Odszkodowanie dla pasażera z OC – kiedy poszkodowany ma szansę na wypłatę świadczeń?

materiał partnera
Świadomość odszkodowawcza społeczeństwa ciągle rośnie, na rynku zaroiło się od kancelarii, a w internecie nie brakuje poradników o tej tematyce. Niestety o ile kwestia odszkodowania dla kierowców jest szeroko poruszana, o tyle pasażerowie są traktowani odrobinę po macoszemu. Kiedy poszkodowany pasażer ma szansę na odszkodowanie? W jakich sytuacjach ubezpieczyciel może odmówić wypłaty roszczeń? O tym wszystkim powiemy w dalszej części artykułu.

Odszkodowanie dla każdego pasażera?

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do licznych wypadków komunikacyjnych z udziałem samochodów i motocyklów. Pasażerowie poruszający sie wymienionymi pojazdami mają prawo do dochodzenia licznych roszczeń. Odszkodowanie dla pasażera z OC sprawcy wypadku to szansa na uzyskanie godnej rekompensaty pieniężnej. Kodeks Cywilny określa zasady na jakich poszkodowany pasażer nabywa prawa do odszkodowania i na jakich warunkach może dochodzić stosownych świadczeń. Warto jednak powiedzieć, że niezależenie, czy pasażer poruszał się samochodem sprawcy wypadku, czy pojazdem poszkodowanym ma prawo wystąpić o wypłatę świadczeń odszkodowawczych. Katalog roszczeń jest niezwykle szeroki i obejmuje m. in. :

  • zadośćuczynienie za ból i cierpienie fizyczne, psychiczne
  • odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu
  • zwrot kosztów przedmiotów uszkodzonych na skutek zdarzenia
  • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu
  • zwrot kosztów poniesionych na leczenie, rehabilitację, konsultacje medyczne
  • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego
  • rentę wyrównawczą

Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie dla pasażera

Istnieją pewne przesłanki, które umożliwiają Towarzystwu Ubezpieczeniowemu obniżenie należnych roszczeń poszkodowanemu pasażerowi. Mowa tutaj o przyczynieniu się do wypadku, są to działania, zachowanie pasażera, które miały wpływ na powstanie lub rozmiar wypadku. Sztampowym przykładem jest jazda z pijanym kierowcą lub brak zapiętych pasów bezpieczeństwa. W takich sytuacjach ubezpieczyciel ma prawo oszacować procentowo wpływ działań na rozmiar doznanych obrażeń przez pasażera. Jeśli jednak zachowanie poszkodowanego było główną przyczyną zdarzenia drogowego ubezpieczyciel może _odmówić wypłaty odszkodowania. _Tylko wyłączna wina pasażera odbiera mu możliwość uzyskania jakiegokolwiek świadczenia odszkodowawczego.

Jak uzyskać odszkodowanie dla pasażera z OC?

Poszkodowany pasażer w celu uzyskania odszkodowania musi zgłosić swoją szkodę do właściwego Towarzystwa Ubezpieczeniowego oprócz wniosku opatrzonego w rzetelne uzasadnienie wpływu wypadku, niezbędne jest też dołączenie zgromadzonej dokumentacji w sprawie (diagnozy lekarskie, wyniki badań, rachunki, notatka policyjna). Ubezpieczyciel ma 30 dni na rozpatrzenie szkody i wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie odszkodowania.

Wideo