Nowy blok Tauronu zaliczył kluczowy test technologiczny

Monika Chruścińska-Dragan
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA
Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia SA Mat. prasowe
Rozmowa z Filipem Grzegorczykiem, prezesem zarządu TAURON Polska Energia SA, spółki dominującej w Grupie TAURON.

Ubiegłoroczne wyniki grupy są naprawdę imponujące. Spółka Tauron Polska Energia osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 17 miliardów złotych. Wyższa produkcja i sprzedaż węgla handlowego, wyższa sprzedaż detaliczna energii elektrycznej... Zysk netto wyniósł w 2017 roku 1,4 miliarda złotych i jest większy o prawie 300 procent w porównaniu z rokiem 2016 (wtedy wyniósł 0,4 mld zł). Z czego wynika ten wzrost?
Rzeczywiście w 2017 roku wypracowaliśmy lepsze wyniki finansowe oraz wskaźniki operacyjne we wszystkich kluczowych obszarach w porównaniu z ubiegłym rokiem. Szczególnie cieszą dobre wyniki segmentu sprzedaży, świadczą one bowiem o powodzeniu realizowanej przez Tauron strategii nakierowanej na klienta. Dla nas to sygnał, że konstruujemy rzetelne, atrakcyjne i coraz bardziej dopasowane do oczekiwań oferty oraz dbamy o wysoką jakość obsługi naszych klientów. Poprawa sytuacji finansowej Grupy Tauron to również wynik licznych inicjatyw podnoszących efektywność funkcjonowania Grupy. Działania proefektywnościowe mają różną skalę i zasięg. W ciągu dwóch ostatnich lat w ramach prowadzonego w Grupie Tauron Programu Poprawy Efektywności wypracowaliśmy ponad miliard złotych oszczędności. Tylko na usprawnieniu i zmianie podejścia do funkcjonowania usług serwisowych zyskaliśmy 19 milionów złotych. Grupa ma stabilną sytuację finansową, a miniony rok był okresem wzmożonej aktywności w obszarze pozyskiwania nowych, atrakcyjnych źródeł finansowania. Wdrożyliśmy szereg inicjatyw, dzięki którym zagwarantowane zostały środki niezbędne dla dalszego rozwoju Grupy. Przykładem może być udana emisja euroobligacji o wartości 500 milionów euro, które są dziś notowane na London Stock Exchange.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w minionym roku 3,5 miliarda złotych. Kiedy mówimy o inwestycjach Tauronu, myślimy od razu o nowym, budowanym właśnie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno. Nie mogłabym nie zapytać zatem, na jakim etapie jest realizacja tej sztandarowej inwestycji firmy?
Budowa bloku 910 MW w Jaworznie rzeczywiście jest naszą flagową inwestycją i z satysfakcją mogę powiedzieć, że realizujemy ją zgodnie z zakładanym harmonogramem i budżetem, dbając przy tym o wysokie standardy inżynieryjne i ekologiczne. Zaawansowanie budowy bloku przekroczyło już 60 procent. W kwietniu została przeprowadzona udana próba ciśnieniowa kotła, czyli jeden z najważniejszych testów technologicznych podczas całej inwestycji. Kolejnym tak istotnym momentem będzie dopiero przekazanie bloku do eksploatacji.

Pojawiła się niedawno nowa formuła, jeśli chodzi o finansowanie przedsięwzięcia. Jak ma ona wyglądać docelowo?
Przy realizacji inwestycji zabiegamy jednocześnie o odpowiednie modelowanie struktury finansowania, tak, aby zapewnić najbardziej efektywne i bezpieczne rozwiązania. W marcu podpisaliśmy z Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną, zgodnie z którą Polski Fundusz Rozwoju zainwestuje w blok 910 MW do 880 milionów złotych. Istotne są dla nas także kwestie ekologiczne. Nowy blok będzie pod tym względem również jedną z najsprawniejszych jednostek tego typu w Europie. Wysokosprawny i niskoemisyjny blok 910 MW w Jaworznie, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, będzie odgrywać istotną rolę w systemie elektroenergetycznym Polski.

Coraz więcej też firma inwestuje w segment dystrybucji energii - modernizację istniejących sieci i rozbudowę oraz budowę nowych. Huragany, które nawiedzają w ostatnim czasie regularnie nasz kraj, pokazały, że to obszar, który wymaga w Polsce coraz większych inwestycji?
Tauron jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce. Jako lider inwestujemy w rozwój infrastruktury sieciowej, nie tylko po to, by zapewniać bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej, ale również, aby infrastruktura ta stała się platformą do kreowania nowych usług dla naszych klientów. Większość nakładów w 2017 roku przeznaczyliśmy na inwestycje właśnie w dystrybucję. Na modernizację infrastruktury dystrybucyjnej oraz przyłączanie do sieci nowych odbiorców wydaliśmy niemal 1,7 miliarda złotych. Warto podkreślić w tym miejscu, że Tauron sprawnie pozyskuje kolejne środki unijne na inwestycje w sieci - w sumie spółka podpisała już 28 umów na dofinansowanie w wysokości 160 milionów złotych.

Miniony rok to też zamieszanie na rynku węgla. Ubiegłoroczny poziom wydobycia tego surowca w kraju pozostawiał wiele do życzenia, importujemy węgiel z zagranicy. Tauron posiada własne kopalnie, czy planuje też inwestycje w nowe złoża i ściany?
Konsekwentnie realizujemy szereg inwestycji w obszarze wydobycia - mam tu na myśli budowę poziomu 800 m w Zakładzie Górniczym Janina oraz szybu „Grzegorz” w Zakładzie Górniczym Sobieski. Ich celem jest zapewnienie stabilnych dostaw węgla do naszych elektrowni i elektrociepłowni. Przedłużamy także okres funkcjonowania naszych zakładów górniczych o co najmniej pięćdziesiąt lat. Dzięki tym projektom, realizowanym w naszych aktywach wydobywczych, jesteśmy bardziej odporni na wahania cen węgla i bezpieczniejsi w przypadku nieoczekiwanych zawirowań na rynku.

Co zrobić, aby mimo zmniejszania się ilości węgla kamiennego w miksie energetycznym, nie zmniejszyć zapotrzebowania na ten surowiec?
Kondycja sektora energetycznego w dużej mierze uwarunkowana jest otoczeniem prawnym i regulacyjnym. Nie ukrywamy, że zaostrzająca się polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej stanowi wyzwanie dla gospodarek, w których energetyka jest oparta głównie o węgiel. Mamy tego surowca pod dostatkiem i jest on dla nas gwarancją bezpieczeństwa energetycznego. Jestem przekonany, że możliwa jest nowoczesna energetyka, oparta o nasze zasoby węgla, która przyniesie korzyści zarówno gospodarce, jak i obywatelom. Ze względu na systematycznie rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce popyt na węgiel w najbliższych latach powinien być względnie stabilny.

Węgiel to tylko jeden z surowców. Jak wygląda obecnie kwestia inwestowania firmy w odnawialne źródła energii?
Tauron posiada silną bazę odnawialnych źródeł energii - mamy łącznie 35 elektrowni wodnych, cztery farmy wiatrowe oraz trzy bloki spalające biomasę. Dysponujemy więc zdywersyfikowanym portfelem aktywów wytwórczych. Obecnie ramy regulacyjne określające funkcjonowanie tego segmentu energetyki są za mało stabilne, by precyzyjnie mówić o konkretnych planach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że instytucje finansowe lepiej oceniają spółki z udziałem odnawialnych źródeł energii i dlatego Tauron powinien dążyć do tego, by być możliwie najbardziej zielony.

Tauron rozpoczął w marcu współpracę z amerykańskim Electric Power Research Institute w zakresie problematyki magazynowania energii. Jakie Grupa wiąże z tą współpracą oczekiwania?
Współpraca z amerykańskim Electric Power Research Institute ma na celu przyspieszenie realizacji naszych programów i zapewnienie im konkurencyjności w skali międzynarodowej. Otwiera ona przed Tauronem dostęp do globalnych wyników prac badawczo-rozwojowych czołowych instytucji naukowych i przedsiębiorstw energetycznych. W jej ramach zaangażowaliśmy się w dwa niezwykle istotne dla przyszłości sektora energetycznego programy innowacyjne, dotyczące magazynowania energii oraz identyfikacji potrzeb odbiorców energii elektrycznej.

Tauron Polska Energia SA wdrażając swoją Strategiczną Agendę Badawczą - pierwszy w polskim sektorze energetycznym dokument, który w tak precyzyjny sposób opisuje kierunki rozwoju innowacji - odwrócił popularny dotąd kierunek relacji - naukowcy-przedsiębiorcy. Firma nie czeka, aż to innowatorzy sami zapukają do drzwi ze swoimi nowymi rozwiązaniami, tylko sama ich poszukuje. Obecnie start-upy testują w Grupie Tauron swoje rozwiązania. Czego oczekujecie od tej współpracy i dlaczego jest ona tak ważna dla rozwoju Grupy?
Kluczowe dla zrozumienia naszego podejścia do innowacji jest to, że poszukujemy konkretnych rozwiązań na zdefiniowane problemy rozwojowe. Rozwiązania te mają usprawnić naszą działalność, mniej istotne natomiast jest to, czy taką technologię pozyskamy dzięki współpracy z uznaną instytucją naukową, realizowanym wewnątrz Grupy projektom badawczo-rozwojowym czy współpracy ze start-upami. W Grupie Tauron tworzymy szeroki i efektywny ekosystem innowacyjności, który zapewni nam realizację poszczególnych celów biznesowych. Podstawą tego systemu jest Strategiczna Agenda Badawcza, czyli nasza „mapa drogowa” dla innowacji, w ramach której realizujemy już blisko 40 projektów badawczo-rozwojowych. Obejmują one wszystkie obszary podstawowej działalności Grupy, a przede wszystkim dystrybucję i wytwarzanie energii elektrycznej, a także relacje z klientem. W perspektywie trzech lat spodziewamy się konkretnych efektów ich realizacji. Agenda wesprze proces wyboru wartościowych dla nas projektów i odrzucenia innych, jak również pozwoli na efektywne dedykowanie zasobów pieniężnych, ludzkich czy materialnych z podziałem na konkretne portfele projektów.

Dopiero co skończył się sezon grzewczy. Problem smogu powróci jednak już wraz z kolejną zimą. Jak firma przygotowuje się do niego w zakresie przeciwdziałania smogowi? Firma zapowiadała przygotowanie na koniec kwartału z tego tytułu kompleksowego pakietu grzewczego. Co to będzie?
Walka z niską emisją wymaga konsekwencji i zintegrowanych działań na wielu obszarach. Zależy nam na tym, by mieszkańcy południowej Polski stopniowo przechodzili na coraz bardziej ekologiczne sposoby ogrzewania i temu służy nasza dedykowana oferta produktowa. Na wyzwania związane z poprawą stanu powietrza odpowiada również realizowany przez nas od roku program „Oddychaj Powietrzem”. To kompleksowy pakiet działań mających na celu edukację w zakresie przyczyn i skutków zjawiska niskiej emisji, a także wsparcie technologiczne dla osób, które się zdecydują na wymianę ogrzewania na bardziej ekologiczne. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam na stronę programu - oddychajpowietrzem.pl i na organizowane przez nas pikniki ekologiczne. Nie możemy jednak zapominać o promowaniu ciepła sieciowego, jako jednego z najskuteczniejszych sposobów wyeliminowania smogu w miastach. Z tego względu prowadzimy Program Likwidacji Niskiej Emisji w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej, dzięki któremu możemy ograniczyć nawet o 52 tys. ton emisję dwutlenku węgla.

Jakie jeszcze wyzwania na ten rok stawia przed sobą Grupa Tauron? Co dla klientów?
Jesteśmy dziś koncernem mutienergetycznym. Grupa Tauron wydobywa węgiel kamienny, dystrybuuje oraz sprzedaje energię elektryczną, ale w swojej ofercie posiada nie tylko prąd. Oferujemy też gaz, ciepło sieciowe, ekogroszek i mnóstwo usług dodatkowych. Chcemy, by portfolio produktowe i usługowe stale się poszerzało i by nasza oferta odpowiadała coraz bardziej wymagającym klientom. Tauron przygotowuje się jednocześnie na wyzwania tzw. energetyki jutra, co oznacza transformację energetyki systemowej w kierunku zdecentralizowanego wytwarzania oraz nowych usług energetycznych. Nowe nastawienie zmienia także rolę dystrybucji, która musi się zmierzyć z wyzwaniami takimi jak technologie smart czy generacja rozproszona, w tym prosumencka. Stawiamy na długotrwałe, partnerskie relacje z klientem oraz, jak już wspomniałem, dążymy do tego, by najlepiej w branży odpowiadać na potrzeby i wymagania współczesnych klientów. Inicjatywy rządu, takie jak Strategia na rzecz Zrównoważonego Rozwoju czy Program dla Śląska, stanowią dla nas ramy, w obrębie których podejmujemy liczne, bardzo konkretne działania.
Rozmawiała: Monika Chruścińska-Dragan

Filip Grzegorczyk
W latach 2011-2013 był związany z Kompanią Węglową, jako pełnomocnik zarządu ds. rozwoju energetyki. W latach 2007-2008 był członkiem zarządu TAURON. Od listopada 2015 piastował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 2016 jest prezesem zarządu Tauronu Polska Energia. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

TAURON Polska Energia SA
jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem i jednym z największych sprzedawców i wytwórców energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie - RESPECT Index.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

PROGRAM TyDZień 18.05.2018

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3