Nasza Loteria

Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Katowicach. Nagrodzono zasłużonych dla rozwoju turystyki w woj. śląskim

OPRAC.:
Julia Muc
Julia Muc
Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Katowicach
Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Katowicach Julia Muc
W Planetarium Śląskim w Katowicach 26 września odbyły się wojewódzkie obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas uroczystości wręczono dyplomy za zasługi dla rozwoju turystyki w roku 2023. W ten sposób samorząd województwa wyróżnia osoby i instytucje, które przyczyniają się do rozwoju turystyki w regionie, promując miejscowe atrakcje. W tym roku obchody świętowano pod hasłem "Turystyka i zielone inwestycje".

W Planetarium Śląskim odbyły się tegoroczne obchody Światowego Dnia Turystyki w województwie śląskim.

Planetarium Śląskie

Planetarium powstało 1955 roku jako pierwsza tego typu placówka w Polsce. W 2018 roku rozpoczął się proces przebudowy i modernizacji i trwał on 4 lata. Obecnie jest to jedno z najnowocześniejszych parków nauki na świecie. W przestrzeniach parku prezentowane są zagadnienia związane z trzema dziedzinami nauki: sejsmologią, meteorologią oraz astronomią. Niespotykane w żadnych innych miejscach stanowiska ekspozycyjne nie tylko pokazują zjawiska fizyczne ale także pozwalają doświadczać. W planetarium można przeżyć trzęsienie ziemi, stanąć przy prawdziwej błyskawicy albo odbyć symulowany lot w kosmos.

- Nasze województwo jest tak różnorodne, że praktycznie każdy element Polski mamy tutaj zawarty, oprócz morza. Światowy Dzień Turystyki to jest okazja żeby uhonorować ludzi szczególnie zaangażowanych w rozwój turystyki - mówił Grzegorz Boski, członek zarządu województwa śląskiego.

Święto zostało ustanowione w 1979 przez Światową Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Turystyki. Celem tego Dnia jest podnoszenie świadomości dotyczącej roli turystyki w społeczności międzynarodowej. To święto wszystkich ludzi branży, bazy hotelowej i gastronomicznej, działaczy organizacji turystycznych, właścicieli i administratorów atrakcji, wszystkich dla których turystyka to z jednej strony źródło dochodów, a z drugiej pasja, przygoda i możliwość dzielenia się swoimi pomysłami na spędzanie wolnego czasu.

Osoby i instytucje wyróżnione Dyplomem Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla rozwoju turystyki w roku 2023

Kategoria: Osobowość turystyczna roku

1. Zbigniew Cierniak - wyróżnienie główne
Przez kilka ostatnich lat pracy w Zespole „Śląsk” Zbigniew Cierniak był projektodawcą wielu przedsięwzięć zagranicznych, inicjował i podtrzymywał kontakty m.in. z impresariatami w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Niemczech. Już jako zastępca dyrektora Zespołu „Śląsk” szczególną uwagę zwrócił na możliwość promocji Zespołu oraz rozwoju turystyki kulturalnej w ramach działalności Śląskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki zaangażowaniu Zbigniewa Cierniaka zespół jest od 2010 roku członkiem tej organizacji i promuje województwo śląskie, uczestnicząc w międzynarodowych targach turystycznych.

2. Ewa Sternal
Pomysłodawczyni stworzenia w gliwickim porcie Mariny Gliwice. Założyła Marinę Gliwice, którą prowadzi wraz z mężem Czesławem. Zaczynała od czterech motorówek i kajaków. Dzisiaj jej flota, stale wzbogacana, to już nie tylko różnej wielkości motorówki, houseboaty, ale także statek wycieczkowy.

3. Teresa Bełzecka
Członkini i założycielka wojewódzkiego oddziału regionalnego PTTK. Organizatorka rajdów, wycieczek i spotkań integracyjnych dla osób niewidomych i niedowidzących.

4. Grzegorz Pietraszewski
Dzięki jego pomysłowi w 2019 roku w Fabryce Porcelany otwarto "Bajkę Pana Kleksa" - pierwszą w Polsce Wytwórnię Kultury, Nauki i Zabawy. To miejsce, które ma rozwijać w dzieciach chęć odkrywania świata.

5. Tomasz Kucharski
Burmistrz miasta i gminy Olsztyn. Wieloletnia działalność w obszarze rozwoju turystyki.

6. Sabina Bugaj
Szefowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku. Pomysłodawczyni projektu "Szczyrk bez barier".

Kategoria Działalność społeczna

1. Stowarzyszenie na rzecz kultury "Kantata" - wyróżnienie główne
Celem stowarzyszenia jest działalność w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży;, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

2. Mateusz Sarna
Czynnie zaangażowany w działalność turystyczną na rzecz dzieci i młodzieży. Corocznie organizuje szereg rajdów przekazując młodzieży wiedzę i informacje krajoznawczo - turystyczne.

3. Krystyna Gołąbek
Krystyna Gołąbek. Właściciel Business Service Galop. Profesjonalny organizator konferencji i kongresów rekomendowany przez Convention Bureau of Poland.

4.Grzegorz Franki
Prezes Związku Górnośląskiego.

5. Stowarzyszenie Drengowie znad Górnej Odry
Celem stowarzyszenia jest Integracja osób i instytucji zainteresowanych historią w szczególności średniowiecza oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Działanie na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

6. Anna Strzeszewska
Pracownik urzędu miejskiego w Gliwicach. Realizowała zadania związane z promocją walorów turystycznych miasta i jego dziedzictwa.

Kategoria Działalność biznesowa

1. Grupa Atlas Tours - wyróżnienie główne
Grupa Atlas Tours zajmuje się organizacją rejsów wycieczkowych już od ponad 17 lat przez cały ten czas zdobywając zaufanie i uznanie wśródklientów i kontrahentów.

2. Szyndzielnia Resort
Szyndzielnia objęta granicami Bielska-Białej, ma gęsto zapisaną kartę w kronikach turystyki pieszej i narciarskiej Beskidu Śląskiego. A pierwsze daty pochodzą z końca XIX wieku. Mamy więc tutaj rzeczywiście do czynienia z tradycją i nowoczesnością.

3. Marcin Stolarz
Manager, posiadający wiedzę popartą doświadczeniem w zarządzaniu projektami i obiektami oraz sprzedaży w sektorze MICE. Drogę zawodową rozpoczynał jako Kierownik Wydziału Sportu i Kultury Urzędu Miasta Chorzowa, następnie zdobywał doświadczenie jako Zastępca Kierownika Centrum Konferencyjnego & MICE na Stadionie Narodowym w Warszawie. Konsultant ds. operacyjnych podczas EHF EURO 2016.

4. Krzysztof Ziaja
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "VITA"s.c jako biuro turystyczne zajmuje się świadczeniem usług na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób starszych od 1993 roku. Jego właścicielami są mgr Grzegorz Kaban oraz Krzysztof Ziaja skupiający się na wypoczynku letnim, zimowym, zielonych szkołach i wycieczkach przedmiotowych.

5. Fundacja "Stare Opactwo w Rudach"
Położony w przepięknym parku krajobrazowym umożliwia wypoczynek w wyjątkowej atmosferze oraz otoczeniu niezwykłej architektury.

6. Wehikuł Czasu na Jurajskim Szlaku
Średniowieczny dom i obóz rycerski, wizyta u kata i medyka i próba pisania gęsim piórem, jak skryba. To tylko kilka propozycji, jakie oferuje turystyczne miejsce w Żarkach. Edukacyjny i interaktywny charakter ekspozycji sprawia, że każdy będzie się tu świetnie bawił. Oferta dedykowana dla turystów indywidualnych i grup, od przedszkola zaczynając.

Kategoria Instytucja turystyczna roku

1. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" - wyróżnienie główne
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenie śląska.

2. Pałac w Miechowicach
Pałac Tiele-Wincklerów w Miechowicach – pałac z XIX wieku w Bytomiu, którego oficyna i inne pozostałości wraz z parkiem pałacowym zostały wpisane do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Pałac został wzniesiony na początku XIX wieku, przebudowano go w stylu neogotyckim.

3. Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie
Nadrzędnym celem Spółdzielni Socjalnej Wisła Otwarta Turystycznie jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o pracę osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działającego w szczególności poprzez wspólną działalność gospodarczą oraz wyodrębnioną działalność społeczną, oświatowo-kulturalną i społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych.

4. odział PTTK Batory w Chorzowie
Propagowanie turystyki wśród pracowników. Oddział organizuje wiele wycieczek.

5. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia
Celem Stowarzyszenia jest między innymi: Wspieranie wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozbudową infrastruktury turystycznej oraz uzdrowiskowej w Ustroniu. Wspieranie wszelkich działań związanych z rozwojem funkcji turystycznych Ustronia.
Promocja walorów turystycznych i uzdrowiskowych Ustronia. Promocja oferty kulturalno-rozrywkowej Ustronia.

Kategoria Przedsięwzięcie turystyczne roku

1. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku - wyróżnienie główne
Celem związku jest: Upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju, Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego i socjalnego mieszkańców, Ochrona wspólnych interesów członków związku, Wspieranie gospodarczego i kulturowego rozwoju powiatów i gmin należących do związku, Wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Miasto Gmina Olsztyn

3. Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej
Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin położone jest w malowniczym zakątku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, w odległości ok.35 kilometrów od Częstochowy, na przedmieściach miasteczka Żarki. Jego opiekunami, od ponad 300 lat są Paulini.

4. Fundacja Ustronianka
Organizacja pozarządowa założona w 2015 roku w Ustroniu z inicjatywy Państwa Michała i Zuzanny Bożek - właścicieli firmy Ustronianka - ogólnopolskiego producenta wód mineralnych i napojów Misją Fundacji Ustronianka jest wsparcie i pomoc utalentowanym sportowcom w szczególności dzieciom, których rodziny nie mają wystarczających środków, by zapewnić profesjonalne warunki treningu umożliwiającego rozwój młodego zawodnika.

5. Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Kultury i promocji
Do zadań wydziału należą: Organizacja i współorganizacja imprez miejskich o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród, wyróżnień i stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki. Prowadzenie spraw z zakresu imprez masowych kulturalno-rozrywkowych na terenie Miasta. Prowadzenie spraw z zakresu kultury i sztuki.

- To są małe firmy, stowarzyszenia, związki, gminy, to są różne instytucje i firmy. Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną turystyczną i na jednym nam najbardziej zależy, żeby wojewódzka i śląska turystyka się rozwijała - mówił Grzegorz Boski, członek zarządu województwa śląskiego.

Na koniec wydarzenia została wyświetlona projekcja filmu "W podróży ku słońcu".

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

od 12 lat
Wideo

Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni