Bal Mecenasa Kultury w Poraju. Nagrodzone osoby i instytucje zasłużone dla gminnej kultury [ZDJĘCIA]

BR
W ostatnią sobotę karnawału - 10 lutego – gmina Poraj i Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego uhonorowali mecenasów kultury. Doroczna, uroczysta gala pn. „Bal Mecenasa Kultury 2017” to forma podziękowania dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu angażowały się i wspierały w działaniach kulturalnych, sportowych i promocyjnych gminę Poraj i porajski ośrodek kultury. Tegoroczna uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu, a towarzyszyła jej scenografia inspirowana „Alicją w Krainie Czarów” przygotowana przez warsztat artystyczny Centrum Integracji Społecznej w Poraju.

Tegoroczną Galę poprowadził kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Urzędu Gminy Poraj - Andrzej Kozłowski.

Zaproszenie wójta gminy Poraj – Łukasza Stachery i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Magdaleny Ryziuk-Wilk, w tym roku przyjęli min: starosta powiatu myszkowskiego – Dariusz Lasecki, wicestarosta myszkowska - Anna Socha-Korendo, wicewójt Gminy Poraj - Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego – Andrzej Jastrzębski, członkowie Zarządu Powiatu Myszkowskiego - Sebastian Ruciński, Rafał Kępski i Jakub Grabowski, radni Powiatu Myszkowskiego – Dorota Kaim-Hagar, oraz Krzysztof Klimek, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski wraz z radnymi, skarbnik Gminy Poraj – Jadwiga Zasik, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - Marek Węgrzynowicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Myszkowie – Khalid Hagar, oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz wielu zacnych gości wśród nich przedstawiciele świata biznesu, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, WOPR-u oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2017”, weszli: wicewójt - Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski, radny Gminy Poraj – Sylwester Sawicki, radna Gminy Poraj – Jolanta Kozak, oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Magdalena Ryziuk-Wilk. W trakcie obrad Kapituły przyznano tytuł „Mecenasa Kultury 2017” w czterech kategoriach: Donator, Sponsor, Animator i Altruista.

KATEGORIA DONATOR:
Nominowani, to osoby publiczne zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali.

Prof. Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego
Jadwiga Wiśniewska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Izabela Leszczyna – Posłanka na Sejm RP
Halina Rozpondek – Posłanka na sejm RP
Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
Anna Socha-Korendo – Wicestarosta Myszkowska
Krzysztof Klimek – Radny Powiatu Myszkowskiego
Rafał Kępski – Członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego
Katarzyna Kaźmierczak – Zastępca Wójta Gminy Poraj
Andrzej Pawłowski – Przewodniczący Rady Gminy Poraj
Mariusz Karkocha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj
Adam Zaczkowski – Kierownik Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków UG Poraj
Andrzej Kozłowski – Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji
Zofia Jakubczyk – Prezes MBS Myszków
Konrad Jarzyński – Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Częstochowie
Marek Dziubek – Dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
Marek Węgrzynowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie
Jarosław Mazanek – Redaktor Naczelny „Gazety Myszkowskiej”
W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2017” w kategorii Donator przyznała Wicemarszałkowi Województwa Śląskiego - Stanisławowi Dąbrowie. W jego imieniu nagrodę odebrała wicestarosta myszkowska - Anna Socha -Korendo
Nagrody, w postaci statuetki zaprojektowanej i wykonanej przez Martę Jędrzejewską – absolwentkę ASP we Wrocławiu oraz obrazu autorstwa Zofii Chwastek, wręczył wójt Gminy Poraj - Łukasz Stachera.

KATEGORIA SPONSOR:
Nominowani w tej kategorii to firmy, które w 2017 roku w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo GOK Poraj.
Oto nominowani:

Hotel „Kinga” Joanna i Jarosław Witas, Rada Sołecka z Poraja, Piekarnia BREL- Katarzyna i Grzegorz Froś, ZŁOMOTEX – Mirosław Jędryka, U&R CALOR – Bogusław Ulanowski i Marek Rajczyk, STALMET – Anna i Jacek Rogacz, DEFRO – Justyna i Robert Dziubeła, SOKPOL – Silvia i Roman Sobczyk, PRIMPOL Bożena Pala i Wspólnicy Sp. J., PORECO – Rafał Kępski, POLONTEX S.A. - Artur Gacek, CHEMEKS – Jerzy Gacek, Starostwo Powiatowe, ANCORA COLLECTION – Mateusz Ciępka, BES-POLSKA - Maciej Gurbała, HYDROMIREX – Mirosław Świtoń, OMEGA TRANSPORT – Piotr Sikorski, ZOMAX Sp.J. – Michał Cichoń i Bartosz Kulej, JURAJSKA – Sławomir Gradek, MBS MYSZKÓW - Zofia Jakubczyk, DENAR TRAVEL – Monika i Andrzej Kaźmierczak, PPHU MEBLE WANAT - Łukasz i Marcin Wanat, POLDRUK - Robert Biały, GOLDNET i KREDKA – Monika i Dariusz Pluta, MAX DRÓB – Maksymilian Wawrzyńczak, PAPARAZZI FASHION – Bożena i Artur Dróżdż, MOKATE S.A. - Sylwia Mokrysz, ZOJA – Zofia i Janusz Szczęśni, Stacja Paliw ORLEN w Poraju - Rafał Ślęzak, ELTOM – Tomasz Pelka, PROTECTOR SECURITY – Ewa i Arkadiusz Biali, HOTEL RESTAURACJA „JAŚ i MAŁGOSIA” - Agnieszka i Mariusz Cygan, DACH – POL – Adam Musialik, HOUSE OF SWEETS – Kalina Froś, PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE OCIEPKA – Sławomir Ociepka, DRUTEX S.A. - Zbigniew Toruński, MONOLIT – Magdalena i Tomasz Sikora, PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE SOCAR – Jerzy Stanek, PRACOWNIA ZŁOTNICZA -Wioletta i Robert Hada,

Werdykt Honorowej Kapituły odczytał: starosta myszkowski - Dariusz Lasecki , który wraz z wójtem Łukaszem Stacherą, wręczał statuetki oraz obrazy Laureatom. Tytuł „Mecenas Kultury 2017” w kategorii Sponsor otrzymali: firma ANCORA COLLECTION oraz DENAR TRAVEL.

KATEGORIA ANIMATOR KULTURY:
W tej Kategorii nominowani to osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z gminą Poraj.
Nominowani w tej kategorii to:
Elżbieta Jatulewicz, Krystyna Bodnar – Miler, Krystyna Maciejewska, Ewa Matuszczyk, Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. Hrabiny. S. Raczyńskiej, Stowarzyszenie „Marina Poraj”, Konrad Maszczyk, Szkoła Tańca Dobrowolscy z Częstochowy, Klub Sportowy „Polonia Poraj”, Polskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, Grzegorz Bojanek, Rafał Stępniak oraz Mirosław Podlejski.
Wyniki w tej kategorii ogłosiła wicewójt Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.
Tytuł „Mecenas Kultury 2017” w kategorii Animator Kultury otrzymał Konrad Maszczyk. Do laureata powędrowała również specjalna, pamiątkowa statuetka, dyplom oraz obraz autorstwa Z. Chwastek.

KATEGORIA ALTRUISTA:
Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju.

Nominowani: Edyta Ząbkiewicz, Jolanta Zalega, WOPR, OSP Żarki Letnisko, OSP Choroń, Rada Sołecka z Choronia, Koło Terenowe PZERiI z Choronia, KGW „Choronianki”, KGW „Malwy”, KGW „Kalina”, Monika Mrożek, Edward Mizera, Stowarzyszenie „Marina Poraj”, Anita Magiera, Mateusz Rajczyk, Marek Salamoński, Wiesław Duda, Centrum Integracji Społecznej, Andrzej Pawłowski, Anna Paterek, Zespół Muzyczny „Jurajski Oddział Bluesowy”, Rafał Kaźmierczak i Anna Torbus.
Werdykt Kapituły odczytała wicestarosta myszkowska – Anna Socha – Korendo.

Laureatami w tej kategorii zostali: Koło Terenowe PZERiI z Choronia, które podczas Balu reprezentowała przewodnicząca - Barbara Skóra, Anna Paterek – fotografia artystyczna

KATEGORIA SPONSOR SPORTU
Od kilku lat stało się tradycją, że podczas Balu Mecenasa Kultury honorowani są również SPONSORZY SPORTU. Tytułem „Sponsor Sportu 2017” uhonorowana została Firma ZOMAX – Michał Cichoń i Bartosz Kulej, a nagrody wręczyli: prezes LKS „Polonia Poraj” - Michał Grzybowski oraz przewodniczący Rady Gminy Poraj - Andrzej Pawłowski.

Tytuł PROMOTORA GMINY PORAJ otrzymali: Stowarzyszenie „MARINA PORAJ” oraz PTKKFiS. Nagrody Laureatom wręczali: wójt Ł. Stachera i jego zastępczyni – K. Kaźmierczak.

Wszyscy nominowani w poszczególnych kategoriach otrzymali dyplomy, kwiaty oraz piękne grafiki autorstwa Eweliny i Aleksandry Kustra.

Tego wieczoru słowo „dziękuję” padało wielokrotnie pod adresem gości Balu. Dziękował wójt - Łukasz Stachera, oraz dyrektor GOK – Magdalena Ryziuk -Wilk. Na sali pojawił się tort przygotowany przez Kalinę Froś – właścicielkę firmy „House of Sweets”.
O kulinarną stronę balu zadbały – jak zwykle niezawodne – panie z KGW „Kalina” pod kierownictwem Jolanty Zalegi, a przy wsparciu KGW „Malwy”.

Wśród artystycznych atrakcji balu znalazły się: pokaz iluzjonisty MARCUSA, występ „Dolce Quartet” oraz wokalny popis Roksany Sapota oraz Karolina Szmuc – z Zespołu „PLUS MINUS” działającego przy GOK. Do tańca porwał wszystkich zespół BRAND BAND.

W trakcie zabawy nie zabrakło również konkursów. Pierwszy z nich – na najbardziej oryginalne przebranie wygrała Ewelina Drzewiecka - wcielając się w Królową Kier oraz Karol Froś za strój Kapelusznika. Drugi konkurs to: Król i Królowa Balu. Na tronie zasiedli: Tomasz Sikora oraz Urszula Błaut, którzy otrzymali upominki ufundowane przez Pracownię Złotniczą Wioletty i Roberta Hadów.

Specjalne podziękowania kierujemy do firm, które w tym roku wsparły Bal Mecenasa Kultury: SOKPOL, House of Sweets - Kalina Froś, Cukiernia BREL, ELTOM, Dom Seniora ZAMMED II, ZOMAX, Hurtownia warzyw i owoców JAGOPOL, Anna Paterek – Fotografia artystyczna, Sklep Spożywczy „U JACKA”, MAS-CAR - Izabela Masłoń, ZŁOMOTEX, LAGO del GUSTO, OSM MYSZKÓW, CHEMEKS, PIEKARNIA JARKO, Pracownia Złotnicza – Wioletta i Robert Hada, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MIJACZÓW" - Beata Jakubiec-Bartnik, Firma „JAJECZKO”- Genowefa Landecka, FUNGIPOL - JERZY ŁABUŚ.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie