Sprostowanie do artykułu „Ordo Iurius stanie przed sądem za szkalowanie i obrażanie Rzecznika Dyscyplinarnego UŚl. Prof. Wojciecha Popiołka"

Jerzy Kwaśniewski – Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris, Tymoteusz Zych – Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris.
Sprostowanie Fundacji Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris do artykułu na dziennikzachodni.pl pt. „Ordo Iurius stanie przed sądem za szkalowanie i obrażanie Rzecznika Dyscyplinarnego UŚl. Prof. Wojciecha Popiołka” z dnia 8 lipca 2020 r.

1. Nieprawdą jest, że Instytut Ordo Iuris oskarżał studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2. Nieprawdą jest, że Instytut Ordo Iuris zarzucił prof. Wojciechowi Popiołkowi brak bezstronności w prowadzeniu postępowania oraz tendencyjność. Fundacja wskazywała na uchybienia proceduralne w toku postępowania dyscyplinarnego.

Jerzy Kwaśniewski – Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris

Tymoteusz Zych – Wiceprezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz kultury prawnej Ordo Iuris.

Kolejne samoloty dla państwowych VIP-ów

Wideo

Dodaj ogłoszenie