Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu

Żywiec, Bracka 30

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żywcu jest instytucją, przy pomocy której swoje zadania z zakresu nadzoru budowlanego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Inspektorat realizuje takie zadania, jak:

  • badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych

  • kontrola działania organów administracji architektoniczno-budowlanej

  • wstrzymywanie robót budowlanych wykonywanych bez pozwolenia na budowę

  • kontrola budów w zakresie zgodności wykonywanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem

  • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy obiektów budowlanych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żywcu.

podobne firmy