Powiększyła się grupa Wolontariuszy ING, którzy zgłosili się do projektu edukacji finansowej BAKCYL. - Wszyscy nowi wolontariusze przeszli już szkolenia co oznacza, że będą mogli podzielić się wiedzą i doświadczeniem z uczniami wybranych gimnazjów w Polsce - informuje Joanna Majer-Skorupa, Z-ca Rzecznika Prasowego ING.

BAKCYL jest projektem polskiego sektora bankowego, w którym uczestniczy obecnie 15 banków. Stanowi przykład inicjatywy odpowiedzialnej społecznie, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej młodzieży. Podstawę programu stanowi zaangażowanie pracowników banków - wolontariuszy w rolę trenerów, prowadzących lekcje, po uprzednio odbytych szkoleniach przygotowujących.

Projekt jest realizowany od 2013 roku z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach programu edukacji ekonomicznej, pod patronatem Związku Banków Polskich.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości. W latach 2013-2014 działania obejmowały tylko województwo mazowieckie, natomiast w 2015 roku uruchomiono rekrutację również w województwach: śląskim, łódzkim i małopolskim.

- ING Bank Śląski dołączył do BAKCYLA w 2014 roku. Obecnie w projekt zaangażowanych jest kilkunastu Wolontariuszy ING we wszystkich objętych programem województwach, z czego najliczniejszą grupę stanowią wolontariusze ze Śląska – aż 10 osób. Pierwsze lekcje poprowadzą już w kwietniu! - dodaje  Joanna Majer-Skorupa.

W 2014 roku, BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości, w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl

Źródło: Dziennik Zachodni