500 plus na pierwsze dziecko. W Katowicach złożono już ponad 700 wniosków

NAUZaktualizowano 
Bartosz Wojsa
Już od 1 lipca, od północy można składać elektronicznie wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”, które obejmie teraz wszystkie dzieci. W ciągu pierwszych sześciu godzin złożono prawie 22,3 tys. wniosków o świadczenie. Z kolei w Katowicach o godzinie 10:00 było złożonych dokładnie 715 wniosków

Od 1 lipca 2019 r. program „Rodzina 500+” obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Ponadto przyznanie świadczenia wychowawczego dla osób samotnie wychowujących dziecko nie będzie uzależnione od zasądzenia świadczenia alimentacyjnego.

Jak poinformowała Bożena Borys-Szopa, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, w ciągu sześciu godzin wpłynęło prawie 22,3 tys. wniosków o świadczenie Rodzina 500 plus. Dodała, że ponad 5,8 tys. złożonych zostało przez portal empatia. Minister rodziny przypomniała, że wniosek online można złożyć w każdej chwili za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS.

W Katowicach już wypłacono świadczenia rodzicom

- Prawdopodobnie jako pierwsze miasto w Polsce Katowice wypłaciły dziś środki na dzieci w ramach rozszerzonego programu 500 plus. Od północy otrzymaliśmy 715 wniosków, z których już ponad 100 rozpatrzyliśmy pozytywnie - poinformował Urząd Miasta Katowice. Nie są natomiast jeszcze znane szczegółowe dane w całym województwie śląskim.

- Duża popularność tego projektu, o czym świadczą tak szybkie zgłoszenia, pokazuje, że te pieniądze są potrzebne rodzinom. Dlatego już dziś przelewamy pierwsze środki dla katowickich rodzin. Skoro wnioski były poprawnie wypełnione i błyskawiczne zweryfikowane przez naszych urzędników to nie widzę powodów, by opóźniać wypłaty nawet o jeden dzień. Wiele osób, z którymi się spotkałem w ostatnim czasie mówiło, że wyda je na wakacyjny wyjazd z dziećmi. W niektórych przypadkach będą to pierwsze wspólne wakacje od lat – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Szacujemy, że łącznie wpłynie do nas 24 tysiące wniosków w ramach „500 plus” i 19,5 tysięcy wniosków w ramach „Dobry start dla ucznia" – dodaje Krupa.

Do tej pory w Katowicach świadczenia w ramach „500 plus” przysługiwały na 19 621 dzieci. Natomiast po zmianach programem będzie objętych łącznie 40 500. - Program „500 plus” od 1 lipca ruszył z nowymi zasadami, m.in. świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko oraz dla wszystkich bez kryterium dochodowego. Jednocześnie ruszył także nabór wniosków w ramach świadczenia „Dobry start dla ucznia” – mówi Małgorzata Moryń-Trzęsimiech, naczelnik wydziału polityki społecznej. – Zgłoszenia w Katowicach spływają od północy – obecnie przyjęliśmy już 1290 wniosków w ramach „500 plus”, a 160 wniosków już rozpatrzono w pierwszych godzinach działania programu. Odpowiadamy także na pytania naszych mieszkańców, ale jest ich o wiele mniej niż w 2016 roku, gdy projekt był wprowadzany. Dziś większość rodziców doskonale wie, jak poprawnie przygotować i wysłać wniosek. Będziemy przypominali mieszkańcom, szczególnie tym z lepszą sytuacją finansową, by nie przegapili terminu składania wniosku. Upływa on 30 listopada. – dodaje naczelnik.

Jak złożyć wnioski w Katowicach?

 1. On-line za pośrednictwem portalu https://empatia.mpips.gov.pl
 2. On-line za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 3. Wniosek można złożyć w sposób tradycyjny (nie wcześniej niż od 1 sierpnia) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach w następujący sposób:

drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Jagiellońska 17, 40-032 Katowice z dopiskiem „Wniosek 500 plus”

osobiście w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej w Katowicach:

 • TPPS Nr 1, Ul. Andrzeja 10, 32/251-60-99, 32/251-59-12
 • TPPS Nr 2, Ul. Warszawska 42, 32/258-82-34, 32/253-77-30
 • TPPS Nr 3, Ul. Misjonarzy Oblatów 24, 32/203-63-13, 032/258-07-09
 • TPPS Nr 4, Ul. Gliwicka 96, 32/353-02-97, 32/353-02-78
 • TPPS Nr 5, Ul. Dębowa 16c, 32/250-50-15, 32/254-70-61
 • TPPS Nr 6, Ul. Czecha 2, 32/253-81-21, 32/209-00-23
 • TPPS Nr 7, Ul. Świdnicka 35a, 32/252-56-35, 32/252-80-61
 • TPPS Nr 8, Ul. Łętowskiego 6a, 32/206-15-68, 32/206-07-04
 • TPPS Nr 9,10, Ul. Krakowska 138, 32/256-47-70, 32/209-97-13

Rodzina 500 plus. W Tychach już blisko 900 wniosków

1 lipca w całej Polsce rusza nabór wniosków online o wypłatę świadczenia "500 plus" i "Dobry start". Składanie wniosków drogą tradycyjną będzie możliwe od 1 sierpnia. W Tychach do godziny 12.00 wpłynęło blisko 830 wniosków. Według szacunków programem w mieście może zostać objętych 23 tysiące dzieci (o 14 tys. więcej niż do tej pory, kiedy 500+ było przyznawane na drugie i kolejne dziecko).

Od 1 sierpnia także w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS na ulicy Barona 30.

–Do obsługi programu 500+ zatrudniliśmy dodatkowe cztery osoby. W sumie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zajmuje się tym programem 18 osób. Pomimo uproszczonego trybu przyznawania świadczenia (bez decyzji administracyjnej i przekazywaniu informacji o przyznaniu świadczenia pocztą elektroniczną) obowiązują nas procedury weryfikacji danych zawartych we wniosku (poza dochodem) w bazie PESEL oraz w zakresie uprawnień do świadczeń zdrowotnych. Biorąc pod uwagę stuprocentowy wzrost liczby wniosków pracy będzie bardzo dużo nie tylko w początkowym okresie przyjmowania wniosków. Proszę pamiętać, że od 1 lipca można również składać elektronicznie wnioski do programu „Dobry start”, które powinny zostać wypłacone w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku. W ubiegłym roku do programu „Dobry start” złożono 10 131 wniosków – mówi Marianna Feith – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

Do tej pory uprawnionych do skorzystania ze świadczenia było w Tychach 9 979 dzieci. Według szacunków MOPS ta liczba wzrośnie o 14 tysięcy młodych mieszkańców miasta. To w oczywisty sposób wpłynie na liczbę złożonych wniosków z 8 000 do ponad 16 000.

Na realizację programu „Rodzina 500+” miasto w tym roku otrzymało dotację celową w wysokości 53 796 071 złotych. Dodatkowo decyzją Prezydenta Miasta Tychy dział Świadczeń Rodzinnych MOPS otrzymał 5 nowych pomieszczeń na ul. Barona, które przystosowano do utworzenia 4 nowych miejsc pracy. Urząd Miasta Tychy z budżetu gminy sfinansował m.in. adaptację pomieszczeń oraz zakup sprzętu komputerowego i biurowego (przeznaczono no to 340 000 złotych).

500 plus w Rudzie Śląskiej. Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczeń z programów „Dobry start” oraz „Rodzina 500+” w Rudzie Śląskiej można złożyć:

 • drogą elektroniczną od 1 lipca 2019 r. - za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej,
 • drogą tradycyjną od 1 sierpnia 2019 r. - w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Markowej 20 (w sierpniu: poniedziałek i czwartek od 8.00 do 16.30, wtorek od 8.00 do 15.00, środa i piątek od 8.00 do 13.30) lub wysłać pocztą.

W 2018 r. ze świadczenia „Dobry start” w Rudzie Śląskiej skorzystało 14 957 dzieci, ta liczba nie powinna zmienić się znacząco w 2019 r. Natomiast świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymało 12 965 dzieci, a prognozuje się, że liczba dzieci objętych programem od lipca 2019 roku wzrośnie nawet do 23 tys. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej uruchomi w sierpniu dodatkowe punkty obsługi klientów, w których będzie można składać wnioski zarówno w ramach programu „Rodzina 500+”, jak i „Dobry start”:
- w sekcjach pracowników socjalnych (Godula, Orzegów ul. Przedszkolna 6; Ruda ul. Wolności 14; Kochłowice ul. Tunkla 1; Bykowina ul. Sławika 1a; Halemba ul. Solidarności 7; Bielszowice ul. Bielszowicka 114b; Wirek ul. Jankowskiego 8) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
- w Urzędzie Miasta Ruda Śląska przy ul. Jana Pawła II 6 (poniedziałek, wtorek, środa od 8:00 do 16:00, czwartek od 10:00 do 18:00, piątek od 8:00 do 14:00).

500 plus. Jak otrzymać świadczenie?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, rodzic dziecka, na które obecnie nie jest uprawniony do pobierania tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi wypłatę świadczenia wychowawczego na nowych zasadach z wyrównaniem od lipca br. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 roku, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek złożony:

 • w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca br., zostanie wypłacone do 31 października 2019 r.
 • we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca br., zostanie wypłacone do 30 listopada 2019 r.
 • w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października br., zostanie wypłacone do 31 grudnia 2019 r.
 • w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada br., zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 • w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Ważne jest, że rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób od 1 lipca br. zostanie ustalone prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie jest przyznane świadczenie 500+) oraz od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku). Należy zatem pamiętać, że aby otrzymać świadczenie 500+ na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br., należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 30 września 2019.

Zobaczcie koniecznie

Marsz dla Życia w Rybniku

Słynna Gabi Gold w studiu Dziennika Zachodniego

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 2

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

s
skąpiec

W KIESZENI MATOŁuszka TAKA SAMA SUSZA JAK W KRAJU

k
księgowa ZIUTA

to ile miliardów długu pisoTŁUKI zrobią w Lipcu ?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3