reklama

Kongres medyczny OSOZ w Katowicach. Eksperci mówili o zdrowiu

redZaktualizowano 
Kongres medyczny OSOZ w Katowicach. Eksperci mówili o zdrowiu
900 uczestników, 10 sesji tematycznych, ponad 70 prelegentów, 21 wystawców prezentujących innowacyjne rozwiązania w Strefie Nauki oraz uroczysta Gala Liderów Ochrony Zdrowia z udziałem 1100 gości – 9 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XXIV Kongres OSOZ „Lecznictwo Szpitalne – Druga Linia Ochrony Zdrowia na Platformie OSOZ”. Eksperci mówili m.in. o tym, jak e-zdrowie wspiera profilaktykę, diagnostykę, leczenie i opiekę nad pacjentem.

– Sztuczna inteligencja zmienia nasz świat, podobnie jak niegdyś czyniły do silnik parowy lub energia elektryczna – tym przesłaniem Kongres OSOZ otworzył wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, podkreślając, że na cyfryzacji skorzystamy wszyscy, zarówno pracownicy ochrony zdrowia, jak i pacjenci.

Na całym świecie e-zdrowie rozwija się dynamicznie. Już 69% państw członkowskich WHO deklaruje inwestycje finansowe we wdrażanie narodowych strategii zdrowia cyfrowego, z kolei 59% zaimplementowało elektroniczny rekord pacjenta. Choć w Polsce jesteśmy dopiero na bazowym etapie informatyzacji zdrowia, kolejne innowacje rewolucjonizują sposób diagnozowania pacjenta, leczenia i profilaktyki: wirtualna rzeczywistość, Internet Rzeczy, blockchain, mobilne aplikacje zdrowotne czy urządzenia ubieralne mierzące parametry zdrowia. Według badań, 9 na 10 amerykańskich lekarzy widzi korzyści z wprowadzenia wirtualnej opieki nad pacjentem. Szybko rosnąca liczba technologii jest sporym wyzwaniem w kontekście społecznym – zdolność ich adaptacji przez człowieka jest o wiele wolniejsza niż szybkość pojawiania się innowacji. Janusz Cieszyński zaznaczył, że Ministerstwo Zdrowia traktuje e-zdrowie jako jeden z priorytetów prowadzonej polityki. Wdrażane rozwiązania, w tym e-ZLA, e-Skierowanie, e-Recepta, e-Krew, e-dokumentacja medyczna czy Internetowe Konto Pacjenta mają udrożnić funkcjonowanie całego systemu.

Dr inż. Zygmunt Kamiński, Prezes KAMSOFT S.A. zwrócił uwagę na ogromną rolę profilaktyki, dzięki której można ochronić pacjenta przed dostaniem się do obszaru medycyny szpitalnej, gdzie skuteczność terapeutyczna nie zawsze jest zadowalająca, koszty – ogromne, a skutki uboczne dla pacjenta – dotkliwe.

– Jest oczywiste, że im więcej zespół operacyjny lub lekarz prowadzący dowiedzą się o historii zdrowia danego pacjenta, tym będą lepsze rokowania dla planowanej operacji i leczenia – mówił dr inż. Zygmunt Kamiński. Stąd też naturalna potrzeba informatyzacji, dzięki której lekarze dysponują pełnymi informacjami o zdrowiu pacjenta, a procesy ochrony zdrowia stają się bardziej skoordynowane. Z punktu widzenia farmaceuty, dostęp do danych jest podstawą skutecznej opieki farmaceutycznej. Nie można zapomnieć o interoperacyjności oraz standaryzacji informacji, aby poszczególne systemy i rozwiązania mogły się ze sobą komunikować i wymieniać informacjami.

– Już dzisiaj można sobie wyobrazić inteligentny robot diagnostyczny, który na podstawie aktualnych parametrów zdrowia i historii leczenia określonego pacjenta, a także na podstawie obserwacji zdrowia podobnych pacjentów oraz uwarunkowań społecznych, potrafi zdefiniować bardzo trafną diagnozę, znacznie trafniejszą niż diagnoza lekarza – zwraca uwagę dr inż. Zygmunt Kamiński. Sztuczna inteligencja odegra także kluczowe znaczenie w profilaktyce. Na podstawie danych o trybie życia i rozpoznanych chorób, systemy AI mogą podpowiadać optymalny tryb życia. Prezes KAMSOFT S.A. przedstawił takie rozwiązanie pod postacią tzw. Heckonów – osobistych doradców zdrowotnych.

W ramach Kongresu odbyło się 10 sesji tematycznych omawiających kwestie cyfryzacji z punktu widzenia poszczególnych grup zawodowych i procesów: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo szpitalne, diagnostyka laboratoryjna, stomatologia kliniczna, zarządzanie szpitalem, farmacja otwarta, grupy apteczne, producenci i dostawcy leków oraz zdrowie publiczne.

W Strefie Nauki można było m.in. założyć Internetowe Konto Pacjenta, poznać nowości w oprogramowaniu dla medycyny i farmacji, jak przykładowo rozwiązania chmurowe i aplikacje mobilne; dowiedzieć się, jak wystawić e-receptę i co nowego oferują polskie startupy.

Kongres OSOZ zwieńczyła uroczysta Gala, podczas której ogłoszono wyniki corocznego Konkursu Liderów Ochrony Zdrowia. Ponad 1100 uczestników zgromadzonych w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach powitał wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Złote, srebrne i brązowe statuetki w pięciu kategoriach wręczyli członkowie Kapituły oraz Dyrektor Komitety Naukowego OSOZ – dr inż. Zygmunt Kamiński.

Organizatorem Kongresu OSOZ oraz Gali Liderów Ochrony Zdrowia jest czasopismo OSOZ Polska i OSOZ World, a sponsorem głównym – KAMSOFT S.A. Wydarzenie objęło swoim patronatem 25 instytucji rynku ochrony zdrowia i farmacji.

Kolejna edycja Kongresu OSOZ odbędzie się w 2021 roku.

LAUREACI KONKURSU
Brylantowy Lider 2019

Dr n. med. Robert Starzec
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi

SP ZOZ MSWiA w Łodzi od ponad 12 lat osiąga najlepsze wyniki finansowe spośród wszystkich szpitali MSWiA w Polsce. Nagroda za wyróżniające umiejętności menedżerskie, wyprowadzenie szpitala z ogromnych długów, rozwój placówki w kierunku nowoczesnego, przyjaznego pacjentom ośrodka medycznego.

Zdrowotna SUPERNOWA
Tomasz Zieliński
Wiceprezes Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców, Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki Medycznej

Jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce wdrożył i testował e-ZLA, e-Receptę i e-Skierowanie. Lubelski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców organizuje konferencje na temat digitalizacji, jak przykładowo "Wiosna e-zdrowia na Lubelszczyźnie". Laureat swoimi doświadczeniami dzieli się w mediach społecznościowych, edukując innych lekarzy, prowadząc dialog z instytucjami odpowiedzialnymi za projekty e-zdrowia. Entuzjasta e-zdrowia, ale i konstruktywny krytyk innowacji.

Promocja Zdrowia i Profilaktyka

ZŁOTY LIDER
Śląska Izba Lekarska

Za realizację filmu edukacyjnego „Choroby zakaźne. Oni pamiętają”, w którym lekarze z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym opowiadają o czasach, zanim szczepienia stały się obowiązkowe; mówią o chorobach zakaźnych i małych pacjentach, którym nie można było pomóc. Swoimi wspomnieniami podzieliła się pediatra prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska i specjalista chorób zakaźnych dr Tadeusz Krawecki.

SREBRNY LIDER
Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland

Za zaangażowanie w promocję profilaktyki prozdrowotnej oraz realizację sześciu programów stałych w ramach działalności, w tym m.in. programu ds. zdrowia publicznego, praw człowieka i wolności itd. IFMSA-Poland współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi oraz aktywizuje swoich wolontariuszy. To największa organizacja skupiająca studentów kierunków medycznych oraz młodych lekarzy z wyższych uczelni medycznych z całej Polski. Na świecie to społeczność ponad miliona osób!

BRĄZOWY LIDER
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dzięki działaniom prozdrowotnym w ramach projektu „Pomorskie dla zdrowia” oraz odpowiedzialną politykę prozdrowotną rozwijaną w Pomorskim Forum Samorządowym ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, mieszkańcy województwa pomorskiego mogą korzystać z przemyślanie planowanych inicjatyw profilaktyki.

Działalność na Rzecz Pacjenta

ZŁOTY LIDER
Beata Ambroziewicz
Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych

Za propacjenckie zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jest jedną z inicjatorek oraz liderem projektu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów “Obywatele dla Zdrowia”, organizacji powstałej z inicjatywy OFOP, której celem jest rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pacjentów a organami administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w szczególności z Ministerstwem Zdrowia, w zakresie problematyki dotyczącej ochrony zdrowia. Aktywnie działa na rzecz pacjentów w wielu organizacjach, w tym koordynuje projekty unijne oraz kampanie społeczne.

SREBRNY LIDER
ARTIMED NZOZ Sp. z o.o. Centrum Medyczne PZU Zdrowie

Za zorientowane na pacjenta wdrażanie innowacji organizacyjnych, w tym systemu zarządzania kolejkami, centralną rejestrację oraz elektroniczną dokumentację medyczną. Placówka uczestniczyła także w pilotażu e-recepty.

BRĄZOWY LIDER
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie

Zdrowie i dobre samopoczucie pacjenta jest celem, wokół którego SP ZOZ w Koronowie realizuje wachlarz działań, w tym m.in. program profilaktyki zakażeń pneumokokowych czy kujawsko-pomorski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej.

Skuteczne Zarządzanie

ZŁOTY LIDER
Stanisław Mazur
Prezes Centrum Medycznego MEDYK Sp. Z o.o. Sp. K.

Sposób organizacji pracy placówki jest podporządkowywany pacjentom. Centrum Medyczne MEDYK z myślą o komforcie pacjentów nieustannie wdraża innowacyjne rozwiązania i technologie, których zadaniem jest oszczędzenie czasu osób korzystających z usług zdrowotnych.

SREBRNY LIDER
Grażyna Śmiarowska
Dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Równolegle do statutowej działalności prowadzone są ponadstandardowe działania mające na celu podnoszenie jakości usług oraz pomoc osobom niesamodzielnym i zależnym, w tym osobom starszym. Jednocześnie, priorytetem dla ZPO jest wspieranie opiekunów i rodzin osób zależnych i niesamodzielnych przebywających w domu poprzez działania edukacyjne, zmierzające do deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi.

BRĄZOWY LIDER
Jerzy Radziszowski, Prezes Zarządu Przychodni Lekarskiej Diamed Sp. z o.o.

Nie tylko skuteczny menedżer, ale także lekarz i autor publikacji oraz materiałów edukacyjnych dla chorych na cukrzycę, wykładowca, ekspert w zakresie informatyzacji i wdrażania nowoczesnych technologii IT w podmiotach leczniczych.

Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia

ZŁOTY LIDER
Fundacja Badań i Rozwoju Nauki
Projekt „Bioniczna Trzustka”

Zespół naukowy z Fundacji Badań i Rozwoju pracuje nad stworzeniem pierwszej na świecie bionicznej trzustki. Ta droga pełna wyzwań, niezliczonych prób i pracowitych godzin w laboratorium stanowi realną nadzieję na przełom w leczeniu cukrzycy.

SREBRNY LIDER
Klinika Wentylacji Respiratorem KONSTANCJA - ORPEA Polska Sp. z o.o.

Klinika Wentylacji Respiratorem KONSTANCJA jest największym w Polsce pozaszpitalnym oddziałem wentylacji mechanicznej. Największym atutem Ośrodka jest umożliwianie podopiecznym prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez m.in. telepracę, udział w wydarzeniach kulturalnych, wycieczki z respiratorem.

BRĄZOWY LIDER
Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Dzięki współpracy kardiologów i kardiochirurgów GCM z wydziałem inżynierii biomedycznej Politecnico di Milano, w 2018 roku w szpitalu wykonano zabiegi przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) z użyciem systemu wirtualnej rzeczywistości Microsoft HoloLens.

Lider Farmacji

ZŁOTY LIDER
Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik
Adwokat, partner w KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński, współzałożycielka i przewodnicząca rady nadzorczej Fundacji Lege Pharmaciae

Aktywnie działa dla współtworzenia dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia i wypracowywania standardów systemu opieki zdrowotnej opartych na powszechnie uznawanych i akceptowanych wartościach w ramach dialogu społecznego środowisk ochrony zdrowia i farmacji.

SREBRNY LIDER
Dr hab. Agnieszka Skowron
Kierownik Zakładu Farmacji Społecznej, Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński

Założycielka i Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej przy PTFarm. Członek Zespołu Pilotażu Opieki Farmaceutycznej przy MZ oraz pierwszego w Polsce programu opieki farmaceutycznej w nadciśnieniu i cukrzycy dla pacjentów. Działalność krajowa i międzynarodowa w obszarze opieki farmaceutycznej.

BRĄZOWY LIDER
Mgr farm. Łukasz Waligórski
Redaktor naczelny serwisu i magazynu MGR.FARM

Łukasz Waligórski to farmaceuta, dziennikarz i członek samorządu aptekarskiego. Redaktor naczelny serwisu i magazynu MGR.FARM oraz redaktor prowadzący magazynu AptekaSzpitalna.pl. Dzięki jego pracy, farmaceuci w całej Polsce mają dostęp do najważniejszych informacji na temat ich zawodu i przyszłości.

Rak. Fakty i mity. Prof. Jacek Jassem o witaminie C

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3