby starsze i chronić je w sposób kontrolowany; czy rozsądne jest to, co robimy teraz, aby rozciągnąć epidemię w sposób niemal paraliżujący całą gospodarkę światową?"

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/specjalisci-medyczni-kwestionujacy-panike-wywolana-przez-koronawirusa-sars-cov-2-cz-2-2020-04

"...Instytut Roberta Kocha podaje dane. Następnie siedząc jako słuchacz lub widz dowiadujesz się: znowu 20 zgonów, jakie to okropne! Czy wiesz, kiedy zacznę panikować? Jeśli będzie ich 20.000. Bo wtedy zbliżymy się do tego, z czym mieliśmy do czynienia na spokojnie dwa lata temu.

Epidemia grypy w 2018 roku, w której zginęło 25.000 osób, nie zaniepokoiła prasy. Kliniki musiały poradzić sobie z dodatkowymi 60.000 pacjentami, co również nie stanowiło problemu w klinikach!.."

G
Gość

Kolejni eksperci krytykujący panikę związaną z koronawirusem

Prof. dr Karin Mölling:

Niemiecki wirusolog, której badania koncentrowały się na retrowirusach, szczególnie ludzkim wirusie niedoboru odporności (HIV). Była profesorem zwyczajnym i dyrektorem Instytutu Wirusologii Medycznej Uniwersytetu w Zurychu od 1993 roku aż do przejścia na emeryturę w 2008 roku. Otrzymała wiele wyróżnień i nagród za swoją pracę.

„Codziennie mówi się wam, ile wystąpiło zgonów związanych z SARS-CoV-2. Ale nie mówią, ile osób jest już zarażonych grypą tej zimy i ile zgonów miało miejsce z jej powodu.

Tej zimy grypa nie jest ciężka, ale około 80.000 osób jest zarażonych. W ogóle nie powiadamiają cię o tych liczbach. Coś podobnego wydarzyło się dwa lata temu. Nie jest to osadzone we właściwym kontekście. […] Każdego tygodnia w Berlinie umiera człowiek z powodu bakterii lekoopornych odpornych. To daje około 35.000 zgonów rocznie w Niemczech. W ogóle się o tym nie mówi. Uważam, że mieliśmy już podobne sytuacje kilka razy i że obecnie wprowadzane środki są zbyt daleko posunięte. Uważam, że być może nie należy podejmować zbyt wielu kroków przeciwko młodym ludziom, którzy wspólnie się spotykają i zarażają się nawzajem. Musimy jakoś zbudować odporność. Jak to będzie możliwe bez kontaktów? Młodsi znacznie lepiej radzą sobie z tą infekcją. Ale musimy chronić osoby starsze i chronić je w sposób kontrolowany; czy rozsądne jest to, co robimy teraz, aby rozciągnąć epidemię w sposób niemal paraliżujący całą gospodarkę światową?"

https://wolna-polska.pl/wiadomosci/specjalisci-medyczni-kwestionujacy-panike-wywolana-przez-koronawirusa-sars-cov-2-cz-2-2020-04

G
Gość

Jak mówi dr Jaśkowski to nie jest rząd, to jest "Zarząd, obcych korporacji"...

G
Gość
8 kwietnia, 9:49, Gość:

Niepotrzebne by były wszystkie obostrzenia gdyby rząd z opozycją walczyły z epidemią a nie dawały kasę biznesmenom i rolnikom. Nawet niezbyt rozgarnięta osoba potrafi policzyć na kalkulatorze - 250 miliardów z obu tarcz podzielić na 30 milionów ( tyle jest dorosłych uprawnionych do głosowania ------ pracujących ~połowa) to jest 8000 na głowę lub dwa razy tyle . Wystarczyłoby na 2 miesiące zatrzymania Polski we wszystkich ogniskach epidemii. Po miesiącu byłoby po epidemii , ruszyłby przemysł i tak dalej . A co mamy ? Mamy epidemię z lawinowym wzrostem zakażeń grupowe zwolnienia a po 3-4 miesiącach zabraknie kasy i pracownicy małych średnich firm wylecą też na bruk, państwo będzie na skraju bankructwa. A wirus będzie nadal gnębił ludzi w takim samym stopniu jak obostrzenia które są i będą jedynymi procedurami walki z epidemią. Każdy widzi z jakim skutkiem. Wszysko dlatego że "ktoś" w kapitalistycznych krajach powiedział że TO CO ZASTOSOWAŁY KOMUNISTYCZNE CHINY GDZIE PO 2 MIESIĄCACH OD ZASTOSOWANIA ZAMKNIĘCIA CAŁYCH REJONÓW PRAKTYCZNIE NIE MAJĄ EPIDEMII, TO TAKI SPOSÓB W POTĘDZE WOLNEGO KAPITALIZMU JEST NIEAKCEPTOWALNY. BO BIZNES JEST NAJWAŻNIEJSZY - WYPRODUKOWANIE G...TESTU KOSZTUJE 400-500 ZŁ SPRZEDAJE SIĘ PEWNIE ZA 600-700 A TESTÓW PRODUKUJE SIĘ SETKAMI MILIONÓW. ILE ZAROBI FIRMA PRZEZ MIESIĄC EPIDEMII A ILE PRZEZ ROK?

Normalnie składaj podanie na premiera...

G
Gość

Wiecie, że lud wam tego nie daruje (złamanie świętej Tradycji)? Wiecie, i dlatego zamawiacie sprzęt do tłumienia zamieszek...

Wyjedziecie na taczkach gnoju z tego [wulgaryzm]i...dołka...

"Znane jest wymagane wyposażenie aut przeznaczonych do tłumienia zamieszek. Na liście wskazano m.in. kuloodporne szyby, nożyce do cięcia drutu, kilof, młot fortyfikacyjny, szpadel, siekierę, fotele z pneumatycznym tłumieniem drgań, monitory LCD (min. 15 cali) oraz zestaw kamer do monitorowania całego otoczenia i dyski SSD min. 1 TB do zapisu nagrywanego materiału (nagrania ze wszystkich kamer przez co najmniej 7 godzin).

Do przetargu na zakup armatek wodnych zgłosiło się dwóch oferentów (obie firmy z tego samego miasta – Bielsko Białej). Każdy z nich zmieścił się w zaplanowanym budżecie. Na nowy sprzęt do tłumienia zamieszek policja zarezerwowała bowiem 20 milionów złotych."

https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/policja-sie-zbroi-nowy-sprzet-dla-oddzialow-prewencji-radiowozy-wypadowe-i-armatki/t3x6z5h

G
Gość

Niepotrzebne by były wszystkie obostrzenia gdyby rząd z opozycją walczyły z epidemią a nie dawały kasę biznesmenom i rolnikom. Nawet niezbyt rozgarnięta osoba potrafi policzyć na kalkulatorze - 250 miliardów z obu tarcz podzielić na 30 milionów ( tyle jest dorosłych uprawnionych do głosowania ------ pracujących ~połowa) to jest 8000 na głowę lub dwa razy tyle . Wystarczyłoby na 2 miesiące zatrzymania Polski we wszystkich ogniskach epidemii. Po miesiącu byłoby po epidemii , ruszyłby przemysł i tak dalej . A co mamy ? Mamy epidemię z lawinowym wzrostem zakażeń grupowe zwolnienia a po 3-4 miesiącach zabraknie kasy i pracownicy małych średnich firm wylecą też na bruk, państwo będzie na skraju bankructwa. A wirus będzie nadal gnębił ludzi w takim samym stopniu jak obostrzenia które są i będą jedynymi procedurami walki z epidemią. Każdy widzi z jakim skutkiem. Wszysko dlatego że "ktoś" w kapitalistycznych krajach powiedział że TO CO ZASTOSOWAŁY KOMUNISTYCZNE CHINY GDZIE PO 2 MIESIĄCACH OD ZASTOSOWANIA ZAMKNIĘCIA CAŁYCH REJONÓW PRAKTYCZNIE NIE MAJĄ EPIDEMII, TO TAKI SPOSÓB W POTĘDZE WOLNEGO KAPITALIZMU JEST NIEAKCEPTOWALNY. BO BIZNES JEST NAJWAŻNIEJSZY - WYPRODUKOWANIE G...TESTU KOSZTUJE 400-500 ZŁ SPRZEDAJE SIĘ PEWNIE ZA 600-700 A TESTÓW PRODUKUJE SIĘ SETKAMI MILIONÓW. ILE ZAROBI FIRMA PRZEZ MIESIĄC EPIDEMII A ILE PRZEZ ROK?

e
emeryt

Więcej bzdetów już nie da się wymyśleć? Pozdrawiam jedynie zdrowomyślącą lubuską służbę zdrowia!!!

Dodaj ogłoszenie