MKTG SR - pasek na kartach artykułów

XVI Europejski Kongres Gospodarczy: „Transformacja dla przyszłości”. Trzy dni debat w Katowicach o przyszłości świata

Marcin Śliwa
Marcin Śliwa
7 maja w Katowicach rozpocznie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy
7 maja w Katowicach rozpocznie się XVI Europejski Kongres Gospodarczy arc DZ
Katowice 7-9 maja ponownie staną się centrum ekonomicznej debaty w Europie za sprawą XVI edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W MCK przez trzy dni odbędzie się 170 debat, w których weźmie udział 1200 prelegentów i ok. 11 tys. gości. Na katowicki EKG przybędą goście z całego świata, zapowiadana jest m.in. silna reprezentacja Bliskiego Wschodu i Azji. W 16. edycji wydarzenia udział wezmą także premier Donald Tusk oraz Ursula von der Leyen, obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej, a zarazem kandydatka Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na to stanowisko w kolejnej kadencji.

„Transformacja dla przyszłości”. Trzy dni debat w Katowicach o przyszłości świata

Motywem przewodnim nadchodzącej odsłony EKG będzie „Transformacja dla przyszłości” rozważana w trzech głównych aspektach: bezpieczeństwa i przemysłu zbrojeniowego, rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego oraz innowacji i technologii przyszłości. Taki kształt najważniejszych tematów tegorocznej agendy jest odpowiedzią na dynamiczną i stale komplikującą się sytuację na arenie międzynarodowej.

Jak w jednym z wywiadów powiedział premier Donald Tusk, „żyjemy w najbardziej krytycznym momencie od czasów zakończenia II wojny światowej, następne dwa lata zadecydują o wszystkim”. Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, zapowiada, że prawdopodobnie będzie to najciekawszy i najlepszy kongres w historii EKG, a to już szesnasta edycja tego wydarzenia.
Kongres w chwili przełomu

- Mamy nową sytuację polityczną w Polsce, mamy ogromne wyzwania geopolityczne i mamy wyzwania związane z transformacją - mówi Wojciech Kuśpik. - Wyjątkowy jest też termin. To będzie sześć miesięcy funkcjonowania nowego rządu, będzie po wyborach samorządowych, na miesiąc przed wyborami europejskimi i w rocznicę dwudziestolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej. Obserwujemy ogromne zainteresowanie i oczekiwanie na otwarty dialog, a właśnie Europejski Kongres Gospodarczy zawsze był otwartą platformą do dyskusji - dodaje.

Premier Jerzy Buzek, przewodniczący rady programowej kongresu, również podkreśla wagę momentu, w którym w Katowicach odbędzie się wielka debata gospodarcza.

- To jest kongres absolutnie w chwili przełomu i ten przełom czujemy. Do wszystkich politycznych napięć i zagrożeń dochodzi to, że zmieniają się władze Unii Europejskiej, a my mamy za dziewięć miesięcy naszą prezydencję - zaznacza Jerzy Buzek.
W ocenie byłego szefa rządu, od 20. rocznicy wstąpienia do UE jeszcze istotniejsza jest 25. rocznica dołączenia do NATO. Wśród najważniejszych tematów nadchodzącej kadencji Komisji Europejskiej i polskiej prezydencji Jerzy Buzek wskazuje na bezpieczeństwo rozumiane w trójnasób.

- Przede wszystkim bezpieczeństwo fizyczne. Kongres jest do tego świetnie przygotowany, właśnie do tego, aby o tym rozmawiać. Chociażby o całym przemyśle zbrojeniowym, to jest wszakże ogromny fragment naszej gospodarki, który dzisiaj jest uśpiony - mówi Jerzy Buzek.

Premier wymienia także rolnictwo i związane z nim bezpieczeństwo żywnościowe, które w jego ocenie jest dziś ważniejsze niż bezpieczeństwo energetyczne. Ostatnim elementem związanym z szeroko rozumianym bezpieczeństwem jest motto całego kongresu - „Transformacja dla przyszłości”, czyli wdrażanie innowacji, które zapewnią odporność gospodarce. Niewątpliwie podczas kongresu bezpieczeństwo będzie odmieniane przez wszystkie przypadki, a wszystkie jego odcienie zostaną omówione na jednej z debat zamykających pierwszy dzień EKG: „Po pierwsze bezpieczeństwo”. W dyskusji weźmie udział m.in. Jacek Bartosiak, czołowy geopolityk w Polsce. W aspekcie militarnym i zbrojeniowym ciekawie zapowiada się panel „Sektor i potencjał obronny”, który odbędzie się pierwszego dnia EKG, a jednym z prelegentów będzie Piotr Kisiel, p.o. prezesa zarządu i dyrektora naczelnego firmy Rosomak.

Silna reprezentacja Bliskiego Wschodu i Azji

Na kongresie można spodziewać się także silnej reprezentacji rządowej - wstępnie swoją obecność potwierdziło ponad 30 ministrów i wiceministrów. Oczywiście w debatach wezmą również udział goście z zagranicy na czele z przedstawicielami Komisji Europejskiej. W Katowicach pojawią się premier Donald Tusk oraz Ursula von der Leyen, obecna przewodnicząca Komisji Europejskiej, a zarazem kandydatka Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na to stanowisko w kolejnej kadencji. Premier i przewodnicząca KE jako goście specjalni wygłoszą przemówienia podczas oficjalnego otwarcia kongresu.

- Mamy bardzo dobrze wyglądające delegacje zagraniczne. To dla nas jest ważne, żeby do Polski i do Katowic przyjeżdżał biznes z różnych stron świata, który realnie potem może tu inwestować. Bardzo liczna będzie delegacja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale też nasi sąsiedzi: Czechy, Niemcy, Litwa, Ukraina i dalej Francja, Brazylia, Wielka Brytania czy amerykański biznes - mówi Wojciech Kuśpik.

EKG w Katowicach to swoiste okno na świat, gdzie można zapoznać się z kulisami międzynarodowej współpracy gospodarczej. O tym, jak to wygląda z perspektywy polskiego rządu, będzie mówić m.in. Andrzej Szejna, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, pierwszego dnia o godz. 12.30 podczas debaty „20 lat Polski w Unii Europejskiej” oraz drugiego dnia w panelu pn. „Współpraca gospodarcza Polska - Zjednoczone Emiraty Arabskie”.

Więcej o działaniach potentata z Bliskiego Wschodu będzie można dowiedzieć się podczas sesji inauguracyjnej, w której weźmie udział Rashed Abdulkarim Al Blooshi, podsekretarz Departamentu Rozwoju Gospodarczego Abu Zabi (ADDED). O relacjach międzynarodowych zakorzenionych w biznesie, również na sesji rozpoczynającej kongres, opowie Rafał Brzoska, założyciel i CEO firmy InPost.

Wśród przedstawicieli zagranicznych rządów będą m.in.: Ewelina Dobrowolska, minister sprawiedliwości Litwy, Alim Kirabayev, ambasador Kazachstanu w Polsce, Hoonmin Lim, ambasador Republiki Korei w Polsce, Nagma M. Mallick, ambasador Indii w Polsce, Anastase Shyaka, ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Rwandy w Polsce czy Carlos Massa Ratinho Júnior, gubernator stanu Paraná w Brazylii.

Polska agenda. CPK i Ministerstwo Przemysłu

Pierwszy dzień EKG to aż 47 paneli dyskusyjnych, a wśród nich np. bardzo ciekawie zapowiadająca się rozmowa „Lotnictwo w Polsce - rynek i infrastruktura”, w której udział wezmą m.in.: Maciej Lasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego, oraz Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego. Prelegenci będą analizować strukturę ruchu lotniczego w Polsce w kontekście celów biznesowych i klimatycznych, jakie mają do zrealizowania najwięksi przewoźnicy w kraju. Nie zabraknie również rozmowy o innowacyjnych technologiach i perspektywach rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce.

Dopełnieniem tematu lotnictwa będzie kolejny panel „Megalotnisko na nowo” poświęcony w całości CPK. Jakie informacje przyniósł trwający kilka miesięcy audyt? Zmiany w koncepcji hubu oraz w inwestycjach towarzyszących - na czym polegają i jak są uzasadnione? Potencjalna i realna rola megalotniska w strukturze krajowego transportu, wpływ inwestycji na gospodarkę i możliwości jej rozwoju. To część aspektów, wokół których toczyć się będzie debata o CPK.

W Katowicach trudno rozmawiać o transformacji bez odniesienia do transformacji regionu, zarówno już tej, która się dokonała, jak i tej, która wciąż jest przed nami. Kongres jest do tego doskonałą platformą, jak przekonuje Marzena Czarnecka, szefowa Ministerstwa Przemysłu, pierwszego resortu, którego siedziba znajduje się poza Warszawą.

- Trochę z perspektywy Warszawy i Brukseli nasza rzeczywistość regionalna wygląda inaczej, a my powinniśmy dbać o to, co się dzieje tu, w Katowicach. Europejski Kongres Gospodarczy jest właśnie taką platformą wymiany myśli między władzą centralną, parlamentarzystami i władzami europejskimi, a osobami, które funkcjonują w biznesie tu na miejscu - dodaje.
Jak przekonuje dalej ministra przemysłu, w ujęciu regionalnym dla Śląska najważniejsza powinna być rozmowa o transformacji energetycznej.

- To szczególne wyzwanie jest związane również z tym, że musimy odejść od węgla, ale to oczywiście nie będzie natychmiastowe i bezpośrednio z dnia na dzień, bo jest to niemożliwe z kilku względów - podkreśla minister Marzena Czarnecka. - W końcu musimy zdać sobie sprawę z tego, że musi być to źródło o charakterze zastępowalnym, czyli energetyka atomowa, i myślę, że jest to bardzo dobry aspekt, o którym powinniśmy rozmawiać - tłumaczy minister Czarnecka.

Ministerstwo Przemysłu na EKG będzie reprezentować także Marta Jarno, dyrektor departamentu analiz, która weźmie udział w panelach „Wodór i gospodarka wodorowa” oraz „Hutnictwo w Europie”.
Reprezentacja wielu sektorów

- Rdzeniem EKG jest oczywiście biznes, dlatego do Katowic przyjadą przedstawiciele wielu dużych firm i korporacji. Udział w wydarzeniu potwierdzili m.in.: Adam Leszkiewicz, prezes zarządu Grupy Azoty, Michał Mastalerz, prezes zarządu PwC Polska, Zenon Nowak, prezes zarządu Polska Press Grupa, Piotr Kuberka, prezes zarządu Shell Polska, Mirosław Bendzer, prezes zarządu FAMUR SA, Anna Pruska, prezes zarządu Comarch, oraz Przemysław Sztuczkowski, prezes zarządu Cognor Holding. W MCK będzie można też spotkać mocną reprezentację sektora bankowego.

Na EKG tradycyjnie ważny będzie głos przedstawicieli nauki i środowiska akademickiego. W debatach wezmą udział m.in.: Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Jerzy Lis, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, oraz Grzegorz Hańderek, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Kongres to przestrzeń, w której swoje miejsce mają także organizacje pozarządowe i strona społeczna. W jednym z paneli prelegentką będzie Draginja Nadaždin, dyrektor generalna polskiego oddziału organizacji Lekarze bez Granic. Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „NSZZ Solidarność”, zabierze głos w temacie sprawiedliwej transformacji, a Mikołaj Rykowski, prezes zarządu Fundacji Wolne Miejsce, podzieli się wiedzą o tym, „jak pomagać skutecznie”. Udział w wydarzeniu w Katowicach potwierdził także Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich.

Europejski Kongres Gospodarczy to także liczne wydarzenia towarzyszące. W Katowicach w trakcie trzech dni EKG odbędą się także: Gala Inwestor bez Granic 2024 oraz gala finałowa konkursu: Menedżer Roku 2023 Województwa Śląskiego. Ponadto wręczone zostaną nagrody „Orły ESG” oraz wyróżnienia dla najlepszych startupów w ramach konkursu EEC Startup Challenge 2024. Nie zabraknie także wydarzeń regionalnych, takich jak Gala TOP Inwestycje Komunalne czy uroczystość wręczenia tytułów „Promotor Polski”.

Choć esencją kongresu są dyskusje w panelach tematycznych, to nieodłącznym elementem tego typu wydarzeń są także spotkania w nieco mniej formalnej atmosferze, które często pozwalają na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych i kuluarowe rozmowy. Przestrzenią do tego będą koncerty i bankiety, gdzie spotykają się wszyscy zaproszeni goście.
- Jest ogromne oczekiwanie na otwarty dialog, żeby rozmawiać z samorządami, z biznesem i światem nauki. Kongres to taki miks i wszyscy oczekują, że rozmowa w Międzynarodowym Centrum Kongresowym będzie otwarta i transparentna - podsumowuje Wojciech Kuśpik.

Głównym patronem medialnym wydarzenia jest Polska Press Grupa, wydawca m.in. serwisu i magazynu „Strefa Biznesu”, 22 serwisów i dzienników regionalnych, ponad 500 serwisów miejskich, skonsolidowanych pod marką NaszeMiasto.pl, ogólnopolskiego portalu informacyjnego i.pl oraz serwisów e-commerce, branżowych i tematycznych, w tym: Sportowy24.pl, Gol24.pl, Telemagazyn.pl i Shownews.pl.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Gadżety i ceny oficjalnego sklepu Euro 2024

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni