Świadomość na rynku pożyczkowym chroni przed udręką

materiał partnera
Wiedza o zagadnieniach związanych z zaciąganiem pożyczki lub kredytu i prawach konsumenckich jest ważnym czynnikiem, który wpływa na przejrzysty proces spłaty zobowiązania. Według raportu badania ankietowego “Konsument na rynku usług pożyczkowych”, przeprowadzonego przez Federację Konsumentów wynika, że ponad 50% klientów ma niewystarczającą wiedzę na temat produktów finansowych oraz słabo radzi sobie z rozumieniem warunków umowy. Czego zatem przeciętny konsument powinien być świadomy?

Odpowiedzi na to pytanie przedstawiają dane zebrane przez porównywarkę pożyczek Matchbanker.pl będące wynikiem obserwacji klientów na przestrzeni kilku miesięcy w serwisie.

Badanie wyszczególniło trzy fakty, które często nie są znane przez pożyczkobiorców w trakcie wypełniania aplikacji o pożyczkę lub kredyt. Jednak te informacje są kluczowe, aby zapobiec wpadnięciu w spiralę długów lub po prostu ułatwić sobie proces spłaty zobowiązania.

Opłaty za opóźnienie w spłacie

Wielu pożyczkobiorców ma problemy ze spłatą pieniędzy na czas określony w umowie. W takim przypadku należy skontaktować się z firmą, która udzieliła pożyczki i jak najszybciej umówić spotkanie, aby rozwiązać problem.

Często alternatywą będzie przedłużenie terminu spłaty, płatne na podstawie taryfy wyszczególnionej przez danego pożyczkodawcę. Jednak należy uważać i dokładnie czytać warunki umowy, ponieważ niektóre firmy pożyczkowe wymagają bardzo wysokich opłat za opcję przedłużenia terminu.

Innym wyjściem może być aplikowanie o pożyczkę refinansującą, która polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania finansowego na poczet spłaty długu u danego pożyczkodawcy. Koszty refinansowania pożyczki ustalane są indywidualnie przez firmy pożyczkowe.

Pożyczka we dwoje

Pożyczkobiorcy szukają pożyczek o niskich kosztach i oprocentowaniu, lecz jak to osiągnąć? Odpowiedzią jest korzystna historia kredytowa i wzięcie pożyczki razem z inną osobą. Daje to możliwość negocjacji, a tym samym obniżenia stopy procentowej pożyczki. Jeśli obydwie osoby mają dobrą ekonomię i pozytywną historię kredytową, prawdopodobieństwo udzielenia pożyczki lub kredytu, nawet na większą sumę, jest wyższe.

Warto z tego skorzystać, ponieważ pożyczka “we dwoje” otwiera okno na więcej możliwości na rynku pożyczkowym. Warunki ubiegania się o produkt różnią się w zależności od poszczególnych pożyczko- i kredytodawców.

Negocjacje w dowolnym momencie

Każdemu może zdarzyć się być w dołku finansowym i wziąć pożyczkę na kilka lub kilkanaście miesięcy. W przeciągu tego czasu, gdy finanse i wiarygodność klienta się polepszą, istnieje możliwość negocjacji terminu spłaty pożyczki lub obniżenia oprocentowania.
Oddanie pożyczki przed terminem ustalonym w umowie korzystnie wpłynie na historię kredytową, a niektórzy pożyczkodawcy przychylą się nawet do obniżenia lub zlikwidowania odsetek o tyle dni, ile konsument wyprzedził ustalony termin spłaty.

Z pasji do szycia powstało niezwykłe miejsce w Zielonej Górze

Wideo

Dodaj ogłoszenie