Śląskie otrzyma 2,5 mld zł w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

Magdalena Grabowska
Magdalena Grabowska
Urząd Miasta Katowice
Udostępnij:
Województwo śląskie ma otrzymać 2,5 mld zł w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Rządowy Program Inwestycji Strategicznych. Środki trafią do gmin naszego regionu i zostaną przeznaczone na realizację m.in. inwestycji drogowych. Wsparcie finansowe ma otrzymać łącznie 336 projektów.

Łącznie do jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce ma trafić 30 mld zł. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowanych pięć inwestycji, z czego ponad połowa w małych w ośrodkach. W województwie śląskim wsparcie finansowe ma otrzymać 336 projektów.

Jednymi z największych zadań będą dwie inwestycje drogowe. Mowa o przebudowie DW nr 928 na odcinku od DK44 do skrzyżowania z DK1. Druga dotyczy rozbiórki budowy wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW906 w miejscowości Lubliniec. Na te projekty urząd marszałkowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 95 mln zł.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

Samorządy otrzymają także środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Druga edycja naboru wniosków rozpoczęła się 28 grudnia 2021 roku i trwała do 11 marca 2022 roku. W skali kraju w ramach tego naboru przekazane zostaną fundusze na budowę lub modernizację m.in.: ponad 3,5 tys. km dróg, ponad 5 tys. km chodników, 400 boisk i obiektów sportowych, 600 km ścieżek rowerowych, ponad 90 żłobków i przedszkoli (z oddziałami integracyjnymi), ponad 700 szkół, ponad 100 siłowni plenerowych, ponad 20 budynków i infrastruktury towarzyszącej Ochotniczej Straży Pożarnej. Najwięcej środków samorządy przeznaczą na infrastrukturę drogową – 47,3 proc., wodno-kanalizacyjną – 16,1 proc. i sportową – 8,3 proc.

Najwięcej dla Katowic, Rudy Śląskiej, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic i Piekar Śląskich

Najwięcej środków trafi do Katowic, które otrzymają prawie 77 mln zł. Jak podaje Urząd Miasta, w ramach dofinansowania zostaną zrealizowane głównie projekty zielone (łączna kwota dofinansowania 43,2 mln zł).

- Środki pozwolą nam zrealizować 11 ważnych dla katowiczan projektów. Dotyczą one zieleni oraz infrastruktury transportowej i sportowej - przyznaje Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na rozbudowę parku w Wełnowcu, utworzenie parku przy ul. Leopolda/Le Ronda, modernizacji parku w dolinie rzeki Ślepiotki, utworzenie parku przy ul. Wantuły oraz rewitalizacji terenu przy Stawie Kajakowym w Katowickim Parku Leśnym.

Z kolei na projekty infrastrukturalne Katowice otrzymały 28,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ligockiej nad torami PKP, przebudowę mostu i kładek dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino nad ul. Bagienną, rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ul. Żelaznej nad rzeką Rawą w Katowicach, przebudowę wiaduktu w ciągu ul. Jana Pawła II nad DTŚ, rozbiórkę i budowę nowego przęsła kładki w ciągu ul. Szopienickiej nad zlikwidowanym torem linii kolejowej. Ostatni wniosek (dofinansowanie 5 mln zł) dotyczy modernizacji obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego. Zgodnie z regulaminem w ciągu 9 najbliższych miesięcy zostaną ogłoszone trzy przetargi na realizację tych zadań.

Katowice to jednak nie jedyne miasto, które otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład. Środki trafią także do Rudy Śląskiej - 65 mln zł, Siemianowic Śląskich - 35 mln zł, Świętochłowic - blisko 30 mln zł oraz Piekar Śląskich, które otrzymają dofinansowanie w wysokości 23,5 mln zł.

- Następna pula środków z budżetu państwa trafi do samorządów na inwestycje, które służą mieszkańcom - zapowiada Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego. - Potrzebne są dziś takie właśnie inicjatywy, aby dać kolejny impuls gospodarce – dodaje.

Rządowy Program Inwestycji Strategicznych 2022 Lista gmin, które otrzymały dofinansowanie:

 • Miasto Pszów Pszów - Rewitalizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego 'Anna' w Pszowie - 8 500 000,00 zł
 • Gmina Marklowice - Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach będących własnością Gminy Marklowice - 2 375 000,00 zł
 • Gmina Chełm Śląski- Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w Chełmie Śląskim na odcinku od ul. Techników (droga powiatowa) do ul. Chełmskiej (droga wojewódzka DW 934) - 9 025 000,00 zł
 • Gmina Pawłowice- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie Gminy Pawłowice - 6 549 300,87 zł
 • Gmina Węgierska Górka - Modernizacja termoenergetyczna budynków szkoły podstawowej w Węgierskiej Górce, Żabnicy oraz Cięcinie - 7 560 000,00 zł
 • Gmina Psary - Budowa drogi gminnej w Psarach wraz z elementami obsługi uczestników ruchu komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą - 5 000 000,00 zł
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński - Przebudowa drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w km od 2+481,00 do 3+281,00 - 2 850 000,00 zł
 • Gmina Buczkowice - Budowa sieci wodociągowej w Gminie Buczkowice - etap I - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Konopiska - Budowa/rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Konopiska - 979 118,20 zł
 • Gmina Kochanowice - Przebudowa dróg gminnych ul. Stawowej, Kolonijnej, Polnej i Tylnej - 6 650 000,00 zł
 • Gmina Poczesna - Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Wrzosowa ul.Ogrodowa - 1 760 000,00 zł
 • Gmina Kochanowice- Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Kochcicach - 2 850 000,00 zł
 • Gmina Miasto Jaworzno- Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Jaworzna – Faza VII - 28 427 800,00 zł
 • Powiat Gliwicki - Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie - 12 750 000,00 zł
 • Gmina Krupski Młyn - Modernizacja basenu w Krupskim Młynie - 800 000,00 zł
 • Gmina Lipowa- Lipowa żywiecki śląskie Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Lipowa - 5 700 000,00 zł
 • Gmina Czechowice-Dziedzice - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach - 5 000 000,00 zł
 • Miasto Mysłowice - Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach - 4 845 000,00 zł
 • Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji w Czerwionce-Leszczynach - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Bojszowy - Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Klubowej 5A w Świerczyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - 3 060 000,00 zł
 • Gmina Gilowice- Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy Gilowice poprzez: budowę ujęcia wody, pompowni i wodociągu tłocznego oraz wyk. sys. zdalnego odczytu wodomierzy - 3 800 000,00 zł
 • Gmina Dąbrowa Górnicza - Poprawa infrastruktury edukacyjnej w Dąbrowie Górniczej - 29 750 000,00 zł
 • Gmina Wielowieś - Budowa i modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wielowieś - 2 000 000,00 zł
 • Gmina Kroczyce - Poprawa infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Gminie Kroczyce - 4 674 000,00 zł
 • Gmina Mszana - Zagospodarowanie terenu centrum wsi w celu poprawy dostępności do infrastruktury społecznej - 2 550 000,00 zł
 • Gmina Lyski - Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach - 855 000,00 zł
 • MZWIK Wodzisław Śląski - Modernizacja sieci wodociągowej w gminach Mszana i Godów - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Skoczów - Budowa świetlicy wielofunkcyjnej sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem oraz boiskiem zewnętrznym przy Szkole Podstawowej w Kiczycach - 8 100 000,00 zł
 • Powiat Cieszyński Centrum Edukacyjno-Kulturalne "U Kossaków" w Górkach Wielkich - 13 320 000,00 zł
 • Miasto Rybnik - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW - 935 65 000 000,00 zł
 • Powiat Mikołowski, Mikołów - Przebudowa ciągu drogowego nr 5314S Powiat Mikołowski – ul. Rybnicka w Gostyni - etap III - 11 400 000,00 zł
 • Gmina Opatów - Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Szkolnej w Opatowie - 873 000,00 zł
 • Gmina Sośnicowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w Bargłówce - 8 550 000,00 zł
 • Urząd Miasta Poręba - Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku - 4 455 000,00 zł
 • Gmina Radziechowy-Wpierz - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Brzuśniku - 1 494 000,00 zł
 • Gmina Wojkowice - Rewitalizacja obiektu sportowego Milenium w Wojkowicach - 7 000 000,00 zł
 • Powiat pszczyński, Pszczyna - Rozbudowa dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską – etap 1. 11 400 000,00 zł
 • Gliwice - miasto na prawach powiatu - Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja tras pieszo - rowerowych na terenie Miasta Gliwice - 42 750 000,00 zł
 • Gmina Miasto Częstochowa - Budowa połączenia komunikacyjnego ul. 1 Maja – Krakowska w Częstochowie - 59 594 850,00 zł
 • Powiat Bieruńsko-Lędziński - Przebudowa drogi powiatowej 5912S, ul. Wygody w Lędzinach – etap II - 6 650 000,00 zł
 • Gmina Włodowice - Budowa sieci wodociągowej w Hucisku – etap III - 570 000,00 zł
 • Województwo śląskie - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 - 65 000 000,00 zł
 • Gmina Kuźnia Raciborska - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kuźni Raciborskiej w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - 5 700 000,00 zł
 • Gmina Jeleśnia - Rewitalizacja obiektu, terenu i urządzeń byłego Przejścia Granicznego w Korbielowie - 4 250 000,00 zł
 • Gmina Popów - Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Popów - 2 660 000,00 zł
 • Miasto i Gmina Lędziny - Budowa i modernizacja efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Gminie Lędziny - 4 500 000,00 zł
 • Gmina Kamienica- Remont (modernizacja) drogi gminnej w Wanatach ul. Topolowa w Gminie Kamienica Polska - 2 755 000,00 zł
 • Gmina Mstów - Przebudowa wodociągu w miejscowości Jaskrów, gm. Mstów - 1 710 000,00 zł
 • Powiat Raciborski, Racibórz - Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 S Lekartów – Pietrowice Wielkie pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 916 i 416 - 14 250 000,00 zł
 • Gmina Sławków - Wdrożenie nowoczesnych technologii produkcji i zabezpieczenia jakości wody na Stacji Uzdatniania Wody dla miasta Sławkowa - 9 462 000,00 zł
 • Gmina Hażlach - III etap rewitalizacji centrum Hażlacha - przebudowa układu drogowego w centrum wsi - 1 330 000,00 zł
 • Gmina Ornontowice - Modernizacja PSZOK-u - 2 660 000,00 zł
 • Gmina Boronów - Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie - 1 700 000,00 zł
 • Gmina Łękawica - Przebudowa i remont dróg gminnych publicznych na terenie gminy Łękawica - 5 000 002,00 zł
 • Gmina Koniecpol - Przebudowa zespołu sportowego w Koniecpolu – zaplecze sportowe z zagospodarowaniem - 4 442 400,00 zł
 • Gmina Ślemień - Budowa przedszkola wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą w Ślemieniu - 4 972 500,00 zł
 • Gmina Radzionków - Rozbudowa Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego - 8 500 000,00 zł
 • Miasto Żywiec Żywiec żywiecki śląskie Nadbudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w dzielnicy Moszczanica w Żywcu - 10 000 000,00 zł
 • Miasto Zabrze - Poprawa efektywności energetycznej wraz z rewitalizacją budynków użyteczności publicznej przy ul. K. Miarki 5 oraz ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Przyrów - Modernizacja infrastruktury społecznej poprzez zakup i wyposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w samochody ratowniczo-gaśnicze w Gminie Przyrów - 1 700 000,00 zł
 • Gmina Koszarawa - Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ośrodka Zdrowia oraz budynku nr 142 w Koszarawie wraz z dobudową platformy dla osób niepełnosprawnych przy budynku nr 142 - 1 955 000,00 zł
 • Gmina Godów - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Godów. - 4 997 000,00 zł
 • Gmina Miasteczko Śląskie - Budowa ulicy Harcerskiej w Miasteczku Śląskim - POLSKI ŁAD - 2 463 825,00 zł
 • Gmina Bestwina - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwince - 810 000,00 zł
 • Gmina Ornontowice- Modernizacja dróg gminnych - 1 710 000,00 zł
 • Gmina Poczesna - Budowa sali sportowej przy zespole szkolno-przedszkolnym w m. SŁOWIK 42-263 ul .Podlaska 4, 6 930 000,00 zł
 • Gmina Krzepice - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie 4 987 500,00 zł
 • Gmina Rudziniec - Rozbudowa Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Rudnie - 4 205 000,00 zł
 • Gmina Pietrowice Wielkie - Budowa drogi osiedlowej wraz z odcinkiem drogi łączącej nowe osiedle mieszkaniowe z drogami gminnymi w Pietrowicach Wielkich. - 3 500 000,00 zł
 • Powiat Mikołowski Mikołów- Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Dąbrowa Zielona - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Zielona. - 9 873 114,40 zł
 • Gmina Ujsoły - Przebudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ujsołach - 4 275 000,00 zł
 • Powiat Częstochowski - Przebudowa drogi powiatowej nr 1023S w m. Kamienica Polska, gmina Kamienica Polska - 2 261 000,00 zł
 • Powiat Kłobucki - Przebudowa dróg powiatowych nr 2020 S oraz 2026 S 11 - 400 000,00 zł
 • Gmina Szczekociny- Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny - 9 950 000,00 zł
 • Gmina Łodygowice - Budowa zaplecza szatniowego oraz przebudowa boiska sportowego w Łodygowicach - 3 555 000,00 zł
 • Gmina Janów Janów częstochowski śląskie Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Janów w oparciu o wydajną energetycznie technologię LED - 2 610 000,00 zł
 • Gmina Ornontowice - Budowa budynku wielofunkcyjnego – etap I (sala widowiskowa) - 5 400 000,00 zł
 • Gmina Gaszowice - Termomodernizacja budynku administracyjno - biurowego przy ul.Rydułtowskiej w Gaszowicach. 2 088 000,00 zł
 • Gmina Pilchowice- Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Pilchowice - 7 200 000,00 zł
 • Gmina Wilkowice - Wilkowice - Budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową ul. Juliana Fałata i drogą gminną ul. Klimczoka w Bystrej wraz z budową mostu na potoku Białka. - 5 225 000,00 zł
 • Gmina Istebna - Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna - 4 465 000,00 zł
 • Miasto i Gmina Olsztyn - Budowa dróg gminnych w celu skomunikowania nowego osiedla w miejscowości Olsztyn z centrum i drogami wyższej kategorii - 8 075 000,00 zł
 • Gmina Niegowa - Budowa oświetlenia oraz wymiana energochłonnych opraw oświetleniowych na oprawy LED przy drogach publicznych na terenie Gminy Niegowa - 900 000,00 zł
 • Powiat Myszkowski - Przebudowa DP 3810 S ul. Słowackiego - Myszków - Nowa Wieś - skrzyż. z DW 789 2 945 000,00 zł
 • Gmina Popów - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rębielice Królewskie, gm. Popów - 4 655 000,00 zł
 • Gmina Włodowice - Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem przyłączy w miejscowości Góra Włodowska w ulicy Myszkowskiej oraz drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym 2840) - 4 085 000,00 zł
 • Gmina Brenna - Rozbudowa drogi gminnej ul. Hołcyna w Brennej - 5 356 692,00 zł
 • Miasto Chorzów - Przebudowa z rozbudową Przedszkola nr 7 wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Łagiewnickiej 16 w Chorzowie - 10 200 000,00 zł
 • Powiat Żywiecki - Modernizacja bazy sportowo – oświatowej - 15 000 000,00 zł
 • Gmina i Miasto Koziegłowy - Budowa żłobka gminnego w Koziegłowach wraz z przebudową istniejącego budynku na potrzeby usług społecznych - 9 800 000,00 zł
 • Gmina Lipie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie - 2 375 000,00 zł
 • Gmina Mykanów - Przebudowa drogi gminnej ul. Nowej w Czarnym Lesie wraz z gazociągiem oraz budowa kanalizacji ściekowej - 2 470 000,00 zł
 • Gmina Ciasna - Budowa i modernizacja obiektu pałacowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek szkolno-wychowawczy etap I - 8 500 000,00 zł
 • Powiat Myszkowski - Budowa ścieżki pieszo -rowerowej Lgota Mokrzesz – Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800 S wraz z kanalizacją deszczową - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Przystajń - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenach mieszkaniowych w miejscowości Przystajń - 3 800 000,00 zł
 • Gmina Herby - Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z budową pompowni wód opadowych w Herbach ul. Norwida - 595 000,00 zł
 • Gmina Rędziny - Kompleksowy remont przedszkola przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Rędzinach wraz z budową zadaszenia strefy wejściowej - 2 200 000,00 zł
 • Powiat rybnicki - Lyski - Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Lyskach 7 200 000,00 zł
 • Powiat rybnicki - Gaszowice - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej poprzez zakup fortepianu na cele konkursu dla młodych talentów oraz dwóch fortepianów zewnętrznych - 1 350 000,00 zł
 • Miasto Ruda Śląska- Budowa Trasy N-S obwodnicy Rudy Śląskiej - odcinek realizacyjny od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Magazynowej - 65 000 000,00 zł
 • Gmina Goleszów - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Goleszów - 9 025,00 zł
 • Gmina Wielowieś - Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych gminy Wielowieś - 680 000,00 zł
 • Gmina Wyry - Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Pszczyńskiej 372 w Gostyni - 3 150 000,00 zł
 • Gmina Żarki- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie Gminy Żarki - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Świerklany - Przebudowa boisk do piłki nożnej zlokalizowanych w Świerklanach Dolnych - 4 050 000,00 zł
 • Gmina Lipie - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Rębielice Szlacheckie, Szyszków – etap II - 8 075 000,00 zł
 • Gmina Herby Herby lubliniecki śląskie Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lisowie - etap I - 9 500 000,00 zł
 • Gmina Lipie Lipie kłobucki śląskie Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposażeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu - 585 000,00 zł
 • Gmina Kłomnice Kłomnice częstochowski śląskie Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Leśna, Cegielniana - 500 000,00 zł
 • Gmina Brenna Brenna cieszyński śląskie Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny - formuła 'zaprojektuj i wybuduj - 2 880 831,00 zł
 • Gmina Imielin Imielin bieruńsko-lędziński śląskie Budowa wodociągu i kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie wraz z przebudowa drogi - 4 940 000,00 zł
 • Gmina Rędziny Rędziny częstochowski śląskie Budowa drogi gminnej pomiędzy Marianką Rędzińską a Rudnikami wraz z budową nowego odcinka ul. Wodnica w Rudnikach - 5 800 000,00 zł
 • Gmina Lelów Lelów częstochowski śląskie Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Lelów II etap - 3 990 000,00 zł
 • Gmina Opatów Opatów kłobucki śląskie Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach: Opatów i Wilkowiecko 8 - 470 067,00 zł
 • Gmina Koszęcin lubliniecki śląskie Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łazy - 4 598 475,00 zł
 • Gmina Lubliniec Lubliniec lubliniecki śląskie Przebudowa dróg gminnych ul. Kilara, ul. Hadyny i drogi oznaczonej 526aKDL - 3 895 000,00 zł
 • Gmina Starcza Starcza częstochowski śląskie Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Starczy - 3 289 073,00 zł
 • Gmina Miasta Tychy śląskie Termomodernizacja i modernizacja Teatru Małego w Tychach wraz z przebudową strefy wejściowej i zagospodarowaniem terenu - 21 060 000,00 zł
 • Gmina Godów wodzisławski śląskie Poprawa infrastruktury przedszkolnej na terenie Gminy Godów - sołectwo Krostoszowice - 3 655 000,00 zł
 • Gmina Niegowa Niegowa myszkowski śląskie Budowa, przebudowa - modernizacja wodociągu w miejscowości Bliżyce, Sokolniki i Trzebniów wraz ze studniami wodomierzowymi - 5 367 500,00 zł
 • Gmina PietrowiceWielkie Pietrowice Wielkie raciborski śląskie Cyfryzacja usług komunalnych i wdrożenie nowych e-usług zapobiegających i przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych chorób zakaźnych - 1 020 000,00 zł
 • Gmina Ogrodzieniec Ogrodzieniec zawierciański śląskie Inwestycja w infrastrukturę drogową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na poprawę jakości życia mieszkańców i odwiedzających turystów - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Koszęcin lubliniecki śląskie Budowa ulicy bocznej od ulicy Podlesie w miejscowości Sadów Gmina Koszęcin - 1 377 500,00 zł
 • Gmina Pawłowice pszczyński śląskie Przebudowa ul.Podlesie w Pielgrzymowicach i ul.Bocznej w Jarząbkowicach - poprawa układu komunikacyjnego - 5 000 000,00 zł
  [*]Gmina Przystajń Przystajń kłobucki śląskie Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowości Bór Zajaciński 2 - 660 000,00 zł
 • Miasto Cieszyn Cieszyn cieszyński śląskie Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. J. Łyska do budynku mieszkalnego Mickiewicza 8 - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Milówka Milówka żywiecki śląskie Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka 5 - 500 000,00 zł
 • Gmina Pszczyna Pszczyna pszczyński śląskie Rozbudowa dróg w gminie Pszczyna: ul. Wilczej w sołectwie Studzienice oraz ul. Gajowej i ul. Jesionowej w Pszczynie - 5 000 000,00 zł
 • Miasto Ustroń cieszyński śląskie Zakup trybuny teleskopowej wraz z dodatkowym wyposażeniem - 675 000,00 zł
 • Gmina Miejska Żory śląskie Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszowickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory - 4 999 999,00 zł
 • Powiat Lubliniecki lubliniecki śląskie Przebudowa drogi powiatowej 2330S ul. Dąbrówki w Koszęcinie wraz z budową chodnika (2 km) - 4 999 850,00 zł
 • Gmina Knurów Knurów gliwicki śląskie Zagospodarowanie terenu wokół tężni na cele parkowe w Knurowie - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Knurów Knurów gliwicki śląskie Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Rakoniewskiego w Knurowie - 14 250 000,00 zł
 • Gmina Kłobuck Kłobuck kłobucki śląskie Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II - 2 448 000,00 zł
 • Miasto Kalety Kalety tarnogórski śląskie Budowa budynku Klubu Sportowego Unia Kalety wraz ze zbiornikiem retencyjnym na deszczówkę - 6 300 000,00 zł
 • Miasto Radlin wodzisławski śląskie Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej mieście Radlin - 9 900 000,00 zł
 • Gmina Dąbrowa Górnicza śląskie Przebudowa budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Dąbrowie Górniczej 4 - 930 000,00 zł
 • Gmina Ujsoły Ujsoły żywiecki śląskie Budowa i modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej poprzez instalację lamp zasilanych odnawialnymi źródłami energii - 2 280 000,00 zł
 • Powiat Wodzisławski - Mszana wodzisławski śląskie Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S ul. 1 Maja w Mszanie w formule zaprojektuj i wybuduj - 18 810 000,00 zł
 • Gmina Milówka Milówka żywiecki śląskie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka 4 500 000,00 zł
 • Gmina Mierzecice Mierzęcice będziński śląskie Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mierzęcice II (etap 2) i Sadowie - 4 940 000,00 zł
 • Związek Komunalny gmin do spraw wodociągów i kanalizacji w Częstochowie śląskie Rozbudowa systemu sieci wodociągowej na obszarze gmin - członków Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie - 4 812 054,00 zł
 • Rydułtowy wodzisławski śląskie Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach - 7 500 000,00 zł
 • Gmina LipowaLipowa żywiecki śląskie Budowa sceny wraz zadaszeniem, ściany akustycznej i zagospodarowaniem terenu na Placu 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski w Lipowej - 3 600 000,00 zł
 • Gmina Tarnowskie Góry Tarnowskie Góry tarnogórski śląskie Rozbudowa placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry - 21 250 000,00 zł
 • Gmina Kruszyna Kruszyna częstochowski śląskie Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1 oraz drogi w miejscowości Lgota Mała - 5 320 000,00 zł
 • Powiat Myszkowskimyszkowski śląskie Rozbudowa drogi powiatowej realizowana pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1710S Sokolniki – Zagórze - 8 000 000,00 zł
 • Gmina Żarnowiec Żarnowiec zawierciański śląskie Budowa zbiorników ścieków dowożonych o pojemności łącznej 75 m3 wraz z infrastrukturą kanalizacyjną w miejscowości Żarnowiec gmina Żarnowiec - 9 500 000,00 zł
 • Gmina Lubomia wodzisławski śląskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia w rejonie ulic 3-go Maja i Wolności - 10 450 000,00 zł
 • Gmina Koszęcin lubliniecki śląskie Rozbudowa dróg gminnych – ul. Dębowej i Jodłowej w Koszęcinie - 1 995 000,00 zł
 • Gmina Krzyżanowice raciborski śląskie Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków - 7 600 000,00 zł
 • Gmina Starcza Starcza częstochowski śląskie Przebudowa dróg gminnych (wewnętrznych) na osiedlu w Łyścu, gmina Starcza - 5 064 132,00 zł
 • Gmina Mykanów Mykanów częstochowski śląskie Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wierzchowisku o 10 sal lekcyjnych w formule zaprojektuj i wybuduj. - 8 694 420,50 zł
 • Gmina Lelów Lelów częstochowski śląskie Przebudowa drogi gminnej nr 689011 S w miejscowości Lelów, ul. Żwirkowskiego - 3 465 000,00 zł
 • Gmina Kłomnice Kłomnice częstochowski śląskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów- I etap oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nieznanice - 9 890 000,00 zł
 • Miasto Radlin wodzisławski śląskie Dobry klimat dla Radlina - kompleksowa rewitalizacja przestrzeni miejskich. Etap II. 4 950 000,00 zł
 • Miasto Ustroń cieszyński śląskie Zagospodarowanie terenu wokół stawu kajakowego w Ustroniu 9 900 000,00 zł
 • GMINA KAMIENICA POLSKA Kamienica Polska częstochowski śląskie Remont (modernizacja) basenu w Kamienicy Polskiej przy ul. Marii Konopnickiej 135A - 900 000,00 zł
 • Gmina Pyskowice gliwicki śląskie Przebudowa i rozbudowa ciągu ulic Szopena i Kazimierza Wielkiego. - 9 348 000,00 zł
 • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Żywiec żywiecki śląskie Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego' - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Tworóg Tworóg tarnogórski śląskie Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - 3 610 000,00 zł
 • Gmina Strumień Strumień cieszyński śląskie Budowa nowego budynku dydaktycznego i przebudowa istniejącego budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Bąkowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 7 012 500,00 zł
 • Gmina Kruszyna Kruszyna częstochowski śląskie Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie gminy Kruszyna - 1 773 000,00 zł
 • Gmina Lyski Lyski rybnicki śląskie Przebudowa infrastruktury drogowej wewnętrznej w centrum sołectwa Lyski 3 135 000,00 zł
 • Gmina Kroczyce zawierciański śląskie Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz infrastruktury drogowej w Gminie Kroczyce v5 937 500,00 zł
 • POWIAT TARNOGÓRSKI tarnogórski śląskie Modernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach zlokalizowanych przy ul. Karłuszowiec 5 oraz Mickiewicza - 41 5 000 000,00 zł
 • Gmina Istebna Istebna cieszyński śląskie Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Istebnej nr 1345 poprzez przebudowę dachu wraz z pracami towarzyszącymi i dostosowaniem do wymogów ppoż - 5 613 205,86 zł
 • Gmina Pawonków lubliniecki śląskie Przebudowa nieutwardzonych dróg gminnych na terenie sołectw Gminy Pawonków 4 - 477 250,00 zł
 • Gmina Strumień Strumień cieszyński śląskie Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Strumień wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Strumieniu - 2 983 000,00 zł
 • Gmina Gaszowice rybnicki śląskie Zagospodarowanie terenów wokół Ośrodka Kultury w Czernicy - 3 825 000,00 zł
 • Gmina Marklowice wodzisławski śląskie Budowa drogi lokalnej w Marklowicach umożliwiającej dostęp do nowych terenów usługowych i mieszkaniowych - 7 110 000,00 zł
 • Gmina Siemianowice Śląskie śląskie Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich II - 29 997 000,00 zł
 • Miasto Katowice śląskie Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez budowę i modernizację obiektów inżynierskich w ciągu dróg publicznych na terenie Miasta Katowice - 28 500 000,00 zł
 • Gmina Wilamowice Wilamowice bielski śląskie Modernizacja dróg na terenie Gminy Wilamowice ul. Cmentarna w Hecznarowicach, ul. Partyzantów i Wojska Polskiego w Wilamowicach, ul. Dolinowa w Pisarzowicach 5 900 000,00 zł
 • Gmina Hażlach cieszyński śląskie Rozbudowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie. - 2 401 496,00 zł
 • Gmina Piekary Śląskie śląskie Zagospodarowanie terenu w rejonie ul. Armii Krajowej w Piekarach Śląskich - 4 500 000,00 zł
 • Gmina Popów kłobucki śląskie Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Popów - 1 045 000,00 zł
 • Gmina Mikołów Mikołów mikołowski śląskie Kompleksowa przebudowa terenu osiedla Mickiewicza w Mikołowie- etap północno – zachodni oraz budowa infrastruktury sportowej przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie - 24 750 000,00 zł
 • Gmina Kornowac Kornowac raciborski śląskie Termomodernizacja i rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pogrzebieniu - 2 935 000,00 zł
 • Gmina ChybieChybie cieszyński śląskie Modernizacja boisk sportowych oraz infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zaborzu oraz Szkole Podstawowej w Mnichu - 2 352 600,00 zł
 • Gmina Bobrowniki będziński śląskie Budowa dróg gminnych w sołectwie Myszkowice: ul. Zwycięstwa i ul. Strażacka - 5 000 000,00 zł
 • Województwo śląskie śląskie „Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec o nr ew.133' - 30 000 000,00 zł
 • Powiat Zawierciański Włodowice zawierciański śląskie Rozbiórka istniejącego i budowa nowego wiaduktu nad torami PKP (CMK) w ciągu drogi powiatowej nr 1711 S Włodowice - Rzędkowice - Zdów w miejscowości Wygoda - 14 725 000,00 zł
 • Gmina Miedźno kłobucki śląskie Rozbudowa Dróg Gminnych nr 656010 i 656014 wraz z łącznikiem etapy 3, 4, 5, 6 9 - 500 000,00 zł
 • Gmina Lelów Lelów częstochowski śląskie Rozbudowa i przebudowa budynku remizy OSP LELÓW ZBYCZYCE na cele społeczne - 1 360 000,00 zł
 • Gmina Żarki myszkowski śląskie Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Przybynów i Ostrów - Gmina Żarki - 2 850 000,00 zł
 • Powiat Będziński - Bobrowniki będziński śląskie Przebudowa drogi powiatowej 4768S – ul. 27 Stycznia w Dobieszowicach - 7 600 000,00 zł
 • Miasto Pszów Pszów wodzisławski śląskie Remont dróg na terenie gminy Pszów - 2 375 000,00 zł
 • Gmina Czernichów Czernichów żywiecki śląskie Modernizacja dróg gminnych - 7 517 065,00 zł
 • Miasto Żywiec Żywiec żywiecki śląskie Modernizacja ciągów drogowych: ul. Sienkiewicza i ul. Żeromskiego w Żywcu - 5 000 000,00 zł
 • Miasto Łaziska Górne Łaziska Górne mikołowski śląskie Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz cieku 'Potok' wraz z wykonaniem zbiornika retencyjnego w rejonie ulic św. Barbary i Kopalnianej - 13 554 600,00 zł
 • Powiat Bielski Porąbka bielski śląskie Rozbiórka tymczasowej przeprawy mostowej i budowa nowego mostu na rz. Soła wraz z przebudową połączenia drogowego z DW 948 z dr. powiatowymi 4480S i 1456S w m. Porąbka 15 000 000,00 zł
 • Gmina Miejska Żory śląskie Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową - 30 000 000,00 zł
 • Gmina Dąbrowa Zielona Dąbrowa Zielona częstochowski śląskie Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Zielonej - 1 381 093,33 zł
 • Miasto Mysłowice śląskie Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z salą gimnastyczną w dzielnicy Larysz - 30 000 000,00 zł
 • Gmina Przyrów częstochowski śląskie Budowa Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz zniezbędną infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem w gminie Przyrów - 2 850 000,00 zł
 • Gmina Siewierz Siewierz będziński śląskie Przebudowa ul. Kościuszki i ul. Ludowej w Siewierzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 4 999 850,00 zł
 • Gmina Bestwina Bestwina bielski śląskie Odbudowa drogi ul. Mirowskiej w km 0+000 do 1+800 wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Kaniów - 2 565 000,00 zł
 • Gmina Czernichów Czernichów żywiecki śląskie Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tresnej - 1 140 000,00 zł
 • Gmina Bobrowniki będziński śląskie Rozbudowa sali gimnastycznej przy ZSP w Dobieszowicach - 5 000 000,00 zł
 • Powiat Kłobucki kłobucki śląskie Przebudowa drogi powiatowej nr 2003 S - 5 000 000,00 zł
 • Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny śląskie Zakup taboru publicznego transportu zbiorowego na obszarze Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego - 4 000 000,00 zł
 • Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia śląskie Elektroniczne systemy sprzedaży biletów na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Kuźnia Raciborska Kuźnia Raciborska raciborski śląskie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kuźnia Raciborska dla miejscowości Jankowice w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Mstów częstochowski śląskie Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Mstów - 1 755 000,00 zł
 • Gmina Krupski Młyn tarnogórski śląskie Termomodernizacja budynków mieszkalnych nr 3 i 5 w Ziętku - 3 500 000,00 zł
 • Gmina Wilkowice Wilkowice bielski śląskie Rozbudowa i przebudowa budynku “Domu Strażaka' w Bystrej wraz z przebudową i utwardzeniem istniejącego placu biesiadnego oraz remont budynku zaplecza sceny. - 4 300 000,00 zł
 • Gmina Kornowac Kornowac raciborski śląskie Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Kornowacu v4 405 000,00 zł
 • Gmina Pietrowice Wielkie Pietrowice Wielkie raciborski śląskie Remont drogi gminnej ul. Konopnickiej zwiększający bezpieczeństwo ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich - 2 700 000,00 zł
 • Gmina Boronów lubliniecki śląskie Budowa zaplecza socjalnego gminnego obiektu sportowego przy ul. Koszęcińskiej w Boronowie 6 840 792,85 zł
 • Gmina Miedźna Miedźna pszczyński śląskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej w miejscowości Miedźna wraz z modernizacją dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Wola - 4 940 000,00 zł
 • Gmina Rudnik Rudnik raciborski śląskie Budowa lub modernizacja dróg na terenie Gminy Rudnik - 1 900 000,00 zł
 • Gmina Rudnik Rudnik raciborski śląskie Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rudnik - 1 170 000,00 zł
 • Gmina Łazy Łazy zawierciański śląskie Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej - 12 531 811,00 zł
 • Gmina Świerklany Świerklany rybnicki śląskie Budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnym w Świerklanach oraz budowa w jej rejonie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - 4 750 000,00 zł
  [*]Gmina Łodygowice Łodygowice żywiecki śląskie Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łodygowice - 6 375 000,00 zł
 • Gmina Krzepice Krzepice kłobucki śląskie Rozbudowa infrastruktury sportowej w gminie Krzepice poprzez budowę dwóch sal gimnastycznych w SP. oraz przebudowa boisk przy SP. - 8 100 000,00 zł
  [*]Miasto i Gmina Pilica Pilica zawierciański śląskie Zagospodarowanie centrum miejscowości Wierbka, Gmina Pilica - 2 125 000,00 zł
 • Gmina Gierałtowice Gierałtowice gliwicki śląskie Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Wręczyca Wielka kłobucki śląskie Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Kalej - 12 027 500,00 zł
 • Miasto Będzin będziński śląskie Modernizacja dróg na terenie Będzina w rejonie: os. Zamkowe i os. Ksawera - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Kamienica Polska częstochowski śląskie Remont (modernizacja) drogi gminnej w Rudniku Wielkim ul. Gajowa w Gminie Kamienica Polska - 2 850 000,00 zł
 • Gmina Irządze zawierciański śląskie Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Irządze, Zawadka, Sadowie, Zawada Pilicka, Mikołajewice, Witów – Gmina Irządze - 4 731 000,00 zł
 • Gmina Miasteczko Śląskie tarnogórski śląskie Budowa centrum przesiadkowego w Miasteczku Śląskim - POLSKI ŁAD 4 - 740 500,00 zł
 • Gmina Łękawica żywiecki śląskie Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Łękawica - 4 892 500,00 zł
 • Gmina Konopiska Konopiska częstochowski śląskie Budowa budynku przedszkola 6-cio oddziałowego z wyodrębnionym oddziałem żłobkowym z zespołem żywieniowym w miejscowości Konopiska przy ul. Lipowej - 8 774 845,67 zł
 • Gmina Kornowac Kornowac raciborski śląskie Budowa pełnowymiarowego boiska w Kornowacu - 2 610 000,00 zł
 • Gmina Jasienica Jasienica bielski śląskie Rozbudowa układu drogowego w sąsiedztwie węzła drogi ekspresowej S52 w Jasienicy - etap II - 10 000 000,00 zł
 • Gmina Chybie Chybie cieszyński śląskie Adaptacja budynku byłej cukrowni przy ul. Cieszyńskiej w Chybiu na Gminny Ośrodek Kultury - 4 900 000,00 zł
 • Miasto Racibórz raciborski śląskie Rozbudowa Raciborskiego Centrum Aktywnej Integracji Społecznej - 31 500 000,00 zł
 • Gmina Krzanowice raciborski śląskie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Krzanowice - 1 191 300,00 zł
 • Miasto Chorzów - Przebudowa ul. Parkowej w Chorzowie - 4 750 000,00 zł
 • MZWIK Wodzisław Śląski - Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach Gorzyce, Marklowice, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski - etap II - 28 448 700,00 zł
 • Gmina Tworóg- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice - 5 440 000,00 zł
 • Gmina Wyry - Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni (poza Aglomeracją) - 7 600 000,00 zł
 • Gmina Sosnowiecśląskie Termomodernizacja 8 obiektów edukacyjnych w Sosnowcu - 30 000 000,00 zł
 • Gmina Myszków - Przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury wraz z instalacjami - etap III - 5 000 000,00 zł
 • Miasto Rydułtowy - Modernizacja ul. Nowej w Rydułtowach - 4 500 000,00 zł
 • Gmina Toszek - Przebudowa oraz modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Toszek - 9 500 000,00 zł
 • Gmina Rudnik - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z budową zbiorczej oczyszczalni ścieków oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Ligota Książęca - 4 465 000,00 zł
 • Gmina Gorzyce - Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskie i Parkowej w Czyżowicach - 10 540 000,00 zł
 • Gmina Radziechowy-Wieprz - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Juszczyna w Gminie Radziechowy-Wieprz - 2 etap 6 887 800,00 zł
 • Gmina Miasto Jaworzno- Utworzenie centrum kulturalno – społecznego wraz z rozbudową budynku straży pożarnej OSP w dzielnicy Ciężkowice - 5 000 000,00 zł
 • Powiat Kłobucki - Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych - 9 500 000,00 zł
 • Gmina Radziechowy-Wieprz - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. ks. pr. St. Gawlika w Radziechowach 3 600 000,00 zł
 • Gmina Mstów - Zagospodarowanie działki gminnej nr 547/5 w miejscowości Srocko poprzez budowę wewnętrznego systemu komunikacyjnego - 665 000,00 zł
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój - Podniesienie jakości przestrzeni publicznej wzdłuż Alei Józefa Piłsudskiego wraz z robotami w pasie drogowym - 4 995 000,00 zł
 • Gmina Krupski Młyn - Przebudowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby OSP Krupski Młyn - 467 500,00 zł
 • Miasto Jastrzębie-Zdrój - Zapobieganie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców osiedla Pionierów - ETAP 2 - 23 750 000,00 zł
 • Miasto i Gmina Lędziny - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Gminie Lędziny - kolejny etap - 8 500 000,00 zł
 • Gmina Wojkowice - Przebudowa drogi gminnej – ul. Proletariatu w Wojkowicach - 2 000 000,00 zł
 • Gmina Wisła - Rozbudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Wiśle - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Jejkowice - Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Jejkowice - 1 000 000,00 zł
 • Powiat Będziński - śląskie Przebudowa drogi powiatowej 4714S – ul. Piłsudskiego w Będzinie - 3 420 000,00 zł
 • Gmina Świętochłowice - Rewitalizacja oraz remont 4 kamienic w Gminie Świętochłowice - 4 950 000,00 zł
  [*]Gmina Świnna - Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna 4 - 995 000,00 zł
 • Gmina Dębowiec -Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dębowcu - 4 500 000,00 zł
 • Gmina Świerklaniec - Budowa ulicy Obłoków w Nakle Śląskim wraz z budową chodników przy ul. Powstańców i Szopena w Nakle Śląskim oraz przy ulicy Nakielskiej w Orzechu - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Goczałkowice-Zdrój - Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu - 7 143 240,00 zł
 • Miasto Katowice - Poprawa jakości i wzrost dostępności usług sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Katowic poprzez modernizację obiektu sportowego przy ul. Boya Żeleńskiego - 4 995 000,00 zł
 • Powiat Częstochowski - Przebudowa drogi powiatowej 1024 S i 1028 S na odc. Rzerzęczyce – Skrzydlów – Krasice, gmina Kłomnice i Mstów - 12 730 000,00 zł
 • Miasto Zabrze - Rewitalizacja obszaru miejskiego w obrębie budynku Admiral Palast w Zabrzu - 30 000 000,00 zł
 • Gmina Wilamowice - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pisarzowicach - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Myszków - Budowa budynku klubowego oraz 2 kortów do tenisa w Myszkowie - 7 280 469,45 zł
 • Gmina Miasteczko Śląskie - Budowa ulicy Grabowej w Miasteczku Śląskim - POLSKI ŁAD - 1 845 375,00 zł
 • Gmina Kozy - Budowa przedszkola w Kozach na ul.Lipowej - 10 000 000,00 zł
 • Czeladź będziński śląskie Budowa ulicy Staropogońskiej w Czeladzi - 4 997 000,00 zł
 • Gmina Kobiór - Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Panki - Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka - Gmina Panki - 1 140 000,00 zł
 • Gmina Panki - Przebudowa drogi gminnej nr 693019S Kałmuki - Konieczki - 4 275 000,00 zł
 • Gmina Szczyrk - Przebudowa ul. Olimpijskiej w Szczyrku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 do skrzyżowania z ul. Narciarską - 3 325 000,00 zł
 • Gmina Irządze - Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Wilków, Mikołajewice, Sadowie, Irządze, Zawada Pilicka - Gmina Irządze - 2 840 500,00 zł
 • Gmina Jaworze - Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom - 6 750 000,00 zł
 • Gmina Koniecpol - Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej - 6 227 915,00 zł
 • Gmina Woźniki - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kamienicy wraz z nadzorem inwestorskim - 9 994 000,00 zł
 • Gmina Gilowice - Budowa własnego źródła wytwórczego OZE wraz z magazynem energii w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej - 4 702 500,00 zł
 • Gmina Poraj - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żarki Letnisko - 4 465 000,00 zł
 • Gmina Bieruń - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Ściernie w Bieruniu - 4 997 000,00 zł
 • Gmina Porąbka - Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-etap I - 4 485 147,00 zł
 • Miasto i Gmina Olsztyn- Budowa basenu wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Olsztyn - Etap I - 8 100 000,00 zł
 • Gmina Bieruń - Przebudowa ul. Słowackiego, ul. Latochy i ul. Kopcowej w Bieruniu - 6 032 500,00 zł
 • Gmina Czernichów - Modernizacja budynku z oddziałami przedszkolnymi przy Szkole Podstawowej nr 2 w Międzybrodziu Bialskim 810 000,00 zł
 • Gmina Świętochłowice - Budowa wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka' w Świętochłowicach - 25 000 000,00 zł
 • Gmina Krzanowice raciborski śląskie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Borucin- etap I - 7 552 500,00 zł
 • Powiat Będziński Psary -Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 4812S – ul. Szkolna w Preczowie - 6 270 000,00 zł
 • Gmina Żarki - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przychodni zdrowia na budynek przedszkola ze świetlicą wiejską w Przybynowie - 1 700 000,00 zł
 • Gmina Jejkowice - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Jejkowice wraz z robotami przygotowawczymi i odtworzeniowymi - 7 000 000,00 zł
 • Gmina Szczyrk- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Szczytowej, Beskidzkiej i Pod Brzeziną w Szczyrku - 6 175 000,00 zł
 • Miasto Katowice - Poprawa jakości życia mieszkańców w terenach zurbanizowanych poprzez budowę i modernizację parków miejskich w Katowicach - 43 200 000,00 zł
 • Gmina Gaszowice - Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Piecach im. Ziemi Ślaskiej na potrzeby przedszkola - 1 950 000,00 zł
 • Gmina Gilowice -Przebudowa dróg na terenie Gminy Gilowice etap II - 1 491 500,00 zł
 • Gmina Poraj myszkowski śląskie Budowa ujęcia wody w Kuźnicy Starej, Gmina Poraj - 4 465 000,00 zł
 • Gmina Zawiercie Z- Budowa Młodzieżowego Ośrodka Kultury w Zawierciu - 4 500 000,00 zł
 • Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu Żywiec żywiecki śląskie Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego. Etap 1 Budowa hali z infrastrukturą' - 10 000 000,00 zł
 • Gmina Starcza-Przebudowa dróg gminnych: ul. Strażackiej i ul. Myśliwskiej w m. Łysiec - 1 658 985,00 zł
 • Gmina Panki - Przebudowa dróg gminnych nr 693036S, 693035S, 693038S w miejscowości Aleksandrów - Gmina Panki 5 - 225 000,00 zł
 • Gmina Koszarawa - Zakup pojazdów niezbędnych do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej - 1 360 000,00 zł
 • Gmina Blachownia - Budowa 2 etapu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia - 10 400 000,00 zł
 • Gmina Piekary Śląskie - Budowa połączenia pieszo–rowerowego w rejonie DW-911, ul. Karola Miarki i ul. Podmiejskiej oraz budowa sygnalizacji świetlnych na terenie Piekar Śląskich - 19 000 000,00 zł
 • Gmina Przystajń - Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przystajń - etap II - 900 000,00 zł
 • Gmina Kłobuck -Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie OSiR w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku - 7 155 000,00 zł
 • Gmina Lyski - Budowa sali sportowej w Zwonowicach - 4 590 000,00 zł
 • Gmina Ogrodzieniec - Inwestycja w infrastrukturę turystyczną i sportową w Gminie Ogrodzieniec w sercu Jury szansą na rozwój bazy aktywnego czasu wolnego dla mieszkańców oraz turystów - 4 950 000,00 zł
 • Miasto Kalety - Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach - 3 978 000,00 zł
 • Gmina Siemianowice Śląskie- Rewitalizacja obszarów miejskich w Siemianowicach Śląskich I - 4 999 500,00 zł
 • Gmina Toszek - Budowa Hali Sportowej w Toszku przy ulicy Wilkowickiej - 13 500 000,00 zł
 • Gmina Bytom - Remont i adaptacja pomieszczeń budynku zaplecza stadionu przy ul. Worpie 18 oraz budynków i schronu przy ul. Stolarzowickiej 19 z rewitalizacją szybu południowego - 4 500 000,00 zł
 • Gmina Suszec - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kryrach - 4 275 000,00 zł
 • Gmina Janów - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pabianice, Piasek, Góry Gorzkowskie stanowiących połączenie komunikacyjne z drogami wyższej kategorii - 7 600 000,00 zł
 • Gmina Suszec - Termomodernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobielicach - 4 050 000,00 zł
 • Gmina Zebrzydowice - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych - 4 972 500,00 zł
  [*]Gmina Nedza - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada Książęca - etap I - 9 970 000,00 zł
 • Gmina Tworóg - Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego - 950 000,00 zł
 • Gmina Porąbka - Modernizacja kluczowej gminnej infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Porąbka-etap II 4 886 669,00 zł
 • Gmina Ujsoły - śląskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 1439S Kamesznica-Rajcza-Ujsoły- granica państwa - 3 325 000,00 zł
 • Gmina Ożarowice - Przebudowa i budowa alternatywnego ciągu drogowego od ul. Tarnogórskiej do ul. Dworcowej w Ożarowicach - etap I - 4 988 000,00 zł
 • Gmina Świerklaniec- Przebudowa ul. Młyńskiej w Świerklańcu - 5 000 000,00 zł
 • Gmina Kruszyna Kruszyna - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała 2 992 500,00 zł
 • Miasto Orzesze - Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu-Zawiści o 9 oddziałowe przedszkole wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 12 750 000,00 zł
 • Gmina Świnna - Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna - etap I - 4 750 000,00 zł
 • Gmina Niegowa - Adaptacja poprzez przebudowę i termomodernizację budynku na remizę strażacką dla potrzeb OSP Niegowa oraz budowa remizo-świetlicy w sołectwie Łutowiec - 3 570 000,00 zł
 • Miasto Bielsko-Biała - Rozbudowa ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Bielsku-Białej wraz z budową obiektu mostowego nad LK nr 139 - 35 000 000,00 zł
 • Gmina Goczałkowice-Zdrój - Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1' - 3 489 065,00 zł
 • Gmina Węgierska Górka - Budowa obiektu użyteczności publicznej w Żabnicy na cele kulturalne wraz z infrastrukturą techniczną. - 2 340 000,00 zł
 • Gmina Mszana - Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Połomi wraz zremontem. 7 450 000,00 zł
 • Gmina Przyrów - Przebudowa dróg gminnych i mostu na terenie Gminy Przyrów - 5 320 000,00 zł
 • Gmina Jeleśnia - Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej - 4 500 000,00 zł
 • Gmina Chybie - Budowa chodnika przy ulicy Wojska Polskiego w Mnichu wraz z miejscami postojowymi 2 185 000,00 zł
 • Gmina Włodowice - Docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów wraz z przebudową dachu budynku wielofunkcyjnego świetlica wiejska w Zdowie - 1 080 000,00 zł
 • Gmina Ślemień - Przebudowa dróg gminnych polegająca na remoncie w Ślemieniu - 5 010 000,00 zł
 • Gmina Pawonków - Przebudowa sieci dróg gminnych w Gminie Pawonków - 5 320 000,00 zł
 • Gmina Zbrosławice - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych - 9 775 000,00 zł
 • Gmina Wielowieś - Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Wielowieś - 1 285 000,00 zł
 • Gmina Czechowice-Dziedzice - Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - 9 282 735,00 zł
 • Gmina Hażlach - Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Księstwa Cieszyńskiego w Pogwizdowie poprzez termomodernizację, przebudowę kotłowni C.O. oraz zmianę poszycia dachowego - 2 210 000,00 zł

Nie przeocz

Zobacz także

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Materiały promocyjne partnera

Jak żołnierz dawca ratuje ludzkie życie

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie