PIT-28 dla wynajmujących, z małą firmą, wspólników. Jak wypełnić formularz PIT-28? Pobierz bezpłatnie formularz PIT-28 online i wypełnij go według wzoru. Sprawdź, kto składa formularz PIT-28 i do kiedy trzeba złożyć PIT-28. 31 stycznia 2019 mija termin składania formularzy na druku PIT-28 m.in. dla wynajmujących mieszkania czy domy.

Kto składa PIT-28?

Formularze PIT-28 przyjmowane są od podatników, którzy zdecydowali się na rozliczenie na zasadach ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów. Co to oznacza? Druk PIT-28 może złożyć przedsiębiorca, którego podstawa opodatkowania będzie przychód bez uwzględniania kosztów. Aby móc się w ten sposób rozliczyć, przez cały rok należy prowadzić ewidencję sprzedaży.

Rozliczenie roczne w formie druku PIT-28, czyli ryczałtu ewidencjonowanego, złożyć mogą:

  • osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą,
  • osoby będące wspólnikami spółek cywilnych lub jawnych,
  • osoby rozliczające przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

To jednak nie wszystko. Aby zrobić rozliczenie PIT-28, wcześniej należy dokonać innej formalności:

  • do 22.01.2018 (to nie pomyłka - do 22 stycznia zeszłego roku) zawiadomić właściwy urząd skarbowy o tym, że planujemy rozliczać się właśnie ryczałtem ewidencjonowanym; dotyczy to osób, które rozpoczęły działalność przed 22 stycznia,
  • w dniu rozpoczęcia działalności i nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu zawiadomić właściwy urząd skarbowy o tym, że planujemy rozliczać się właśnie ryczałtem; dotyczy to osób, które rozpoczęły działalność gospodarczą w poprzednim roku podatkowym po 22 stycznia,
  • do 20. dnia następnego miesiąca po uzyskaniu pierwszego dochodu; dotyczy osób uzyskujących przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy.

Jeśli w poprzednich latach złożyliśmy takie oświadczenie i wypełnialiśmy formularz PIT-28, aby złożyć pit w 2019 roku, nie trzeba tego robić ponownie.

Do kiedy trzeba złożyć PIT-28?

Każdy, kto dopełnił powyższych formalności, musi złożyć formularz PIT-28 do końca pierwszego miesiąca roku. Termin składania PIT-28 upływa więc 31.12.2019. O dacie rozliczenia decyduje chwila wypełnienia formularza online lub data nadania na poczcie wydrukowanego formularza.

Termin składania druków PIT-28, 31 stycznia 2019, to czwartek, nie powinno więc być problemów z wizytą w urzędach pocztowych. Warto jednak wcześniej zainteresować się wypełnienie formularza PIT-28, niż zostawiać to na ostatnią chwilę.

Wzór formularza PIT-28 [DRUK]

Pobierz druk PIT-28. Formularz należy wydrukować, wypełnić i złożyć do 31 stycznia 2019. Ważne, by pobrać dokładnie ten formularz PIT-28, ponieważ jest to nieco zmieniona wersja w stosunku do poprzednich lat. Urzędy skarbowe będą wymagały wypełnienia właśnie tej wersji druku PIT-28.

Jak wypełnić PIT-28 online krok po kroku?

Choć dla wielu osób wypełnianie formularzy zeznań podatkowych jest drogą przez mękę, wbrew pozorom nie jest to tak trudna czynność. PIT-28, podobnie jak wiele innych urzędowych druków, podzielony jest na sekcje, a każda z nich jest wyraźnie opisana. Jeśli mimo wszystko masz wątpliwości, jak wypełnić PIT-28, skorzystaj z poniższych podpowiedzi.

Na samej górze wpisujemy numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub własny numer PESEL, natomiast trochę niżej dopisujemy rok, którego dotyczy zeznanie podatkowe, w tym przypadku - 2018.

pit 28 jak wypełnić

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA
Wpisujemy dane właściwego urzędu skarbowego oraz zaznaczamy cel składania zeznania.

B. DANE IDENTYFIKACYJNE I AKTUALNY ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
Tu również uzupełniamy pola PIT-28, tym razem własnymi danymi.

pit 28 jak wypełnić

C. PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM
Tu sumujemy i wpisujemy całkowite kwoty dochodów z zeszłego roku w poszczególnych kategoriach.

pit 28 jak wypełnić

D. ODLICZENIA OD PRZYCHODÓW
Tu ponownie podajemy kwotę przychodu - w okienku 77 oraz 79.

pit 28 jak wypełnić

F. PODSTAWA OPODATKOWANIA
Jeśli w poprzedniej sekcji nie wpisaliśmy żadnych odliczeń, ponownie przepisujemy kwotę przychodu.

pit 28 jak wypełnić

G. OBLICZENIE RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH STAWEK PROCENTOWYCH, ŁĄCZNA KWOTA RYCZAŁTU _ PO ODLICZENIACH OD PRZYCHODÓW
Należy obliczyć kwotę ryczałtu i wpisać ją właśnie w tej części.

pit 28 jak wypełnić

I.OBLICZENIE NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
J. INFORMACJE O ZWOLNIENIU
K. OBLICZENIE KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Kwotę, którą poprzednio wyliczyliśmy, wpisujemy również w części I. W części J zaznaczamy “nie”. W części K wpisujemy kwotę ryczałtu do zapłaty lub nadpłatę.

pit 28 jak wypełnić

L. KWOTY RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
Tu podajemy wysokość zaliczek, jakie wpłaciliśmy na poczet ryczałtu w ciągu roku.

pit 28 jak wypełnić