Przetarg nieograniczony na:

  Przetarg nieograniczony na: Dostawę chemikaliów w 2019 roku

  Artykuł sponsorowany

  Aktualizacja:

  Dziennik Zachodni

  O G Ł A S Z A
  przetarg nieograniczony na:

  Dostawę chemikaliów w 2019 roku

  Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:   
  1.     Zapoznanie się i pisemna akceptacja regulaminu postępowania przetargowego.
  2.     Wpłacenie wadium w wysokości 5.000,00 zł.
  Wadium należy wpłacić na konto : PKOBP SA O/RYBNIK  22 1020 2472 0000 6702 0018 2212 z dopiskiem
  „Dostawa chemikaliów w 2019 roku”

  Wadium powinno znajdować się na koncie Zamawiającego najpóźniej w przeddzień otwarcia ofert.  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. nie dopuszcza możliwości wniesienia wadium w innej formie.
  Oferty należy składać w kancelarii przedsiębiorstwa do dnia 08.11.2018 r. do godz. 900.
  Kancelaria wystawia pokwitowanie przyjęcia oferty.
  Komisyjne otwarcie części technicznej ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 08.11.2018 r.
  o godzinie 905 .
  Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z oferentami są: 
  Stanisław Szewc – tel. (32) 42 70 280 wew. 262,
  Danuta Piekarczyk – tel. (32) 42 70 280 wew. 250,
  Barbara Widenka - tel. (32) 47 63 073 wew. 105,
  Jacek Narodowski - tel. 784 029 406.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S. A. zastrzega sobie prawo do:
  -      swobodnego wyboru ofert,
  -      uznania, że przetarg nie dał rezultatu,
  -      unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

  Materiały przetargowe do pobrania ze strony internetowej: www.pgwir.pl

  Czytaj treści premium w Dzienniku Zachodnim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  DZ poleca

  Wideo