Matura 2012: Historia i biologia [PYTANIA, ODPOWIEDZI, OPINIE, ARKUSZE]

Katarzyna Domagała
Po weekendowej przerwie - ciąg dalszy maturalnego maratonu. W poniedziałek swoją wiedzę sprawdzili uczniowie, którzy jako przedmiot dodatkowy wybrali biologię lub historię. Oto arkusze pytań i odpowiedzi wraz z opiniami maturzystów ZOBACZ ARKUSZE Z ODPOWIEDZIAMI Z BIOLOGII I HISTORII

Uczniów, którzy zdecydowali się na zdawanie biologii w naszym regionie jest 2791. Tylu zadeklarowało, że będzie zdawało ten przedmiot na poziomie podstawowym (na rozwiązanie mają 120 minut). Zaś arkusze z poziomu rozszerzonego rozwiązało 2769 abiturientów (150 minut).

MATURA 2012 - ARKUSZE Z BIOLOGII i HISTORII- POZIOM PODSTAWOWY i ROZSZERZONY

O godz. 14 sale maturalne zajęli uczniowie zdający historię. W Śląskiem wybrało ją zaledwie 1242 maturzystów - na poziomie podstawowym (egzamin trwa 120 minut). Poziom rozszerzony zdawało równo tysiąc uczniów (czas 180 minut). To zwykle osoby, które chcą kandydować na studia prawnicze.

CZYTAJ KONIECZNIE:
POZNAJ HARMONOGRAM MATUR 2012

Biologia i historia ARKUSZE I ODPOWIEDZI z MATURY 2012

Do końca tygodnia maturzyści zmierzą się jeszcze z informatyką, językiem niemieckim, geografią, filozofią oraz językiem rosyjskim. Tegoroczna matura zakończy się 25 maja. Zaś 29 czerwca okręgowe komisje egzaminacyjne przekażą do szkół świadectwa. Uczniowie, którzy w pierwszym terminie nie zdali egzaminu, poprawkowy będą zdawać od 20 do 24 sierpnia.

Na dzisiejszej maturze z biologii niespodzianki nie było. Jak mówi Maciej Stanka z II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, egzamin był zbliżony poziomem do tego z ubiegłego roku.

- Najwięcej kłopotu sprawiło mi zadanie z wykresem, które dotyczyło receptorów w oku i tkanek - zdradza maturzysta. - Myślę jednak, że poszło mi nieźle - dodaje. Maciej zamierza studiować medycynę w Katowicach lub w Zabrzu.

Beata Rosiek, maturzystka z I LO im. Smolenia w Bytomiu
- Matura z historii nie była trudna, ale wymagała umiejętności kojarzenia i interpretacji. Najtrudniejszym do wykonania były obrazki historyczne, na podstawie których mieliśmy odgadnąć, jakie wydarzenie pokazują. Oczywiście to nie wszystko. Trzeba było jeszcze podać przyczyny i skutki tego wydarzenia.

Anna Pyszkowska, maturzystka z I LO im. Smolenia w Bytomiu
Moim zdaniem matura z historii była na średnim poziomie trudności. Łatwe były opisy wydarzeń do których mieliśmy dopasować przywódców. Dotyczyło to starożytności, którą "wałkujemy" od podstawówki, tak więc chyba nikt nie miał z tym problemu.

W samo południe odwiedziliśmy bielskie Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, by dowiedzieć się, jak oceniają dzisiejszy egzamin. Wiola Bajorek i Natalia Korzeniowska opuściły szkolne mury uśmiechnięte.

Natalia Korzeniowska: Zdawałyśmy biologię. Emocje jeszcze nie opadły. Jestem może trochę spokojniejsza niż w ubiegłym roku, bo podchodziłam do matury z biologii drugi raz. Tym razem wewnętrzny spokój był trochę większy, ale w tej chwili trudno ocenić, jak mi poszło, bo stres jeszcze we mnie jest. Mam nadzieję, że nie będzie źle.

Wiola Bajorek: Jestem zaskoczona, że ta matura nie była wybitnie trudna.
Natalia Korzeniowska: Ale nie można powiedzieć, że była prosta. Zadania były mocno wyśrodkowane. Nie było takich pytań z poziomu akademickiego, jakie zdarzały się na maturze wcześniej. Wszystko było z programu.
Wiola Bajorek: Był duży nacisk na genetykę, zresztą jak zawsze, bo z tego zazwyczaj jest dużo zadań. Było parę zadań zaskakujących. Osobiście nie lubię zadań z botaniki. Ale wierzę, że jakoś mi poszło.

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

MATURA 2012. BIOLOGIA, POZIOM PODSTAWOWY - PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI

ZADANIE 1
Nabłonek migawkowy, nabłonek rzęskowy lub nabłonek orzęsiony to różne określenia tego samego rodzaju nabłonka, którego komórki wyposażone są w rzęski ułatwiające transport substancji po powierzchni nabłonka.

Podaj nazwy układów w organizmie człowieka, w których występuje nabłonek migawkowy, oraz podaj rolę tego rodzaju nabłonka w każdym z nich.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. żeński układ rozrodczy - ułatwia komórce jajowej przemieszczenie się z jajnika do macicy
2. układ oddechowy - w jamie nosowej wyłapuje z wdychanego powietrza drobne zanieczyszczenia

ZADANIE 2
Skóra człowieka składa się z wielowarstwowego naskórka i skóry właściwej. W najgłębiej położonej żywej warstwie naskórka - warstwie podstawnej - nieustannie powstają nowe komórki, które podczas stopniowego przemieszczania się ku powierzchni skóry ulegają keratynizacji (rogowaceniu). Tworzą one na powierzchni skóry złuszczającą się warstwę martwych komórek naskórka.

a) Na podstawie powyższego tekstu podaj cechę żywych komórek warstwy podstawnej naskórka, która zapewnia jego odtwarzanie się.
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Posiada zdolność podziału, oznacza to, że dzięki niej w miejscu starych, powstają nowe komórki

b) Podaj znaczenie warstwy zrogowaciałych komórek naskórka dla funkcji ochronnej skóry w organizmie człowieka.
PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Warstwa zrogowaciałych komórek naskórka ma małą przepuszczalność, to pozwala chronić głębsze warstwy skóry między innymi przed wysychaniem, infekcjami czy bakteriami

ZADANIE 3
Spośród poniższych zdań, dotyczących budowy układu ruchu człowieka, zaznacz dwa zdania nieprawdziwe.

A. Kości połączone są ze sobą w sposób ruchomy za pomocą stawów lub w sposób ścisły,
np. za pomocą więzozrostów.
B. Ścięgna są zbudowane z tkanki łącznej włóknistej i umożliwiają przymocowanie mięśni
do kości.
C. Powierzchnie stawowe nasadowych części kości długich są zbudowane z tkanki kostnej. ZDANIE NIEPRAWDZIWE
D. Mięśnie szkieletowe zbudowane są z włókien mięśniowych, a te składają się z miofibryli.
E. Częścią bierną układu ruchu są mięśnie szkieletowe, a częścią czynną są kości. ZDANIE NIEPRAWDZIWE

ZADANIE 4
Jedną ze swoistych cech człowieka jest szeroka i krótka miednica, która stanowi przystosowanie układu ruchu do poruszania się na dwóch kończynach w postawie wyprostowanej.

Podaj inną niż wymieniona w tekście, swoistą cechę budowy szkieletu człowieka, która odróżnia go od innych naczelnych, i związana jest bezpośrednio z dwunożnym chodem.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- po pierwsze budowa stopy czyli masywne kości stepu, paluch równoległy do pozostałych palców stopy i droble paliczki
- po drugie kifoza i lordoza czyli naturalne krzywizny kręgosłupa

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 5
Na rysunku przedstawiono przepływ krwi przez jeden z rodzajów naczyń krwionośnych w mięśniu szkieletowym kończyny dolnej. Strzałka górna wskazuje kierunek przemieszczania się krwi, a strzałki w mięśniu - kierunek jego ucisku na naczynie krwionośne.

a) Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując nazwę rodzaju naczynia krwionośnego przedstawionego na rysunku oraz cechę, która umożliwia jego rozpoznanie.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Jest to ŻYŁA, ponieważ MA ZASTAWKI

Wyjaśnij, w jaki sposób mięśnie szkieletowe kończyny dolnej wpływają na przepływ krwi w przedstawionym naczyniu krwionośnym.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Mięśnie szkieletowe kończyny dolnej otaczają naczynie krwionośne. Kurcząc się zwiększają w jego wnętrzu ciśnienie, a to sprawia, że krew przepływa szybciej.

ZADANIE 6
Osocze krwi jest płynem, który transportuje elementy morfotyczne krwi (krwinki) oraz niezbędne składniki odżywcze, a także białka i produkty przemiany materii. a) Zaznacz zestaw, który prawidłowo ilustruje udział procentowy osocza i elementów morfotycznych we krwi zdrowego człowieka.

B. ok. 55% i 45%

b) Spośród niżej wymienionych białek wybierz dwa, które są typowymi składnikami osocza krwi człowieka, oraz określ rolę każdego z nich: fibrynogen, keratyna, albuminy, histony, immunoglobuliny

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
- albuminy - wpływają na utrzymanie prawidłowego ciśnienia onkotycznego, pełnią rolę transportującą i buforującą pH.
- fibrynogen - białko to zapobiega utracie krwi i infekcjom w wypadku przerwania ciągłości naczyń krwionośnych, bowiem przechodząc w formę nierozpuszczalną ułatwia tworzenie się skrzepów
- immunoglobuliny - białka te uczestnicząc w reakcjach immunologicznych przyłączają się do antygenu, dzięki temu umożliwiają jego rozpoznanie

ZADANIE 7
Tętno (puls) odpowiada częstotliwości skurczów serca. Obserwacja tętna jest ważna w ocenie funkcjonowania układu krążenia.

a) Podaj, w którym miejscu ciała, i w jaki sposób można dokonać pomiaru własnego tętna.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
Miejsce pomiaru - tętnica promieniowa na nadgarstku
Sposób pomiaru - opuszki palców na nadgarstku trzeba ułożyć w miejscu, w którym wyczuwalne jest tętno i mierzyć jego uderzenia przez 30 sekund

b) Zaplanuj sposób przeprowadzenia obserwacji, która pozwoli wykazać, że wysiłek fizyczny ma wpływ na częstotliwość skurczów serca.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
By pomiary były wiarygodne powinniśmy przeprowadzić je kilka razy, zarówno przed jak i po wysiłku.

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

BIOLOGIA, PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI - POZIOM ROZSZERZONY

ZADANIE 1
Mitochondria to struktury wewnątrzkomórkowe, w których odbywa się synteza ATP. Oceń prawdziwość informacji dotyczących mitochondriów. Wpisz w odpowiednich miejscach tabeli literę P, jeśli informacja jest prawdziwa, lub literę F, jeśli informacja jest fałszywa.

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
1. Mitochondria występują we wszystkich komórkach eukariotycznych. PRAWDA
2. Liczba mitochondriów w komórkach jest zmienna i zależy od funkcji oraz aktywności metabolicznej tkanki. PRAWDA
3. Podziały mitochondriów mogą odbywać się wyłącznie w czasie podziału komórki. FAŁSZ

ZADANIE 2
Na schematach A i B przedstawiono w uproszczeniu dwa rodzaje transportu substancji przez błony komórkowe
Scharakteryzuj rodzaje transportu przedstawione na schematach. Wpisz w tabeli numery właściwych informacji, wybierając je z poniższych.

Rodzaj transportu:
1. bierny 2. aktywny 3. wspomagany
Opis transportu:
I - przemieszczanie się cząsteczek z obszaru stężenia niższego do miejsca stężenia wyższego przy udziale białek przenośnikowych i energii
II - przemieszczanie się cząsteczek z obszaru stężenia wyższego do miejsca stężenia niższego przy udziale białek przenośnikowych i bez udziału energii
III - przemieszczanie się cząsteczek z obszaru stężenia wyższego do miejsca stężenia niższego bez udziału białek przenośnikowych i nakładu energii

PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ:
SCHEMAT A - TRANSPORT BIERNY - OPIS III
SCHEMAT B - TRANSPORT AKTYWNY - OPIS I
CZYTAJ KONIECZNIE:
MATURA 2012 Z WOS: Pytania i odpowiedzi
Matura 2012 z angielskiego ZOBACZ PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ KOMENTARZE MATURZYSTÓW
Pytania maturalne z języka angielskiego ZOBACZ
PYTANIA I ROZWIĄZANIA Z MATEMATYKI POZIOM ROZSZERZONY NA MATURZE 2012
PYTANIA I ROZWIĄZANIA Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY NA MATURZE 2012
PYTANIA I ROZWIĄZANIA Z POLSKIEGO NA MATURZE 2012

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

MATURA 2012. HISTORIA, POZIOM PODSTAWOWY - ODPOWIEDZI

ZADANIE 1.
A. Okres panowania władcy wymienionego w tekście jest zawarty w przedziale czasu
oznaczonym na taśmie chronologicznej numerem ......1.(XXVI-XXVII wiek p.n.e.)...... .
B. Tekst dotyczy starożytnego Egiptu (Teokracja)
c. Przeznaczenie budowli: Piramida Cheopsa była grobowcem faraona od którego wzięła swe imię

ZADANIE 2.
A. Babilon
B. Z powodu położenia nad wielką rzeką miasto było podzielone na dwie części. Rzeka pozwala też na stworzenie fosy obronnej dookoła miasta, przy której budowie możliwe jest wykonywanie cegieł

ZADANIE 3.
1) Leonidas
2) Aleksander Wielki
3) Spartakus

ZADANIE 4.
A. kalendarz juliański
B. Reformator kalendarza, o którym mowa w tekście, był dyktatorem (Juliusz Cezar, dyktator w l. 49-45 i 44 p.n.e.)
C. Cesarstwo Rosyjskie

ZADANIE 5.
ZADANIA FAŁSZYWE
2. Zasięg podbojów rzymskich na Wschodzie pokrywał się ze wschodnimi granicami państwa Aleksandra Wielkiego w chwili jego śmierci.
4. Wał Hadriana bronił północnej granicy najstarszej prowincji rzymskiej.

ZADANIE 6.
pierwsze (A) - wynalezienie pisma przez Sumerów (3500 p.n.e.)
ostatnie (B) - wydanie edyktu mediolańskiego (313 n.e.)

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 7.
A. 1) Francja (Państwo Franków), V wiek n.e.
2) Polska (Państwo Polan), X wiek n.e.
B. Na czym polega podobieństwo okoliczności przyjęcia chrztu przez obu władców: W obu przypadkach przyjęcie chrześcijaństwa odbyło się (wg podanych źródeł) z inspiracji małżonek władców.

ZADANIE 8.
Tytuł mapy:
3. Półwysep Apeniński w połowie VII w.

ZADANIE 9.
A. Wacław II
B. Ryksa
C. na opinię mógł mieć wpływ fakt, że jej autor był opatem. Przedstawia on Wacława II jako bogobojnego i uzasadnia to wznoszeniem i ochranianiem przez króla klasztorów.
D. książę Władysław musiał opuścić kraj gdyż został wygnany przez Wacława II
E. Wratysław II i Świętosława, córka Kazimierza Odnowiciela
Władysław Herman i Judyta, córka Wratysława II

ZADANIE 10.
1. Powstanie arcybiskupstwa gnieźnieńskiego - Bolesław Chrobry
2. Śmierć biskupa Stanisława ze Szczepanowa - Bolesław Śmiały (Szczodry)
3. Utworzenie Akademii Krakowskiej - Kazimierz Wielki
4. Wystąpienie Pawła Włodkowica na soborze w Konstancji - Władysław Jagiełło

ZADANIE 11.
A. Bolesław Krzywousty
B. Dwie przyczyny klęski wojsk Henryka V podane w tekście pieśni:
- Bolesław "słusznie rządy nad krajem sprawuje, Który z garstką swych olbrzymie wojsko tak wojuje!"
- Bolesław prowadził wojny z poganami i Bóg mu sprzyja, a autorzy pieśni "wzbronioną walkę" z chrześcijanami

ZADANIE 12.
A. Wydarzenie: zdobycie Konstantynopola przez Turków
B. Wydarzenie to miało miejsce po: 1. wyprawie Marco Polo do Chin
C. Znaczenie tego wydarzenia w periodyzacji dziejów: Upadek Konstantynopola to moment oddzielający wieki średnie od epoki odrodzenia (upadek dawnego porządku religijnego, zmianami w wojskowości - zastosowanie prochu i artylerii
D. 1. Fragment 1. przedstawia skutki wydarzenia dla mieszkańców - Imperium Osmańskiego
2. Fragment 2. przedstawia skutki wydarzenia dla mieszkańców - Konstantynopola

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 13.
A. 1. gotyk
2. barok
B. Podaj nazwę stylu w sztuce, którego powstanie i rozwój były związane z kontrreformacją: barok

ZADANIE 14.
A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę opisanego w tekście sposobu gromadzenia ziemi w rękach feudałów: Ogradzanie
B. Ocena: negatywna
Uzasadnienie: Angielscy feudałowie kupowali ziemię bez poszanowania własności chłopów, potrafili nawet zamienić kościoły w stajnie dla owiec (świętokradztwo). Tomasz Morus potępił to niemoralne postępowanie, które według niego odbywa się na skutek oszustw i przekupstw.
C. Wyjaśnij przyczynę przemian ekonomicznych w rolnictwie angielskim, o której pisze autor tekstu: Proces ogradzania nasilił się ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na wełnę i zwiększyło się pogłowie owiec. Ogradzanie postępowało w miarę rozwoju gospodarki rynkowej i w XVIII wieku parlament je zalegalizował. Przez rugi mieszkańcy opuszczali wieś tworząc plebs (pracownicy najemi), który był zatrudniany w manufakturach.

ZADANIE 15.
A. Podaj, stosowaną w historiografii, nazwę ruchu politycznego, którego postulat został spełniony w wyniku zacytowanego postanowienia sejmu: ruch egzekucyjny
B. Sejm podjął przedstawioną decyzję za panowania: Zygmunta Augusta.
C. Argument: Skarb koronny topniał poprzez liczne darowizny, dzierżawy i zastawy.

ZADANIE 16.
Wyjaśnij jego treść propagandową dotyczącą celów polityki zagranicznej Anglii w XVI wieku.
- Na obrazie widzimy królową Elżbietę I. Namalowano go po rozgromieniu hiszpańskiej Wielkiej Armady w 1588 roku. Na obrazie królowa trzyma prawą dłoń na kuli ziemskiej (globus) - ma to symbolizować ekspansję na obszarach zamorskich i rzucenie wyzwania Hiszpanii (potęga kolonialna). W oknach za królową widoczne są okręty (od lewej - flota angielska i rozgromiona "Wielka Armada").

ZADANIE 17.
A. Dokument, którego fragment zacytowano, to: 2. pokój w Oliwie
B. Podaj nazwę wojny, którą zakończyło podpisanie przedstawionego dokumentu: potop szwedzki
C. Wyjaśnij przyczynę roszczeń wymienionego w tekście króla Polski do korony szwedzkiej: Jan Kazimierz pochodził ze szwedzkiej dynastii Wazów w Szwecji (do 1654 roku) był tytularnym królem Szwecji (jego ojciec Zygmunt III Waza był nie tylko królem Polski ale także Szwecji i jako taki, miał prawo do tytułowania siebie królem Szwecji.

ZADANIE 18.
A. ZDANIE FAŁSZYWE: 2. W pierwszym dziesięcioleciu II połowy XVIII w. w Anglii produkcja surówki żelaza pochodziła głównie z pieców na koks.
B. Podaj nazwę procesu gospodarczego, którego częścią były przemiany w hutnictwie angielskim zobrazowane danymi statystycznymi: rewolucja przemysłowa

ZADANIE 19.
1. Joachim Lelewel
2. Piotr Wysocki
3. Józef Bem
4. Józef Chłopicki

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 20.
1. Gromady Ludu Polskiego
2. Hotel Lambert

ZADANIE 21.
A. Cel wydania ulotki: Potępienie ludności polskiej kolaborującej z zaborcami
B. Sens tekstu trzej złodzieje dopisanego na afiszu teatralnym: Trzej złodzieje - metafora trzech monarchów państw zaborczych
C. Dlaczego sprawa włoska była przedmiotem obrad uczestników zjazdu: W 1860 pod dowództwem Garibaldiego rozpoczęły się walki we Włoszech przeciwko Burbonom, które miały na celu zjednoczenie Italii

ZADANIE 22.
A. Wydarzenie przedstawione na ilustracji - pogrzeb pięciu ofiar manifestacji w Warszawie - miało wpływ na kształtowanie nastrojów patriotycznych Polaków przed wybuchem: 4. powstania styczniowego
B. W pogrzebie uczestniczyli przedstawiciele wszystkich cechów, stanów społecznych i wyznań.

ZADANIE 23.
A. Romuald Traugutt był dyktator powstania styczniowego
B. Poglądy Romualda Traugutta były bliższe białym.
Argumenty:
- po pierwsze niepodległość miała być odzyskiwania w oparciu o chrześcijański kodeks moralny
- był niechętny rewolucyjnym przewrotom społecznym

ZADANIE 24.
Powstanie Trójporozumienia B - ostatnie
Początek obrad kongresu wiedeńskiego A - pierwsze

ZADANIE 25.
A. strój sarmaty (żupan i bufiaste spodnie tak zwane hajdawery)
B. Przedstawiony portret jest alegorią: 3. włączenia Rzeczypospolitej Krakowskiej do Galicji.
C. dynastia Habsburgów

ZADANIE 26.
A. Józef Piłsudski
B. 1920 rok
C. Bitwa warszawska - zadecydowała o tym, że Polska zachowała niepodległość, a rewolucja nie rozprzestrzeniła się na Europę Zachodnią.

ZADANIE 27.
1918-1939 - Port w Gdyni
1970-1980 - Fabryka Samochodów Małolitrażowych Fiat 126p

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 28.
A.
rysunek 1. Ignacy Jan Paderewski
rysunek 2. Ignacy Mościcki
B.
postać na rysunku 1. - reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu
postać na rysunku 2. - pełnił funkcje Prezydenta Rzeczypospolitej

ZADANIE 29
1. lądowanie aliantów w Normandii
2. kapitulacja Francji
3. bitwa o Anglię
4. powstanie rządu RP na emigracji
5. powstanie warszawskie

ZADANIE 30.
Podarty traktat o nieagresji między ZSRR i Niemcami to symbol niezapowiedzianego ataku Hitlera na ZSRR, który miał miejsce w czerwcu 1941 roku. Maska która opada z twarzy Adolfa Hitlera to symbol zakłamania i pokazania prawdziwych intencji wodza III Rzeszy - czyli podbicie Związku Radzieckiego. Żołnierz Armii Czerwonej pokazuje oporu i wolę walki z sojusznikiem, który okazał się oszustem.

ZADANIE 31.
A. W pieśni przedstawiono szlak bojowy 1 Dywizji Pancernej, której dowódcą był: 4. gen. Stanisław Maczek
B. Belgia, Holandia, Francja (Normandia)

ZADANIE 32.
a) 1941 rok
b) Dwubiegunowy układ sił w Europie: blok wschodni i zachodni

ZADANIE 33.
A. 3. Republika Czechosłowacka
B. Państwo należało do bloku wschodniego, więc nie mogło skorzystać z Planu Marshalla. Blok wschodni bowiem sprzeciwiał się ideologicznemu i ekonomicznemu wpływowi USA na kraje komunistyczne.

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

MATURA 2012. HISTORIA, POZIOM ROZSZERZONY - ODPOWIEDZI

ZADANIE 1.
A. Inspiracją do zaprojektowania rewersu monety 1. była starożytna moneta bita w: Atenach (sowa była znakiem Ateny)
B. Podaj, jaką scenę mitologiczną przedstawiono na rewersie monety 2.: Uprowadzenie Europy (przez Zeusa pod postacią Byka)

ZADANIE 2.
ZDANIE FAŁSZYWE
2. Ostracyzm to w starożytnej Sparcie procedura mająca na celu usunięcie z polis obywatela podejrzanego o dążenie do samowładztwa (tyranii).

ZADANIE 3.
Podaj argumenty świadczące o tym, że miniatura ukazuje sakralizację władzy cesarza Henryka II: Pochodzenie władzy od Boga symbolizuje fakt, że jej symbole podawane są przez Jezusa (korona dla Henryka II) i świętych (miecz, Włócznia św. Maurycego).

ZADANIE 4.
Rozstrzygnij, kto śpiewał tę pieśń - rycerze Henryka V czy rycerze Bolesława Krzywoustego. Odpowiedź uzasadnij: Pieśń śpiewają rycerze Henryka V, którzy byli najeźdźcami w opisywanej wojnie (najazd na Polskę w 1109 roku).

ZADANIE 5.
ZADANIA FAŁSZYWE
3. Siostra króla Czech Wratysława II była matką Bolesława Krzywoustego.
4. Król Wacław II poślubił córkę władcy Polski koronowanego w Krakowie w pierwszej połowie XIV w.

ZADANIE 6.
Na jednej z rycin Marcin Luter jest przedstawiony jako instrument na którym gra diabeł. Celem tych rycin, w których sportretowane postacie są zwierzętami lub diabłami, jest ich ośmieszenie a także zniechęcenie odbiorców, u których te osoby miały wywoływać wstręt.

ZADANIE 7.
Zygmunt II August

ZADANIE 8.
merkantylizm

ZADANIE 9.
Tytuł mapy: Przebieg walk podczas insurekcji kościuszkowskiej 1794 r.

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 10.
A. Komuna Paryska.
B. Ta "rewolucja" miała przynieść przewrót społeczny, co sprzyjałoby odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

ZADANIE 11.
A. Liczba tkaczy ręcznych i robotników fabrycznych wzrastała do 1831 roku, potem gwałtownie zaczęła spadać, a wzrost robotników był stały
B. industrializacja (uprzemysłowienie)

ZADANIE 12.
a) "Karta Atlantycka" to statek, na którym płynęli Polacy. Sztorm wywołał Józef Stalin wywracając statek. To symbol, który pokazuje, że nie ma takich ustaleń polityczne (w tym także Karta Atlantycka), które uratują Polskę przed dominacją Związku Radzieckiego.
b) ataku Japończyków na Pearl Harbor (1941)

ZADANIE 13.
Na obu plakatach Plan Marshalla został - z przyczyn politycznych - różnie przedstawiony. Niemcy Zachodnie miały szansę na odbudowę gospodarki po wojnie. Z kolei propagandziści ZSRR pokazywali ten plan jako uzależnienie (chomąto, które ciągnie amerykański policjant) od Stanów Zjednoczonych.

ZADANIE 14.
Cenzor mógł mieć zastrzeżenia do zwrotu "błędy i wypaczenia", które odnosiło się do opisu krwawych rządów Jakobinów we Francji. Tym bardziej, że "okres błędów i wypaczeń" był partyjnym określeniem okresu stalinowskiego (do 1956 roku). Autor sugeruje, że między francuskimi a PRL-owskimi rządami można postawić znak równości.

ZADANIE 15.
2. Powstanie państwa Izrael (1948)
5. Masakra na Placu Niebiańskiego Spokoju w Pekinie (1989)
3. Rok Afryki - wyzwolenie wielu kolonii na tym kontynencie (1960)
1. Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki (1945)
4. Wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu (1975)

ZADANIE 16.
Król Kazimierz był "wielkim człowiekiem w historii" przechodząc od władzy patrymonialnej do państwowego prawa publicznego, zmieniając tym oblicze społeczeństwa. Choć zaplątany w średniowiecze był bohaterem nowożytnym. Był otwarty na zmiany, które wprowadzał.

>>> PRZEJDŹ DO NASTĘPNEJ STRONY, ABY ZOBACZYĆ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU MATURALNEGO >>>

ZADANIE 17.
Różne oceny polityki Kazimierza Wielkiego wynikają z podejścia do niej. Po II wojnie światowej zmiany granic polski były uzasadniane propagandowo jako granice z okresu wczesnych Piastów, dlatego działania Kazimierza Wielkiego były postrzegane negatywnie. Z kolei w latach 70. propaganda podkreślała dynamiczny rozwój gospodarczy w myśl zasady "zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną".

ZADANIE 18.
Uniwersał połaniecki

ZADANIE 19.
Źródła ukazują przeciwstawne poglądy, które na temat chłopów miał Tadeusza Kościuszki. Ludwik Waryński nazywa Tadeusza Kościuszkę "oszczędnym kasjerem majątków szlacheckich", który chce chłopom minimalnie poprawić warunki prawne i bytowe. Adam Próchnik ocenia Tadeusza Kościuszkę jako "nieugiętego rzecznika sprawiedliwego przekształcenia stosunków w Polsce" i zwolennika "wolności warstw ludowych".

ZADANIE 20.
Wprowadzenie konsulatu zmieniło wizerunek Napoleona Bonapartego. Najpierw był obrońcą Republiki, "bliski prostemu żołnierzowi" a zmienił się w osobę, która "podtrzymuje aurę tajemniczości", nie ufa każdemu, a także staje się "dyktatora na modłę rzymską". Wprowadzenie cesarstwa spowodowało zmianę wizerunku w kierunku Karola Wielkiego, budując "pomniki ku czci szefa państwa".

ZADANIE 21.
- starożytny Rzym (źródło E) i Grecja (źródło F)
- Francja Karola Wielkiego (źródło E)

ZADANIE 22.
Napoleon przedstawiono jako wyzwoliciela, który zdejmuje kajdany (trzymane w rękach) i prawodawcę (osoby trzymają tablice stylizowane na tablice z Dziesięcioma Przykazaniami, najprawdopodobniej z Kodeksem Napoleona).

ZADANIE 23.
Cesarz Franciszek Józef I
Dynastia habsburska

ZADANIE 24.
- różne perspektywy narodowe, związane z tym, że każde państwo miało z Austrią różne relacje, a także zastrzeżenia do władzy Franciszka Józefa I
- różne poglądy polityczne autorów opinii - od tych, którzy sympatyzowali z cesarzem do komunistów i antymonarchistów

* TO MUSISZ ZOBACZYĆ:

MATURA 2012 - ZOBACZ CZEGO SIĘ SPODZIEWAĆ, SPRAWDŹ ARKUSZE i ODPOWIEDZI. PRZECZYTAJ O PRZECIEKACH
* WEŹ UDZIAŁ W PLEBISCYTACH:
NAJLEPSZY NAUCZYCIEL 2012
CHUDNIESZ - WYGRYWASZ ZDROWIE
NAJSYMPATYCZNIEJSZY ZWIERZAK ŚLĄSKIEGO ZOO

Codziennie rano najświeższe informacje z woj. śląskiego prosto na Twoją skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera


* BUDYNEK JAK TITANIC? JEDNA Z NAJWIĘKSZYCH ZABRZAŃSKICH TAJEMNIC ODKRYTA [ZDJĘCIA + FILM]
* OSTATNI CASTING MISS ZAGŁĘBIA 2012 [ZOBACZ ZDJĘCIA!]

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3