Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śl. będzie wyremontowany. Tak ma wyglądać WIZUALIZACJE

AREK
Zobaczcie jak wygląda i jak ma wyglądać dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śl. Wizualizacje UM Wodzisław, zdjęcia: Arkadiusz Biernat
Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śl. będzie wyremontowany! Wróci do czasów swojej świetności. Jego remont ma się zakończyć do 2019 roku. Wokół niego powstanie centrum przesiadkowe z parkingami i wypożyczalnią rowerów. Projekt warty 12,4 mln zł obejmuje też budowę tras rowerowych, a także nowego ciągu pieszo-rowerowego z Trzech Wzgórz na wodzisławski rynek. Zobaczcie na wizualizacjach wodzisławski dworzec.

Dworzec kolejowy w Wodzisławiu Śl. Tak będzie wyglądać

W piątek w wodzisławskiej Bibliotece odbyła się miejska konferencja prasowa z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. Spotkanie zostało poświęcone projektowi "Pociąg do dwóch kółek", czyli budowie centrum przesiadkowego oraz gruntownej rewitalizacji dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim. Te duże, dofinansowane z funduszy zewnętrznych przedsięwzięcia wchodzą właśnie w fazę realizacji.

Podczas konferencji Wojciech Saługa i prezydent miasta Mieczysław Kieca podpisali umowy dotacyjne dotyczące obu projektów. Na spotkaniu obecny był tez m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego Jan Grabowiecki.

Tego samego dnia w budynku głównym Urzędu Miasta I zastępca prezydenta miasta Dariusz Szymczak podpisał umowy z wykonawcami inwestycji.

Pociąg do dwóch kółek - budowa centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

Ideą projektu jest zagospodarowanie terenu wokół obiektu dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim w celu stworzenia zintegrowanego węzła przesiadkowego, łączącego w jednym punkcie miasta transport kolejowy, autobusowy, rowerowy i samochodowy. Projekt ukierunkowany jest na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej - komunikacji autobusowej oraz komunikacji kolejowej dla mieszkańców oraz wsparcie gospodarki niskoemisyjnej na terenie miasta. W jego efekcie stworzona zostanie infrastruktura dla zrównoważonego i efektywnego wykorzystania środków transportu.

Autorem projektu przebudowy dworca i przyległego terenu jest pracownia projektowa PIK z Żor.

Zakres projektu obejmuje:

- przebudowę, rozbudowę i remont budynku dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej na obiekt pn. „Stacja – centrum przesiadkowe Wodzisław Śląski”,

- zagospodarowanie terenu wokół dworca,

- budowę tras rowerowych,

- budowę infrastruktury liniowej prowadzącej z Radlina do centrum przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt jest częścią większego przedsięwzięcia w postaci kompleksowej rewitalizacji budynku i obszaru dworca kolejowego.

Budynek dworca kolejowego, stan projektowany

Budynek dworca kolejowego po generalnym remoncie zostanie zaadaptowany pod dwie formy użytkowe:

- część A – Stacja Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski,

- część B – Stacja – Centrum Aktywności Społecznej.

Do powierzchni części A stanowiącej przedmiot projektu - Centrum Przesiadkowego przynależy większość pomieszczeń parteru w tym hol główny, kasy biletowe wraz z zapleczem, poczekalnia, sklep usługowy, sanitariaty ogólnodostępne oraz moduł gastronomiczny w północnej części.

Do powierzchni części B - Centrum Aktywności Społecznej przynależą powierzchnie piwnic, powierzchnie parteru takie jak: kuchnia dydaktyczna wraz z salą warsztatową i zapleczem, klatki schodowe, całe piętro (w tym sale konferencyjne i sanitariaty) oraz poddasze (biura i pomieszczenia techniczne).

Strefa wejściowa do części obsługującej centrum przesiadkowe Wodzisław Śląski znajduje się w centralnej części budynku i funkcjonuje jako hol główny. Wejście do holu głównego jest możliwe od strony miasta oraz od strony peronów.

Wzdłuż zachodniej elewacji znajduje się korytarz, z którego zapewniony jest dostęp do sanitariatów ogólnodostępnych. Parter budynku spełniać będzie funkcje komunikacyjne w mieście poprzez obsługę pasażerów korzystających z kolei. W tym celu zaplanowano duży przestronny hol główny oraz hol pomocniczy wraz z poczekalnią. W holu głównym znajdują się kasy biletowe, ławki dla podróżnych, szafki bagażowe oraz urządzenia dodatkowe. Obok holu głównego zlokalizowany będzie hol z dostępem do poczekalni, sklepu usługowego typu kiosk oraz dobudowanej przeszklonej klatki schodowej wraz z windą.

Na parterze znajdować będzie się również węzeł sanitarny ogólnodostępny dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dostosowana do osób niepełnosprawnych. Zapewnione zostanie również zaplecze dla pracowników kas biletowych. Do części Centrum Przesiadkowego przynależeć będzie moduł gastronomiczny znajdujący się w północnej części budynku. Warto zwrócić uwagę na moduł gastronomiczny, czyli pomieszczenia w lokalu usługowym, gdzie świadczone będą usługi. Będą one miały powierzchnię umożliwiającą zainstalowanie i użytkowanie sprzętu przy zapewnieniu właściwego świadczenia usług.

Zakres prac budowlanych i wykończeniowych: - remont elewacji, który ma na celu odsłonięcie i oczyszczeniu cegły, z której zbudowany jest budynek, uzupełnienie ewentualnych jej ubytków, - nadbudowa budynku - należy wykonać ją z cegieł o wymiarach i kolorze odpowiadającym cegłom oryginalnym, zachowując odpowiednie przewiązanie cegieł, - termomodernizacja obiektu wykonana od wewnątrz, przy użyciu mineralnych płyt izolacyjnych z lekkiego betonu komórkowego, - wymiana stropów nad parterem i pierwszym piętrem, - wykonanie nowych klatek schodowych, - wykonanie fundamentów pod projektowaną rozbudowę i szyb windowy, - wykonanie szybu windowego przeszklonego, - wykonanie iniekcji ścian piwnic w celu ich osuszenia, - wymiana konstrukcji i pokrycia dachu, - wymiana rur spustowych i rynien, obróbek blacharskich na elementy wykonane z blachy cynkowo-tytanowej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, wraz z wykonaniem nowych nadproży ceglanych w ścianach zewnętrznych w nawiązaniu do ich historycznej formy w obiekcie.

Przebudowa i rozbudowa budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim

Ideą tego projektu jest kompleksowa przebudowa i rozbudowa części zdegradowanego budynku dworca kolejowego w Wodzisławiu Śląskim oraz jej adaptacja na Centrum Aktywności Społecznej, służące realizacji przedsięwzięć zwalczających problemy społeczne w dzielnicach Jedłownik Osiedle, Stare Miasto, Wilchwy oraz w dzielnicy Nowe Miasto.

Celem głównym projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej obszar rewitalizacji, co zostanie osiągnięte dzięki utworzeniu infrastruktury społecznej przyczyniającej się do rozwoju lokalnego, w tym przypadku do funkcjonowania Centrum Aktywności Społecznej i pełniącej rolę służebną dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie obszaru rewitalizacji.

Zakres projektu obejmuje: 1. Remont budynku dworca kolejowego przy ul. Rybnickiej. 2. Zagospodarowanie i wyposażenie pomieszczeń obiektu celem dostosowania do pełnienia funkcji Centrum Aktywności Społecznej.

Budynek dworca po generalnym remoncie zostanie zaadaptowany pod dwie formy użytkowe:

- Część A - stacja Centrum Przesiadkowe Wodzisław Śląski stanowiąca przedmiot osobnego

wniosku, - Część B - stacja Centrum Aktywności Społecznej.

Do powierzchni części A niestanowiącej przedmiot projektu przynależeć będzie większość pomieszczeń parteru w tym hol główny, kasy biletowe wraz z zapleczem, poczekalnia, sklep usługowy, sanitariaty ogólnodostępne oraz moduł gastronomiczny w północnej części.

Do powierzchni części B - Centrum Aktywności Społecznej przynależeć będą powierzchnie piwnic, powierzchnie parteru takie jak: kuchnia dydaktyczna wraz z salą warsztatową i zapleczem, klatki schodowe, całe piętro (w tym sale konferencyjne, sanitariaty) oraz poddasze (biura i pomieszczenia techniczne).

W zachodniej części budynku zaplanowano dwie klatki schodowe. Klatka schodowa północna została zaplanowana jako nowa w miejscu poprzednio wyburzonej klatki schodowe (będzie obsługiwać północną część budynku). Klatka południowa projektowana jest jako trzybiegowa z windą pośrodku.

Część obiektu przeznaczoną pod stacje - Centrum Aktywności Społecznej będzie obsługiwana przez obie klatki schodowe.

Wejście do strefy warsztatów na parterze prowadzić będzie przez klatkę schodowa północną lub bezpośrednio od strony peronu. Strefa wejściowa do sal konferencyjnych na parterze obsługiwana będzie klatką schodową południową z windą, ta sama klatka zapewni dostęp do biur na poddaszu.

W ramach Centrum Aktywności Społecznej na parterze zaplanowano zaplecze warsztatowe składające się z sali warsztatowej i kuchni dydaktycznej. W odniesieniu do tego w planach są szatnie, osobny węzeł sanitarny, magazyn podręczny, pomieszczenie porządkowe pod schodami oraz zaplecze kuchni.

W ramach Centrum Aktywności Społecznej na piętrze zaplanowano cztery sale konferencyjne różnej wielkości, które dzięki ścianie mobilnej pomiędzy mogą zostać przekształcone na dwie duże sale konferencyjne. Każda sala posiadać będzie system audiowizualny oraz osobne wejście. Sale środkowej części poprzez drzwi balkonowe będą miały dostęp do przeszklonej galerii biegnącej wzdłuż zachodniej elewacji. W północnej części pietra zaplanowano węzły sanitarne składające się z toalet dla kobiet, mężczyzn oraz toalety dla osób niepełnosprawnych i pomieszczenia porządkowego. W południowej części naprzeciw klatki schodowej zaplanowano aneks kuchenny obsługujący sale konferencyjne.

Na poddaszu w południowej części obiektu zaplanowano cztery pomieszczenia biurowe, na potrzeby administracji obiektu. Dla biur zapewniona zostanie dodatkowa toaleta dostępna bezpośrednio z korytarza. Dodatkowo zaplanowano w tej części serwerownie oraz pokój ksero.

W ramach projektu zaplanowano też dwa pomieszczenia porządkowe, osobne dla zaplecza warsztatów gastronomicznych na parterze pod schodami i drugie dla reszty obiektu na piętrze przy węźle sanitarnym. Dodatkowo projekt obejmuje magazyn na sprzęt pomocniczy przy obsłudze wydarzeń w salach konferencyjnych w piwnicy obiektu. W budynku znajdzie się również pomieszczenie techniczne na poddaszu budynku oraz w piwnicy. W piwnicy mają znaleźć się wymiennikownie ciepła, które zapewnią ogrzewanie obiektu z sieci miejskiej.

Wykonawcy projektów zw. z budową centrum przesiadkowe oraz przebudową i rozbudową dworca kolejowego to:

- przetarg dla zadania inwestycyjnego ,,Pociąg do dwóch kółek - budowa centrum przesiadkowego” - odcinek Ia, Ib, Ic - AWT REKULTIVACE a.s. (735 64 Havirov-Prostredni Sucha, Delnica 41/884 Republika Czeska); koszt całkowity - 2 524 112,59 zł,

- przetarg dla zadania inwestycyjnego ,,Pociąg do dwóch kółek - budowa centrum przesiadkowego” - odcinek II, III oraz odcinek objęty zgłoszeniem robót budowlanych - D-ART Firma Budowlana Damian Ogrodowski, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INFRAGO Dominika Ogrodowska (44-264 Jankowice, ul.Tulipanowa 38; koszt całkowity - 678 263,74 zł,

- przetarg dla zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja dworca kolejowego” - Przedsiębiorstwo Budowlane ,,DOMBUD” S.A. (40-059 Katowice, ul. Drzymały 15); koszt całkowity - 7 225 060,90 zł.

ZOBACZ PREZENTACJĘ PROJEKTU "POCIĄG DO DWÓCH KÓŁEK"

POLECAMY TWOJEJ UWADZE

Znasz język śląski? Przetłumacz te zdania QUIZ JĘZYKOWY II

Czy dostałbys się do policji? PRAWDZIWE PYTANIA TESTU MULTISELECT

Ile zarabiają ekspedientki w Lidlu, Biedronce i innych sklepach RAPORT

BAZYLIKA W OGNIU Niezwykły dokument o pożarze w Rybniku

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

L
Laura

Renowacja dworca, dobrze, udostępnienie dla celów społecznych-dobrze, a gdzie pamięć o tych tysiącach więźniów marszu śmierci, którzy w Wodzisławiu byli wysylani do Niemiec, Czech, na dalszą zagładę? Myślę że Wodzisław jest im to winien

J
J

Za czasów PO, miejsce uważane do likwidacji bo się nie opłaca. Czasy PIS udowadniają, ze jednak coś z tego można zrobić. Bo to nie jest po to by się opłacało tylko dla nas, ludzi.

Dodaj ogłoszenie