Matura ustna z języka polskiego TEMATY 20 maja 2019. Pytania na maturze ustnej z polskiego 20. 5. 2019. Zagadnienia plus numer zestawu

Bartosz WojsaZaktualizowano 
Przykładowe zagadnienia z matury Lukasz Kaczanowski/Polska Press
Matura ustna z Polskiego: Część ustna egzaminów maturalnych jest przeprowadzana w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych. Muszą one być jednak przeprowadzone w wybranym terminie od 9 do 22 maja dla języka polskiego. Jakie pytania pojawią się tym razem? Będziemy tutaj aktualizować listę pytań na bieżąco. Jakie były pytania na maturze ustnej z polskiego 2019? Sprawdź, Polski EGZAMIN USTNY.

Od dzisiaj, 9 maja, do 22 maja (z wyłączeniem 12 i 19 maja) w szkołach w całej Polsce, także w województwie śląskim, muszą odbyć się maturalne egzaminy ustne z języka polskiego. Część ustna jest przeprowadzana w wybranym terminie spośród wskazanych dni według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Jak informuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, część ustna egzaminu ma sprawdzić umiejętność tworzenia przez uczniów wypowiedzi na określony temat, inspirowanej tekstem kultury.

Matura 2019: Język polski, egzamin ustny. ZASADY
Biorąc udział w egzaminie ustnym z języka polskiego, uczeń musi przestrzegać zasad, jakie zostały dla niego przygotowane. Przebieg egzaminu jest ściśle określony i polega na konkretnych zadaniach:

 • Maturzysta najpierw losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury oraz odnoszące się do niego polecenie
 • Zdający ma następnie szansę na 15 minut przygotowania swojej wypowiedzi
 • Następnie zadaniem zdającego jest wygłoszenie wypowiedzi monologowej, która ma trwać około 10 minut
 • Na koniec maturzysta musi uczestniczyć w związanej z tą wypowiedzią rozmowie z zespołem przedmiotowym, co trwa około 5 minut

Matura ustna z języka polskiego 20 maja 2019

 1. Temat 1 Marzenia w konfrontacji z rzeczywistością. Odwołaj się na podstawie fragmentu „Lord Jim” Josepha Conrada i innych tekstów kultury.
 2. Temat 2 Jak artyści w swoich dziełach przedstawiają Polskę i Polaków. Odwołaj się do wiersza Wacława Potockiego - "Zbytki polskie" oraz do innych tekstów kultury.
 3. Temat 3 Jak autorzy tekstów przedstawiają godność śmierci? Fragment „Chłopów” Władysława Reymonta oraz odwołać się do innych tekstów kultury.
 4. Temat 4 Jaką rolę pełnią relacje międzyludzkie w stosunku do majątku i pochodzenia. Odwołaj się do fragmentu lalki, całego utworu oraz tekstu kultury.
 5. Temat 5 Sposoby budowania i funkcje nastroju w tekstach. Fragment wesela, całość i inny tekst kultury. Inna wersja: Jak artyści za pomocą tekstów kultury ukazują bajkowość? Na postawie załączonego fragmentu „Dziadka do Orzechów” i innych tekstów kultury. Inna wersja: Jaki artyści przedstawiają ludzi pracy? Inna wersja: Sposoby budowania oraz funkcje nastroju w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do fragmentu Wesela Stanisława Wyspiańskiego całości tekstu oraz innego wybranego tekstu kultury.
 6. Temat 6 Jak ukazywane jest ludzkie życie w tekstach kultury? Odwołaj się do fragmentu utworu Marka Hłaski „Okno” i do innych tekstów kultury.
 7. Temat 7 Czy świat potrzebuje ludzi nieprzecietnych. Odwolaj się do fragmentu Lalki, do calosci i do innych tekstów kultury
 8. Temat 8 Jak autorzy ukazują miasto i jego mieszkańców, odwołaj się do podanych fragmentów Zbrodni i Kary Fiodora Dostojewskiego i wybranych tekstów kultury.
 9. Temat 9 Jak autorzy przedstawiają obraz dziecka w swoich dziełach. Odwołaj się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury
 10. Temat 10 Jak obrazowany jest czlowiekczłowiek w sytuacji wyboru? Wisława Szymborska "Labirynt" i inne teksty kultury
 11. Temat 11 Czym dla człowieka może być samotność? Na podstawie wiersza Jana Twardowskiego "Samotność" i innych tekstów kultury.
 12. Temat 12 Czy szlachetny cel może usprawiedliwić niemoralne metody postępowania? Odwołaj się do fragmentu opowiadania Stefana Żeromskiego "Doktor Piotr" i innych tekstów kultury.
 13. Temat 13 Czy pragnąc niewiele można być człowiekiem spełnionym? Odwołaj się do fragmentu utworu „Zadowolony rybak” (Anthony de Mello) i innych tekstów kultury.
 14. Temat 14 Odwaga i tchórzostwo w literaturze. Odwołaj się do tekstu „Pieśń o obronie Trembowli” autorstwa Andrzeja Waligórskiego oraz do innych tekstów kultury.
 15. Temat 15 W jaki sposób twórcy przedstawiają piekło w dziełach literackich. Odwołaj się do tekstu Zbigniewa Herberta „Co myśli Pan Cogito o piekle” i wybranych tekstów kultury.
 16. Temat 16 W jaki sposób ukazywany jest problem niezawinionego cierpienia? Odwołaj się do podanego fragmentu „Dżumy” Alberta Camus i innych tekstów kultury
 17. Temat 17 Czym dla człowieka skażonego wojną może być dom rodzinny? Odwołaj się do wiersza Tadeusza Różewicza i innych tekstów kultury.
 18. Temat 18 Do czego służy krytyka Polski i Polaków. Na podstawie 'Grobu Agamemnona' Juliusza Słowackiego i innych tekstów kultury.
 19. Temat 19 Czym dla człowieka mogą być wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu Przedwiośnia Stefana Żeromskiego i innych tekstów kultury
 20. Temat 20 Motyw drogi, wędrówki, pielgrzymowania w literaturze w oparciu o scenografie ,,Podróż do Reims” i inne teksty
 21. Temat 21 Jakie cechy bohaterów ujawniają sny i widzenia? Odwołaj się do fragmentu Lalki, całej powieści i innego tekstu kultury.
 22. Temat 22 W jaki sposób artyści ukazują różnice społeczne? Fragment "Granicy" Zofii Nałkowskiej oraz teksty kultury.
 23. Temat 23 Czym dla spoleczenstwa mogą być tradycje i obyczaje? Odwołaj się do podanego fragmentu Chłopów Władysława Stanisława Reymonta i tekstów kultury.
 24. Temat 24 Czy literatura może dać młodemu człowiekowi drogowskazy życia? Na podstawie wiersza Anny Kamieńskiej "Hiob i młodzieniec"
 25. Temat 25 Jakie emocje wywołuje u człowieka kontakt z przyrodą? Odwołanie do wiersza Julii Hartwig "Kantylena do gór" oraz teksty kultury.
 26. Temat 26 Jaką postawę może przyjąć człowiek wobec cierpienia? Na podstawie tekstu Zbiegniewa Herberta Pan Cogito oraz innych tekstów kultury.
 27. Temat 27 Jak twórcy w swoich dziełach ukazują niespełnioną miłość? Odwołaj się do wiersza Kazimerza Przerwy-Tetmajera "Ona gdzieś jest" oraz do innych tekstów kultury.
 28. Temat 28 Przedstaw rolę poety w utworach literackich. Odwołaj się do wiersza Tadeusz Gajcy- ,,Wczorajszemu” oraz innych tekstów literackich.
 29. Temat 29 W jaki sposób twórcy ukazują niespełnioną miłość? Odwołaj się do wiersza Kazimierza Przerwy-Tetmajera i wybranych tekstów kultury. Inna wersja: czym są obyczaje i tradycje w życiu społeczeństwa nawiazując do tekstu chłopi i do przykładów z kultury Inna wersja: „ Jakie funkcje pełni ukazanie negatywnych cech polski i Polaków przez artystów” do tego tekst Słowackiego Grób Agamemnona i odwołać się do 2 tekstów
 30. Temat 30 Co może uczynić człowiek szczęśliwym? Fragment Wesela, całość Wesela i wybrany tekst kultury. Inna wersja: Jak tworzymy zdrobnienia i w jakim celu
 31. Temat 31 Jak artyści ukazują w swoich dziełach motyw domu? Fragment Pana Tadeusza z opisem dworku w Soplicowie, całość utworu i tekst kultury.
 32. Temat 32 Jakie postawy wobec Boga może przyjmować człowiek? Odwołaj się do wiersza "Do Hioba" i innych tekstów kultury.
 33. Temat 33 Czy zemsta jest właściwą odpowiedzią na doznane zło? Odwołaj się do fragmentu Dziadów cz. III (Konrad śpiewa o zemście z bogiem i pomimo boga), całości dramatu i tekstu kultury.
 34. Temat 34 Jak twórcy przedstawiają tęsknotę i marzenia? Ewa Lipska ,,O czym myśli dziewczyna na lekcji gramatyki języka polskiego" i teksty kultury
 35. Temat 35 Jak artyści ukazują dom rodzinny? Fragment + teksty kultury Inna wersja: Jak różne środki językowe budują nastrój utworu? Był podany fragment Bruno Schulz "Sklepy cynamonowe". Odwołać się do tekstu kultury i własnych doświadczeń.
 36. Temat 36 Jakimi środkami językowymi wyrażana jest rozpacz? Odwołaj się do przytoczonego "Trenu VII" Jana Kochanowskiego, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń komunikacyjnych.
 37. Temat 37 Jak i po co w literaturze przedstawiają błazna. Podany fragment Wesela (Rozmowa Stańczyka z Dziennikarzem), całość utworu i inny tekst kultury.
 38. Temat 38 Jaka była cena dążeń Polaków do odzyskania wolności? W swojej wypowiedzi odwołaj się do utworu „Ballada o Janku Wisniowskim” Krzysztofa Dowgiałło oraz wybranych tekstow kultury.
 39. Temat 39 Jakie funkcje pełni motyw snu w literaturze? Fragment Dziadów cz. III, odwołanie do całości utworu oraz innego tekstu kultury.
 40. Temat 40 Jak twórcy ukazują motyw apokalipsy? Odwołaj się do podanego wiersza "Widmo" i do tekstów kultury.
 41. Temat 41 Jaki wpływ może mieć uczeń na mistrza (czy coś w tym stylu, ogólnie chodzi o tę relację uczeń-mistrz) i fragment „Imię Rózy" Umberto Eco.
 42. Temat 42 Syberia w literaturze. Odwołaj się do obrazu " śmierć w etapie " i innych tekstów literackich. Inna wersja: Co czyni człowieka szczęśliwym? Odwołaj się do fragmentu Dziadów cz.II, całego dramatu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.
 43. Temat 43 Obraz dworku szlacheckiego w tekstach kultury na podstawie Nad Niemnem Inna wersja: Jaką rolę pełnią zapożyczenia z języków obcych? Odwołaj się do tekstu (wywiad z profesorem), własnych doświadczeń oraz tekstu kultury
 44. Temat 44 Motyw pamięci w tekstach kultury. Omów zagadnienie, odwołując się do wiersza Adama Mickiewicza Cisza morska oraz wybranych tekstów kultury.
 45. Temat 45 Jak twórcy pokazują postawę człowieka wobec życia odwołać się do "przedśpiew" staffa i innych tekstów kultury Inna wersja: Motyw labiryntu dlaczego autorzy go używają? Coś takiego Odwołać się do fragmentu tekstu Bruna schulza i innych tekstów kultury
 46. Temat 46 Czym dla człowieka jest szczęście ? Odwołaj się do fragmentu dziadów cz. II, do całości utworu i do wybranego tekstu kultury.
 47. Temat 47 Jak postawa człowieka wplywa na życie w dziejach twórcy? Odwołaj się do wiersza Staffa ,, przedśpiew’’ oraz innych tekstów kultury . Inna wersja: W jaki sposób autorzy przedstawiają marzycieli w utworach literackich? Interpretacja obrazu pt ,,Marzyciel” Caspara
 48. Dawida Friedricha + odwołaj się do wybranego tekstu literackiego. Inna wersja: Jak artyści ukazują wizję końca świata. Fragment dies ire Kasprowicza oraz odwolac się do tekstów kultury
 49. Temat 48 Czy człowiek może wygrać walkę z własnymi słabościami? Odpowiedź na pytanie odwołując się do podanego niżej tekstu i wybranych tekstów kultury. Mikołaj Sęp Szarzyński- Sonet IV O wojnie naszej, którą wiedziemy z szatanem, światem i ciałem. Inna wersja: Jaką cenę mogła ponieś Polacy podczas walki o wolność? Ballada o Janku Wiśniewskim
 50. Inna wersja: Czym dla człowieka jest prawdziwe szczęście? Odwołaj się do fragmentu dziadków cz. II (o Zosi) i do całości lektury + tekst kultury
 51. Temat 49 Jak przedstawiano obraz rycerzy. Odwołanie się do fragmentu "Don Kichot" i innych tekstów kultury.
 52. Temat 50 Jaką funkcje pełni czytanie w życiu człowieka? Odwołaj się do fragmentu tekstu i innych tekstów kultury.
 53. Temat 51 Jak artyści ukazują portret ojca? Odwołaj się do wiersza Zbigniewa Herberta ,,Rozmyślania o ojcu" i innych tekstów kultury.
 54. Temat 52 Czym jest starość człowieka w odwołaniu do obrazu. Inna wersja: "Wolna wola, fatum czy przypadek- co decyduje o ludzkim życiu" + fragment "Ikar" Jarosława Iwaszkiewicza
 55. Temat 53 Jak za pomocą środków językowych pokazywane są emocje i nastroje? Odwołaj się do wierszu Leopolda Staff'a "Deszcz Jesienny" i innych tekstów kultury
 56. Temat 54 Jak twórcy w swoich dziełach opisują solidarność w obliczu zagrożenia? Na podstawie tekstu „Kurier z Warszawy” oraz innych tekstów kultury.
 57. Temat 55 W jaki sposób wykorzystywane są motywy baśniowe w tekstach kultury? Fragment Dziadka do Orzechów o Bramie Rodzynkowej + 2 teksty kultury.
 58. Temat 56 W jaki sposób autorzy próbują oswoić człowieka ze śmiercią ? Odwołają się do wiersza "Menuet" Stanisława Grochowiaka oraz do wybranych tekstów kultury
 59. Temat 57 Jak artyści przedstawiają ideę niesienia pomocy innym? Odwołaj się do podanego fragmentu "Lalki", całości lektury oraz wybranego tekstu kultury.
 60. Temat 58 W jaki sposób przedstawiana jest w literaturze relacja kobieta-mężczyzna? Odwołaj się do fragmentu ,,Lalki" B.Prusa, całej książki oraz wybranego tekstu literackiego.
 61. Temat 59 W jaki sposób artyści przedstawiają piękno górskich krajobrazów. Kazimierz Przerwa-Tetmajer "Melodia mgieł nocnych" i teksty kultury.
 62. Temat 60 Jakie postawy przyjmuje człowiek wobec Boga? Fragment „Dies irae” Kasprowicza + teksty kultury.

Matura ustna z polskiego 14.05.2019 TEMATY

 1. Temat 1 Jaką wartość pełnią innowacje językowe? Zbędne, czy potrzebne? Na podstawie tekstu profesora Miodka
 2. Temat 2 Obraz społeczeństwa polskiego w tekstach kultury. Odwołaj się do tekstu podanego z Lalki, całości i wybranego tekstu kultury.
 3. Temat 3 Jak przedstawiany jest motyw śmierci? Odwołaj się do obrazu Anhelli i wybranych tekstów literackich.
 4. Obraz śmierci w tekstach kultury. Przedstawiony był obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć". Podać przykłady literackie.
 5. Temat 4 Czym dla bohaterów utworów mogą być książki? Odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich
 6. Temat 5 Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu „Inny świat” i tekstów kultury.
 7. Temat 6 Czym dla człowieka jest szczęście? Odnieś się do wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wyspy szczęścia"
 8. Temat 7 Czego symbolem może być maska ? Odwołaj się do tekstów literackich. Obraz "Autoportret z maskami"
 9. Temat 8 Czym są marzenia dla człowieka? Trzeba opisać obraz ( dziecko siedzące na dachu, w tle bilet i pociąg+ otwarty przejazd. ) oraz odnieść się do utworów literackich.
 10. Temat 9 Człowiek jako marionetka
 11. Temat 10 Rola wspomnienia i pamięci po utracie kogoś bliskiego + obraz "Nieobecna"
 12. Temat 11 Jaką funkcję w dziełach pełni motyw snu? Odwołaj się do fragmentu (sen senatora Nowosilcowa), całości Dziadów III i dowolnego utworu literackiego.
 13. Temat 12 Jak natura przedstawiana jest w dziełach literackich? Obraz "puszcza"
 14. Temat 13 Relacje człowieka z naturą na podstawie obrazu "Poranek".
 15. Temat 14 Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Van Gogha "Domy w Auvers".
 16. Temat 15 Jak artyści mogą ukazywać dom. Fragment Pana Tadeusza dworku w Soplicowie +odwołanie do całości i inny tekst kultury
 17. Temat 16 Dom rodzinny. Odnieś się do fragmentu Elizy Orzeszkowej "nad Niemnem"
 18. Temat 17 Jakie znaczenie nadają artyści przedmiotom. Na podstawie obrazu i utworów literackich.
 19. Temat 18 Obrazy miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do załączonego niżej fragmentu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i innych tekstów kultury.
 20. Temat 19 Różne oblicza samotności. Odwołaj się do fragmentu opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga Grudzinskiego oraz innych tekstów kultury.
 21. Temat 20 Czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie?
 22. Temat 21 Motyw przemijania. Obraz ,,Spóźniony już 120 min” Maciej Bieniasz
 23. Temat 22 Jaką rolę w kulturze ma dworek, odwolaj sie do obrazu Kobieta przed dworkiem i tekstów literackich
 24. Temat 23 Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt.”Powrot syna marnotrawnego” Murilla i innych utworow literackich
 25. Temat 24 Czym dla człowieka jest powrót do domu? Na podstawie obrazu.
 26. Temat 25 Czym dla człowieka może być zniewolenie ? Odwołaj się do dzieła Magdaleny Abakanowicz "Klatka" i tekstów literackich.

Matura ustna z polskiego 13.05.2019 TEMATY

 1. Relacje międzyludzkie. Omów zagadnienie na podstawie obrazu Sławka Grucy „Portret rodzinny” oraz odwołaj się do utworów literackich. (Temat 1)
 2. W jakim celu twórcy ukazują motyw małżeństwa na podstawie fragmentu Pana Tadeusza (rozmowa Telimeny z Hrabią), całości utworu i innego tekstu kultury. (Temat 2)
 3. Nadużywanie modnych wyrazów w języku polskim na podstawie tekstu Miodka. (Temat 3)
 4. Czy dzieła sztuki pozwalają poznać samych siebie? Do obrazu "stracony czas" i innych tekstów literackich(Temat 4)
 5. Rożne sposoby ukazywania miłości w tekstach kultury na podstawie wiersza Szymborskiej "Miłość szczęśliwa" odwołaj się do innych tekstów kultury (Temat 5)
 6. Zależności / związki między mową werbalną a niewerbalną przykład z literatury i z życia (Temat 6)
 7. W jaki sposób artyści przedstawiają role pieniadza w zyciu człowieka? Odwolaj się do obrazu pt,,Skąpiec” (Temat 7)
 8. Człowiek w sytuacji wyboru. (Podany fragment Dżumy) (Temat 8)
 9. Czym charakteryzuje się język młodzieży na podstawie tekstu pt obczaiłem obczaić i innych tekstów literackich (Temat 9)
 10. Jak twórcy tekstów kultury przedstawiają ludzkie emocje? Omów zagadnienie, odwołując się do dzieła Kathe Kollwitz "Lament" oraz wybranych utworów literackich (Temat 10)
 11. W jaki sposób i w jakim celu artyści ukazują utraconą ojczyznę. ( Temat 11)
 12. Czy język jest perfekcyjnym sposobem wyrażania swoich myśli? Tekst Bogdana..., tekst kultury i odwołanie do doświadczeń (Temat 12)
 13. W jaki sposób w tekstach kultury są przedstawiane miasta? Obraz "Łuk triumfalny" oraz innych tekstów literackich(Temat 13)
 14. W jaki sposób artyści ukazują los człowieka w czasie wojny. "Rzeźnia nr 5" odniesienie do innych tekstów kultury (Temat 14)
 15. Za pomocą jakich środków językowych wygląda ekspresywny styl wymowy w wierszu Leoparda ,,Sen nienarodzony". Odwołaj się do własnych doświadczeń i tekstów kultury. (Temat 15)
 16. Jak artyści ukazują władze? Odwołanie do obrazu "Utracona władza" i wybranych utworów literackich (Temat 16)
 17. Człowiek w sytuacji wyboru. Omów zagadnienie odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta Rozstrzygnięcie oraz wybranych tekstów kultury. (Temat 17)
 18. Labirynt jako metafora życia ludzkiego (Temat 18)
 19. Jaką postawę możne przyjąć człowiek w sytuacji zniewolenia? Rozwiąż problem odwołując się do wiersza Gustawa Elmenberga "Podróż na Syberię" oraz wybranych tekstów kultury (Temat 19)
 20. Język jako nośnik wartości. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu Podstawowa leksyka wartościująca wybranych tekstów kultury. (Temat 20)
 21. Jak twórcy ukazują władców na podstawie portretu Stanisława Augusta (z klepsydrą) (Temat 21)
 22. Czym dla człowieka jest bohaterstwo? Fragment "Kordiana" i innych tekstów kultury. (Temat 22)
 23. Błąd językowy a innowacja językowa. Tekst, własne doświadczenia komunikacyjne i inny tekst kultury (Temat 23)
 24. Jak teksty kultury ukazują starszych ludzi, odwoła się do obrazu "Dwuminutowa cisza" oraz tekstu literackiego (Temat 24)
 25. Czym jest dom rodzinny? Odwołaj się do podanego fragmentu "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej i innych tekstów kultury.(Temat 25)
 26. Jak wyraża się emocje za pomocą języka. (Temat 26)
 27. Jak artyści przedstawiają intelektualistów? Na podstawie obrazu "Myśliciel" Rodina(? Temat 27)
 28. Jak czas wpływa na zmianę człowieka ? Tekst utworu "Czas nas uczy pogody" i wybranych tekstów kultury(Temat 28)
 29. Czy środki językowe pomagają udramatyzować utwór. Odwołaj się do wiersza Andrzeja Słomińskiego "Alarm", do własnych doświadczeń i tekstów kultury. (Temat 29)
 30. Jaką refleksję o życiu przedstawiają teksty kultury. Na podstawie muralu Banksy'ego i innych tekstów literackich (Temat 30)
 31. Jak w tekstach kultury ukazywane są dzieci. Odwołaj się do "Poduszka do igieł" Bronki Nowickiej. (Temat 31)
 32. Jak autorzy w swoich sztukach parodiują innych twórców? Odwołaj się do obrazu "Mona Lisa" autorstwa Nino Holma i innych tekstów literackich. (? Temat 32)

Matura ustna 2019: Polski USTNY TEMATY 10. 5. 2019

Tutaj pojawią się tematy

 • Jaką wartość pełnią innowacje językowe? Zbędne, czy potrzebne? Na podstawie tekstu profesora Miodka (Temat 1)
 • Obraz społeczeństwa polskiego w tekstach kultury. Odwołaj się do tekstu podanego z "Lalki", całości i wybranego tekstu kultury. (Temat 2)
 • Jak przedstawiany jest motyw śmierci? Odwołaj się do obrazu Anhelli i wybranych tekstów literackich. Obraz śmierci w tekstach kultury. Przedstawiony był obraz Jacka Malczewskiego "Śmierć". Podać przykłady literackie. (Temat 3)
 • Czym dla bohaterów utworów mogą być książki? Odwołaj się do obrazu i innych tekstów literackich (Temat 4)
 • Czym dla człowieka są wspomnienia? Odwołaj się do fragmentu „Inny świat” i tekstów kultury. (Temat 5)
 • Czym dla człowieka jest szczęście? Odnieś się do wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Wyspy szczęścia". (Temat 6)
 • Czego symbolem może być maska ? Odwołaj się do tekstów literackich. Obraz "Autoportret z maskami" (Temat 7)
 • Czym są marzenia dla człowieka? Trzeba opisać obraz ( dziecko siedzące na dachu, w tle bilet i pociąg+ otwarty przejazd. ) oraz odnieść się do utworów literackich. (Temat 8)
 • Człowiek jako marionetka (Temat 9)
 • Rola wspomnienia i pamięci po utracie kogoś bliskiego + obraz "Nieobecna" (Temat 10)
 • Jaką funkcję w dziełach pełni motyw snu? Odwołaj się do fragmentu (sen senatora Nowosilcowa), całości Dziadów III i dowolnego utworu literackiego. (Temat 11)
 • Jak natura przedstawiana jest w dziełach literackich? Obraz "Puszcza" (Temat 12)
 • Relacje człowieka z naturą na podstawie obrazu "Poranek". (Temat 13)
 • Jak przedstawiana jest wizja domu w sztuce? Omów zagadnienie odwołując się do obrazu Van Gogha "Domy w Auvers". (Temat 14)
 • Jak artyści mogą ukazywać dom. Fragment Pana Tadeusza dworku w Soplicowie +odwołanie do całości i inny tekst kultury (Temat 15)
 • Dom rodzinny. Odnieś się do fragmentu Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem". (Temat 16)
 • Jakie znaczenie nadają artyści przedmiotom. Na podstawie obrazu i utworów literackich. (Temat 17)
 • Obrazy miasta w tekstach kultury. Odwołaj się do załączonego niżej fragmentu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego i innych tekstów kultury. (Temat 18)
 • Różne oblicza samotności. Odwołaj się do fragmentu opowiadania "Wieża" Gustawa Herlinga Grudzinskiego oraz innych tekstów kultury. (Temat 19)
 • Czy wyrazy modne są funkcjonalne w języku czy też nie? (Temat 20)
 • Motyw przemijania. Obraz ,,Spóźniony już 120 min” Maciej Bieniasz(Temat 21)
 • Jaką rolę w kulturze ma dworek, odwolaj sie do obrazu Kobieta przed dworkiem i tekstów literackich (Temat 22)
 • Relacje ojciec z synem. Interpretacja obrazu pt.”Powrot syna marnotrawnego” Murilla i innych utworow literackich (Temat 23)
 • Czym dla człowieka jest powrót do domu? Na podstawie obrazu. (Temat 24)
 • Czym dla człowieka może być zniewolenie ? Odwołaj się do dzieła Magdaleny Abakanowicz "Klatka" i tekstów literackich. (Temat 25)
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu? (Temat 26)
 • Jak autorzy przedstawiają rolę dzieciństwa w swoich dziełach? Rozważ problem odwołując się do załączonego obrazu pt. "Lekarz lalek" oraz do wybranych tekstów literackich. (Temat 27)
 • Jak artyści wykorzystują motywy biblijne w swoich dziełach literackich, obraz Madonna (Temat 28)
 • W jaki sposob ukazane są dzieci w literaturze? Obraz Nicolay Belsky, gdzie biedne dziecko stoi wr framudze drzwini patrzy na uczących sie chlopczykow (Temat 29)
 • Jak człowiek wpływa na drugiego człowieka. + Obraz - kobieta sterująca człowiekiem (marionetka) (Temat 30)
 • Jaka rolę w życiu człowieka odgrywa sztuka (Temat 31)
 • Jaką funkcje pełnia zdrobnienia w języku komunikacji? Odwołaj się do podanego tekstu, tekstu kultury i własnych doświadczeń. (Temat 32)
 • Jezyk młodzieżowy - wzbogaca czy zubaza polszczyzne. Odwołaj się do podanego teksu, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz do tekstu kultury (Temat 33)
 • Zapożyczenia wyrazów języka obcego przez współczesny język polski - konieczność czy moda? Odwołaj się do tekstu Aldony Skudrzyk, wybranego tekstu kultury oraz własnych doświadczeń. (Temat 34)
 • Jak twórcy przedstawiają gospodarzy? (Temat 35)
 • W jaki sposób są ukazywane relacje między mężczyzną a kobieta? Odwołaj się do tekstów literackich. ( Do tematu był obraz) (Temat 36)
 • Manipulacja - czy ma wpływ tylko na etykę słowa? Odwołanie do tekstu wyjściowego o manipulacji, własnych doświadczeń komunikacyjnych i tekstu kultury. (Temat 37)
 • Jak utrata kogoś bliskiego wpływa na życie drugiego człowieka? Odwołaj się do podanego tekstu (Temat 38)
 • Jak twórczy wykorzystują środki stylistyczne i językowe aby ukazać w utworach melodyjność (Temat 39)
 • Na czym polega stosowność wypowiedzi? Odwołać się do tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury. (Temat 40)
 • W jaki sposób przedstawiana jest ojczyzna? (Temat 41)
 • Czym różni się grzeczność językowa wśród rożnych pokoleń (Temat 42)
 • Jak artyści ukazują różnice pokoleń? (Temat 43)
 • Jak autorzy przedstawiają upływ czasu w swoich dziełach? (Temat 44)
 • Jak przedstawiane są osoby sprawujące władze w tekstach kultury (Temat 45)
 • Jak twórcy przedstawiają bohaterów w obliczu wyboru (Temat 46)
 • Jak artyści przedstawiają postaci jednostek wybitnych w swoich dziełach? (Temat 47)
 • Jakim przemianom ulegają formy grzecznościowe i czemu służą? Odwołaj się do tekstu źródłowego i tekstów kultury (Temat 48)
 • Omów i podaj powody ekonomizacji języka polskiego. Odwołaj się do fragmentu wywiadu, tekstu kultury i własnych doświadczeń. (Temat 49)
 • Jaką funkcję pełnią symbole? (Temat 50)
 • W jaki sposób artyści ukazują w swoich dziełach dramatyczne wyrażenia? (Temat 51)
 • Motyw władzy utraconej (Temat 52)
 • Jak zabiegi językowe wpływają na ekspresję tekstu? (Temat 53)
 • W jaki sposób artyści ukazują nauczycieli i prowadzone przez nich lekcje? (Temat 54)
 • Stylizacja językowa. (Temat 55)
 • Jakie środki językowe wpływają na perswazyjny charakter wypowiedzi. (Temat 56)
 • W jaki sposób artyści ukazują wojnę i pokój? Plakat Rafała Olbińskiego "Yes No" i utwory literackie (Temat 57)
 • Jak autorzy przedstawiają wojne w tekstach kultury? (Temat 58)
 • Relacje międzyludzkie w tekstach literackich (Temat 59)
 • Zależności między mową werbalną i niewerbalną. własne doswiadczenia i tekst kultury (Temat 60)
 • Jaką funkcję pełnią zwierzęta w dziełach? (Temat 61)
 • Omów motyw walki dobra ze złem na podstawie obrazu "Śmierć skąpca " Hieronima Boscha. Odwołać się do tekstów literackich. (Temat 62)
 • Obraz Renaty Domagalskiej "Flamenco - wir" Pytanie: Jaki wpływ na życie człowieka ma taniec? Odwołaj się do obrazu oraz innych tekstów literackich. (Temat 63)
 • W jaki sposób i w jakim celu ukazywana jest przyroda? Obraz "Wiosna" Henryk Weyssenhoff i inne utwory literackie. (Temat 64)
 • Czym dla człowieka może być ograniczenie. Na podstawie rzeźby Magdaleny Abakanowicz- Klatka. (Temat 84)

MATURA 2019: Polski PODSTAWA: ARKUSZE CKE + ODPOWIEDZI. Dzia...

Matura 2019: Język polski, egzamin ustny. PYTANIA
Wzorem lat ubiegłych, maturzyści z pewnością będą chwalić się w mediach społecznościowych - i nie tylko - pytania, które otrzymali w trakcie egzaminu ustnego. Na bieżąco na naszej stronie, właśnie tutaj, będziemy aktualizować bazę pytań, które pojawiły się w sieci. Wszystko dlatego, że pytania mogą się powtarzać. Pula, z której maturzysta losuje zagadnienie, liczy 32 pytania i zmienia się co godzinę. Zagadnienia na ustnej maturze z języka polskiego są identyczne w każdej szkole.

Matura 2019: Język polski, egzamin ustny. Jak było rok temu? Zobaczcie PYTANIA Z 2018 ROKU:

 • Jak tradycje wpływają na życie człowieka. Odwołaj się do wiersza Jana Kochanowskiego "Pieśń świętojańska o sobótce" oraz innych tekstów kultury.
 • Jak w tekstach kultury zostaje przedstawiona ojczyzna. Odwołaj się do obrazu Jacka Malczewskiego „Ojczyzna” i innych tekstów kultury.
 • Jakie funkcje może pełnić w literaturze odwoływanie się do innych tekstów kultury? Na podstawie fragmentu Pana Tadeusza z hymnem Polski. Dodatkowo odwołajcie się do IV części Dziadów i książek leżących na półkach księgach. Między innymi Cierpienia młodego Wertera.
 • Jaką funkcję pełnią przysłowia we współczesnej polszczyźnie
 • Jak w tekstach kultury przedstawiony jest związek między przeszłością a teraźniejszością? Na podstawie obrazu "Portet starej matki".
 • Jak tradycje wpływają na życie człowieka. Odwołaj się do wiersza Jana Kochanowskiego "Pieśń świętojańska o sobótce" oraz innych tekstów kultury
 • Jak w tekstach kultury zostaje przedstawiona ojczyzna. Odwołaj sie do obrazu Jacka Malczewskiego „Ojczyzna” i innych tekstów kultury.

polecane: Flesz - e-papieros zagraża zdrowiu

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 6

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

K
Kirk

łatwa ta matura :D ale ja z polskim nie miałem problemu nigdy :D moze dlatego wybrałem dziennikarstwo na DSW we Wrocławiu

o
oedsw
2019-05-14T20:57:23 02:00, Mela:

hehe nom tem temat 8 to cos ciekawego bylo :D wybiera sie ktos na Dolnośląska Szkołe Wyższą ? poleci tam ktos jakis fajny rozwojowy kierunek ?

Droga Mela, w ofercie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej znajdziesz wiele interesujących i rozwojowych kierunków studiów I i II stopnia. Z naszą całą ofertą zapoznasz się na stronie https://dlakandydata.dsw.edu.pl/oferta-edukacyjna Pamiętaj, że aplikując do 30 maja można liczyć na zniżkę w czesnym w kwocie 600 zł. Zapraszam!

W razie pytań służę pomocą

Pozdrawiam,

Online Ekspert Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

M
Mela

hehe nom tem temat 8 to cos ciekawego bylo :D wybiera sie ktos na Dolnośląska Szkołe Wyższą ? poleci tam ktos jakis fajny rozwojowy kierunek ?

N
Nick

O jaki obraz chodzi w temacie 8 z tego roku?

G
Gość

Planujesz remont? A może potrzebujesz pieniędzy na organizację komunii? Pożycz pieniądze przez internet. Pierwsza pożyczka bez prowizji. Nie musisz oddawać wszystkiego po miesiącu

https://link.do/DnzTL

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3