Nasza Loteria

Na jego głowie jest nadzór nad czterema wydziałami magistratu. Z prezydentem Targosiem o codziennej pracy, Mysłowicach i górskich wędrówkach

Aneta Kasprzyk
Aneta Kasprzyk
Wideo
od 16 lat
Nadzoruje cztery wydziały mysłowickiego magistratu: Edukacji, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Wydział Infrastruktury Miejskiej oraz Wydział Informatyki. W głównej mierze czas w kalendarzu zajmują mu kwestie związane z edukacją i zadaniami oświatowymi. Najbardziej w swojej pracy lubi możliwość kontaktu z ludźmi. Prywatnie wycisza się na górskich wędrówkach i podczas aktywności sportowej. Mateusz Targoś II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice. Na co dzień i w obszarach kompetencji służbowych. Rozmowa o miejskich inwestycjach, potrzebach mysłowickiej edukacji, służbie zdrowia, e-urzędzie, zarządzaniu czasem, spotkaniach z ludźmi i pasjach.

Kompetencjom Mateusza Targosia, wiceprezydenta Mysłowic, podlegają oświata, zdrowie i polityka społeczna, informatyka oraz infrastruktura miejska. Na co dzień zawiaduje czterema wydziałami mysłowickiego magistratu.

Nadzór nad pracą czterech wydziałów mysłowickiego magistratu. Spec w kwestiach oświatowych

Zakres obowiązków Mateusza Targosia II Zastępcy Prezydenta Mysłowic to przede wszystkim nadzór nad czterema wydziałami mysłowickiego magistratu: Wydziałem Edukacji, Zdrowia i Polityki Społecznej, Infrastruktury Miejskiej oraz Wydziałem Informatyki.

- W głównej mierze mój czas w kalendarzu zajmują zadania związane z edukacją i zadaniami oświatowymi. W Mysłowicach znajduje się 38 placówek oświatowych, w których zatrudniamy ponad 1300 nauczycieli. Do tych placówek uczęszcza ponad dwa tysiące przedszkolaków, ponad siedem tysięcy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, łącznie blisko 10 tysięcy dzieci i młodzieży która jest kształcona właśnie w naszych mysłowickich placówkach oświatowych - mówi Mateusz Targoś

Remonty, inwestycje, programy edukacyjne i ekologiczne. 30 mln wsparcia rządowego na budowę nowoczesnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Oprócz zadań zwianych z oświatą, bezpośrednią kontrolą nad placówkami oświatowymi i ich codziennym funkcjonowaniem, Targoś nadzoruje również inwestycje i remonty prowadzone w tych placówkach, aby doposażyć je w sprzęt niezbędny do nowoczesnego kształcenia dzieci i młodzieży.

- Tutaj warto pochwalić się budową nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w dzielnicy Larysz-Hajdowizna wraz z salą gimnastyczną. Szkoła, która musiała być wyłączona z użytku ze względu na szkody górnicze, została zbudowana na nowo. Udało się pozyskać rekordowe wsparcie blisko 30 mln złotych ze środków rządowych. Budujemy nowy zespół szkolno-przedszkolny, remontujemy elewację I LO, wkrótce rozpocznie się budowa hali lekkiej konstrukcji przy Zespole Szkół Specjalnych - wylicza Targoś. - W tym roku udało się doposażyć nasze placówki w pięć kuchni w ramach rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole", cztery zielone pracownie współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Ponadto włączyliśmy się w kilka programów: Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Cały czas staramy się podnosić jakość, standard i warunki kształcenia z jednej strony dla młodzieży, z drugiej strony aby ułatwić pracę z młodzieżą pedagogom, pracownikom administracji i obsługi - opowiada o specyfice swoich obowiązków II Zastępca prezydenta Mysłowic

Główne potrzeby mysłowickich pedagogów. Jak miasto poradziło sobie z kryzysem kadrowym w oświacie

Prezydenta Targosia zapytaliśmy również o to, jakie głównie potrzeby zgłaszane są do urzędu ze strony pedagogów oraz w jaki sposób miasto poradziło sobie z kryzysem kadrowym w oświacie, który dotyka całą Polskę.

- Ze względu na zróżnicowanie dzielnic, potrzeb zgłaszanych jest bardzo wiele. Na pewno istotne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, jeśli chodzi o grono pedagogiczne. Tutaj jesteśmy bardzo otwarci, niedawno zmieniliśmy uchwałę która określa jakość wsparcia i dofinansowanie na przykład do studiów, które chcieliby podejmować nauczyciele, tak aby mogli podnosić swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje. Finansujemy również specjalne szkolenia przygotowane dla dyrektorów placówek, grona pedagogicznego. Oprócz standardowych studiów podyplomowych, są to szkolenia on-line, w formie stacjonarnej. To wszystko przekłada się później na jakość kształcenia naszej młodzieży - podkreśla Mateusz Targoś.

W Polsce coraz częściej mówi się o kryzysie kadrowym w szkolnictwie, czy Mysłowice też się zderzają z tym problemem, czy brakuje w Mysłowicach nauczycieli?

- Rzeczywiście problem kadrowy w szkolnictwie jest zauważany w całej Polsce, również w Mysłowicach, natomiast dzięki bardzo sprawnym, znakomicie pracującym dyrektorom mysłowickich placówek, udało się w sposób sprawny domknąć arkusze organizacyjne, tak aby bez żadnych strat dla młodzieży pouzupełniać plan lekcji i młodzież mogła być kształcona przez specjalistów.

Priorytety mysłowickiej polityki społecznej i zdrowia. Szpital, MOPS, DPS i Domy Dziecka

Prezydent Targoś sprawuje bezpośredni nadzór nad Szpitalem Miejskim nr 2 w Mysłowicach, MOPS-em, DPS-em, Domami Dziecka, oraz Powiatowym Urzędem Pracy.

- Absolutnym priorytetem jeśli chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców jest szpital, który ratuje nasze życie i zdrowie. To czego sobie życzymy w tym przypadku, to aby posiadać bogatą ofertę, szeroki zakres specjalistów, których też brakuje na rynku. Staramy się zdobywać tych lekarzy, specjalistów ale to nie tylko problem z którym borykają się Mysłowice. To dotyka także miast ościennych - zauważa wiceprezydent.

Jak podkreśla Targoś, udaje się płynnie pracować, funkcjonować wszystkim oddziałom, które działają w mysłowickim Szpitalu Miejskim.

- Dzięki naczelnikom udaje się sprawnie prowadzić pracę tych jednostek, tak aby w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemów zdrowotnych przyjmować i leczyć nie tylko mieszkańców Mysłowic, ale także miast ościennych, którzy trafiają na SOR, gdzie trzeba działać natychmiastowi. Mamy również oddziały związane z okulistyką, ortopedią i wiele innych które podejmują osoby borykające się z problemami zdrowotnymi - dodaje.

Gdzie warto wybrać się odwiedzając Mysłowice, gdzie na jogging, dokąd na spacer z psem? Targoś o miejskiej infrastrukturze

Codzienne, normalne życie miasta to też nadzór nad funkcjonowaniem Infrastruktury Miejskiej. Ten wudział takze nalezy do obszarów kompetencji wiceprezydenta Mysłowic.

- Wydział, który między innymi odpowiada za utrzymaniem czystości w mieście, grobownictwa i to wszystko z czym mamy okazje się spotykać na co dzień, np. zimą odśnieżanie ulic, gospodarka komunalna i zarządzanie tymi zasobami. To wszystko wchodzi w zakres infrastruktury miejskiej. Oprócz utrzymania czystości w mieście są to różnego rodzaju siłownie pod chmurką, psie wybiegi, parki, miejsca w których wypoczywamy, cieszymy się chwilą relaksu. To spory zakres zadań ale i spora grupa pracowników, która dogląda tego wszystkiego - zauważa Targoś.

W mieście znajduje się wiele rekreacyjnych miejscówek, które zostały zrewitalizowane. Znajdziemy miejsca przyjazne sportowcom, rodzinom z dziećmi i te dla miłośników czworonogów.

- Warto odwiedzić choćby Park Zamkowy niedawno oddany do użytku w centralnej części miasta, Promenade - bardzo atrakcyjne miejsce umożliwiające wypoczynek, rekreację, uprawianie sportu i poprawę naszej formy, park zamkowy, Górkę Słupecką, Park Słupna z kąpieliskiem które w najbliższym czasie będzie modernizowane. Posiadamy kilka takich miejsc, które w ostatnich latach rewitalizowaliśmy, aby mieszkańcy mogli korzystać z nowoczesnych zabaw dla najmłodszych i form spędzania aktywnie wolnego czasu w terenie - wymienia prezydent.

Cyfryzacja i zdalny obieg dokumentów cieszą się coraz większą popularnością wśród mysłowiczan

Praca magistratu, jak w każdym współczesnym mieście nie funkcjonowała by sprawnie bez Wydziału Informatyki. Mateusz Targoś na co dzień współpracuje ze specjalistami, którzy w mysłowickim magistracie zajmują obszarem obiegu dokumentów i cyfryzacji, kontrolują korzystanie z mediów elektronicznych.

- Wydział Informatyki pilnuje tego, aby urząd miasta czy inne jednostki miejskie miały sprawny przepływ informacji i mogły się poprawnie komunikować pod kątem informatyki właśnie. Specjaliści z tego obszaru zawiadują stroną internetową, konsultacjami, systemami które są dostępne mieszkańcom elektronicznie. To nie tylko praca w ramach naszych jednostek miejskich, ale to wszystko co namacalnie widzimy, mamy okazję szukać na naszych stornach internetowych, miejskich portalach, w mediach społecznościowych - wymienia Targoś.

Jak zauważa prezydent w ostatnim czasie można zaobserwować wzrost jeśli chodzi o obsługę elektroniczną i cyfrowy, zdalny obieg dokumentów w urzędzie miejskim w Mysłowicach.

- Coraz większą popularnością cieszą się te formy kontaktu, które nie wymuszają na nas osobistego stawiennictwa w magistracie, natomiast nie jest to taki wzrost, jakiego byśmy sobie życzyli, aby ta informatyzacja dosięgnęła nas wszystkich. Tutaj jest wiele czynników związanych czy to z wiekiem czy pewnego rodzaju upodobaniami lub zwyczajnie, kiedy osoby są w okolicy, korzystają z tego, aby załatwić jakąś sprawę w urzędzie, dowieźć dokumenty czy rozwiać jakiś problem - wyjaśnia prezydent. - Są też sprawy, które trudno rozwiać w sposób zdalny, elektroniczny i osobiste stawiennictwo jest niezbędne. Trzeba coś omówić, pokazać w dokumentach, wyjaśnić - dodaje.

Współpraca i wzajemne wsparcie to podstawa w zarządzaniu czasem i obszarem podległych kompetencji

Podległe prezydentowi Targosiowi wydziały to bardzo szeroki obszar, wymagający ścisłego współdziałania i wymiany doświadczeń wielu specjalistów i fachowców.

- Moja praca i godzenie tak szerokiej gamy obowiązków jest możliwe również dzięki temu, że w mysłowickim magistracie pracuje ogrom specjalistów, fachowców, naszych urzędników miejskich, którzy zostawiają kawał zdrowia i życia tutaj, aby Mysłowice mogły się rozwijać i żyło się tutaj coraz lepiej. Dzięki merytorycznemu wsparciu ze strony naczelników, kierowników, urzędników udaje się w szybki i sprawny sposób podejmować decyzje, nie tylko przeze mnie, bo te decyzje zapadają na Zarządach Miejskich w którego skład wchodzi całe kierownictwo miasta: główny Prezydent, zastępcy, pani sekretarz, skarbnik, pełnomocnik. Wspólnie możemy podejmować decyzje nie tylko z obszaru moich zadań, ale omawiamy też tematy związane z innymi wydziałami. Dzielimy się wspólnymi doświadczeniami i wiedzą, kompetencjami, bo nikt z nas przecież nie jest nieomylny, nie posiada wiedzy w każdym zakresie, ale jeśli spotykamy się w gronie kierownictwa, gdzie każdy posiada wiedzę i doświadczenie nabyte przez lata, udaje się wymienić opinie, poglądy i podejmować decyzje tak, aby za każdym razem odbijały się z korzyścią dla mieszkańców - akcentuje II zastępca prezydenta Mysłowic.

Targoś: najbardziej w swojej pracy cenię kontakt z ludźmi

Zadań i obowiązków jest sporo, ale to co lubię najbardziej to kontakt z ludźmi, tak mówi o swojej codziennej pracy prezydent Targoś.

Spotkania robocze, narady ze specjalistami, naczelnikami, osobami które zapraszamy do urzędu są bardzo fajne, owocne, często udaje się wypracować jakieś wspólne rezultaty, przy których później mam okazję razem z prezydentem, z dyrektorami jednostek i placówek przecinać symboliczna wstęgę. Natomiast to co jest najlepsze w pracy którą się obecnie zajmuję to bezpośredni kontakt z mieszkańcami czy współpracownikami - przyznaje Targoś. - Nadzór nad Wydziałem Edukacji daje mi tę możliwość aby przy okazji różnego rodzaju festynów szkolnych, pikników w przedszkolach czy różnego rodzaju wydarzeń miejskich na których bardzo często występują dzieci, młodzież, podczas wydarzeń związanych z kalendarzem roku szkolnego, spotykać się po pierwsze z młodzieżą, po drugie z gronem pedagogicznym, z pracownikami administracji, obsługi, dyrekcją, ale też z rodzicami, opiekunami, dziadkami, z naszymi mieszkańcami, z którymi w magistracie nie ma aż tak dużej możliwości kontaktu bezpośredniego. Podczas tych wydarzeń czy to w placówkach oświatowych czy na wydarzeniach miejskich, możemy się spotkać, porozmawiać, zrobić pamiątkowe zdjęcie, wymienić opinie na temat różnych inwestycji, tego co udało się zrobić, ale również tego, co trzeba jeszcze zrobić, żeby mieszkańcom tutaj żyło się trochę sprawniej i lepiej - zauważa prezydent.

Poza pracą, w czasie wolnym Mateusz Targoś lubi przebywać w górach, gdzie znajduje wyciszenie. Wtedy najczęściej oddaje się sportowym aktywnościom.

- Kiedy uda się wygospodarować trochę wolnego czasu, lubię na chwile się wyciszyć i udać w nasze polskie góry. Uwielbiam górskie wędrówki. Przyjemność sprawia mi również wszelkiego rodzaju aktywność sportowa, czy to biegi amatorskie czy piłka nożna. Pasje nie dość, że poprawiają aktywność fizyczną, pozwalają też na chwilę oczyścić głowę i spojrzeć na pewne sprawy nieco z dystansu, z boku - puentuje nasz rozmówca.

Nie przeocz

Musisz to wiedzieć

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni