Zarząd województwa śląskiego wszczął procedurę powołania na stanowisko dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” Artura Madalińskiego, dotychczasowego dyrektora Mysłowickiego Centrum Kultury. Umowa z dotychczasowym szefem skansenu, Andrzejem Sośnierzem wygasa z końcem lipca br.

Przed rokiem władze województwa śląskiego, którym skansen podlega, nie przedłużyły kontraktu dyrektorowi Andrzejowi Sośnierzowi pozostawiając go na tym stanowisku do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Sośnierz jest znanym menedżerem służby zdrowia, był szefem Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i prezesem NFZ. Kieruje także Fundacją „Zamek Chudów”, a nade wszystko jest czynnym politykiem, posłem z listy PiS (z ugrupowania Jarosława Gowina).

Pierwszy konkurs zakończył się niepowodzeniem, rozpisano więc kolejny, w którym wystartował także Sośnierz, ale dziś zarząd wskazał na Madalińskiego.
Jak wyjaśnia Przemysław Smyczek, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach koncepcja funkcjonowania skansenu, przedstawiona przez Artura Madalińskiego, była bardziej przekonująca; jest to koncepcja instytucji otwartej na odbiorcę, toczącej z nim dialog i zapraszająca do dyskusji.

Artur Madaliński jest doktorem nauk humanistycznych, krytykiem literackim i publicystą. Wcześniej był rzecznikiem prasowym urzędu w Piekarach Śląskich, dyrektorem wydziału komunikacji społecznej w Urzędzie Marszałkowskim (kierowanym przez marszałka Wojciecha Saługę z PO). Dyrektorem MOK-u w Mysłowicach pozostawał od dwóch lat.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Zobacz najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia w programie TyDZień