MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Polskie uzdrowiska oraz sanatoria i szpitale uzdrowiskowe [KOMPENDIUM DZ]

Monika Krężel
Jak wyjechać ze skierowaniem NFZ? Za co fundusz nie zapłaci? I przede wszystkim - kompletna lista uzdrowisk, sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych w Polsce. To wszystko w naszym specjalnym poradniku. ZOBACZ

Jak wyjechać do sanatorium ze skierowaniem NFZ

Pierwszy krok

WAŻNE! Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (musi mieć podpisaną umowę z NFZ lub pracować w zakładzie opieki zdrowotnej, który taką umowę posiada).
Lekarz bierze pod uwagę:
1. aktualny stan zdrowia osoby, która chce wyjechać do sanatorium
2. brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego
3. oczekiwany wpływ leczenia uzdrowiskowego na jej stan zdrowia
4. zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego, ale nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

Drugi krok

Lekarz wypisuje skierowanie w którym powinien zawrzeć m.in. takie informacje, jak: dane pacjenta, dane potwierdzające, że lekarz ma umowę z NFZ, informacje o aktualnym stanie zdrowia pacjenta, a także o chorobie, która jest podstawą wystawienia skierowania, informacje o schorzeniach współistniejących.

Do skierowania nie trzeba dołączać wyników badań (np. laboratoryjnych, EKG, zdjęć rentgenowskich itp.), lekarz wpisuje je na druku skierowania.

Trzeci krok

Skierowanie zostaje wysłane do oddziału wojewódzkiego NFZ w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem "skierowanie na leczenie uzdrowiskowe" umieszczonym w prawym dolnym rogu koperty pod adresem odbiorcy.

Skierowanie może przesłać do NFZ nie tylko lekarz, ale także zainteresowany pacjent.

Skierowanie jest rejestrowane w ogólnopolskim Systemie Obsługi Lecznictwa Uzdrowiskowego i otrzymuje swój indywidualny numer, wyznaczający jednocześnie miejsce w kolejce oczekiwania.

WAŻNE! NFZ ostatecznie kwalifikuje pacjenta do wyjazdu do sanatorium, rozpatruje każde skierowanie, które wpłynęło do oddziału.
Czwarty krok

W oddziale NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej ocenia, czy pacjent powinien - ze względu na stan zdrowia - wyjechać do sanatorium.

Lekarz specjalista z NFZ może zażądać od lekarza, który wystawił skierowanie, aby w wyznaczonym terminie dostarczył dokumentację medyczną potrzebną do ustalenia rodzaju i zakresu leczenia uzdrowiskowego; uzupełnił lub zaktualizował dokumentację lub przeprowadził dodatkowe badania.

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub pacjent po uzupełnieniu skierowania odsyła je z powrotem do NFZ. Jest ono rozpatrywane według daty pierwotnego wpływu do NFZ, czyli nie traci kolejki.

Na decyzję o tym, czy skierowanie faktycznie jest zasadne i sanatorium się należy, trzeba poczekać do 30 dni od daty jego wpływu do NFZ. Termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o 14 dni w przypadku, kiedy skierowanie wymaga uzupełnienia lub dostarczenia wyników badań dodatkowych.

Piąty krok

Jeżeli ocena jest pozytywna, a w odpowiednich sanatoriach są wolne miejsca, lekarz NFZ wyznacza:

 • rodzaj leczenia uzdrowiskowego i jego tryb,
 • wskazuje odpowiednie uzdrowisko,
 • datę rozpoczęcia leczenia i czas jego trwania.

Następnie do pacjenta wysłana zostaje informacja o zarejestrowaniu skierowania, a także o profilu leczenia oraz o przypuszczalnym okresie oczekiwania na wyznaczenie terminu kuracji.

Szósty krok

Oddział wojewódzki NFZ doręcza pacjentowi potwierdzone skierowanie. Stara się to robić z około dwumiesięcznym wyprzedzeniem, jednak nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Doręczając skierowane na leczenie w sanatorium NFZ informuje również o zasadach odpłatności za pobyt i wyżywienie w sanatorium.


W przeglądarce sprawdzisz swój numer w kolejce

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia (www.nfz.gov.pl) zainstalowana jest przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe. Wystarczy wpisać numer swojego skierowania, żeby się dowiedzieć, na jakim jest ono etapie. Pojawią się tam takie informacje, jak: data wpływu skierowania do oddziału NFZ, ocena lekarza balneologa, numer w kolejce, miejsce i termin leczenia.


Za to Fundusz nie zapłaci...

1.Za koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i powrót z leczenia uzdrowiskowego
2.Za koszty częściowej odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach uzdrowiskowych wg obowiązujących stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 15 grudnia 2004 roku w sprawie leczenia uzdrowiskowego (Dz. U. nr 274, poz. 2724 z późn. zm.).
3.Za koszty pobytu i wyżywienia podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego.
4.Za koszty pobytu opiekuna świadczeniobiorcy.
5.Za dodatkowe opłat y w zależności od przepisów lokalnych obowiązujących w miejscu położenia zakładu lecznictwa uzdrowiskowego np. za opłaty klimatyczne.
6.Za koszty zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych w szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie uzdrowiskowym nie związanych z chorobą podstawową będącą bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.


Lista uzdrowisk, sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych

Lista opracowana na podstawie danych resortu zdrowia, po analizie informacji przedstawionych przez samorządy gmin uzdrowiskowych, biorąc pod uwagę świadectwa wydane przez uprawnione jednostki naukowe, a także posiadaną kadrę medyczną i osiągnięcia w leczeniu danego profilu. Aby skorzystać z oferty sanatorium nie trzeba mieć skierowania z NFZ, większość sanatoriów prowadzi działalność komercyjną .

Augustów:
woj. Podlaskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby naczyń obwodowych,
- osteoporoza

Sanatorium "Budowlani" tel. 87 643 28 71

Busko- Zdrój:
Woj. Świętokrzyskie- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- osteoporoza,
- choroby skóry.

Szpital uzdrowiskowy "Krystyna" tel. 41 378 24 25
Szpital uzdrowiskowy "Górka" tel. 41 370 34 00
Szpital uzdrowiskowy "Oblęgorek" tel. 41 378 24 25
Sanatorium uzdrowiskowe "Marconi" tel. 41-370-30-00
Sanatorium Uzdrowiskowe "Mikołaj" tel. 41-370-32-26
Sanatorium uzdrowiskowe "Willa Zielona" tel. 41- 370-32-73
Przychodnia uzdrowiskowa tel. 41-370-32-77
21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny tel. 41 378 24 17
Sanatorium uzdrowiskowe "Włókniarz" tel. 41 370 70 70
Sanatorium uzdrowiskowe "Nida - Zdrój" tel. 41 378 24 91
Sanatorium uzdrowiskowe "Słowacki" tel. 48 41 378 78 79
Sanatorium uzdrowiskowe "Rafał" tel. 41 378 39 68
Sanatorium uzdrowiskowe "Astoria" tel. 41 378 80 67
Sanatorium uzdrowiskowe "Bristol" tel. 41 378 24 25
Ciechocinek:
Woj. kujawsko-pomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- cukrzyca,
- otyłość,
- osteoporoza,
- choroby kobiece.

Szpital Uzdrowiskowy nr 1 tel. 54 283 60 73
Szpital Uzdrowiskowy nr 3 im. Dr Markiewicza tel. 54 283 6072
Szpital Uzdrowiskowy nr 4 "Dom Zdrojowy" tel. 54 283 60 67
Zespół Szpitalno - Sanatoryjny nr 5 "Zachęta" tel. 54-283 60 78
Sanatorium uzdrowiskowe "Grażyna" tel. 54 283 62 65
Przychodnia uzdrowiskowa tel. 54 283 60 69
Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy tel. 54 283 56 91
22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy tel. 54 283 72 00
Sanatorium Uzdrowiskowe "Łączność"tel. 54 283 60 74
Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA tel. 54 283 91 00
Klinika Uzdrowiskowa "Pod Tężniami" tel. 54 416 70 00
Sanatorium Uzdrowiskowe "Promień" tel. 54 283 42 56
Sanatorium Uzdrowiskowe "Sanvit" tel. 54 283 42 81
Sanatorium Uzdrowiskowe "Wrzos" tel. 54 283 32 21
Sanatorium uzdrowiskowe "Chemik" tel. 54 283 68 27
Sanatorium Uzdrowiskowe PZN "Eden" tel. 54 283 60 82
Sanatorium Unii Zw. Zawodowych Pracowników Służb
Państwowych, Samorządowych i Org. Społecznych "Zdrowie" tel. 54 283 42 51
Sanatorium Uzdrowiskowe ZNP tel. 54 283 60 98
Sanatorium "Krystynka" tel. 54 283 62 21
Sanatorium uzdrowiskowe "Polex - Ruch" tel. 54 283 60 87
Sanatorium "Julianówka" tel. 54 283 63 12
Sanatorium Uzdrowiskowe "Gracja" tel. 54 283 56 31
Sanatorium Klinika "Villa Park" tel. 54 416 41 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Perełka" tel. 54 283-42-61
Sanatorium Uzdrowiskowe "Willa York" tel. 54 416 24 24

Cieplice Śląskie- Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno - urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- osteoporoza,
- choroby nerek i dróg moczowych,
- choroby oka i przydatków oka.

"Dom Zdrojowy I", połączony z zakładem Przyrodoleczniczym
"Dom Zdrojowy II" tel. 75-642-65-65
"Dom Zdrojowy III" tel. 75 755-10-21
Szpital uzdrowiskowy dla dzieci "Małgosia" tel. 75 755 10 03
Sanatorium uzdrowiskowe "Marysieńka" tel. 75 755 10 03
Sanatorium Uzdrowiskowe "Lalka" tel. 75 755 10 56
Sanatorium uzdrowiskowe "Edward" tel. 75 755 10 55
Sanatorium uzdrowiskowe "Stoczniowiec" tel. 75 755 10 54
Sanatorium uzdrowiskowe "Polonia" tel. 75-642-65-65
Sanatorium uzdrowiskowe "Agat" tel. 75 755 20 64
Czerniawa -Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno - urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- osteoporoza,
- cukrzyca.

Szpital Uzdrowiskowy dla Dzieci tel. 75 784 55 89
Centrum Rehabilitacji - Sanatorium "Czerniawa - Zdrój" tel. 75 783 00 00

Dąbki:
Woj. zachodniopomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby endokrynologiczne.

Sanatorium przemysłu metalowego H. Cegielski tel. 94 314 80 47
Sanatorium Kopalni "Argentyt" tel. 94 314 81 31
Sanatorium "Dukat" tel. 94 314-80-51
Sanatorium "Delfin" tel. 94 314 89 50
Sanatorium "Bursztyn" tel. 094 314 84 67
Sanatorium "Hutmen" tel. 94 31 48 132
Sanatorium "Geovita" tel. 94 314 81 67

Długopole -Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby układu trawienia,
- choroby krwi i układu krwiotwórczego,
- cukrzyca.

Szpital uzdrowiskowy "Mieszko" tel. 74 813-90-66
Szpital uzdrowiskowy "Ondraszek" tel. 74 813 90 51
Szpital uzdrowiskowy "Dąbrówka" tel. 74 813-90-75
Sanatorium uzdrowiskowe "Fortuna" tel. 74 813 90 51
Zakład przyrodoleczniczy "Karol" tel. 74-813 90 40
Przychodnia uzdrowiskowa tel. 74 814 66 76
Hotel Spa Medical "Dwór Elizy" tel. 74 813 93 61

Duszniki Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- osteoporoza,
- choroby kobiece.

Szpital uzdrowiskowy "Jan Kazimierz" tel. 74 866 94 77
Szpital uzdrowiskowy nr 2 "Chopin" tel. 74 866 94 78
Sanatorium uzdrowiskowe "Moniuszko" tel. 74 866-78-00
Sanatorium uzdrowiskowe "Chemik" tel. 74 862-76-10
Sanatorium uzdrowiskowe "Zimowit" tel. 74 866 94 64
Goczałkowice- Zdrój:
woj. śląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- osteoporoza.

Szpital uzdrowiskowy dla dzieci "Stokrotka" tel. 32 449 20 00
Sanatorium uzdrowiskowe dla dorosłych złożone z 6 budynków; "Azalia", "Jasmin", "Krokus", "Limba", "Magnolia" i "Wrzos"
tel. 32 449 20 00
Zakład przyrodoleczniczy tel. 32 210 70 51
Zespół Sanatoryjno - Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu "Gwarek" tel. 32 210 73 54

Gołdap:
Woj. warmińsko-mazurskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby kobiece.

Szpital uzdrowiskowy "Vital" wraz z zakładem Przyrodoleczniczym tel. 87 615 41 93

Horyniec:
Woj. podkarpackie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- osteoporoza,
- choroby skóry,
- choroby kobiece.

Sanatorium uzdrowiskowe, złożone z trzech obiektów "Dom Zdrojowy", "Jawor", "Modrzew" tel. 16 631 30-44
Przychodnia uzdrowiskowa tel. 16-631 30 88
Sanatorium uzdrowiskowe "Centrum Rehabilitacji Rolników "KRUS" tel. 16 631 30 58

Inowrocław:
Woj. kujawsko-pomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby układu trawienia,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby układu nerwowego.

Zespół Sanatoryjno - Szpitalny "Kujawiak" tel. 52 357-40-91
Sanatorium "Kujawianka" tel. 52 356-33-20
Sanatorium "As" tel. 52-357 90 41
Sanatorium "Ostoja" tel. 52-357-40-91
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Uzdrowiskowe "Energetyk" tel. 52 353 57 00
Sanatorium Uzdrowiskowe "Przy Tężni" im. dr Józefa Krzymińskiego tel. 52 355 26 26
NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe Ośrodek Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej "OAZA" tel. 52 355 11 22
NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe "Modrzew" tel. 52 357 30 84
Iwonicz- Zdrój:
Woj. podkarpackie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- otyłość,
- osteoporoza,
- choroby kobiece.

"Szpital uzdrowiskowy - Excelsior" tel. 134 30 88 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Biały Orzeł" tel. 134 30 87 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Pod Jodła" tel. 134 30 86 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Stare Łazienki" tel. 134 30 85 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Ustronie" tel. 134 308 700
Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy z przychodnia uzdrowiskową tel. 13 430 85 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Stomil - Ziemowit" tel. 13 435 02 11
Sanatorium Uzdrowiskowe "Piast" tel. 13 435 07 11
Sanatorium uzdrowiskowe "Sanvit" tel. 13 43 504 11
Sanatorium uzdrowiskowe "Górnik" tel. 13 435 08 11
Sanatorium uzdrowiskowe "Wisła - Margot" tel. 13 425 00 66
Sanatorium uzdrowiskowe Centrum Rehabilitacji Rolników "KRUS" tel. 13 435 06 12

Jedlina -Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- choroby nerek i dróg moczowych.

Uzdrowiskowy Szpital "Dom Zdrojowy" z oddziałem sanatoryjnym tel. 74-845-52-86
Uzdrowiskowy Szpital Rehabilitacyjny "Teresa" z odziałem rehabilitacji kardiologicznej tel. 74 887 15 00
Sanatorium Uzdrowiskowe "Halina" tel. 74 845 52 86
Sanatorium Uzdrowiskowe "Warszawianka" tel. 74 845 52 86

Kamień Pomorski:
Woj. zachodniopomorskie
- choroby ortopedyczno - urazowe,
- choroby neurologiczne,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby dolnych dróg oddechowych.

Szpital Uzdrowiskowy "Mieszko" tel. 91 38 20 630
Sanatorium Uzdrowiskowe "Chrobry" tel. 91 382-04-40
Zakład przyrodoleczniczy "Feniks" tel. 91 382 11 49

Kołobrzeg:
Woj. zachodniopomorskie
- choroby ortopedyczno - urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- cukrzyca,
- otyłość,
- choroby endokrynologiczne,
- osteoporoza,
- choroby skóry.

Szpital uzdrowiskowy "Mewa" tel. 94 354 89 10
Szpital uzdrowiskowy "Muszelka" tel. 94 35 488 26
Szpital uzdrowiskowy "Słoneczko" (dla dzieci i młodzieży) tel. 94 35 228 63
Sanatorium uzdrowiskowe "Kombatant" tel. 94 35 281 41
Przychodnia uzdrowiskowa znajdująca sie w zakładzie przyrodoleczniczym nr 1 tel. 94 354 88 53
Zakład przyrodoleczniczy nr 1 tel. 94 35-488-52
Zakład przyrodoleczniczy nr 2 (zlokalizowany w szpitalu uzdrowiskowym "Muszelka") tel. 94 35-488-54
Sanatorium uzdrowiskowe "Willa Fortuna" tel. 94 354-43-87
Sanatorium uzdrowiskowe "MSWiA" tel. 94 354 46 20
Sanatorium uzdrowiskowe "Centrum rehabilitacji Rolników KRUS "NIWA" tel. 94 355 20 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Węgiel Brunatny" tel. 94 355 30 00
Sanatorium uzdrowiskowe "Mesko" tel. 94 352 39 71
Sanatorium uzdrowiskowe "San" tel. 94 352 6441
Sanatorium uzdrowiskowe "Jantar" tel. 94 354 73 96
Sanatorium uzdrowiskowe "Rawar" tel. 703 400 550, 708 477 507
Sanatorium uzdrowiskowe "Lech" tel. 94 352 52 91
Sanatorium uzdrowiskowe "Koral-Live" tel. 94 352 52 61
Sanatorium uzdrowiskowe "Holtur" tel. 94 354 31 16
Sanatorium uzdrowiskowe "Perełka" tel. 94 352 40 71
Sanatorium uzdrowiskowe "Arka - Mega" tel. 94 352 81 52
Sanatorium uzdrowiskowe "Bałtyk tel. 94 355 34 34
Sanatorium uzdrowiskowe "Poznanianka" tel. 94 352 60 81
Sanatorium uzdrowiskowe "Posejdon" tel. 94 35 53 750
Sanatorium uzdrowiskowe "Albax" tel. 94 35 455 25
Sanatorium uzdrowiskowe "Mona Lisa" tel. 94 354 36 68
Konstancin- Jeziorna:
Woj. mazowieckie
- choroby układu nerwowego,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych.

I Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Szpital Rehabilitacji Kardiologicznej "Biały Dom" tel. 22 756 32 63
Szpital uzdrowiskowy Rehabilitacji Neurologicznej i Schorzeń Ruchu tel. 22 756 40 41
Sanatorium "Przy Źródle" tel. 22 756 40 10
Zakład przyrodoleczniczy "Biały Dom" tel. 22 756 40 26

Krasnobród :
Woj. lubelskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- otyłość.

Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka (z oddziałem dla dzieci) z zakładem przyrodoleczniczym tel. 84 660 71 02

Krynica-Zdrój:
Woj. małopolskie
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- cukrzyca,
- choroby kobiece,
- choroby nerek i dróg moczowych,
- choroby krwi i układu krwiotwórczego.

Szpital uzdrowiskowy "Stary Dom Zdrojowy" tel. 18 471 28 18
Sanatorium uzdrowiskowe "Nowy Dom Zdrojowy" tel. 18 471 28 15
Sanatorium uzdrowiskowe "Nowe Łazienki Mineralne" tel. 18 471 23 31
Sanatorium uzdrowiskowe "Patria" tel. 18 471 28 11
Zakład przyrodoleczniczy "Stare Łazienki Mineralne" z przychodnia uzdrowiskową tel. 18 471 23 31
Szpital uzdrowiskowy "Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny" tel. 18 414 64 35
Sanatorium uzdrowiskowe "Abaton" tel. 18 471 28 32
Sanatorium uzdrowiskowe "Energetyk" tel. 18 471 55 94
Sanatorium uzdrowiskowe "Nad Kryniczanka" tel. 18 471 28 13
Sanatorium uzdrowiskowe "Leśnik - Drzewiarz" tel. 18 471 28 61
Sanatorium uzdrowiskowe "Zgoda" tel. 18 471 20 76
Sanatorium uzdrowiskowe "Continental" tel. 18 471 28 51
Sanatorium uzdrowiskowe "Mielec" tel. 18 471 34 59
Sanatorium uzdrowiskowe "Watra" tel. 18 477 70 55
Sanatorium uzdrowiskowe "Lwigród" tel. 18 472 58 00

Kudowa-Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby układu trawienia,
- choroby endokrynologiczne,
- choroby krwi i układu krwiotwórczego.

Szpital Uzdrowiskowy nr 1 tel. 74 868 04 00
Szpital Uzdrowiskowy nr 2 tel. 86-81-513
Sanatorium uzdrowiskowe "Zacisze" tel. 74 866 74 50
24 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjny tel. 74 866 14 04
Sanatorium uzdrowiskowe MSWiA "Bristol" tel. 74 866 12 01
Lądek-Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu
nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby naczyń obwodowych,
- osteoporoza,
- choroby skóry,
- choroby kobiece.

Szpital uzdrowiskowy "Jubilat" tel. 74 814 62 27
Szpital uzdrowiskowy "Stanisław - Adam" tel. 74 811 54 74
Szpital uzdrowiskowy "Józef" z oddziałem sanatoryjnym tel. 74 811 54 74
Szpital uzdrowiskowy "Urszula" tel. 74 811 54 74
Szpital uzdrowiskowy "Jan" tel. 74 811 54 74
Szpital uzdrowiskowy "Trojan" tel. 74 814 66 81
Sanatorium "Wojciech" z zakładem przyrodoleczniczym tel. 74 814-62-27
Zakład przyrodoleczniczy "Jerzy" z przychodnia Uzdrowiskowa tel. 74 814-62-27
23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny" z oddziałem sanatoryjnym tel. 74 811 72 00
Sanatorium Uzdrowiskowe im. Dr A. Ostrowicza tel. 74 814 62 72

Muszyna Złockie:
Woj. małopolskie
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- choroby endokrynologiczne.

Sanatorium uzdrowiskowe "Korona" tel. 18 471 43 90
Sanatorium uzdrowiskowe "Muszyna" tel. 18 471-42-05
Sanatorium uzdrowiskowe "Revita" tel. 18 471 42 80
Polski Związek Niewidomych - Ośrodek Rehabilitacji tel. 18 471 40 29
Sanatorium uzdrowiskowe "Wiarus" tel. 18 471 42 82

Nałęczów:
Woj. lubelskie
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie

"Kardiologiczny Szpital Uzdrowiskowy" tel. 81 501 43 56
Sanatorium uzdrowiskowe "Pawilon Angielski" tel. 81 501 43 56
Sanatorium uzdrowiskowe "Książe Józef " tel. 81 50 14 356
Sanatorium uzdrowiskowe "Batorówka" tel. 81 501 43 56
Sanatorium uzdrowiskowe "Fortunat" tel. 81 501 43 56
Sanatorium uzdrowiskowe "Jesienna Rezydencja" tel. 81 50-14-356
Zakład przyrodoleczniczy tel. 81 501 43 56
"Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy" tel. 81 501 42 08
Sanatorium uzdrowiskowe "Związku Nauczycielstwa Polskiego" tel. 81 501 47 05
Sanatorium uzdrowiskowe dla Rolników tel. 81 501 47 51

Piwniczna:
Woj. małopolskie
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia.

Sanatorium uzdrowiskowe "Limba" tel. 18 446 42 23

Polanica Zdrój :
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia.

Szpital uzdrowiskowy nr 1, zlokalizowany w trzech pawilonach: "Wielka Pieniawa" "Szarotka" "Korab" tel. 74 86 80 371
Szpital uzdrowiskowy nr 2, zlokalizowany w pawilonach: "Zdrowie, "Carmen" tel. 74 868 03 60
Sanatorium "Malwa" tel. 74 868 11 00
Sanatorium "Stary Zdrój" tel. 74 868 12 79
Główny zakład przyrodoleczniczy wraz z przychodnią uzdrowiskową tel. 74 86 81 513
Polańczyk :
Woj. podkarpackie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby reumatologiczne,
- choroby endokrynologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- cukrzyca.

Sanatorium "Dedal" tel. 13 469 20 08
Sanatorium "Solinka" - Fundacja "Pomoc" tel. 13 470 30 10
Sanatorium "Plon" - Spółka z o.o. tel. 13 470 30 43
Sanatorium "Amer - Pol" z zakładem przyrodoleczniczym tel. 13 469 20 10
Sanatorium "Atrium" tel. 13 470 30 60

Połczyn- Zdrój :
Woj. zachodniopomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- otyłość,
- osteoporoza,
- choroby kobiece.

Szpital uzdrowiskowy - "Gryf" tel. 94 366 20 19
Szpital uzdrowiskowy "Podhale" tel. 94 366 24 05
Szpital uzdrowiskowy "Borkowo" tel. 94 366 21 50
Sanatorium uzdrowiskowe "Irena" tel. 94 366 26 86
Przychodnia uzdrowiskowa tel. 94 366 23 20Sanatorium uzdrowiskowe "Leo Karli" tel. 94 366 51 15
Sanatorium uzdrowiskowe "Marta" tel. 94 364 57 20
Sanatorium uzdrowiskowe "Hopferówka" tel. 94 366 61 88

Przeczyn - Zdrój :
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne.

Sanatorium "Akacja" tel. 74 837 50 50
Sanatorium "Buk" tel. 74 837 50 50
Sanatorium "Cis" tel. 74 837 50 50
Sanatorium "Forsycja" tel. 74 837 50 42
Zakład przyrodoleczniczy tel. 74 814 63 24

Rabka- Zdrój :
Woj. małopolskie
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby skóry,
- cukrzyca.

Szpital Kardiologii Dziecięcej "Olszówka" tel. 18 267 70 11
Szpital Uzdrowiskowy "Olszówka - Wierchy" tel. 18 267 64 30
Szpital Uzdrowiskowy Alergologiczny "Słoneczny Gród" tel. 18 267 67 39
Szpital Kardiologiczny tel. 18 267 65 16
Sanatorium uzdrowiskowe "Leśny Ludek" tel. 18 267 72 57
Sanatorium uzdrowiskowe "Jagiellonka" tel. 18 267 63 33
Sanatorium uzdrowiskowe "Świt" tel. 18 267 62 18
Sanatorium Uzdrowiskowe "Pallace" tel. 18 267 60 28
Zakład przyrodoleczniczy tel. 18 267 60 20
Górnośląski Ośrodek Rehabilitacji Dzieci (GORD) im. Dr Adama Szebesty tel. 18 267 63 00
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium "Cegielski" tel. 18 267 72 60
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium "Cassia - Medica" i Sanatorium "Villa Medica" tel. 18 267 70 71
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium"Rzymianka" tel. 18 267 78 17
Dziecięce Centrum Rehabilitacji Środowiskowej "Krasnal" tel. 18 26-76-906
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc tel. 22 431 24 52
Rymanów-Zdrój:
Woj. podkarpackie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby reumatologiczne,
- choroby nerek i dróg moczowych.

Szpital uzdrowiskowy "Eskulap" tel. 13 435-74-64
Szpital uzdrowiskowy "Zimowit" tel. 13 435-72-31
Szpital uzdrowiskowy "Polonia" tel. 13 435 74 75
Sanatorium uzdrowiskowe "Maria" tel. 13 435-74-76
Sanatorium uzdrowiskowe "Anna - Staś" (dla dzieci) tel. 13 435 71 10
Sanatorium uzdrowiskowe "Teresa" tel. 13 435 74 34
Sanatorium uzdrowiskowe "Gołąbek - Opatrzność" (dla dzieci) z przychodnia uzdrowiskowa tel. 13 4357108
Sanatorium uzdrowiskowe "Krystyna" tel. 13 435 74 24
Sanatorium uzdrowiskowe "Stomil" tel. 13 43 571 13

Solec-Zdrój:
Woj. świętokrzyskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- osteoporoza,
- choroby skóry.

Sanatorium uzdrowiskowe "Jasna" tel. 41 377 60 17
Sanatorium "Świt" tel. 41 377 60 17
Centrum Rehabilitacji "Malinowy Zdrój" tel. 41 370 40 00

Sopot:
Woj. pomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby układu nerwowego,
- osteoporoza.

Sanatorium MSWiA "Helios" tel. 58 551 12 28
Sanatorium uzdrowiskowe "Leśnik" tel. 58 551 72 63
Sanatorium uzdrowiskowe "Perła" tel. 58 555 19 39
Wojewódzki Zespół Reumatologiczny (oddział szpitalny dla dzieci i dorosłych) tel. 58 555 75 20
Sanatorium uzdrowiskowe "Kamienny Potok" tel. 58 550 01 52

Swoszowice:
Woj. małopolskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- osteoporoza,
- choroby skóry.

Szpital uzdrowiskowy "Główny Dom Zdrojowy" z przychodnia reumatologiczna tel. 12 254 78 36
Sanatorium uzdrowiskowe "Szwajcarka" tel. 12 254 78 11
Szczawnica:
Woj. małopolskie
- choroby ortopedyczno urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- otyłość.

Sanatorium uzdrowiskowe "Papiernik" tel. 18 262-23-59
Sanatorium "Inhalatorium" tel. 18 262-23-92
Sanatorium uzdrowiskowe "Dzwonkówka" tel. 18 262 01 05
Sanatorium uzdrowiskowe "Budowlani" tel. 87 643 28 71
Sanatorium uzdrowiskowe "Górnik" tel. 18 262-24-11
Sanatorium uzdrowiskowe "Nauczyciel" tel. 18 262 24 67
Sanatorium uzdrowiskowe "Hutnik" tel. 18 262 26 27

Szczawno - Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- cukrzyca,
- otyłość,
- osteoporoza,
- choroby nerek i dróg moczowych.

Szpital uzdrowiskowy "Dom Zdrojowy" tel. 74 849 31 30
Szpital uzdrowiskowy "Młynarz" tel. 74 849 32 51
Szpital uzdrowiskowy "Korona Piastowska" tel. 74 849 32 45
Szpital uzdrowiskowy "Zuch" (dla dzieci) tel. 74 849 32 45
Sanatorium uzdrowiskowe "Pionier" tel. 74 849-31-48
Sanatorium uzdrowiskowe "Cis" tel. 74 849-32-45
Sanatorium uzdrowiskowe "Mieszko" tel. 74 849-32-51
Sanatorium uzdrowiskowe "Anka" tel. 74 849-32-51
Sanatorium uzdrowiskowe "Dąbrówka" tel. 74 849 31 10
Sanatorium uzdrowiskowe "Zacisze" tel. 74 849 94 00
Zakład przyrodoleczniczy tel. 74-843 51 05
Przychodnia Uzdrowiskowa i Rehabilitacyjna tel. 74-843 51 05
Sanatorium uzdrowiskowe "Azalia" tel. 74 845-82-40

Świeradów -Zdrój:
Woj. dolnośląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby skóry,
- choroby kobiece,
- osteoporoza,
- cukrzyca.

Szpital uzdrowiskowy "Dom Zdrojowy" z zakładem przyrodoleczniczym tel. 75 782 05 00
Szpital uzdrowiskowy "Wacław" z zakładem przyrodoleczniczym: Samodzielny Zakład Radoczynny tel. 75 78 20 600
Szpital uzdrowiskowy Centrum Rehabilitacji i Reumatologii "Goplana" z zakładem przyrodoleczniczym tel. 75 78 20 655
Sanatorium uzdrowiskowe "Słoneczko" tel. 75 781 62 75
Sanatorium "Gracja" tel. 75 78 16 216
Przychodnia uzdrowiskowa tel. 75 781 64 42
Świnoujście:
Woj. zachodniopomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- otyłość,
- choroby endokrynologiczne,
- osteoporoza,
- choroby skóry.

Szpital uzdrowiskowy "Światowid" tel. 91 321 29 19
Sanatorium uzdrowiskowe "Henryk" tel. 91-321-59-35
Sanatorium "Admirał I" tel. 91 321 21 85
Sanatorium uzdrowiskowe "Admirał II" tel. 91 321 37 20
Sanatorium uzdrowiskowe "Bursztyn" tel. 91 321 44 52
Sanatorium uzdrowiskowe "Swarożyc" tel. 91 321 44 52
Sanatorium uzdrowiskowe "Tryton" tel. 91 321 43 87
Sanatorium uzdrowiskowe "Trzygłów" tel. 91 321 39 18
Sanatorium uzdrowiskowe "Bałtyk" tel. 91 321-44-52
Sanatorium uzdrowiskowe "Adam i Ewa" tel. 91 321-44-52
Sanatorium uzdrowiskowe "Koral" tel. 91 321-32-13
Sanatorium "Złoty Kłos" tel. 91 321 37 27
Zakład Przyrodoleczniczy "Rusałka" z przychodnia uzdrowiskową tel. 91 321 23 15
Sanatorium uzdrowiskowe "Energetyk" tel. 91 321 24 83

Uniejów:
Woj. łódzkie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby skóry.

Sanatorium "Uniejów Park" tel. 63 288-89-59
Zespół leczniczy "Przychodnia Uzdrowiskowa "Termy Uniejów" tel. 63-288 89 50

Ustka:
Woj. pomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby endokrynologiczne.

Sanatorium uzdrowiskowe "Promyk" tel. 59 814-50-54
Sanatorium uzdrowiskowe "Radość" tel. 59 814-50-54
Sanatorium uzdrowiskowe "Tęcza" tel. 59 814 40 91
Sanatorium uzdrowiskowe "Perła" tel. 59 814 64 09
Uzdrowiskowy Zakład Przyrodoleczniczy tel. 59 814 49 77
"Przychodnia uzdrowiskowa" tel. 59 814 49 77

Ustroń:
Woj. śląskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- choroby naczyń obwodowych,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- cukrzyca,
- otyłość,
- osteoporoza.

Sanatorium i szpital uzdrowiskowy "Równica" tel. 33 856 50 00
Sanatorium "Kos" tel. 33 856 60 00
Sanatorium "Narcyz" tel. 33 856 61 00
Sanatorium "Rosomak" tel. 33 854 25 37
Sanatorium "Róża" tel. 33 854 28 46
Sanatorium "Malwa" tel. 33 479 05 05
Sanatorium "Złocień" tel. 33 854 33 55
Sanatorium "Elektron" tel. 33 854 28 99
Zakład przyrodoleczniczy, będący częścią Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Uzdrowiska Ustroń" tel. 33 479 05 55
Wapienne:
Woj. małopolskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby reumatologiczne.

Ośrodek Sanatoryjno - Leczniczy tel. 18 351 81 63

Wieliczka:
Woj. małopolskie
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby skóry.

Trzy komory lecznicze: "Jezioro Wessel", "Stajnia Gór Wschodnich" i "Smok" tel. 12 278 73 68

Wieniec -Zdrój:
Woj. kujawsko-pomorskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby reumatologiczne,
- choroby układu nerwowego,
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie,
- osteoporoza.

Szpital uzdrowiskowy "Zacisze" wraz z oddziałem sanatoryjnym w Sanatorium "Hel" tel. 54 236 20 21
Sanatorium uzdrowiskowe "Hutnik" tel. 54 236 23 07
Sanatorium uzdrowiskowe "Wrzos" tel. 54 236 20 21
Sanatorium uzdrowiskowe "Jutrzenka" tel. 54 236 20 21
Sanatorium uzdrowiskowe "Tęcza" tel. 54 236 20 21
Zakład przyrodoleczniczy wraz z przychodnią Uzdrowiskową tel. 54 236 20 21

Wysowa -Zdrój
Woj. małopolskie
- choroby ortopedyczno-urazowe,
- choroby układu nerwowego,
- choroby reumatologiczne,
- choroby górnych dróg oddechowych,
- choroby dolnych dróg oddechowych,
- choroby układu trawienia,
- cukrzyca,
- otyłość,
- osteoporoza,
- choroby nerek i dróg moczowych.

Szpital uzdrowiskowy "Beskid" z zakładem przyrodoleczniczym tel. 18 353 20 27
Sanatorium "Biawena" z zakładem przyrodoleczniczym tel.18 353 24 83
Sanatorium "Glinik" z zakładem przyrodoleczniczym tel. 18 353 20 24
Zakład Przyrodoleczniczy z przychodnia uzdrowiskowa tel. 18-353 22 20

Żegiestów:
Woj. małopolskie
- choroby reumatologiczne,
- choroby układu trawienia,
- choroby nerek i dróg moczowych.

Sanatorium uzdrowiskowe "Wiktor" tel. 18 471 72 68
Sanatorium "Dom Zdrojowy" tel. 18 471 28 18

Lista uzdrowisk dla pacjentów ze śląskiego NFZ

Zgodnie z rozdzielnikiem miejsc, ubezpieczeni mieszkający na terenie woj. śląskiego mogą być leczeni w uzdrowiskach:

 • choroby układu krążenia - Busko-Zdrój, Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Jedlina-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Polańczyk, Nałęczów, Rabka, Rymanów, Sopot, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec
 • choroby układu oddechowego - Ciechocinek, Dąbki (tylko dzieci), Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Muszyna, Piwniczna, Polańczyk, Rabka, Rymanów-Zdrój, Sopot, Szczawnica, Szczawno-Zdrój, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wysowa, Żegiestów
 • choroby narządów ruchu, układu nerwowego i reumatyczne - Busko-Zdrój, Ciechocinek, Cieplice Zdrój, Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Horyniec-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Krynica, Lądek-Zdrój, Muszyna, Piwniczna, Przerzeczyn, Polanica, Polańczyk, Solec-Zdrój, Sopot, Swoszowice, Szczawno, Świeradów, Świnoujście, Ustka, Ustroń, Wieniec-Zdrój
 • choroby układu trawienia - Długopole-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Inowrocław, Iwonicz, Jedlina-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Krynica, Muszyna, Piwniczna, Polanica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wysowa, Żegiestów-Zdrój
 • choroby układu wydzielania wewnętrznego - Kołobrzeg, Kudowa, Świnoujście, Ustka
 • cukrzyca - Ciechocinek, Goczałkowice, Jedlina-Zdrój, Krynica, Wysowa, Kołobrzeg, Szczawno-Zdrój, Ustroń
 • choroby skóry - Busko-Zdrój, Lądek-Zdrój, Solec-Zdrój, Świnoujście
 • choroby układu moczowego - Cieplice Zdrój, Jedlina-Zdrój, Krynica, Szczawno-Zdrój, Wysowa, Żegiestów
 • choroby kobiece - Duszniki Zdrój, Krynica, Ciechocinek, Świeradów Zdrój
 • stany po żółtaczce zakaźnej - Długopole
 • leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci - Busko Zdrój, Goczałkowice Zdrój, Ustroń, Krynica, Kołobrzeg, Ciechocinek, Horyniec, Rymanów Zdrój.


*Zniewalający wystrój restauracji Kryształowa Magdy Gessler ZOBACZ ZDJĘCIA i WIDEO
*Katowice mają podziemny dworzec autobusowy[ZOBACZ ZDJĘCIA I WIDEO]
*Bytomianie dziękują TVN za materiały patolgię [ZOBACZ, Z CZEGO CHCĄ BYĆ DUMNI

Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Fala upałów w Polsce. Będzie bardzo gorąco

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni