27. Gala Regionalnej Izby Gospodarczej - delegatura w Bytomiu. W piątek , 13 kwietnia, w Operze Śląskiej w Bytomiu odbyła się gala RIG. Impreza była okazją do podsumowań, ale też wręczenia odznaczeń, nadanych przez prezydenta RP osobom zasłużonym na rzecz rozwoju medycyny i na rzecz społeczności lokalnej. Przyznano też Złote i Srebrne Odznaki Zasłużony dla woj.śląskiego, wyróżnienia oraz Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali profesor Jerzy Arendt i Maciej Lempart.
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi są Jolanta Lesiczka i Tomasz Stalica.

Wręczone zostały także

Złote Odznaki Zasłużony dla Województwa Śląskiego.

Otrzymali je:

Anna Cichoń, właścicielka restauracji Appassionata w Radzionkowie. Pani Anna angażuje się społecznie organizując bale charytatywne dla Ligii Kobiet, sponsorując działalność klubu sportowego Ruch Radzionków, Olimpia Piekary Śląskie, szkolne imprezy sportowe. W zakresie kultury – catering dla Opery Bytomskiej w roku 2017, a także na spotkania towarzyszące.

Odznaka powędrowała także do Jolanty Wąsowskiej - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu, której praca starania wychodzą daleko poza obejmowane stanowisko. Prowadzi cykliczne szkolenia dla koordynatorów działających w placówkach oświatowych na terenie Bytomia, Piekar Śląskich i powiatu tarnogórskiego w zakresie realizacji programów prozdrowotnych. Od 2014 roku w organizuje szkolenia dla przedsiębiorców prowadzących zakłady kosmetyczne i odnowy biologicznej w zakresie zapobiegania zakażeniom HCV pn. „Mam świadomość jak być zdrowym”. PPIS w Bytomiu jest współorganizatorem profilaktycznych akcji zdrowotnych kierowanych do ogółu społeczeństwa pn. „Wiosna ze zdrowiem” i „Jesień ze zdrowiem”. Wspiera działania Stowarzyszenia Przyjaciół i Sympatyków Ekologii „Zielona Ziemia” w Radzionkowie. Przeprowadza bezpłatne badania dla podopiecznych Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI w Bytomiu.

Odznaczono również Łukasza Goika, dyrektora Opery Śląskiej w Bytomiu. Od 14 lat zawodowo związany z Opera Śląską w Bytomiu, gdzie przed objęciem funkcji Dyrektora w 2017 roku, przeszedł wszystkie szczeble awansu zawodowego. Jest szczególnie zaangażowany w działalność edukacyjną zarówno Opery Śląskiej, jak i w wielu innych projektach edukacyjnych placówek oświatowych. Wspiera swą działalnością stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego m.in. Stowarzyszenie Liga Kobiet Nieobojętnych w Bytomiu, Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych w Bytomiu, Fundację „Kompleks Zamkowy w Starych Tarnowicach”. Działalność Łukasza Goika na rzecz Opery Śląskiej daleko wybiega poza powierzone mu obowiązki Dyrektora oraz wcześniejszych stanowisk, które zajmował, świadczy także o tym nominacja do tytułu „Osobowość Roku 2017”, przyznawanego w plebiscycie Dziennika Zachodniego, za nieustanne promowanie śląskiej kultury i budowanie jej marki.

Uhonorowano tą odznaką Omrana Ibrahima, lekarza.Urodził się w Syrii. Od 1988 roku przebywa w Polsce.
Obecnie, pomimo swojej codziennej pracy w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu pełni funkcje dydaktyczne szkoląc studentów z zakresu gastroenterologii w Katedrze i Oddziale Klinicznych Chorób Wewnętrznych Szpitala Miejskiego nr 2 w Bytomiu przy ul. Batorego. Od przeszło czterech lat jako wolontariusz opiekuje się chorymi dziećmi w Śląskim Stowarzyszeniu Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Akcent” w Katowicach.
W 2015r. został wyróżniony Dyplomem Uznania przyznawanym przez Regionalną Izbę Gospodarczą Delegatura w Bytomiu - za wybitny profesjonalizm medyczny i szczególne umiejętności lekarskie.
Jest bardzo cenionym lekarzem wśród swoich pacjentów, co zostało potwierdzone nagrodą w Ogólnopolskim Plebiscycie Medycznym w 2014r w którym to otrzymał ,,Laur Pacjenta”.

Zobacz galerię

Srebrna Odznaka Zasłużony dla Województwa Śląskiego

Barbara Kulikowska – prezes Zarządu „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytomiu. Barbara Kulikowska – zawodowo związana z jedną firmą tj. „Społem” PSS w Bytomiu, w której przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej, w 1995 roku zostaje Prezesem Zarządu. To osoba o dużej kulturze osobistej, pogodna, pełna pozytywnej energii, w wolnych chwilach wędrująca po górach lub lesie z kijkami. Otwarta na ludzi i wydarzenia wokół niej; wszechstronna, z dużą charyzmą i wiedzą, a także doświadczeniem w zakresie biznesu i pracy.

Gala była okazją do wręczenia Honorowej Złotej Odznaki Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie, za zaangażowanie w działania Izby. Otrzymali ją dwaj Honorowi Obywatele Bytomia, ludzie medycyny: profesor Aleksander Sieroń i Jerzy Pieniążek, dyrektor Szpitala nr 4 w Bytomiu.

Wyróżnienie za współpracę oraz promocję idei Samorządu Gospodarczego, Złote Laury Umiejętności i Kompetencji otrzymali:

Anita Olejek – prof. dr hab. nauk med. spec. ginekolog-położnik, endokrynolog i onkolog (Kierowniczka Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu),
Krzysztof Turzański - wiceprezydent Piekar Śląskich,
Dariusz Rajczyk - prezes Zarządu Centrum Medyczne „SILESIANA” spółka z o.o.

Srebrne Laury Umiejętności i Kompetencji

trafiły do:
Antoniego Wojciechowskiego, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych,
Krzysztofa Gizy, prezesa Zarządu Spółki Hatex Ogrody Zimowe,
Zakładu Kominiarskiego Michał i Bartłomiej Kuźniarz.

Odznaczeni najwyższym odznaczeniem Regionalnej Izby Gospodarczej Dlegatura w Bytomiu - statuetką- zostali:
Reginald Ches i Michał Szwarc.

Dyplomy RIG w Bytomiu otrzymali:

Andrzej Żydek – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich – wyróżnienie za umiejętne dostosowanie działań do warunków gospodarki rynkowej, skuteczne budowanie wizerunku spółdzielczości, a także zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności mieszkaniowej – SPÓŁDZIELNIA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM,
Adam Szwarc – właściciel Pracowni Projektowej a.s. studio Adam Szwarc – wyróżnienie za całokształt pracy. Za wyjątkowy profesjonalizm, najwyższą jakość świadczonych usług. Podejmowanie nowatorskich rozwiązań projektowych w budownictwie – JAKOŚĆ PRZYJAZNA KLIENTOM,
Przemysław Bączkiewicz – właściciel Firmy SPEC – GASTRO CENTRUM WYPOSAŻENIA DLA GASTRONOMII – wyróżnienie za wzorowe, wieloletnie kierowanie firmą, a także tworzenie nowych miejsc pracy, DYPLOM PRZYJAZNY PRACODAWCA

Krzyże PRO SYRIA

trafiły do Grzegorza Gduli i Zbigniewa Klimusa.

KRZYŻ PRO SYRIA został ustanowiony decyzją Wielce Błogosławionego Grzegorza III, Katolickiego Patriarchy Antiochii i Jerozolimy dla osób, które wesprą czynnie dzieło pomocy dla prześladowanych w Syrii chrześcijańskich uchodźców, pozostających pod bezpośrednią opieką Patriarchatu.

Leszek Dziub, szef RIG Delegatura w Bytomiu, otrzymał dyplom Praemium Honoris Cresovianae za wybitne zasługi w organizacji wieloletniej, konsekwentnej i niezwykle skutecznej pomocy humanitarnej dla Polaków na Kresach Wschodnich i podtrzymywanie ducha polskości.

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Najważniejsze wydarzenia z woj. śląskiego. Zobaczcie PROGRAM TyDZień