Nowi księża w parafiach archidiecezji katowickiej. Zobacz, czy masz nowego proboszcza

Agata Pustułka
Agata Pustułka
Zaktualizowano 
Nowi księża w parafiach archidiecezji katowickiej: Jak zawsze przed wakacjami abp Wiktor Skworc metropolita katowicki, najczęściej z powodu przejścia na emeryturę proboszczów, powołuje na ich miejsce nowych kapłanów. Zmiany dotknęły też instytucji archidiecezjalnych.

Nowi księża w parafiach archidiecezji katowickiej

W tym roku 11 proboszczów przechodzi na emeryturę. W środę, 5 czerwca, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc przyjął ich w kurii metropolitalnej, aby podziękować im za pełnioną posługę na rzecz archidiecezji katowickiej. Wyrażając wdzięczność każdemu z osobna wręczył dekret zwalniający z urzędu proboszcza i kierujący go na emeryturę.

To nie wszystkie przetasowania. Poniżej przedstawiamy też nowych ludzi w instytucjach archidiecezjalnych i nowych proboszczów.

TOP 10 najpiękniejszych kościołów na Górnym Śląsku ZDJĘCIA+OPISY

Poniżej lista proboszczów przechodzących na emeryturę:

 • Ks. Andrzej Bartoszek, par. Św. Barbary w Bieruniu. Pełnił posługę wikariuszowską w następujących parafiach: Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach, Świętego Wawrzyńca w Chorzowie, Świętego Jana Chrzciciela w Tychach oraz Świętej Barbary w Rudzie Śląskiej - Bykowinie. Następnie był najpierw administratorem, a później proboszczem Parafii Świętej Barbary w Bieruniu Nowym. Pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu Bieruń.
 • Ks. Alojzy Bok, par. Św. Jadwigi Śląskiej, Pszczyna – Stara Wieś. Pełnił posługę w następujących parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie, Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Żorach; Świętego Marcina w Tarnowskich Górach - Starych Tarnowicach oraz Świętego Jana Nepomucena w Bytomiu - Łagiewnikach Śląskich. Następnie był najpierw administratorem, a później proboszczem Parafii Świętej Jadwigi Śląskiej w Pszczynie - Starej Wsi. Był także wicedziekanem dekanatu Pszczyna.
 • Ks. Henryk Centner, par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w OrzeszuPełnił posługę wikariuszowską w parafiach: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Czechowicach, gdzie podjął się również budowy kościoła na tzw. „Silesii”, Świętej Barbary w Czechowicach - Dziedzicach oraz Świętej Rodziny w Katowicach - Brynowie. Został najpierw administratorem, a później przez wiele lat proboszczem Parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Orzeszu. Powierzono mu również funkcję wicedziekana dekanatu Orzesze.
 • Ks. Stefan Czermiński, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Katowice-Zarzecze. Na drodze posługiwania ludowi Bożemu był wikariuszem w parafiach: Świętego Jacka w Rydułtowach - Radoszowach, Świętego Józefa Robotnika w Katowicach - Józefowcu, Świętego Antoniego w Chorzowie, Świętej Anny w Katowicach - Janowie oraz Chrystusa Króla w Katowicach. Następnie został najpierw administratorem, a w końcu przez wiele lat proboszczem Parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Katowicach - Zarzeczu. Ponadto był diecezjalnym duszpasterzem i kapelanem harcerzy, duszpasterzem akademickim najpierw w rejonie Rybnik a następnie w rejonie Katowice. Pełnił funkcję moderatora Rodzin Nazaretańskich na terenie Archidiecezji Katowickiej oraz redaktora „Gościa Niedzielnego”. Przez lata posługiwał również we Francji jako misjonarz oraz był katechetą i kapelanem u Siótr Urszulanek w Rybniku.
 • Ks. Jan Dąbek, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. Był wikariuszem w parafiach: Świętego Floriana w Chorzowie, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Radlinie - Biertułtowach, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Czechowicach, Świętego Antoniego z Padwy w Katowicach - Dąbrówce Małej oraz Świętej Marii Magdaleny w Tychach. Następnie był najpierw administratorem, a w końcu przez wiele lat proboszczem Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym. Ponadto pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Bieruń oraz Dekanalnego Duszpasterz Rodzin w tym dekanacie.
 • Ks. Roman Grabowski, par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach. W archidiecezji katowickiej był wikariuszem w parafiach: Świętego Wojciecha w Mikołowie, Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Piekarach Śląskich - Dąbrówce Wielkiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tychach - Paprocanach, Świętego Mikołaja w Bielsku-Białej, Świętego Michała w Katowicach oraz Świętego Jacka w Katowicach - Ochojcu, gdzie był również kapelanem szpitala. Następnie był najpierw administratorem, a później proboszczem w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach, a w końcu wieloletnim proboszczem w Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Golasowicach. Ponadto pełnił funkcję wicedziekana najpierw dekanatu Pszów, później dekanatu Pawłowice Śląskie.
 • Ks. Jerzy Korduła, par. Św. Brata Alberta w Rybniku – Kamieniu. Na drodze posługiwania ludowi Bożemu był wikariuszem w parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie Batorym, Chrystusa Króla w Lędzinach - Hołdunowie, Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej oraz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Książenicach. Następnie był Ksiądz najpierw administratorem, a w końcu wieloletnim proboszczem Parafii Świętego Brata Alberta w Rybniku-Kamieniu. Powierzono mu również funkcję wicedziekana dekanatu Dębieńsko.
 • Ks. Janusz Kwapiszewski, par. Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Był wikariuszem w parafiach: Świętego Antoniego z Padwy w Katowicach - Dąbrówce Małej, Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju - Szerokiej, Opatrzności Bożej w Katowiach - Zawodziu oraz Świętego Jacka w Katowicach - Ochojcu. Następnie był najpierw administratorem oraz proboszczem Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Katowicach, później proboszczem Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów w Chudowie oraz proboszczem Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym. Ponadto pełnił urząd wicedziekana dekanatu Katowice-Południe, dziekana najpierw dekanatu Knurów przez dwie kadencje, później dekanatu Bieruń przez kolejne dwie kadencje. Został członkiem Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej oraz Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej katowickiej.
 • Ks. Marek Macewicz, par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Marklowicach – Chałupkach. W archidiecezji katowickiej był wikariuszem w parafiach: Świętej Jadwigi Śląskiej w Katowicach - Szopienicach, Wszystkich Świętych w Pszczynie, Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim, Świętego Józefa w Katowicach - Załężu, Świętej Rodziny w Katowicach - Brynowie oraz Świętej Barbary w Rudzie Śląskiej - Bykowinie. Posługiwał również przez 10 lat w Rosji, a w końcu objął urząd proboszcza Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Marklowicach - Chałupkach. Ponadto był duszpasterzem głuchoniemych i niewidomych najpierw w Pszczyńskim, później w Katowickim Okręgu Duszpasterstwa Specjalnego.
 • Ks. Stanisław Szeja, par. Św. Antoniego z Padwy w Mikołowie – Recie. Na drodze posługiwania ludowi Bożemu był wikariuszem w parafiach: Świętego Antoniego z Padwy w Rybniku, Świętej Marii Magdaleny w Tychach, Świętej Marii Magdaleny w Wodzisławiu Śląskim - Radlinie II, Świętego Józefa w Rudzie Śląskiej, Świętego Marcina w Ćwiklicach oraz Świętego Urbana Papieża i Męczennika w Mikołowie - Kamionce, gdzie podjął się budowy kościoła w dzielnicy Reta. Następnie był rektorem oraz administratorem kaplicy w Mikołowie - Recie. Po ustanowieniu tam parafii Świętego Antoniego z Padwy, został jej proboszczem.
 • Ks. Jacek Wojciech, par. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. W archidiecezji katowickiej był wikariuszem w parafiach: Świętego Szczepana w Katowicach - Bogucicach, Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach oraz Świętej Anny w Katowicach - Janowie. Przez dziewięć lat posługiwał Ksiądz we Francji, pełniąc tam również funkcję wychowawcy młodzieży w Polskim Seminarium Duchownym w Paryżu. Był ksiądz również długoletnim Rektorem Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach, aż w końcu powierzono mu urząd proboszcza najpierw w Parafii Świętego Jerzego w Mszanie, a później Parafii Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych. Obronił tytuł doktora teologii w Institut Catholique de Paris oraz został członkiem Archidiecezjalnej Komisji II Synodu Plenarnego, Rady Kapłańskiej na trzy kadencje oraz Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, członkiem Gremium Kapituły Nagrody „Lux ex Silesia”, Kolegium Redakcyjnego „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych”, Kolegium Konsultorów Archidiecezji Katowickiej, Rady Naukowej Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Katowicach oraz Komisji do spraw przygotowania powołania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Obdarzono go również godnością kapelana Jego Świątobliwości. Pełnił także funkcję cenzora książek oraz egzaminatora diecezjalnego z teologii dogmatycznej. Pełnił funkcję dziekana dekanatu Łaziska oraz Konsultora Komisji do spraw Powołań i Formacji do Prezbiteratu II Synodu Archidiecezji Katowickiej.

Lista księży, którzy rozpoczną pełnienie posługi w różnych instytucjach archidiecezji katowickiej

 • Ks. Krzysztof Bąk - zwolnienie z funkcji dyrektora Caritas Archidiecezji Katowickiej (emerytura)
 • Ks. Damian Copek - pomocniczy rekolekcjonista w Kokoszycach
 • Ks. Jakub Dąbrowski - kapelan Sióstr Urszulanek i katecheta w Zespole Szkół Urszulańskich w Rybniku
 • Ks. Łukasz Grzywocz - dyrektor i rekolekcjonista w Domu Rekolekcyjnym w Brennej
 • Ks. Marek Gwioździk - kapelan szpitalny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach
 • Ks. Jakub Kania - notariusz Kurii Metropolitalnej
 • Ks. Krzysztof Nowrot - duszpasterz akademicki w Archidiecezji Katowickiej
 • Ks. Łukasz Stawarz - dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej i dyrektor Domu Księży Emerytów
 • Ks. Łukasz Walaszek - kapelan w Domu Generalnym Sióstr Boromeuszek we Wiedniu
 • Ks. Tomasz Wojtal - sekretarz i rzecznik Arcybiskupa Katowickiego, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Katowickiej

Nowi administratorzy oraz proboszczowie parafii archidiecezji katowickiej:

 • ks. Michał Anderko, par. św. Bartłomieja Apostoła, Bieruń Stary
 • ks. Mariusz Dronszczyk, par. św. Augustyna, Świętochłowice - Lipiny
 • ks. Grzegorz Hawel, par. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Orzesze
 • ks. Damian Jarnot, par. św. Brata Alberta, Rybnik - Kamień
 • ks. Andrzej Kubat, par. św. Barbary, Bieruń Nowy
 • ks. Henryk Nowara, par. Podwyższenia Krzyża Świętego, Gostyń Śl.
 • ks. Jarosław Oleś, par. św. Jana Nepomucena, Bytom - Łagiewniki Śl.
 • ks. Waldemar Pawlik, par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Golasowice
 • ks. Witold Psurek, par. św. Jerzego, Rydułtowy
 • ks. Adam Sekściński, par. św. Antoniego z Padwy, Mikołów - Reta
 • ks. Grzegorz Śmieciński, par. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego, Łaziska Górne
 • ks. Artur Wyrobek, par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, Katowice - Zarzecze

Proboszczowie zmieniający parafie dotychczasowego posługiwania:

 • ks. Jacek Łukoszek, par. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Bieruń Nowy
 • ks. Jacek Moroń, par. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Marklowice - Chałupki
 • ks. Rafał Październiok - par. św. Jadwigi Śląskiej, Pszczyna - Stara Wieś
 • ks. Bogdan Wieczorek, par. Zmartwychwstania Pańskiego, Siemianowice Śląskie

polecane: Flesz - Ukraińcy chcą więcej zarabiać

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 4

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
2019-06-08T15:13:52 02:00, Gość:

I co mnie to obchodzi

Nic go to helll

G
Gość
2019-06-09T13:57:52 02:00, Alex:

Bytom Łagiewniki bedziecie mieć super proboszcza.

Spoko

A
Alex

Bytom Łagiewniki bedziecie mieć super proboszcza.

G
Gość

I co mnie to obchodzi

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3