Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w Dobieszowicach - przyznano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023

Mateusz Zarembowicz
Mateusz Zarembowicz
Dobieszowice - Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dobieszowice - Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Mateusz Zarembowicz
Szóstego lutego w Dobieszowicach gm. Bobrowniki, odbyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie przyznania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach przyznanego finansowania, w 2023 roku w Polsce zostanie wyremontowanych i zbudowanych prawie trzy tysiące kilometrów dróg. Co istotne, są to środki przeznaczone na drogi gminne i powiatowe.

Spis treści

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W latach 2019 - 2022 na budowę, przebudowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych przeznaczono blisko 13 miliardów zł. Za te pieniądze udało się przeprowadzić prace na 18 tysiącach kilometrów dróg samorządowych. Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg jest przeznaczane na inwestycje na drogach powiatowych i gminnych, zadania zwiększające bezpieczeństwo pieszych, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, a także na drogi o charakterze obronnym.

Dofinansowanie z funduszu jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy jest dochód jednostki, tym większa może być wartość dofinansowania. Dzięki takim założeniom, najuboższe gminy i starostwa powiatowe mogą liczyć nawet na dofinansowanie do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na przeznaczane przez rząd ogromne środki na realizację lokalnych inwestycji. Podkreślił również jak wielką rolę ma dobra jakość dróg dla rozwoju gminnych i powiatowych inwestycji.

Chcemy, żeby drogi łączyły, tworzyły nowe perspektywy – dobre perspektywy społeczne. Wykluczenie komunikacyjne jest czymś złym. Czymś, co zabiera perspektywy normalnego rozwoju – oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Minister infrastruktury - Andrzej Adamczyk poinformował o przeznaczeniu przyznanych środków i wyasygnowanych kwotach z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego – poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Pieniądze dla Śląska

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 139,1 mln zł:

• 69 mln zł na zadania powiatowe,

• 70,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 87 projektów - 31 powiatowych i 56 gminnych. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 128 kilometrów dróg: 62 km powiatowych i 66 km gminnych.

Dofinansowanie dla Katowic

W roku 2023, po raz pierwszy na wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg mogą liczyć miasta na prawach powiatu, które są siedzibą wojewody lub sejmiku województwa. W przypadku finansowania zadań miejskich, finansowanie nie może przekroczyć kwoty 30 milionów zł.

Realizacja tych inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenia dostępności transportowej oraz spójności sieci dróg publicznych – poinformował uczestniczący w konferencji premiera Morawieckiego - wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Pieniądze w kwocie 30 milionów złotych przyznane Katowicom będą przeznaczone na budowę nowych układów drogowych, które mają skomunikować tereny o funkcjach mieszkaniowych i usługowych. Łączna wartość zgłoszonego przez miasto Katowice projektu to 131 milionów zł.

Podział środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku w podziale na województwa:

Województwo dolnośląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa dolnośląskiego wyniesie 144 mln zł:

• 46,5 mln zł na zadania powiatowe,
• 97,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 110 zadań: 27 powiatowych i 83 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 107 kilometrów dróg: 42 km powiatowych i 65 km gminnych.

Województwo kujawsko-pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa kujawsko-pomorskiego wyniesie 146,2 mln zł:

• 43 mln zł na zadania powiatowe,
• 103,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 139 zadań: 25 powiatowych i 114 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 195 kilometrów dróg: 67 km powiatowych i 128 km gminnych.

Województwo lubelskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubelskiego wyniesie 271,5 mln zł:

• 163,9 mln zł na zadania powiatowe,
• 107,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 115 zadań: 29 powiatowych i 86 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 265 kilometrów dróg: 182 km powiatowych i 83 km gminnych.

Województwo lubuskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa lubuskiego wyniesie 85,7 mln zł:

• 31,5 mln zł na zadania powiatowe,
• 54,2 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 61 zadań: 20 powiatowych i 41 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 71 kilometrów dróg: 36 km powiatowych i 35 km gminnych.

Województwo łódzkie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa łódzkiego wyniesie 153,3 mln zł:

• 82,7 mln zł na zadania powiatowe,
• 70,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych.

Województwo małopolskie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa małopolskiego wyniesie 191,7 mln zł:

• 87,8 mln zł na zadania powiatowe,
• 103,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 169 zadań: 44 powiatowe i 125 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 218 kilometrów dróg: 107 km powiatowych i 111 km gminnych.

Województwo mazowieckie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa mazowieckiego wyniesie 299,5 mln zł:

• 164,9 mln zł na zadania powiatowe,
• 134,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 111 zadań: 38 powiatowych i 73 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 142 kilometrów dróg: 75 km powiatowych i 67 km gminnych.

Województwo opolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa opolskiego wyniesie 55,5 mln zł:

• 8,4 mln zł na zadania powiatowe,
• 47,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 42 zadania: 10 powiatowych i 32 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 31 kilometrów dróg: 9 km powiatowych i 22 km gminnych.

Województwo podkarpackie

Limit na dofinansowanie zadań, realizowanych przez samorządy województwa podkarpackiego wyniesie 181,4 mln zł:

• 87,9 mln zł na zadania powiatowe,
• 93,5 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 106 zadań: 27 powiatowych i 79 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 185 kilometrów dróg: 101 km powiatowych i 84 km gminnych.

Województwo podlaskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa podlaskiego wyniesie 201,1 mln zł:

• 104,4 mln zł na zadania powiatowe,
• 96,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 164 zadania: 61 powiatowe i 103 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 282 kilometrów dróg: 178 km powiatowych i 104 km gminnych.

Województwo pomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa pomorskiego wyniesie 131,9 mln zł:

• 44,6 mln zł na zadania powiatowe,
• 87,3 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 116 zadań: 29 powiatowych i 87 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 192 kilometrów dróg: 82 km powiatowych i 110 km gminnych.

Województwo śląskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa śląskiego wyniesie 139,1 mln zł:

• 69 mln zł na zadania powiatowe,
• 70,1 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 87 zadań: 31 powiatowych i 56 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 128 kilometrów dróg: 62 km powiatowych i 66 km gminnych.

Województwo świętokrzyskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa świętokrzyskiego wyniesie 141,2 mln zł:

• 71,5 mln zł na zadania powiatowe,
• 69,7 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 104 zadania: 41 powiatowych i 63 gminne, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 127 kilometrów dróg: 68 km powiatowych i 59 km gminnych.

Województwo warmińsko-mazurskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie 169 mln zł:

• 84,4 mln zł na zadania powiatowe,
• 84,6 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyskają 152 zadania: 55 powiatowych i 97 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 305 kilometrów dróg: 171 km powiatowych i 134 km gminnych.

Województwo wielkopolskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa wielkopolskiego wyniesie 233,3 mln zł:

• 106,5 mln zł na zadania powiatowe,
• 126,8 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 150 zadań: 42 powiatowe i 108 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 184 kilometrów dróg: 97 km powiatowych i 87 km gminnych.

Województwo zachodniopomorskie

Limit na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa zachodniopomorskiego wyniesie 102,2 mln zł:

• 52,2 mln zł na zadania powiatowe,
• 50 mln zł na zadania gminne.

Wsparcie uzyska 47 zadań: 22 powiatowe i 25 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 71 kilometrów dróg: 47 km powiatowych i 24 km gminnych.

Zadania miejskie

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 983 mln zł.

Nie przeocz

Zobacz także

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

iPolitycznie - Robert Telus o rozwiązaniu problemu zboża - skrót

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni
Dodaj ogłoszenie