Nowy PIT małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci. Co musisz wiedzieć i jak rozliczyć podatek po zmianach od 1 lipca 2022 [6.07.2022]

OPRAC.:
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
1 lipca 2022 r. wejdzie w życie Polski Ład 2.0. Poza obniżeniem stawki PIT z 17% do 12% nowelizacja przywróciła możliwość preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach, jakie obowiązywały do końca 2021 r.
1 lipca 2022 r. wejdzie w życie Polski Ład 2.0. Poza obniżeniem stawki PIT z 17% do 12% nowelizacja przywróciła możliwość preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach, jakie obowiązywały do końca 2021 r. Paweł Relikowski / Polska Press
1 lipca wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o PIT, poprawiające podatkowy Polski Ład, które zmieniają m.in. zasady rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci oraz z małżonkiem. Zmiana przepisów wydaje się korzystna dla samotnych rodziców. Przy wyższych dochodach wspólne rozliczenie z dzieckiem pomoże uniknąć zapłaty podatku według stawki 32 proc. Przy niższych zarobkach może zaś spowodować, że podatek do zapłaty w ogóle nie wystąpi. A jak jest po zmianach z rozliczeniem małżonków?

- Wspólne rozliczenie z małżonkiem warto rozważyć, gdy jeden z małżonków w ogóle nie ma dochodu albo zarabia mało, a dochód drugiego wpada w drugi przedział skali podatkowej - wyjaśnia Dagmara Leonik - EY Polska, People Advisory Services, Manager.

Wspólne rozliczenie PIT: zmiany od 1 lipca 2022 dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

1 lipca 2022 r. wejdzie w życie Polski Ład 2.0. Poza obniżeniem stawki PIT z 17% do 12% nowelizacja przywróciła możliwość preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci na zasadach, jakie obowiązywały do końca 2021 r.

W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu 1.0. z dniem 1 stycznia 2022 r. osoby samotnie wychowujące dzieci mogły odliczyć od podatku 1 500 zł w skali roku, zamiast możliwości określenia podatku w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich dochodów podlegających opodatkowaniu, co umożliwiało znaczne zmniejszenie w sytuacji, gdy rodzic rozliczał się sam.

Preferencja, która wejdzie w życie od dnia 1 lipca przywróci mechanizm rozliczenia obowiązujący do końca 2021 r. i będzie przysługiwała w takim samym zakresie niezależnie od tego, czy dziecko jest niepełnosprawne czy nie.

Zwrócić należy również uwagę na to, że Polski Ład 2.0. wprowadza nowy przepis, który uniemożliwi samotnym rodzicom korzystanie ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem w określonych przypadkach.

Sprzęt Apple w najlepszych cenach

Materiały promocyjne partnera

Stosownie do treści nowelizacji z ulgi nie może skorzystać rodzic, który wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem. Ustawa nie precyzuje jednak co należy rozumieć przez wspólne wychowywanie dziecka. Nie wiadomo czy oznacza to np. opiekę naprzemienną, czy też wystarczający będzie wyjazd z dzieckiem na urlop jeden raz w roku. Na ten moment nie wiadomo jak organy podatkowe będą interpretować pojęcie wspólnego wychowywania dziecka

Zakupy na zapas wymagają zaangażowania większej niż zwykle gotówki, ale jeśli mamy nadwyżki i biorąc pod uwagę, że nawet coraz ciekawsza oferta lokat czy oszczędnościowych obligacji skarbowych nie niweluje utraty wartości pieniądza, nie ma co żałować na wydatki na zapas.Przejdź dalej --->

Cukier i ocet wróciły do sklepów, co z masłem, chlebem i mle...

Jak wspomniano powyżej preferencyjne opodatkowanie będzie obowiązywało na zasadach, jakie miały miejsce do końca 2021 r. – oznacza to, że podatek zostanie obliczony w podwójnej wysokości od połowy dochodu osoby samotnie wychowującej dziecko.

Przykład: dochód roczny 50.000
I. Osoba niekorzystająca z preferencji dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (od dnia 1.07.2022)
Podatek 1800 zł (50.000x12%, pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 3600 zł).

II. Rodzic samotnie wychowujący dziecko korzystający z preferencji obowiązujących od 01.07.2022
Podatek 0 zł (25.000 zł x 12% pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 3600 zł i następnie pomnożone razy 2)

Przykład: dochód roczny 190.000 zł
I. Osoba niekorzystająca z preferencji dla rodziców samotnie wychowujących dzieci (od dnia 1.07.2022)
Podatek 33 200 zł (dochód do 120.000x12%, nadwyżka ponad 120.000 x32%, pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 3.600 zł)

II. Rodzic samotnie wychowujący dziecko korzystający z preferencji obowiązujących od 01.07.2022
Podatek 12 800 zł (95.000 zł x 12% pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 3.600 i następnie pomnożone razy 2)

Wprowadzona zmiana wydaje się być korzystna dla podatników. Wspólne rozliczenie z dzieckiem przy wyższych dochodach pomaga uniknąć drugiego progu skali podatkowej, natomiast przy niższych zarobkach może powodować, że podatek do zapłaty w ogóle nie wystąpi.

Kiedy wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych małżonkowie po spełnieniu określonych w przepisach warunków mogą zdecydować o wspólnym opodatkowaniu swojego dochodu. Aby móc skorzystać z takiego rozwiązania należy spełniać następujące warunki:

  • małżonkowie muszą posiadać wspólność majątkową,
  • małżonkowie muszą być polskimi rezydentami podatkowymi,
  • żaden z małżonków nie korzysta z rozliczenia na zasadzie podatku liniowego albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (za wyjątkiem przychodów z najmu lub dzierżawy). Wyjątek jest możliwy w przypadku braku osiągania przychodów przez małżonka rozliczającego się we wskazany powyżej sposób.

Polski Ład z dniem 1 stycznia 2022 zniósł wymóg pozostawiania w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a wspólne opodatkowanie dochodów możliwe jest już od dnia zawarcia związku małżeńskiego pod warunkiem, że małżonkowie pozostaną w związku małżeńskim oraz będą posiadać wspólność majątkową do końca roku podatkowego (wyjątek stanowi śmierci małżonka w trakcie roku podatkowego).

Po wejściu w życie Polskiego Ładu 1.0. ogromne wątpliwości wzbudziła możliwość wspólnego opodatkowania dochodu małżonków w połączeniu z rozliczaniem ulgi dla klasy średniej. Ulga ta została zlikwidowana z mocą wsteczną (tak jakby jej nigdy nie było), problem więc rozwiązał się w sposób samoistny.

- Szczególnie w kontekście wspólnego rozliczania małżonków likwidację skomplikowanej w swoim mechanizmie ulgi dla klasy średniej ocenić należy pozytywnie. Z całą pewnością zmiana uprości w tym zakresie wspólne rozliczenie małżonków za rok 2022 - podkreśla ekspertka Dagmara Leonik.

Przygotowaliśmy przykłady rozliczeń małżonków po wejściu w życie Polskiego Ładu 2.0. od dnia 1 lipca 2022 r. Mechanizm wspólnego rozliczenia małżonków przebiega w dwóch etapach:

  • Etap 1 - Każdy z małżonków oddzielnie pomniejsza swój przychód o koszty (koszty uzyskania przychodu, składki ZUS) oraz o przysługujące mu inne odliczenia.
  • Etap 2 - Małżonkowie sumują swoje dochody, które należy podzielić na dwa i otrzymaną wartość mnożą razy stawkę podatkową według stosownej skali oraz pomniejszają o kwotę zmniejszającą podatek (zakładamy, że oświadczenie PIT-2 zostało złożone). W tym przypadku podatek określa się na w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

Przykład: małżonek 1 - 72 000 brutto rocznie, małżonek 2 - 34 800 brutto rocznie
Rozliczenie wspólne od dnia 1 lipca 2022
Po dokonaniu pomniejszeń przychodów o ustawowe pomniejszenia (koszty uzyskania przychodu itd.) wspólny dochód do opodatkowania wyniesie 86.158 zł, którą to kwotę dzielimy na dwa zgodnie z przepisami ustawy o PIT. W wyniku tej operacji do opodatkowania będzie kwota 43.079 zł, co będzie skutkowało podatkiem w wysokości 3.138 zł (43.079x 12% , pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 3.600 zł, a następnie pomnożony razy 2).

Indywidualne rozliczenie od dnia 1 lipca 2022
Przy indywidualnym rozliczeniu podatek Małżonka 1 wyniesie 3.495 zł (dochód 59.129 zł x12%, pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek), natomiast Małżonek 2 z uwagi na bardzo niski przychód wyniesie 0 zł (dochód 27.029 x12% pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek).

Wniosek:
Z uwagi na bardzo niskie przychody małżonka 2 nieznacznie korzystniejsze będzie w tym przypadku wspólne rozliczenie małżonków.

Przykład: małżonek 1 - 156 000 brutto rocznie, małżonek 2 - 0 zł brutto rocznie
Rozliczenie wspólne od dnia 1 lipca 2022
Po dokonaniu pomniejszeń przychodów o ustawowe pomniejszenia (koszty uzyskania przychodu itd.) wspólny dochód do opodatkowania wyniesie 131.612 zł, którą to kwotę dzielimy na dwa zgodnie z przepisami ustawy o PIT. W wyniku tej operacji do opodatkowania będzie kwota 65.806 zł, co będzie skutkowało podatkiem w wysokości 8.593 zł (65.806 x 12% , pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 3.600 zł. Tak uzyskany podatek został pomnożony razy 2).

Indywidualne rozliczenie od dnia 1 lipca 2022
Przy indywidualnym rozliczeniu podatek Małżonek 1 wyniesie 14.516 zł (dochód 131.612 zł – z czego do kwoty 120.000 podatek wyniesie 12%, natomiast od nadwyżki ponad 120.000 podatek wyniesie 32%, pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek), natomiast Małżonka 2 z uwagi na brak przychodu wyniesie 0 zł.

Wniosek:
Z uwagi na brak przychodów Małżonka 2 korzystne będzie w tym przypadku wspólne rozliczenie małżonków, dzięki czemu podatek do zapłaty obliczony zostanie według pierwszej skali podatkowej. Gdyby Małżonek 1 rozliczał się sam z uwagi na przekroczenie ustawowych progów, „wpadłaby” w drugą skalę podatkową.

Wspólne rozliczenie z małżonkiem 2022: kiedy warto rozważyć

Taki sposób wyliczania podatku należnego za rok podatkowy szczególnie warto rozważyć gdy:

  • jeden z małżonków zarabia mało, a dochód drugiego z małżonków powoduje „wpadnięcie” do drugiej skali podatkowej. Wówczas wspólne rozliczenie małżonków może spowodować, iż dochód zostanie opodatkowany według skali przewidzianej dla pierwszego progu podatkowego (od 1 lipca 12%).
  • jeden z małżonków nie ma w ogóle dochodu – wówczas podatek obliczony zostanie od połowy dochodów małżonka, który uzyskał dochód.

Strefa Biznesu: Wypalenie zawodowe coraz większym wyzwaniem dla firm

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie